سنسور کمپرسور در اکثر ماشین آلات صنعتی از جمله کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور ها نشان دهنده وضعیت پارامتر خاص خودشان می باشند. پارامتر های این سنسور اطلس کوپکو ، فشار و دما می باشد. که هر کدام دارای انواع مختلف می باشند. سنسور فشار وسیله ایست جهت کنترل و سنجش میزان فشار کمپرسور اطلس کوپکو است، که از طریق پیروالکتریک به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود.

خرید سنسور کمپرسور

سنسور کمپرسور یک دستگاه الکترونیکی است که برای نظارت و کنترل عملکرد کمپرسور استفاده می‌شود. این سنسورها می‌توانند اطلاعات مختلفی را اندازه‌گیری کنند که برای بهینه‌سازی عملکرد کمپرسور و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ضروری است. انواع مختلفی از سنسورهای کمپرسور وجود دارند که هر کدام وظیفه خاصی دارند. ادامه مطلب