شركت MAHLER

نكاتي در مورد شركت MAHLER

با ساختن بيش از 4500 پلنت در 70 كشور در سرتاسر جهان ، Mahler Ags توليد كننده اي صاحب صلاحيت در زمينه توليد در جاي پلنتها مي باشد . از زمان تاسيس كمپاني در سال 1870 ما در ناحيه اشتوتگارت د(آلمان) مستقر شده ايم و در زمينه مهندسي توليد پلنتهاي گاز با كيفيت بالا فعاليت داريم .

با توجه به اينكه همه تقاضاها و موقعيت ها منحصر به فرد هستند ، شركت Mahler Ags تنوع سودمندي و سيستمهاي توليد در جاي معتبر را پيشنهاد مي دهد .

در حين كار با مشتريان خود ، مهندسان شركت Mahler Ags شرايط و اهداف خود را در مورد اينكه يك سيستم با ويژگيهاي جريان ، خلوص و فشار منطبق باشد . فعاليت هاي تجاري ما تنها شامل طراحي نيست بلكه شامل توليد ، نصب و راه اندازي سيستم مي باشد.

يك گروه خدماتي هميشه براي ارائه خدمات لازم يا تعمير و نگهداري سيستم در دسترس مي باشد .

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد قابليتهاي خدماتي ما لطفا بروشور خدمات يا سرويس دهي ما را تقاضا كنيد .

در خواستها

مصرف كنندگان در محدوده وسيع صنعتي مي توانند هزينه هاي توليد را با كاربرد پلنتهاي شركت Mahler Ags كاهش دهنده ، به عنوان مثال :

. صنعت مواد شيميايي

. صنعت متالوژي و استيل (آهن دار و بدون آهن)

. صنعت مواد شيميايي

. صنعت كاغذو خمير كاغذ (Pulp)

. صنايع غذايي

. صنعت شيشه و لعاب (لاك)

. صنعت داروسازي

. صنعت الكترونيك

نكات قابل توجه در مورد شركت Mahler Ags

. اولين پلنت اتوماتيك از راه دور Smr- Hydrogen را ساخته است .

. تكنولوژي اكسيژن ما پايين ترين الگوي مصرف را تضمين مي كند .

. بزرگترين ژنراتور نيتروژن ما يكي از بزرگترين سيستمهاي تامين Psa درجايي را كه تا به حال ساخته شده است مي باشد .

شركت MAHLER

شركت بيش از 40 سال تجربه دارد و داراي فن آوري در زمينه طراحي و توليد پلنتهاي توليد هيدروژن مي باشد . بعنوان يكي از تامين كنندگان عمده بين المللي تكنولوژي بازسازي (اصلاح) بخار و سطح جذبي نوسان فشار ، شركت Mahler Ags سيستمهايي را كه دقيقا مناسب شرايط مشتري است را مي سازد و با فرآيندهاي موجود قبلي به آساني تكميل مي شود .

سيستم Hydroform-C در ظرفيتهاي 10000 Nm3/H تا 100 هيدروژن در دسترس است .

ژنراتور هيدروژن     Hydroform-C

مرحله اصلي

سيستم Hydroform-C براساس بازسازي بخار گاز طبيعي ، Lpg يا نفت (بنزين سنگين) بعنوان سوخت (تغذيه) براي توليد گاز غني هيدروژن مي باشد . گاز سپس به وسيله Hydroswing تصفيه مي شود .

پيش عمل آوري تغذيه

تغذيه از بخار H2تركيب شده است كه قبلا گرم شده و  به راكتور گوگردزدا فرستاده مي شود . بعد از گوگرد زدائي تغذيه (Feed) به فرآيند توليد بخار در ديگ بخار وارد مي شود .

بازسازي و تبديل در دماي بسيار بالا

تركيب بخار / تغذيه (سوخت) در بالاي ديگ نوسازي درون گاز غني هيدروژن خام بهسازي مي شود . گرماي مورد نياز واكنش به وسيله سوختن سوخت گازي و گاز تصفيه شده سيستم Hydroswing توليد مي شود. گرماي حاصل از گاز بازسازي شده براي توليد بخار دوباره استفاده مي شود و گاز براي تبديل همزمان راكتور داراي دماي بالا براي توليد هيدروژن اضافي دوباره استفاده مي شود .

