روش كنترل ( Regulation method )

با استفاده از يك سيستم كنترل اصلي مدرن ، قسمت كمپرسور مركزي مي تواند به نحو مطلوبي براي وضعيت هاي مختلف اجرائي به كار انداخته شود و همزمان ايمني و قابليت دسترسي را افزايش داد . انتخاب روش كنترل مناسب اين امكان را فراهم مي آورد كه مقدار انرژي عرضه شده با پايين آوردن فشار سيستم  كاهش يافته و ميزان مصرف براي هريك از موتور هاي موجود در تأسيسات بهينه سازي شود . در همين زمان قابليت دسترسي افزايش مي يابد كه احتمال ايجاد توقفات ناخواسته را كاهش مي دهد . علاوه بر اين كنترل مركزي امكان برنامه ريزي براي كاهش فشار را به صورت خودكار در كل سيستم فراهم مي آورد . به عنوان مثال در طول انجام عمليات به هنگام شب و آخر هفته ها.

از آنجائيكه مصرف هواي فشرده به ندرت ثابت است بنابراين تأسيسات كمپرسور بايد داراي طرح انعطاف پذيري باشد . به عنوان مثال از كمپرسورهايي استفاده شود كه داراي ظرفيت هاي متفاوت و موتورهاي مجهز به كنترل سرعت باشند . كمپرسورهايي كه داراي طرح حساب شده اي هستند ، مي توانند با كنترل سرعت راه اندازي شوند و كمپرسورهاي مارپيچي كاملاً براي اين منظور مناسب مي باشند ، زيرا كه ظرفيت و توان آنها عملاً رابطه اي نسبي با سرعت دارد .

4-1-1 كيفيت هوا ( Air quality ) در روش كنترل

هواي فشرده با كيفيت بالا نياز به نگهداري و تعمير را كاهش مي دهد ، قابليت اطمينان به سيستم هواي فشرده ، سيستم كنترل و تجهيزات ابزاردقيق را افزايش مي دهد و در عين حال ميزان فرسودگي دستگاه هائي را كه توسط هوا كار مي كنند كاهش مي دهد .

اگر سيستم هواي فشرده را از ابتدا به منظور تاٌمين هواي فشرده خشك تنظيم كنيم نصب تأسيسات كم خرج تر و ساده تر خواهد بود ، زيرا ديگر نيازي نيست كه سيستم لوله كشي را به يك دستگاه جدا كننده آب و لوله هاي معروف به شتر گلويي ( لوله هاي دو خم ) مجهز كنيم .وقتي كه هوا خشك باشد ديگر لازم نيست كه آنرا به بيرون تخليه كنيم تا بخار آن از بين برود . به تخليه ميعانات در سيستم لوله كشي نيز نيازي نمي باشد ، بنابراين هزينه هاي نصب و نگهداري كاهش مي يابد . براي مقرون به صرفه تر شدن سيستم مي توان يك خشك كن هواي فشرده را بطور مركزي نصب كرد . بهينه سازي هوا به صورت نامتمركز با استفاده از چندين دستگاه كوچكتر درسيستم ، هم پرهزينه تر و هم نگهداري سيستم را دشوارتر مي سازد .

با يك محاسبه معمولي مشخص مي شود ، كاهش هزينه هاي مربوط به نگهداري و نصب در سيستمي كه داراي هواي فشرده خشك است هزينه هاي مربوط به تجهيزات خشك كن را پوشش مي دهد . سودمندي بسيار مطلوب است ، حتي وقتي كه تجهيزات خشك كن به تاٌسيسات موجود اضافه ميگردد .

كمپرسورهاي روغنكاري نشونده نيازي به دستگاه جداكننده روغن يا تجهيزات تميز كاري آب تقطير ندارند . همچنين اين كمپرسورها به صافي نيازي ندارند و بنابراين از هزينه هاي مربوط به تعويض صافي صرف نظر مي گردد . در نتيجه ، به جبران افت فشار در اثر وجود صافي نياز نمي باشد بنابراين مي توان فشار كاري كمپرسور را پايين آورد ، كه اين امر موجب بهبودي بيشتر اقتصاد تاٌسيسات مي گردد .

