Elektronikon PLC :

مدل MK5 : در سه تیپ Standard ، Graphic و Graphic plus در همه توان ها از سال 2009 الی 2020 بر روی دستگاه های اطلس کوپکو قابل استفاده می باشد.
Elektronikon® (Standard)

Elektronikon PLC ® (Standard)

Elektronikon PLC :

 • (Std.)
 • Part nr. = 1900 5200 00
 • 3x Pt1000
 • 1x Press. Transducer
 • 4x Dig. Inputs
 • 6x Dig. Outputs
 • IO (expansions)
 • CAN
 • Ethernet
Elektronikon® Graphic

Elektronikon PLC ® Graphic

Elektronikon PLC :

 • (Gr.)
 • Part nr. = 1900 5200 10
 • 5x Pt1000
 • 2x Press. Transducer
 • 4x Dig. Inputs
 • 9x Dig. Outputs
 • IO (expansions)
 • 2x CAN
 • Ethernet
 • Memory Cardt
Elektronikon® Graphic Plus

Elektronikon PLC ® Graphic Plus

Elektronikon PLC :

 • (Gr+.)
 • Part nr. = 1900 5200 20
 • 11x Pt1000
 • 5x Press. Transducer
 • 16x Dig. Inputs
 • 15x Dig. Outputs
 • 1x IO (expansions)
 • 2x CAN
 • 1x Ethernet
 • 1x Memory Card
Elektronikon PLC :
مدل MKIV : در سه تیپ توان پایین، توان متوسط و توان بالا با اسم های ELEKTRONIKON I ، ELEKTRONIKON II ، ELEKTRONIKON III از سال 1995 تا سال 2009 بر روی دستگاه های اطلس کوپکو مورد استفاده گردید – این مدل از بردها بیشترین جایگاه خود را داشته است.

Elektronikon PLC ®III

Elektronikon PLC ®II

Elektronikon PLC ®I

سیستم Elektronikon PLC ® ، قابلیتی پیشرفته برای نظارت و کنترل الکترونیکی .  

ساده

 • یک فناوری برای همه تجهیزات اطلس کوپکو
 • کنترل
 • مانیتور
 • محافظت

جامع

پس از سالها تجربه تنظیم کمپرسورها، آخرین سیستم عامل منظم به اوج خود رسید.

 •  یک سیستم عامل و سخت افزاری برای کمپرسور و انواع خشک کن اطلس کوپکو
 • بهینه شده برای نظارت و کنترل تجهیزات هوای فشرده
 •   سخت افزار قوی برای درخواست شرایط کمپرسور
 • پورت LAN (*) استاندارد برای شبکه بندی آسان اتاق کمپرسور و تجهیزات: به هیچ رابطی نیاز نیست.

( Elektronikon PLC ) قابل توسعه

سیستم Atlas Copco Elektronikon PLC به راحتی با سنسورهای اضافی، ورودی های دیجیتال یا Fieldbus  قابل توسعه است.

ارتباطات متناسب با برنامه خاص شما:

 • ماژول های ورودی آنالوگ
 • ماژول ورودی / خروجی دیجیتال
 • ارتباطات اینترنتی
 • ارتباطات با fieldbus

تبدیل فناوری به سود

علاوه بر دکمه های آسان برای  start/stop، میتوانید روش های بهینه برای شروع و یا توقف کمپرسور را فعال نمایید.

Elektronikon®  ویژگی های اضافی بسیاری را فقط با فشردن چند دکمه ارائه میدهد.

Elektronikon PLC

مدل MKII در سه تیپ رنج توان پایین، رنج توان بالا (صفحه نمایش  16*4) و رنج توان بالا با صفحه نمایش 40*4 از سال 1992 تا سال 2001 بر روی دستگاه های کمپرسور اطلس کوپکو استفاده گردید.
Elektronikon PLC :
دو مدل MKI و MKII در سه تیپ با رنج های توان مختلف از سال 1989 تا سال 1998 در دستگاه های اطلس کوپکو استفاده گردید.
N Part Number N Part Number N Part Number
1 I900-0590-I4 10 4900-0590-26 19 1900-0700-05
2 l900-0590-71 11 1900-0590-16 20 1900-070-006
3 l900-0590-74 12 1900-0598-23 21 1900-070-007
4 1900-0590-1A 13 1900-0701-03 22 1900-0700-08
5 1g00-05g0-14 14 1900-0700-03 23 1900-0701-03
6 1900-0598-01 15 1960-0701-02 24 1900-0701-04
7 1900-0598-02 16 1900-0701-06 25 1900-0701-05
8 1900-0598-04 17 1900-0700-03 26 1900-0701-06
9 1900-0598-20 18 1900-0700-04 27 1900-0701-23
N Part Number N Part Number N Part Number
28 1900-0701-24 36 1900-0701-06 45 1900-0710-32
29 1900-0701-25 37 1900-0701-05 46 1900-0710-31
30 1900-0700-08 38 1900-0701-82 47 1900-5200-00
31 1900-0700-07 39 1900-0712-71 48 1900-5200-01
32 1900-0701-05 40 1900-0700-05 49 1900-5200-02
32 1900-0701-05 41 1900-0710-12 50 1900-5200-12
33 1900-0700-05 42 1900-0710-11 51 1900-5200-13
34 1900-0700-04 43 1900-0710-01 Elektronikon PLC
35 1900-0701-04 44 1900-0710-21 Elektronikon PLC