نوشته‌ها

سیلیکا ژل چیست؟ - 0

سیلیکا ژل چیست؟

سیلیکا ژل چیست؟

سیلیکا ژل ( Silica gel ) نیز از انواع مواد جذب کننده رطوبت هوای فشرده میباشد. فراگیرترین نوع دسیکانت است که دارای قدرت محافظتی بسیار کارآمد در آب و هواهای متفاوت میباشد. ادامه مطلب