,

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ شامل چندین بخش می باشد که به شرح زیر است :

اگر سیستم در نتیجه خرابی قطعات اصلی مانند خرابی پمپ دچار افت گردد

جهت اطمینان از اینکه قطعات براده های فلزی و دیگر آلودگی ها در مخزن وجود نداشته باشد مخزن را خشک و تمیز کنید.

 • فیلترها را تعویض کنید.
 • سیال را تعویض کنید در سیستم های بزرگ در جایی که هزینه تغییر سیالات بالا باشد قبل از ورود مجدد سیال به درون سیستم می بایست آن را از طریق یک فیلتر ده میکرونی بدون عبور از مسیر کنار گذر در مدار قرارداد.
 • هنگام اتصال پمپ ها و موتورها، اتصالات محرک را برای تنظیم آن با محور پمپ بررسی کنید.
 • شیلنگ ها یا لوله های فشار بالا را در سیستم های حلقه بسته چک کرده و لوله های مشکوک را عوض کنید.
 • یک شیلینگ هوا و یا لوله می تواند از طریق پدیده کاویتاسیون باعث تخریب یک پمپ و موتور گردد. بعد از اتصال هر یک از سیلندرها، تا حد ممکن آنها را با روغن تمیز از طریق مجرای سرویس قبل از اتصال به لوله های سرویس شده پر کنید. این کار باعث کاهش خطر فشردگی هوا در سیلندر ها می گردد که می تواند سبب آسیب دیدن حلقه های آب بندی و خود سیلندر ها شود.
 • بعد از اتصال موتور و دیگر خطوط اتصالی در نمونه ای از موتورهای پیستونی، محفظه موتور را از طریق دهانه که اکثراً در قسمت بالا قرار دارد با روغن تمیز پر کرده و محفظه را به مسیر تخلیه متصل کنید.
 • بعد از اتصال پمپها و اتصال خطوط سرویس، سوپاپ لوله مکش در مخزن را باز کرده و تمام هوا را از سیستم در خط مکش پمپ خارج کنید. این مرحله برای پمپ های نوع پیستونی لازم نمی باشد.


همچنین بخوانید : کمپرسور چیست؟ و معرفی انواع آن


بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ - 1

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ – 1

 

بازدیدهای عمومی

 • چک کنید که تمام اتصالات لوله ها و شیلینگ به خوبی سفت باشند.
 • اطمینان حاصل کنید که سطح سیال مخزن از مقدار حداقل بیشتر می باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که تمام کنترل ها در حالت خنثی بوده آنچنان که سیستم بتواند با شرایط بدون بار کار کند.
 • به منظور جلوگیری از جابجایی ماشین هنگامیکه سیستم فعال می شود موارد ایمنی را رعایت کنید.
 • جایی که سیستم محرک اولیه یک وسیله الکتریکی است باید اطمینان حاصل نمود که جهت دوران موتور صحیح است .
 • محرک را روشن نموده و با حداقل سرعت ممکن راه اندازی کنید.
 • در سیستمهای حلقه بسته فشار تخلیه را کنترل کنید اگر فشار شارژ توصیه شده از طرف سازنده بین 30-20 ثانیه پایدار نباشد محرک را خاموش کنید و مشکل را بررسی کنید. سیستم را بدون فشار شارژ کافی راه اندازی نکنید.
 • در پمپ ها و هیدروموتورهای جابجایی متغیر با خطوط پایلوت (راهنما) کم فشارخارجی، هوا را از خطوط پایلوت خارج کنید و اطمینان حاصل کنید که این خطوط پایلوت پر از روغن می باشند.

همچنین بخوانید : سطح پاکیزگی سیال و روش های فیلتراسیون (تصفیه)


بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ - 2

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ – 2

توجه: خطوط پایلوت که حامل سیال با فشار بالا می باشد را قطع نکنید چرا که ممکن است به افراد آسیب برساند.

