الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت Pur-Elastomers For The Industry

 الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت ، مقاومت زيادي در مقابل فرسودگي و سائيدگي دارد و به صورتي پويا در مواد نيمه آماده ACLATHAN® ACLACHLL®, AUTAN®, EUTHAN به كار مي رود.

در مدتي بيش از چهل سال مواد متنوع زيادي مبني بر تجربه و گسترش مصرف پليمر در انواع مختلف محصولات و صنايع (polyurethane) بوجود آمده (thanks)

الاستومر (لاستيك) خالص خوب به جهت هر گونه نياز در الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت

((for each requirement the right PUR-Elastomer

امروز و حداكثر شرايط لازم در جهت كاهش فرسودگي و سائيدگي ، مواد قابل اطمينان و كارآمد را مي طلبد . الاستومرهاي پلي اورتان شده (Polyurethane) مرغوب با تغيير بي نظير امكاناتشان به روشي مطلوب اين نيازها را تامين مي كنند . اگر چه شرط قبلي در اين زمينه داشتن دانش جامعي در رابطه به شيوه هاي پردازش و تركيب به منظور به كارگيري پتانسيل كاملي از انواع پلي اورتان (Polyurethane) در هر زمينه مي باشد .

The Fine Recipes And Processing Technologies Of ACLA Make All The Difference.

–         دستورالعمل هاي عالي و تكنولوژي هاي پردازش ACLA تفاوت جامعي را ايجاد كرده اند .

Polyurethane (پلي اورتان ) و Polyurethane يكسان نيستند . ولو اينكه در تركيبات اصلي (بين مابقي Desmodur 15 يا Vulkollan ) يكسان هستند ،‌ مشخصات الاستومر پلي اورتان اساسا توسط مواد افزوني خاصي تحت تاثير قرار گرفته اند به عنوان مثال در زمينه هاي ايلاستيسيته (كشساني ) ، پايداري گرمايي ، مقاومت در مقابل هيدروليز و مهارت توليدي تغييراتي در آن ايجاد شده.

ACLA-WERKE دانش حياطي مربوط به مديريت دراروپا و همچنين توليد محصولات نيمه آماده پلي اورتان را داراست .

. تجربه طولاني مدت در توسعه دستورالعملهاي جديد

. بيش از شصت تركيب پلي اورتان متعارف (استاندارد) مطابق با نيازهاي خاص درست كرده .

مهمترين مصالح استاندارد در زمينه توليد محصولات نيمه آماده در اين قسمت شرح داده شده :

– الاستومرهاي پلي اورتان سلولي  در الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت (Cellular Polyurethane Elastomers )

ACLLACELL

محصول ACLA مرغوب در زمره پلي اورتانهاي سلولي است . بالاترين ظرفيت ديناميكي اش (پويا) با انبساط عرضي كم حدودا 50% و قابليت فشردگي اش به ميزان 80% ارتفاع الاستيك يا باراستاتيك موقت (آني) مي باشد كه اينها از جمله شاخصه هاي برجسته ACLA مي باشند .

چگالي متداول (عمومي): 300 تا 650 كيلو گرم بر مترمكعب

AUTAN

الاستومر پلي اتر با خصيصه ميرايي (كندشوندگي تدريجي) چشمگير، مخصوصا اين ماده براي جذب ضربه و ايمني ضربه گير (buffers) مناسب است . مقاومت پالايش در مقابل هيدروليز اجازه بكارگيري آن در محيط مرطوب را مي دهد .

چگالي متداول آن : 400 تا 600 كيلوگرم بر مترمكعب است .

EUTHAN

الاستمر پلي استر براي كاربردهاي خاص با ساختاري ميكروسلولاري و قابليت ارتجاعي بالا مخصوصا ساختار يكسانش آن را براي ساخت قطعات كوچك به طور مكانيكي مناسب ساخته است .

چگالي متداول آن : 250 تا 650 كيلوگرم بر مترمكعب

(Homogeneous Polyurethane- Elastomes)

آلاستومرهاي پلي اورتان همگن

.1ACLATHAN

ماده پلي اورتاني با مقاومت زياد در مقابل فرسايش و سايش و با پايداري گرمايي بسيار بالا مي باشد .

سختي متداول ماده : 96 shore A / 55 shore D تا 80 .

.2ACLATHAN

اصلاح دستورالعمل اصلي با همگون سازي (standardization) ملايم تر ؛ مخصوصا براي كاربردهاي سايشي توصيه شده .

سختي متداول ماده : 90 shore A تا 60 .

برنامه تحويل : تغيير پذيري در شكل و عملكرد

كثرت ابعاد (multiplicity of dimensions )

مصالح نيمه آماده ACLA-WERKE درابعاد استاندارد وسيعي موجود است و اشكال وابسته به كيفيت هستند .

بواسطه تكنولوژيهاي فرآوري جديد، مي توان سطوحي با طول 5,500 ميلي متر را عرضه كرد . بنابر تقاضاي مشتريان قابليت تحويل ابعاد كوچكتر نسبت به سايزهاي بزرگتر بيشتر است .