خنك كردن گاز به وسيله گرماي بازيافتي

بعد از تبديل همزمان ، گاز بازيافتي به وسيله گرماي حاصل از توليد بخارها در يك سري مبدل حرارتي خنك مي شود . تقطير فرآيند(محصول تراكم) را مي توان جدا كرد و دوباره به كار برد.

تصفيه گاز  Hydroswing

گاز غني هيدروژن به سيستم Hydroswing كه معمولا شامل چهار جاذب سطحي است كه پر از جاذب هاي مختلف است . اين فرآيند بر اساس جذب سطحي نوسان فشار است كه بوسيله آن ناخالصي ها براي بدست آوردن هيدروژن بسيار خالص با خلوص بالاي %+99.999 بر حسب حجم (By Valum) تفكيك مي شود . گاز تصفيه شده از گوگرد زدائي و تصفيه كردن در طي مرحله توليد دوباره به عنوان سوخت گازي به كار مي رود .

نكات قابل توجه :

. پلنتهاي هيدروژن با عملكرد بيش از چهل سال با عملكرد اصلي .

. شركت Mahler Ags اولين سازنده پلنتهاي كنترل از راه دور در مسافت دور در سطح جهان است .

. شركت Mahler Ags بيش از 50 پلنت هيدروژن را ساخته است .

:1 واحد تراكم تغذيه اي

:2 پردازش قبلي تغذيه

:3 توليد بخار و بازسازي

:4 تبديل دماي بالا

:5 واحد مبدل حرارتي

:6 پردازش قبلي آب تغذيه ديگ بخار

:7 واحد تصفيه – سيستم Hydroswin

ويژگيهاي پلنت در شركتMAHLER 

انعطاف پذيري محصول در شركت MAHLER 

. خلوص (حجمي 99.999+% )

. ظرفيت هاي پلنت از 10000 Mn3/H تا 100

. راه اندازي اتوماتيك جزئي بار ( Automatic Part Load Operation)

. فشار محصول از 10 تا 30 بار

. تراكم H2  اختياري بالاتر از 250 Bar

اطمينان بالاي عملكرد در شركت MAHLER 

سالها تجربه در زمينه طراحي پلنت ، مهندسي و توليد اعتبار بالاي سيستم Hydroform-C را تضمين مي كند بالاي اين سيستم را تضمين مي كند .

طراحي مقابل اندازه يا مقياس در شركت MAHLER 

سيستم Hydroform-C در واحدهاي از پيش ساخته ، پيش مونتاژ شده و تحويل داده مي شود .

ارقام مصرف بهينه در شركت MAHLER 

بازيافت بهينه گاز از گاز سوخته و از بخارهاي فرآيند مختلف ، به عنوان مثال از قبل گرم كردن هواي مصرفي ، توليد بخار بيرون آمده .

اتوماتيك كامل در شركت MAHLER 

سيستم Hydroform-C براي عملكرد بي مراقبت و خودكار طراحي شده است ، به عنوان مثل تغيير ظرفيت كنترل از راه دور .

سيستم Hydroform-C را براي روشن شدن و خاموش شدن اتوماتيك ، كنترل و تنظيم بار اتوماتيك از مسافت طولاني .

كيفيت بالا و استاندارد ايمني بالا

طراحي به منظور طول عمر طولاني در شركت MAHLER 

تقاضاها در شركت MAHLER 

سيستم Hydroform-C شركت Mahlerags با درخواست هاي صنعتي در سراسر جهان مي تواند قيمتها را كاهش دهد به عنوان مثال :

. صنعت استيل و متالوژي

. صنعت مواد شيميايي و پالايش

 توليد شيشه و شيشه شناور

. صنعت مواد شيميايي و مواد داروئي

. توليد H2 O 2

. صنعت مواد غذايي

. صنعت الكترونيك

تكنولوژي شركت ما در شركت MAHLER 

شركت MAHLER AGS با داشتن بيش از چهل سال تجربه و دانش در زمينه طراحي وتوليد پلنتهاي توليد

هيدورژن و در زمينه بازسازي متانول با موفقيت عمل كرده است . به  عنوان يكي از تامين كنندگان داراي صلاحيت

 بين المللي بازسازي متانول و تكنولوژي جذب سطحي فشار ، شركت Mahler Ags سيستم هايي را كه داراي كيفيت و استاندارد ايمني بسيار بالاست و درخور مناسب شرايط مشتري را تهيه مي كند .

