جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

Value added tax – VAT

Value added tax – VAT وضع و كاهش ماليات ها بر روي اجناسي كه از مرز آلمان عبور مي كند ( از حاشيه آلمان مي آيند ) براي انجام معامله با كشورهايي است كه در اتحاديه بازارهاي اروپايي ( Single European Market ) عضو نمي باشند . تمامي كارآفريناني ( كارفرمايان اقتصادي) كه متعهدشده اند […]