اشكال و محدوده سايز مصالح مربوطه در جدول نشان داده شده است .

مشخصات شيميايي در الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت (Chemical Properties)

گذشته از مشخصات فني (مكانيكي) برجسته الاستومرهاي پلي اورتان سلولي و همگن ، ويژگيهاي شيميايي و فيزيكي شان نيز مجذوب كننده است :

. مقاومت بالا در برابر روغنهاي معدني ،گريس و نفت

. دامنه دماي ثابت از -40° سانتي گراد تا +80° سانتي گراد ( از -40° فارنهايت تا +176° فارنهايت )

. مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ، اوزون و بسياري از حلال ها * .

* مطابق با تقاضا صفحات تخصصي مقاوم در برابر مواد مختلف عرضه خواهد شد .

برنامه توليدي مصالح نيمه آماده پلي اورتان

ابعاد (ميلي متر)

اشكال هندسي محصولات نيمه آماده

انواع

مصالح (مواد )

ضخامت برش عمودي 1-50

ضخامت ديواره : 5

طول : به ميزان 2000

عرض : به ميزان 1000

طول : بهم ميزان 1000

Æ : 3-1.000

طول : به ميزان 1000

ضخامت دروني – ضخامت بيروني : 3.1000

قطعات(بلوك)صفحه

ميل گردها(ميله ها مدور )

بوش ها / لوله

1800/ca.80 shore A

2700/ca.92 shore A

4000/ca.95 shore A

5000/ca.96 shore A

ACTHAN

ساختار

هاي

همگن

ضخامت برش عمودي : 1-50

ضخامت ديواره :5

طول : 2.000

عرض : 1.000

طول : 1.000

Æ: 3-1.000

طول : 1.000

ضخامت دروني، ضخامت بيروني

قطعات / صفحه

ميله هاي مدور(ميل گرد )

بوش ها/ لوله ها

45/ca.45 shore A

50/ca.50 shore A

60/ca.60 shore A

70/ca.70 shore A

80/ca.80 shore A

90/ca.90 shore A

94/ca.94 shore A

ACTHAN-N

ضخامت برش عمودي : 5-25

طول : 5.500

عرض : 1.000

صفحه هايي با پوشش پارچه يا بدون پارچه

75 shore A

80 shore A

ACTHAN-S

ضخامت برش عمودي : 1-50

ضخامت ديواره : 8

طول : 500/700

عرض : 210/50

طول : 300

Æ: 25-200

طول : 300

ضخامت دروني –ضخامت بيروني 4-1.140

قطعات / صفحه

ميله هاي مدور(ميل گردها )

بوش ها / لوله ها

2430/dens~300kg/m3

2435/dens.~350kg/m3

2440/dens.~400kg/m3

2445/dens.~450kg/m3

2450/dens.~500kg/m3

2455/dens.~550kg/m3

2460/dens.~600kg/m3

2465/dens.~650kg/m3

ACLACELL

ساختار

هاي

سلولي

ضخامت برش عمودي :1-50

ضخامت ديواره : 10

طول : 500

عرض : 250

طول : 300

Æ: 4-800

طول : 300

ضخامت دروني –ضخامت بيروني 4-800

قطعات / صفحه

ميله هاي مدور

بوش ها / لوله ها

4 /dens.~400kg/m3

45/dens.~450kg/m3

5 /dens.~500kg/m3

55 /dens.~550kg/m3

6 /dens.~600kg/m3

(E50 : دامنه تغييرات )

AUTAN

ضخامت برش عمودي : 1-50

ضخامت ديواره : 10

طول : 500

عرض : 250

طول : 500

Æ: 15-80

طول : 500

ضخامت دروني –ضخامت بيروني 4-80

قطعه ها / صفحه ها

ميله هاي مدور

بوش ها / لوله ها

3 /dens.~300kg/m3

4 /dens.~400kg/m3

5 /dens.~500kg/m3

6 /dens.~600kg/m3

(E50 : دامنه تغييرات)

EUTHAN

دامنه تغييرات مطابق 7715 DIN

اندازه هاي خاص مطابق با تقاضا

قطعات مدور و مسطح بدون هزينه مصرفي

تفاوت هاي اختصاصي (منحصر به فرد ) امكان پذير هستند.

اطلاعات عمومي

از محصول نيمه آماده به محصول آماده (From Semifinished To The Finished Product )

امكانات چند گانه در جهت تراشكاري (machining) و برش قطعي (profiling)

مصالح نيمه آماده پلي اورتان ACLA-WERKE يك ضريب اقتصادي در زمينه توليد قطعات آماده شده توسط امكانات تراشكاري (machining) متعدد عرضه داشته .

به وسيله تراشكاري ، متدكاري (حفاري drilling ) ، اره كشي ، برش كاري تيغه و آب پاش و فرزكاري مي تواند قطعات شكل داده شده در فرم هاي هندسي گوناگون را توليد مي كند .