ژنراتور هيدروژن : hydroform-c   در شركت MAHLER 

فرآيند اصلي

سيستم Hydroform-M بر مبناي بازسازي متانول به عنوان تغذيه براي توليد گاز غني هيدروژن مي باشد . تصفيه گاز غني هيدروژن بوسيله سيستم Hydroswing انجام مي شود .

پيش پردازش تركيب تغذيه

متانول و آب كاملا بدون مواد معدني براي مخزن ذخيره به كار مي روند . اندازه گيري مداوم غلظت و سطح اطمينان نسبت صحيح آب و متانول را تضمين مي كند . تركيب تغذيه پمپ مي شود و سپس به وسيله گرماي حاصل از بازيافت گاز غني هيدروژن خام گرم مي شود .

تبخير و فوق گرمايش دماي ورودي بهينه راكتور به وسيله روغن حرارتي ( Thermo-Oil) در مبدل حرارتي بعدي انجام مي شود .

راكتور متانول در شركت MAHLER 

تركيب تغذيه تبخير شده بطور كاتاليزو در داخل راكتور متانول داخل گاز غني هيدروژن خام بازسازي ميشود . واكنش گرماگير است و گرماي مورد نياز بوسيله روغن حرارتي (Thermo-Oil) به فرآيند انتقال داده مي شود كه از گرم شدن بيش از حد كاتاليزور جلوگيري مي كند . روغن حرارتي (Thermo-Oil) توسط احتراق گاز تصفيه شده سيستم Hydroswing گرم مي شود.

خنك كردن گاز بوسيله گرماي بازيافتي در شركت MAHLER 

گاز غني هيدروژن خام بدست آمده از راكتور متانول در مبدل حرارتي توسط گرماي حاصل از تركيب تغذيه بطور همزمان خنك مي شود.محصول ميعان فرآيند (Process Condensate) جدا شده و براي استفاده در مخزن ذخيره فرستاده مي شود .

تصفيه گاز Hydroswing   در شركت MAHLER

گاز غني هيدروژن خام به سيستم Hydroswing كه معمولا شامل 4 عدد بر آشامگر كه داراي جاذبهاي مختلف است فرستاده مي شود . اين فرايند بر مبناي جذب سطحي نوسان فشاري است كه توسط آن ناخالصي ها براي بدست آوردن هيدروژن با خلوص بالاي حجمي 99.999+% جدا مي شود . گاز تصفيه شده بوسيله گوگرد زدائي و تصفيه شدن در طي مرحله بازسازي به عنوان سوخت گازي در سيستم روغن حرارتي استفاده مي شود.

نكات قابل توجه :

. پلنتهاي هيدروژن براي بيش از 40 سال است كه با تجهيزات اصل مشغول به كار است .

. شركت Mahler Ags اولين پلنت هيدروژن با كنترل از مسافت دور را در سطح جهان ساخته است .

. شركت Mahler Ags بيش از 50 پلنت هيدروژن را ساخته است .

:1 پيش پردازش تركيب تغذيه

:2 بازسازي متانول و واحد مبدل حرارتي

:3 سيستم روغن حرارتي (Thermo Oil)

:4 واحد تصفيه – سيستم Hydroswing

ويژگيهاي پلنت

انعطاف پذيري محصول

. خلوص بالاي   حجمي 99.999+%

. ظرفيتهاي پلنت از 6000 Nm3/H تا 100 ئ

. عمليات بارگيري جزئي اتوماتيك

. فشار محصول از 30bar تا 7

. تراكم 2 H بطور اختياري تا 250 Bar

هزينه سرمايه گذاري پايين

طراحي مقياسي يا واحدي

اعتبار عملكرد بالا

سالها تجربه در زمينه طراحي پلنت ، مهندسي و توليد اعتبار بالاي سيستم Hydroform-M را تضمين مي كند .

