گرانول‌ جاذب مولکولی موادی هستند که به صورت دانه‌های کوچک و سخت تهیه می‌شوند و برای جذب رطوبت، گازها و مواد شیمیایی دیگر از محیط‌های مختلف استفاده می‌شوند. این مواد به دلیل سطح ویژه بالا و ساختار منحصر به فرد خود قابلیت جذب بالایی دارند.

خرید گرانول جاذب مولکولی

گرانول‌های جاذب مولکولی موادی هستند که به صورت دانه‌های کوچک و سخت تهیه می‌شوند و برای جذب رطوبت، گازها و مواد شیمیایی دیگر از محیط‌های مختلف استفاده می‌شوند. این مواد به دلیل سطح ویژه بالا و ساختار منحصر به فرد خود قابلیت جذب بالایی دارند. ادامه مطلب