,

پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن

پمپ پیستونی

پمپ های پیستونی جزء پمپ های پر فشار هستند که دارای بازده بالایی می باشند. اساس کار پمپ های پیستونی بر اساس رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر می باشد که عمل دهش و مکش سیال را در هر رفت و برگشت انجام می دهد. به عبارت دیگر پمپ حرکت دورانی شفت ورودی را به حرکت رفت و برگشتی پیستون تبدیل می کند. معمولاً این کار توسط یک صفحه زاویه دار (سواش پلیت) ثابت یا متغیر انجام می شود.


همچنین بخوانید : آشنایی با عملکرد و طرح پمپ


مادامی که که مجموعه طبلک که پیستون ها روی آن واقع شده است دوران می کند، پیستون ها نیز حول محور اصلی پمپ دوران می کند. پیستون ها از طریق کفشک هایی که به انتهای آنها متصل است با دوران بر روی سطح صفحه زاویه دار می لغزند. زمانی که صفحه زاویه دار (سواش پلیت) بصورت عمودی قرار می گیرد هیچ حرکتی رفت و برگشتی بوجود نمی آید، بنابراین حجم جابجایی پمپ نیز صفر خواهد بود.

با افزایش زاویه صفحه سواش پلیت کورس حرکت رفت و برگشت پیستون نیز زیاد خواهد شد، بنابراین حجم جابجایی پمپ نیز افزایش می یابد. در نیم دور اول، پیستون به سمت خارج از سیلندر حرکت کرده و حجم داخل سیلندر افزایش می یابد. در اثر افزایش حجم و خلاء ایجاد شده، سیال به داخل سیلندر کشیده می شود. در نیم دور دوم، پیستون به داخل سیلندر حرکت کرده و حجم سیلندر کاهش می یابد بنابراین در اثر این حرکت رفت و برگشتی پیستون در داخل سیلندر عمل مکش و دهش سیال انجام می شود.


همچنین بخوانید : آشنایی با پمپ های هیدرولیک و انواع آن


پمپ های پیستونی اصولاً به دو دسته ذیل تقسیم می شوند:

  • پمپ های پیستونی محوری
  • پمپ های پیستونی شعاعی

نحوه کارکرد پمپ های پیستونی محوری – Axial piston pump

 

 

نحوه کارکرد پمپ های پیستونی شعاعی – Radial Piston Pump

 

پمپ های پیستونی محوری :

در این دسته از پمپ ها عمل رفت و برگشت پیستون ها از طریق زاویه دار قرار دادن محور بلوک سیلندر (مجموعه طبلک) با محور شفت محرک تامین می شود، در این نوع پمپ، شفت محرک، پیستون ها و بلوک سیلندر با هم می چرخند. همانطور که گفته شد محور مرکز بلوک سیلندر با محور مرکزی شفت محرک بصورت زاویه دار می باشد. بلوک سیلندر شامل تعدادی پیستون است که پیستون ها بصورت موازی با هم در امتدا محور سیلندر قرار گرفته اند.

میله های پیستون ها توسط مفاصل ساچمه ای به فلانچ شفت محرک متصل می شوند. با تغییرات فضای بین فلانچ شفت محرک و بلوک سیلندر پیستون ها تحت تاثیر نیرو قرار گرفته و با حرکت رفت و برگشتی خود در داخل سیلندر عمل مکش و دهش سیال را انجام می دهد. بلوک سیلندر و شفت محرک توسط یک اتصال چهار شاخ به هم متصل می شوند. حجم جابجایی پمپ به تغییرات زاویه  بستگی دارد.

پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن - 1

پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن – 1

چنانچه محور بلوک سیلندر با محورشفت محرک موازی باشند هیچ جریانی بوجود نمی آید. مقدار زاویه می تواند از 0 تا 30 درجه تغییر کند. در نمونه ای از این پمپ ها که دارای حجم جابجایی ثابتی هستند مقدار زاویه می تواند از 0 تا 30 درجه تغییر کند. در نمونه ای از این پمپ ها که دارای حجم جابجایی ثابتی هستند مقدار زاویه، 23 یا 30 درجه می باشد.

اما در پمپ های پیستونی محوی با حجم جابجایی متغیر برای تغییر زاویه بین محور بلوک سیلندر و محور شفت محرک از مکانیسم کنترل خارجی و یا یوغ دستی (yoke) استفاده می شود. بعضی از طرح ها دارای سیستم کنترلی می باشند که قابلیت معکوس کردن جهت جریان در پمپ ها را دارند. در ادامه به محاسبات و تحلیل پمپ های پیستونی محوری پرداخته می شود.