ويژگيهاي مصرف بهينه

بازيافت حرارتي بهينه به عنوان پيش گرمام شدن هواي احتراقي و بازيافت تغليظ فرآيند .

اتوماتيك كامل

سيستم Hydroform-M بطور اتوماتيك طراحي شده است و عمليات بي مراقبت به عنوان مثال تغيير در ظرفيت بازگذاري

كنترل از راه دور

سيستم Hydroform-M را مي توان براي روشن شدن يا خاموش شدن اتوماتيك ، كنترل و تنظيم اتوماتيك بار از مسافت دور طراحي كرد .

سيستم روغن حرارتي براي حفاظت كاتاليزوري حتي در قسمت بار

كيفيت بالا و استاندارد ايمني بالا

طراحي براي طول  عمر طولاني

تقاضاها در شركت MAHLER 

سيستم Hydroform-M شركت Mahler Ags مي تواند در محدوده وسيعي از تقاضاهاي صنعتي هزينه هاي توليد با وجود محدود وسيع تقاضاها در زمينه هاي زيركاهش دهد .

. صنعت متالوژي و استيل

. صنعت مواد شيميايي و پالايش

. صنعت شيشه و توليد شيشه شناور

. صنعت مواد شيميايي و داروسازي

. توليد H2 O2

. صنعت الكترونيك

تكنولوژي شركت ما

شركت Mahler Ags بيش از 40 سال تجربه دانش در طراحي و توليد پلنتهاي جذب سطحي نوسان فشار (Psa) دارد . بعنوان يكي از تامين كنندگان صاحب صلاحيت اين تكنولوژي براي تصفيه هيدروژن در سطح جهان شركت Mahler Ags توانايي تهيه سيستمهايي را دارد كه راه حل هايي براي مطابقت با شرايط مشتري را ارائه مي دهد .

سيستم تصفيه هيدروژن : hydroswing  در شركت MAHLER 

فرآيند اصلي

سيستم Hydroswing شركت Mahler Ags بر مبناي اصول تصفيه گاز تغذيه غني هيدروژن را با مواد جاذب كه بطور منحصر به فرد طراحي شده است اتصال مي دهد تا بخار هيدروژني با خلوص بالا بر جاي ماند.

عمل تصفيه براي اطمينان از جريان توليد مداوم هيدروژن در  حداقل چهار مخزن جاذب تحت تاثير قرار مي گيرد فرايند با چهار مرحله اصلي مشخص مي شود .

جذب

گاز تغذيه اي به ته  جاذب وارد مي شود ، ناخالصي ها بوسيله به عنوان مثال غربالهاي ملكولي و هيدروژن با خلوص بالا جذب مي شود و جاذب در بالا مي ماند . قبل از اينكه قابليت جذب جاذب ها تحليل رود ، يك جاذب بازيافتي بطور اتوماتيك در ضمن جذب عوض مي شود بنابراين يك جريان توليد مداوم تضمين مي شود .

واجذبي

عمل بازسازي در چندين مرحله كاهش فشار انجام مي شود . اولين گاز غني هيدروژن براي باز فشردگي و پاكسازي اين جاذب ها كه در مراحل مختلف بازسازي قرار دارند ، بكار مي روند . با انجام بازفشردگي بيشتر ناخالصي ها جذب شده آزاد مي شود و براي تغذيه لوله هواكش يا مخزن محافظ (Buffer) بعنوان سوخت گازي به كار مي رود .

پاكسازي (تصفيه )

در پايين ترين سطح فشار ، جاذب با گاز هيدروژن غني حاصل از جاذبي كه در حال واجذبي است ، پاكسازي مي شود . گاز پاكسازي يا تهويه مي شود يا به مخزن محافظ (Buffer) فرستاده مي شود .