4-1-1 بازيافت انرژي ( Energy recovery ) در روش كنترل

اگر در تأسيسات توليدي يا فرايندي خود از جريان الكتريكي ، گاز يا نفت براي هر نوع گرمايش استفاده مي كنيد ، دلائل خوبي براي بررسي امكان جايگزيني كلي يا جزئي انرژي با مازاد انرژي حاصله از تاٌسيسات هواي فشرده وجود دارد . عوامل قطعي شامل ارقام جايگزين موجود در SEK / kWh هستند كه اين ارقام مربوط به مازاد انرژي ، ميزان مصرف و مقدار سرمايه گذاري اضافي مي باشند . يك سرمايه گذاري برنامه ريزي شده خوب در بازيافت انرژي فقط بين 1 تا 3 سال بازگشت خواهد شد . بيش از %90 انرژي ذخيره شده در كمپرسور را مي توان به شكل انرژي گرمايي با ارزشي بازيافت كرد . ميزان درجه حرارت انرژي بازيافتي ، حوزه هاي كاربردي احتمالي و ارزش بازيافت را تعيين مي كند .

بيشترين مقدار بازدهي معمولاً از دستگاههاي آب خنك بدست مي آيد ، كه در اين موارد آب خنك كننده كه از دستگاه كمپرسور خارج ميشود را مي توان مستقيماً به مصرف كننده مستمر گرمايش متصل ساخت ، به عنوان مثال مدار برگشت ديگ گرم كن . بنابراين مازاد انرژي را مي توان بطور مؤثري در سرتاسر سال به كار برد . طرح هاي مختلف كمپرسور پيش نيازهاي متفاوتي را طلب مي نمايد . در شرايطي كه جريان حرارتي زيادي مورد نياز ميباشد ، مسيرهاي جابجائي طويل به نقاط مصرف ، نيازهاي عمده كم يا نيازي كه در طول سال متغيير است ، اين ميتواند جالب باشد كه امكان فروش انرژي بازيافتي مورد نظر واقع گردد .

4-1-1 نگهداري ( Maintenance ) در روش كنترل

همانند تمام دستگاههاي ديگر ، كمپرسورها نيز بايد در مراحل اوليه و قبل از وارد آمدن خسارات جدي تعمير و اصلاح كاري گردند و بدين ترتيب از وارد آمدن خسارات جدي و ايجاد وقفه در دستگاه جلوگيري كرد .

با استفاده از كارمندان خدماتي و قطعات يدكي اصلي  تأمين كنندگان ، مي توانيد توقع داشته باشيد كه دستگاه داراي استاندارد فني بالايي است و مي توانيد بر اساس جديدترين يافته ها ، دستگاه هايتان را اصلاح كنيد .

ارزيابي نيازهاي مربوط به نگهداري توسط گروهي از تكنسين هاي آموزش ديده انجام مي شود ، اين تكنسين ها همچنين كارمندان مربوط به بخش نگهداري و تعمير داخلي را نيز آموزش مي دهند . همچنين خود شما نيز بايد كارمندان با تجربه اي داشته باشيد تا دستگاهها را بطور روزمره مورد بررسي قرار دهند ، به اين علت كه چشم ها و گوش ها چيزهايي را مي توانند ببينند و بشنوند كه سيستم ها و تجهيزات كنترل قادر به تشخيص آنها نيستند .

4-1-1-1 تجهيزات كمكي ( Auxiliary equipment ) در روش كنترل

مي توان به راحتي با استفاده از تجهيزات كمكي ، دستگاهها را گسترش داد ، به عنوان مثال كيفيت هوا را افزايش داد و يا سيستم را فرابيني كرد . با اين وجود ، حتي تجهيزات كمكي نيز نياز به سرويس دارند و هزينه هايي براي نگهداري و تعمير ايجاد ميكنند ، به عنوان مثال اين هزينه ها مي توانند به شكل تعويض صافي ها ، تعويض دستگاه ابزار خشك كن ، سازگاري با تجهيزات ديگر و آموزش كارمندان باشد .

به علاوه هزينه هاي نگهداري و تعمير ثانويه اي نيز وجود دارند ، به عنوان مثال شبكه توزيع و دستگاه  هاي توليد ، كه تحت تأثير هزينه هاي كيفيت هواي فشرده و هزينه هاي ذخيره روغن و صافي قرار ميگيرند . همه اين هزينه ها بايد در محاسبات مورد ارزيابي قرار گيرد كه پايه اساسي سرمايه گذاري را تشكيل مي دهد .