همچنین بخوانید : نحوه عملکرد پمپ های دنده خارجی


پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن - 2

پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن – 2

 

پمپ پیستونی محوری با صفحه زاویه دار (سواش پلیتی) :

در این نوع پمپ، حرکت رفت و برگشتی پیستون ها توسط یک صفحه زاویه دار تامین می شود که این صفحه یا ثابت است و یا بر حسب تغییرات زاویه متغیر می باشد. هنگامی که بلوک سیلندر می چرخد، پیستون ها حول شفت دوران می کنند، پیستون ها از طریق کفشک هایی که به آنها متصل هستند


همچنین بخوانید : پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن


هنگام دوران بر روی سطح صفحه زاویه دار می غلتند. چناچه صفحه سواش پلیت بصورت عمودی قرار گیرد به عبارتی زاویه صفحه صفر باشد هیچگونه حرکت رفت و برگشتی برای پیستون ها اتفاق نمی افتد بنابراین حجم جابجایی پمپ نیز صفر خواهد بود. با افزایش زاویه صفحه سواش پلیت کورس حرکت رفت و برگشتی پیستون ها نیز درون سیلندر بیشتر خواهد شد.

طی نیم دور اول از گردش شفت، پیستون ها به داخل سیلندر حرکت می کنند و سبب کاهش حجم سیلندر و ارسال سیال تحت فشار به خارج از فشار و در نهایت پمپاژ سیال انجام می شود. ظرفیت پمپ را می توان به آسانی با تغییر در زاویه صفحه سواش پلیت کنترل نمود، هر چه زاویه بزرگتر باشد ظرفیت پمپ بیشتر می شود. همچنین زاویه صفحه سواش پلیت را می توان به آسانی و از راه دور با کمک یک سیلندر هیدرولیکی کنترل نمود. 

در این دسته از پمپ ها بلوک سیلندر و شفت محرک در امتداد هم قرار دارند و به صورت هم مرکز می باشند. پیستون ها از طریق کفشک هایی به صفحه زاویه دار متصل می شوند و زمانی که بلوک سیلندر دوران می کند پیستونها که از طریق کفشک ها بر روی صفحه زاویه دار می غلتند حرکت رفت و برگشتی انجام می دهند و بدین ترتیب عمل مکش و دهش سیال انجام می شود.

مجراهای خروجی و ورودی در صفحه سوپاپ قرار داده می شوند مادامی که پیستون ها بیرون کشیده می شوند از جلوی مجرای ورودی عبور کرده و هنگامی که با فشار به داخل بر گردانده می شوند، از جلوی مجرای خروجی عبور کنند. همچنین، این نوع پمپ ها می توانند به گونه ای طراحی شوند که قابلیت حجم جابجایی متغیر را داشته باشند.

در چنین طرحی صفحه زاویه دار بر روی یوغی (yoke) متحرک نصب می شود. زاویه صفحه با دوران یوغ حول لولاها تغییر می کند. تغییر موقعیت یوغ می تواند بصورت دستی، کنترل خودکار (سرو) و یا با استفاده از یک کمپرسور انجام شود. بیشترین زاویه صفحه معمولاً به 5/17 درجه محدود می شود.

پمپ پیستونی شعاعی :

در این نمونه از پمپ های پیستونی، پیستون ها به صورت شعاعی بر روی بلوک سیلندر قرار می گیرند. نام گذاری این پمپ‌ها به دلیل قرارگیری پیستون‌ها به صورت شعاع دایره‌ای شکل می‌باشد. در این پمپ‌، پیستون‌ها به عنوان شعاع یک دایره حرکت می‌کنند.


همچنین بخوانید : بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ


پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن - 4

پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن – 4

شفت‌های استفاده شده در پمپ‌های پیستونی از نوع گریز از مرکز است و با جابجایی حول یک محور موجب حرکت رفت و برگشتی پیستون در سیلندر شده که در نتیجه آن سیالات به بیرون پمپ منتقل می‌شوند. مزیت پمپ پیستونی شعاعی انتقال سیال با فشار بالا، دبی پایین و بدون نوسان پمپاژ است. همچنین پمپ‌های پیستونی شعاعی راندمان کاری بالایی داشته و سر و صدای کمی تولید می‌کنند.

 

پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن - 3

پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن – 3


پیشنهاد: چنانچه قصد خرید پمپ پیستونی دارید با انتخاب اطلس کاسپین، می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین پمپ پیستونی اطلس کوپکو و … را تهیه فرمایید. ، فروشگاه اینترنتی ما به آدرس : compressoryar.ir آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

همچنین اگر در هر یک از مراحل خرید، با مشکل مواجه شدید، می‌توانید با شماره های :

33357480 028

09122000264

09122000359

تماس بگیرید تا کارشناسان و متخصصان ما، به تمامی ابهامات و سوالات شما پاسخ دهند.