بازفشردگي

فشار جاذب خالص شده بتدريج تا جذب سطحي فشار را با گازي كه فشار آن كاهش يافته حاصل از جاذب هاي ديگر و بوسيله هيدورژن خالص واچرخيده شده افزايش مي يابد .

نكات قابل توجه :

. بيش از 60 سيستم در سرتاسر دنيا نصب شده است .

. پلنتهايي با بيش از 40 سال در حال انجام كار با تجهيزات اصلي .

. زمان روشن شدن و خاموش شدن كوتاه .

گازهاي تغذيه

بوسيله سيستم Hydroswing از گازهاي تغذيه مختلف مي توان هيدروژن را بازيافت كرد به عنوان مثال :

. گاز پس ماند پلنتهاي شيميايي به عنوان مثال تركيب متانول يا آمونياك .

. گاز تفكيك شده آمونياك .

. گاز فرايند از بازسازي بخار يا پلنتهاي بازسازي متانول .

. غشاء Offgas (گازهاي زائد – مضر )

بدليل انعطاف پذيري سيستم كنترل سيستم Hydroswing را مي توان با تغييرات تركيب گاز تغذيه اي سازگار كرد .

ويژگيهاي پلنتها :

– انعطاف پذيري محصول .

. خلوص در حدود  حجمي 99.999+%

. ظرفيتهاي پلنت از 10000 Nm/3h تا 100 .

. فشار محصول از 30 Bar تا 7 .

. راه اندازي بار جزئي اتوماتيك (Automatic Part Load Operation) .

. تراكم H 2اختياري تا حدود 250 Bar .

– اطمينان بالاي عملكرد

سالها تجربه در طراحي ، مهندسي و توليد پلنت اعتباري بالاي سيستم Hydroswing را تضمين مي كند .

– بازده بالا

. با طراحي منحصر به فرد مطابق تركيب گاز تغذيه

. به كارگيري سيستم كنترل قابل برنامه ريزي كه بازيافت بالايي را حتي در عمليات بارگيري جزئي تضمين مي كند

. بهره وري در هزينه (Cost Efficiency) .

. كاهش مصرف برق .

. هزينه هاي كاهش يافته تعمير و نگهداري و راه اندازي

. هزينه هاي كاهش يافته نظارت

– اتوماتيك كامل

سيستم Hydroswing براي راه اندازي (عمليات) خودكار و سازگاري اتوماتيك زمان سيكل بر طبق ظرفيت پلنت .

كنترل از راه دور

سيستم Hydroswing را مي توان به منظور روشن شدن و خاموش شدن اتوماتيك ، كنترل و تنظيم اتوماتيك بار از فاصله دور طراحي كرد .

-كيفيت و استاندارد ايمني بالا

بخاطر خلوص بالاي هيدروژن تقاضاهاي صنعتي بسيار در موارد زير دريافت نموده ايم.

. صنعت استيل و متالوژي

. صنعت پالايش و مواد شيميايي

. توليد شيشه و شيشه شناور

. صنعت مواد شيميايي و داروسازي

. توليد H2o2

. صنايع غذايي

. صنعت الكترونيك

تكنولوژي شركت ما

شركت Mahler Ags تجربه و دانش 30 ساله در زمينه پلنتهاي جذب سطحي نوسان فشار (Psa) دارد . ما در اين تكنولوژي پيش تاز هستيم و داراي انعطاف پذيري براي ارائه فرآيند صحيح تقاضاها در زمينه Psa ، جذب سطحي نوسان خلاي (Vsa) يا تركيبي از هر دو (Vpsa) ، است.

ژنراتور اكسيژن : oxyswing

مرحله اصلي

سيستم هاي Oxyswing شركت Mahler Ags اصول اصلي تفكيك هوا در دماي محيطي با استفاده از Zeolit (موادي كه نيتروژن را براي آزاد كردن بخار غني اكسيژن جذب سطحي مي كند) بكار مي برد . تفكيك جذب سطحي هوا در سه مرحله اصلي انجام مي شود.

تصفيه

هواي محيطي يا ورودي قبل از اينكه متراكم شود ، به آرامي به وسيله سيستم دمنده تصفيه مي شود.