4-1 عوامل اقتصادي ديگر ( Other economic factors ) در روش كنترل

4-1-1 بررسي كلي ( General ) در روش كنترل

شما مي توانيد يك توليد ، يك ماده يا خدماتي را به روش سيستماتيك ( حتي ساده ) به كمك بررسي چرخه عمر ، LCA  توصيف و تجزيه و تحليل نمائيد . LCA تمامي مراحل موجود در چرخه عمر توليد را مورد بررسي قرار ميدهد . واين به معني همه چيز ، از انتخاب مواد اوليه تا مواد پس ماند نهايي مشمول اين مطالعات مي باشند .

نتيجه بررسي غالباً به عنوان مقايسه اي بين گزينه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد ، براي مثال ، توليداتي با عملكردهاي يكسان . دست آورد غالباً براي تاٌمين راهبري در مسائل مرتبط با فرايندها يا طراحي محصول مورد استفاده قرار ميگيرد . همچنين بررسي چرخه عمر مي تواند توسط شركت هايي مورد استفاده قرار گيرد كه در ارتباط با پيمانكاران ، مشتريان يا مقامات مسئول ويژگي هاي محصولاتشان را توضيح دهند .

نتايج حاصله از بررسي چرخه عمر عمدتاً پايه و اساسي را براي اتخاذ تصميم درباره كاهش تأثير محصول بر محيط زيست تشكيل مي دهد . بررسي چرخه عمر پاسخ گوي تمامي سؤالات نيست ، از جمله اينكه چرا موضوعات ديگري مثل

كيفيت و فن آوري موجود بايد مورد بررسي قرار گيرند تا مطالب پس زمينه جامعي را ارائه دهد .

4-1-2 هزينه چرخه عمر ( LCC ) در روش كنترل

محاسبات هزينه چرخه عمر ( هزينه چرخه عمر =  LCC ) بيشتر و بيشتر به عنوان ابزاري براي ارزيابي گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري استفاده مي شوند . محاسبات هزينه چرخه عمر شامل هزينه هاي تواٌم توليد طي دوره اي خاص ، همچنين هزينه ثابت ، هزينه عملكردي و هزينه خدمات نيز مي باشد .

محاسبات هزينه چرخه عمر غالباً بر اساس طراحي دستگاه يا كار دستگاه قراردارد و بدين ترتيب ميزان نياز دستگاه هاي جديد را تعيين مي كند . با اين وجود درست است كه به اين موضوع اشاره كنيم محاسبه هزينه چرخه عمر غالباً با توجه به هزينه هاي آتي و دانش امروزي از وضعيت و تغييرات نرخ انرژي به طور مطلوبي حدس زده مي شود . مسائلي نظير ايمني توليد و هزينه هاي متعاقب آن داراي اهميتي خاص جهت به خاطر سپردن مي باشند .

براي انجام محاسبه هزينه چرخه عمر لازم است كه اطلاعات و تجربه اي در باره دستگاههاي هواي فشرده داشته باشيم . هزينه چرخه عمر براي اينكه بهترين نتيجه را ارائه كند بايد بين خريدار و فروشنده حكم مشاور را ايفاء نمايد . مسائل مركزي عبارتند از بعنوان مثال چگونه گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري عواملي نظير كيفيت توليد ، ايمني توليد ، نياز به سرمايه گذاري ، نگهداري تجهيزات توليد و شبكه توزيع ، محيط اطراف ، كيفيت محصول نهايي ، ارزيابي احتمال ايجاد وقفه در حين عمليات و      دورريزي ها را تحت تأثير قرار مي دهد . اصطلاحي كه نبايد هرگز در اين فهرست فراموش شود LCP ، منفعت چرخه زندگي است كه دريافتي هائي ميتوانند از طريقي به عنوان مثال بازيافت انرژي و كاهش دورريز ها صورت پذيرد .

هنگام ارزيابي هزينه هاي سرويس و نگهداري بايد بعد از سپري كردن دوره محاسبه ، شرايط مورد انتظار دستگاهها را نيز در نظر بگيريد .بعلاوه مدل محاسبه نيز با نوع كمپرسور تطبيق داده شود . مثال زير را مي توان به عنوان مدلي براي ارزيابي اقتصادي دستگاه كمپرسور ، به همراه بازيافت انرژي و يا بدون بازيافت انرژي ، مورد استفاده قرار داد .