اورهال کمپرسور اسکرو فرایندی است که به منظور بازنگری کامل ، تعمیر و یا تعویض قطعات فرسود در کمپرسور انجام می شود. این فرایند برا افزایش طول عمر ، بهبود و اطمینان از کارایی و راندمان کمپرسور ضروری است.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.