جذب سطحي

هواي از قبل تصفيه شده به مخزني كه داراي غربالهاي مولكولي است براي حذف هرگونه رطوبت يا Co2و جذب سطحي N2 در حالي كه اكسيژن از خروجي مخزن عبور مي كند فرستاده مي شود .قبل از اينكه قابليت جذب سطحي غربال مولكولي تحليل رود فرآيند جذب سطحي قطع مي شود .

واجذبي

غربال مولكولي اشباع شده (به عبارت ديگر گازهاي جذب شده بطور سطحي آزاد شده ) بوسيله كاهش فشار پايين تر از فرايند جذب بازسازي مي شود . اين كار را مي توان با يك سيستم آزاد سازي فشار ساده (فرآيندPsa ) يا با استفاده از پمپ هاي خلاء (فرآيندهاي Vpsa-Vsa ) انجام داد . بخار زائد بدست آمده به هوا تخليه مي شود . براي داشتن جريان مداومي از ذخيره O2، يك مخزن فشار شكن را نصب مي كنند.

نكات قابل توجه :

. شركت يكي از بزرگترين واحدهاي سلسله اي تك را ساخته است .

. شركت Mahler Ags يكي از مرتفع ترين پلنتها (Elevation-Wise) را ساخته است.

. شركت Mahler Ags پلنتهايي را با عملكرد كلي بالا و نسبت هزينه

. مصرف انرژي الكتريكي پايين .

. بالاترين حد ميزان دسترسي .

. بدون تزريق و خنك كردن آب.

. پلنتهايي با بيش از 15 سال در حال كار و با تجهيزات اصلي .

:1 واحد تراكم

:2 واحد تفكيك

:3 واحد تخليه

:4 مخزن محافظ(Buffer) اكسيژن

:5 واحد تراكم اكسيژن

:6 سيستم پشتيبان

ويژگيهاي پلنت

انعطاف پذيري محصول

. خلوص به ميزان 94% بر حسب حجم

. (ظرفيت N2پايين تر از 1% بر حسب حجم باشد )

. ظرفيت پلنت تا حدود 5.000nm3/200tpd

. بارگيري جزئي (Part Load) اتوماتيك پايين تر از 10%

. فشار باردهي مورد نياز

اعتبار بالا

سالها تجربه در طراحي و توليد پلنت اعتبار بالاي همه سيستمهاي Oxyswing را تضمين مي كند.

زمان سريع آني

. همه سيستم هاي Oxyswing به دقيقه هستند.

اتوماتيك كامل

همه سيستم هاي Oxyswing براي راه اندازي خودكار و اتوماتيك تنظيم بار بكار مي رود .

شرايط حداقل فضا

. روش هاي طراحي و ساخت فضاي لازم را به حداقل مي رساند.

توليد مستقل درجا

. توليدي كه تحت تاثير جاده اي يا شرايط جوي غالب .

بهره وري درهزينه

. مصرف برق پايين

. بدون تزريق آب يا خنك كردن آب

. تعمير و نگهداري و هزينه هاي به حداقل رسيده

تقاضاها

كاربران در محدوده وسيعي از تقاضاهاي صنعتي با استفاده از سيستم هاي Ags Oxyswing شركت Mahler Ags مي توانند قيمتها را كاهش دهند .

تقاضاهاي اصلي

صنعت شيشه و لعاب (لاك)

. ذوب كردن شيشه در انتهاي ذوبي

. ذوب كردن لاك در كوره طبله مانند و مخزن كوره

. ذوب كردن شيارهاي فاضلاب

صنعت استيل

. كوره هاي Arc

. كوره هاي ذوب كوپل

. كوره هاي نگهدارنده

. كوره هاي آهنگري

صنعت كاغذ و خمير

. دليگنين زدايي اكسيژن

. شربت سياه اكسيژن

. گاز تغذيه اي براي توليد اوزون در مرحله زنگ زدايي اوزون

صنايع شيميايي

. فرآيندهاي اكسايش مانند توليد پروكسيد هيدروژن

تامين آب آشاميدني

. گاز تغذيه اي براي توليد اوزون براي پاكسازي آب آشاميدني

بهسازي شخصي يا عمومي هزر آب و صنايع دفع پسمان

. بهسازي هوازي هرز آب

. سوزاندن فضولات حرارتي

بيوتكنولوژي

. فرآيند تخمير

تكنولوژي شركت ما

شركت Mahler Ags بيش از 30 سال تجربه و دانش در زمينه طراحي و توليد پلنتها (Psa) جذب سطحي نوسان فشار مي باشد . ما در اين تكنولوژي پيش تاز هستيم و داراي انعطاف پذيري در زمينه تهيه پليج هاي صحيح مطابق تمام شرايط مشتري هستيم .