تركيبات مصالح در الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت (Material Combination)

درگير حوزه هاي استعمال جالب توجه از طريق تركيب مصالح آشكار مي شود كه اين تركيبات را مي توان بدون هيچ گونه مشكلي از تركيب الاستومرهاي پلي اورتان متفاوت و يا از تركيب با ديگر مواد مانند فلزات و چرم تهيه كرد .

سيمانكاري (چسباندن Cementing ) ، تثبيت عناصر ، تثبيت هسته ها يا اتصالات گيره را مي توان به عنوان فنون تركيب به كار برد .

Fields of application for PUR- semifinished material

متداول

محدوده استعمال مصالح نيمه آماده پلي اورتان

شاخه ها

مواد استعمال

شرايط لازم

مصالح

اجناس ( كالا )

مهندسي و صنعت اتومبيل كشاورزي ، دستگاهها

مكانيك سيال ، نيوماتيك ، پمپ ها ،‌اتصالات ، كاميونها ،‌تريلر ، لوله ، فرآوري كابل و ورق فلزي

مقاومت سايشي ، قابليت ارتجاعي ، پايداري گرمايي ، مقاومت در برابر وسايل مختلف

ACLATHAN

ACLACELL

EUTHAN

درزگير-پاك كن (wipers)

عناصر هادي،مهره ها ، استاتورها

ضربه گيرها

حمل و نقل مواد

ماشين هاي باربري با نوار نقاله

آسانسورها ، پله برقي ها ،‌ جرثقيل ها ، پلكان متحرك هواپيما ، لودرها ، تسمه نقاله هواي ، ريل ها ،‌ ماسوره ها

متحرك باشند ، مقاوم در برابر نفت يا روغن و پاياي طبيعي ، حفاظت مصالح

ACLATHAN

ACLACELL

ACLAN

EUTHAN

عناصر هادي، قرقره ها ،آسترها يا پوشش ها ،‌تاير ها ، چرخ ها و ضربه گير ها، مغزي براي كوپلينگ ها ، مكنده ها ، گيرنده ها

استخراج مواد معدني ،‌تركيب سنگ و بتون ساخت گذرگاه ، دستگاههاي فرودگاهي

دستگاهها واقع در زير زمين و بالاي سطح زمين ، ساخت گذرگاه دستگاه لاروبي ، ساخت پل ناحيه پارك واگن

مقاوم در برابر فرسودگي و سائيدگي ، قابليت ارتجاعي ،مقاوم دربرابر اشعه ماوراء بنفش و اوزون ، طول عمر زياد

ACLATHAN-N

AUTHAN

ضربه گيرها، چرخ ها ،ليسه ها ، آسترها ، اسكر پير(زداينده)برف روب نوسانگير

سراميك ها ، شيشه ، چوب منسوجات ، كاغذ، چاپ پارچه، صنعت آشاميدني ، و بسته بندي

صفحه ها ، شيشه نوري و كاواك(hollow) فرآوري نئوپان عمل آوري (پاك سازي) چوب ، كاغذ ، مقواي نازك ، حامل كاغذ، چاپ صفحه و افست، دستگاه هاي بافندگي

پاياي طبيعي ، بدون سفيدك(گچكاري)بدون سيليكن ها ، مقاوم در برابر فرسايش و سايش، مقاوم در برابر دما و بدون نرم كننده

ACLACELL

EUTHAN

ACLATHAN

ACLATHAN-S

لايه هاي جلاكاري ، ضربه گيرها ، ميله هاي برشكاري ، مكنده ها ، گيرنده ها ، برشهاي سايشي و غلطك ها

فرآوري

(توليد)

مستقل

مراجع ، حفاظت از محيط شهري

سرويس زمستاني (دستگاههاي ) پالايش فاضلاب، پمپ ها عايق صدا ،‌نوسانگير، عايق كاري فعال و غيرفعال

قابليت ارتجاعي و اندازه هاي متغير سازگاري با محيط ، مقاوم در برابر سايش ،مقاوم در برابر دماهاي پائين

ACLATHAN,

ACLATHAN-N

ACLACELL

EUTHAN

ضربه گيرها ، پايه هاي فنري ، غلطك ها ،ليسرها

بخش

عمومي

حفاري در دريا ، فرصت (leisure)

تعمير كفش، حاشيه اضافي زمين بولينگ ، جراحي استخوان ورزش و تفريحات تابستاني در زمستاني تجهيزات كشتي و اسكله

مقاوم در برابر آب دريا وزن مخصوص اندك كاهش نوسان ، متفاوت بالا در برابر نيروي فشار قابليت تراش بالا

ACLATHAN-N

ACLATHAN-S

AUTHAN

سپرگير(گيلگير) ، ضربه گير ، محافظ طناب سيمي غلاف ها (آستينه ها ) تخته ركاب اتومبيل ، سقف جرثقيلها يا آسانسورها ، غلطك ها ، فنرها

از اكتبر سال 1993 ، ACLA-WERKE GMBH توسط TUV در جهت توسعه توليد و فراوري صنعتي كالاهاي الاستومر پلي اورتان تاييد شد .