نوشته‌ها

درایر تبریدی

درایر تبریدی (Refrigerant dryer) چیست؟

درایر تبریدی

در خشک‌کن تبریدی هوای متراکم شده خنک می‌شود و مقدار زیادی از آب چگالیده و جداسازی می‌شود. ادامه مطلب