Elektronikon PLC :

مدل MK5 : در سه تیپ Standard ، Graphic و Graphic plus در همه توان ها از سال 2009 الی 2020 بر روی دستگاه های اطلس کوپکو قابل استفاده می باشد.
Elektronikon® (Standard)

Elektronikon PLC ® (Standard)

Elektronikon PLC :

 • (Std.)
 • Part nr. = 1900 5200 00
 • 3x Pt1000
 • 1x Press. Transducer
 • 4x Dig. Inputs
 • 6x Dig. Outputs
 • IO (expansions)
 • CAN
 • Ethernet
Elektronikon® Graphic

Elektronikon PLC ® Graphic

Elektronikon PLC :

 • (Gr.)
 • Part nr. = 1900 5200 10
 • 5x Pt1000
 • 2x Press. Transducer
 • 4x Dig. Inputs
 • 9x Dig. Outputs
 • IO (expansions)
 • 2x CAN
 • Ethernet
 • Memory Cardt
Elektronikon® Graphic Plus

Elektronikon PLC ® Graphic Plus

Elektronikon PLC :

 • (Gr+.)
 • Part nr. = 1900 5200 20
 • 11x Pt1000
 • 5x Press. Transducer
 • 16x Dig. Inputs
 • 15x Dig. Outputs
 • 1x IO (expansions)
 • 2x CAN
 • 1x Ethernet
 • 1x Memory Card
Elektronikon PLC :
مدل MKIV : در سه تیپ توان پایین، توان متوسط و توان بالا با اسم های ELEKTRONIKON I ، ELEKTRONIKON II ، ELEKTRONIKON III از سال 1995 تا سال 2009 بر روی دستگاه های اطلس کوپکو مورد استفاده گردید – این مدل از بردها بیشترین جایگاه خود را داشته است.

Elektronikon PLC ®III

Elektronikon PLC ®II

Elektronikon PLC ®I

سیستم Elektronikon PLC ® ، قابلیتی پیشرفته برای نظارت و کنترل الکترونیکی .  

ساده

 • یک فناوری برای همه تجهیزات اطلس کوپکو
 • کنترل
 • مانیتور
 • محافظت

جامع

پس از سالها تجربه تنظیم کمپرسورها، آخرین سیستم عامل منظم به اوج خود رسید.

 •  یک سیستم عامل و سخت افزاری برای کمپرسور و انواع خشک کن اطلس کوپکو
 • بهینه شده برای نظارت و کنترل تجهیزات هوای فشرده
 •   سخت افزار قوی برای درخواست شرایط کمپرسور
 • پورت LAN (*) استاندارد برای شبکه بندی آسان اتاق کمپرسور و تجهیزات: به هیچ رابطی نیاز نیست.

( Elektronikon PLC ) قابل توسعه

سیستم Atlas Copco Elektronikon PLC به راحتی با سنسورهای اضافی، ورودی های دیجیتال یا Fieldbus  قابل توسعه است.

ارتباطات متناسب با برنامه خاص شما:

 • ماژول های ورودی آنالوگ
 • ماژول ورودی / خروجی دیجیتال
 • ارتباطات اینترنتی
 • ارتباطات با fieldbus

تبدیل فناوری به سود

علاوه بر دکمه های آسان برای  start/stop، میتوانید روش های بهینه برای شروع و یا توقف کمپرسور را فعال نمایید.

Elektronikon®  ویژگی های اضافی بسیاری را فقط با فشردن چند دکمه ارائه میدهد.

Elektronikon PLC

مدل MKII در سه تیپ رنج توان پایین، رنج توان بالا (صفحه نمایش  16*4) و رنج توان بالا با صفحه نمایش 40*4 از سال 1992 تا سال 2001 بر روی دستگاه های کمپرسور اطلس کوپکو استفاده گردید.
Elektronikon PLC :
دو مدل MKI و MKII در سه تیپ با رنج های توان مختلف از سال 1989 تا سال 1998 در دستگاه های اطلس کوپکو استفاده گردید.
NPart NumberNPart NumberNPart Number
1I900-0590-I4104900-0590-26191900-0700-05
2l900-0590-71111900-0590-16201900-070-006
3l900-0590-74121900-0598-23211900-070-007
41900-0590-1A131900-0701-03221900-0700-08
51g00-05g0-14141900-0700-03231900-0701-03
61900-0598-01151960-0701-02241900-0701-04
71900-0598-02161900-0701-06251900-0701-05
81900-0598-04171900-0700-03261900-0701-06
91900-0598-20181900-0700-04271900-0701-23
NPart NumberNPart NumberNPart Number
281900-0701-24361900-0701-06451900-0710-32
291900-0701-25371900-0701-05461900-0710-31
301900-0700-08381900-0701-82471900-5200-00
311900-0700-07391900-0712-71481900-5200-01
321900-0701-05401900-0700-05491900-5200-02
321900-0701-05411900-0710-12501900-5200-12
331900-0700-05421900-0710-11511900-5200-13
341900-0700-04431900-0710-01Elektronikon PLC
351900-0701-04441900-0710-21Elektronikon PLC