 • اجازه دهید سیستم به صورت هرز گرد راه اندازی شود و برای 5 دقیقه بی بار باشد. با هر صدای غیر معمول و لرزش های ایجاد شده پمپ را کنترل کنید و سیستم را از نظر نشتی بررسی کنید و سطح سیال مخزن را مشاهده کنید.
 • سیستم را بدون بار راه اندازی کنید، سیلندرها را به آرامی و آهستگی تحریک کرده و مراقب باشید فشار در انتهای کورس افزایش نیابد تا از تراکم هوای به دام افتاده جلوگیری شود چرا که تراکم هوا سبب آسیب رساندن به حلقه های آب بندی می شود. این کار را بدین روش ادامه دهید تا اینکه همه هوا خارج شده و عملگر به آرامی و نرمی کارکند .
 • سیستم را در درجه حرارت عملکرد صحیح بررسی کنید و اگر لازم است فشار تنظیم شده را مطابق با مقدار توصیه شده از طرف کارخانه سازنده تنظیم کنید.
 • عملکرد سیستم را با بار مناسب آزمایش کنید.
 • سیستم را از نظر نشتی بررسی کنید.
 • محرک اولیه را خاموش کنید و تمام اندازه گیری های متصل در طول بازدید را برداشته و سطح سیال مخزن و چناچه لازم باشد کف مخزن را بازرسی کنید.
 • ماشین را برای سرویس آماده کنید.

همچنین بخوانید : کاربرد کیت های تعمیراتی و انواع آن در کمپرسور


بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ - 3

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ – 3

جلوگیری از خرابی پیش از موعد قطعات هیدرولیکی

خرابی پیش از موعد قطعات هیدرولیکی باعث کاهش تولید و افزایش هزینه های عملیاتی و نگهداری سیستم های هیدرولیکی می گردد. این خرابی بطور ساده ممکن است به عنوان خرابی یک جزء تا قبل از رسیدن آن به عمر سرویس قابل انتظار تعریف شود. عمر قابل انتظار قطعات خاص در سیستم های هیدرولیکی متغیر می باشد و تحت تاثیر عواملی است که عبارتند از:

 • نوع قطعه
 • طراحی مدار
 • بار گذاری
 • طول دوره کاری
 • شرایط کارکرد

روش های سرویس و نگهداری، بیشترین اثر را بر روی طول عمر سرویس قطعه در شرایط مختلفی که قطعات هیدرولیکی عمل می کنند دارد. شرایط ذیل اثرات منفی بر طول عمر سرویس قطعات هیدرولیکی دارند و در بدترین شرایط به خرابی پیش از موعد منجر می گردد.

 


همچنین بخوانید : کاربرد صافی در کمپرسور چیست؟


بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ - 4

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ – 4

درجه حرارت بالای سیال

یک سیال با درجه حرارت بالای 82 درجه سانتی گراد (180 درجه فار نهایت) باعث آسیب رساندن به حلقه های آب بندی و کاهش عمر سیال می شود. در درجه حرارت های بالا روغن کاری های نامناسب باعث کاهش غلظت (ویسکوزیته) سیال شده که سبب آسیب رساندن سیال به قطعات سیستم می گردد. جهت جلوگیری از آسیب دیدن سیستم در هنگامی که درجه حرارت سیستم بالا می رود، اتصال هشداردهنده های درجه حرارت به سیستم امری مهم و ضروری است.

 


همچنین بخوانید : کمپرسور پیستونی مزایا و معایب


بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ - 5

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ – 5

ویسکوزیته نامناسب

مناسب ترین بازده عملکرد سیستم، سیالی با ویسکوزیته ای در محدوده cst 16-36 (سانتی استوک) حاصل می شود. حداکثر عمر یاتاقان با یک ویسکوزیته ای کمتر از cst25 بدست می آید. سیال با ویسکوزیته بالا ممکن است اجزای سیستم را در طی فرآیند کاویتاسیون تخریب کند در حالیکه سیال با ویسکوزیته پایین بدلیل روغن کاری ناکافی قطعات باعث تخریب آنها می شود.

