نوشته‌ها

پمپ پیستونی چیست؟ و معرفی انواع آن

پمپ پیستونی

پمپ های پیستونی جزء پمپ های پر فشار هستند که دارای بازده بالایی می باشند. اساس کار پمپ های پیستونی بر اساس رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر می باشد که عمل دهش و مکش سیال را در هر رفت و برگشت انجام می دهد. به عبارت دیگر پمپ حرکت دورانی شفت ورودی را به حرکت رفت و برگشتی پیستون تبدیل می کند. معمولاً این کار توسط یک صفحه زاویه دار (سواش پلیت) ثابت یا متغیر انجام می شود. ادامه مطلب

آشنایی با پمپ های هیدرولیک و انواع آن

پمپ های هیدرولیک :

  • پمپ های جابجایی مثبت و غیر مثبت را از هم تشخیص دهد.
  • با اصول کار پمپ های دنده ای، پره ای و پیستونی آشنا شود.
  • تفاوت بین پمپ های جابجایی ثابت و متغیر، پمپ های دنده ای خارجی و داخلی و همچنین پمپ های پیستونی محوری و شعاعی را تشخیص دهد.
  • عملکرد و طرز کار پمپ های تنظیم کننده فشار را تشریح کند.
  • با انواع پمپ های مختلف مورد استفاده در سیستم هیدرولیک آشنا می شود.
  • برای کاربردهای مختلف هیدرولیکی نوع پمپ و اندازه آن را انتخاب نماید.
  • تعمیرات و مراقبت های اولیه بر روی پمپ را انجام دهد.

ادامه مطلب

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ

بازدیدهای اولیه و ضروری پمپ شامل چندین بخش می باشد که به شرح زیر است :

اگر سیستم در نتیجه خرابی قطعات اصلی مانند خرابی پمپ دچار افت گردد

جهت اطمینان از اینکه قطعات براده های فلزی و دیگر آلودگی ها در مخزن وجود نداشته باشد مخزن را خشک و تمیز کنید.

  • فیلترها را تعویض کنید.
  • سیال را تعویض کنید در سیستم های بزرگ در جایی که هزینه تغییر سیالات بالا باشد قبل از ورود مجدد سیال به درون سیستم می بایست آن را از طریق یک فیلتر ده میکرونی بدون عبور از مسیر کنار گذر در مدار قرارداد. ادامه مطلب

آشنایی با عملکرد و طرح پمپ

عملکرد و طرح پمپ 

پمپ شامل یک روتور (بلوک سیلندر) می باشد که شیارهایی بصورت شعاعی بر روی آن قرار دارد و در داخل این شیارها پیستون ها قرار گرفته اند. روتور بصورت خارج از مرکز نسبت به بدنه قرار گرفته است. پیستون ها و بلوک سیلندر توسط خار به شفت محرک متصل شده اند. با گردش شفت محرک در حالی که بدنه ثابت است پیستون ها و بلوک سیلندر دوران می کنند. با توجه به خارج از مرکز بودن بلوک سیلندر نسبت به بدنه پمپ، هنگام دوران بلوک سیلندر، پیستون ها حرکت رفت و برگشتی انجام می دهند. ادامه مطلب