آلودگی سیال

آلودگی سیال هیدرولیک ممکن است در اثر تماس و نفوذ هوا، آب، ذرات جامد و یا هر ماده دیگری که به نقش سیال هیدرولیک آسیب برساند ایجاد می شود. آلاینده هوا ممکن است از طریق کمبود روغن کاری، گرم شدن بیش از حد و اکسیداسیون حلقه های آب بندی (کاسه نمدها) باعث تخریب اجزای سیستم شود.

معمولاً محل های ورود آلاینده هوا، شامل محل پدیده آشفتگی سیال در قسمت مکش پمپ (در طی کاهش سطح روغن مخزن) یا کاسه نمدهای خراب می باشند. برای اجتناب از این مورد سطح روغن مخزن بایستی معمولاً در سطح خواسته شده باقی بماند.

آلاینده آب می تواند از طریق خوردگی، کاویتاسیون و تغییرات ویسکوزیته سیال باعث تخریب اجزای سیستم شود. برای جلوگیری از این مورد توصیه می شود اطمینان حاصل کنید که تمام نقاطی که امکان نفوذ به فضای روغن مخزن وجود دارد آب بندی شده اند. همچنین اطمینان حاصل کنید که حداکثر سطح روغن نسبت به حداقل انقباض در مخزن حفظ شده است.

آلودگی ناشی از ذرات ریز جامد ممکن است باعث تخریب اجزای سیستم در اثر اصطکاک حاصل در سطوح و یا باعث آسیب های داخلی شود.

معمولاً ورود ذرات جامد آلاینده از طریق محفظه هوای مخزن و یا سطح میله های سیلندر می باشد. برای جلوگیری و کاهش میزان آلودگی ها در فیلترهای سیستم باید موارد ذیل در نظر گرفته شوند:

 • تمام منافذی که به محفظه مخزن روغن مرتبط می باشد را می بایست آب بندی کرد و یک فیلتر هوای 5 در محل تهویه نصب شود.
 • سطوح کروم اندود میله های سیلندر بایستی بدون فرو رفتگی، خدشه و خراش ساخته شوند. فیلترها بایستی به طور منظم تعویض شده و میزان آلودگی سیال از طریق نمونه گیری های منظم کنترل شود.

 


همچنین بخوانید : کمپرسور پیستونی فشار پایین


بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ - 6

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ – 6

تنظیم یا بازدید نادرست

بازدید نادرست اجزای هیدرولیک می تواند سبب روغن کاری ناکافی، کاویتاسیون ورود هوا به سیستم و در نتیجه تخریب اجزای سیستم شود. به علاوه تنظیمات نادرست در سیستم های هیدرولیک نیز می تواند از طریق وارد آمدن فشار اضافی در فشارهای بالا، کاویتاسیون و ورود هوا به سیستم باعث تخریب اجزا شود.

بعد از حادثه

وقتی که خرابی زودرس رخ می دهد بایستی مستقیماً رسیدگی شده تا علت اصلی خرابی کثیف شود و در صورت نیاز به یک متخصص ماهر در علم هیدرولیک مراجعه شود. گر چه، تحلیل علت خرابی در همه موارد، پایان کار نیست اما می تواند باعث کشف راه حل با ارزش در مورد آن خرابی بشود. این مسئله برای جلوگیری از وقوع دوباره مسائل ضروری است.

 


پیشنهاد: چنانچه قصد خرید پمپ و لوازم جانبی آن را دارید با انتخاب اطلس کاسپین، می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین پمپ های مارک اطلس کوپکو و … را تهیه فرمایید. ، فروشگاه اینترنتی ما به آدرس : compressoryar.ir آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

همچنین اگر در هر یک از مراحل خرید، با مشکل مواجه شدید، می‌توانید با شماره های :

33357480 028

09122000264

09122000359

تماس بگیرید تا کارشناسان و متخصصان ما، به تمامی ابهامات و سوالات شما پاسخ دهند.