ژنراتور هيدروژن : hydroswing

مرحله اصلي

سيستم هاي Mahler Ags قواعد اصلي عبور هوا از مواد جاذبي را كه براي آزاد كردن بخار غني نيتروژن با اكسيژن مي پيوندد.

تفكيك جذب هوا در سه مرحله فرآيند انجام مي شود .

تصفيه

هواي ورودي يا محيطي قبل از اينكه بوسيله كمپرسور متراكم شود يا بوسيله سيستم خشك كن خنك شود ،‌تصفيه مي شود .

جذب سطحي

هواي پيش عمل آمده به داخل مخزني پراز (Cms) الكهاي مولكولي كربن است وارد مي شود كه اكسيژن زياد جذب سطحي شده تا نيتروژن با يك خلوص تعديل پذير پايين تر از رسوب 100ppmmo2كه در بخار گاز باقي بماند . قبل از اينكه قابليت جذب سطحي Cms تحليل رود فرايند جذب قطع مي شود .

جذب سطحي

Cms اشباع شده از طريق كاهش فشاري پايين تر از فرايند جذب سطحي بازسازي  مي شود (به عنوان مثال گازهاي جذب شده آزاد مي شود ) و اين عمل با استفاده از سيستم آزادسازي فشار ساده انجام مي شود.بخار پسماند به هوا تهويه مي شود . جاذب بازسازي شده دوباره براي توليد نيتروژن استفاده مي شود .

جذب سطحي و واجذبي در فواصل زماني مساوي بطورمتناوبي انجام مي شود. اين به اين معني است كه توليد مداوم نيتروژن را مي توان با دو جاذب انجام داد كه يكي در حين جذب عوض ميشود و ديگر در حين توليد عوض شود. جريان توليد مداوم از لحاظ خلوص و كيفيت بوسيله بانر مربوطه تضمين مي شود .

نكات قابل توجه

. شركت Mahler Ags يكي از بزرگترين پلنتهاي نيتروژن جهان را با ظرفيت كلي 210 Tpd ساخته است .

. شركت Mahler Ags بيش از 190 پلنت صنعتي در برد 1-210tpd را در سطح جهان ساخته است .

. پلنت هايي با بيش از 20 سال سابقه كار به همراه الكهاي مولكولي اوليه .

:1 واحد فشرده سازي

:2 واحد تفكيك هوا

:3 مخزن بافر نيتروژن

:4 سيستم پشتيبان

ويژگيهاي پلنت 

انعطاف پذيري محصول در شركت MAHLER 

خلوص 100ppm تا برحسب حجم 5%

. ظرفيت پلنت تا 300 Tpd

. بارگيري جزئي اتوماتيك پايين 10%

. فشار باردهي به ميزان 10 Bar بدون فشار افزا

اطمينان بالا در شركت MAHLER 

. سالها تجربه در زمينه طراحي و توليد پلنت اطمينان بالاي همه سيستمهاي Nitroswing را تضمين مي كند .

زمان مستقيم سريع در شركت MAHLER 

هر سيستم Nitroswing زمان شروع كمتر 5 دقيقه دارد .

اتوماتيك كامل در شركت MAHLER 

همه سيستم هاي Nitroswing براي عمليات بدون مراقبت و اتوماتيك تنظيم بار طراحي شده است .

حداقل شرايط فضايي در شركت MAHLER 

. واحدهاي آكبند فضاي مورد نياز را به حداقل مي رساند (امكان حمل و نقل كانتينري )

امكان تغيير مكان در شركت MAHLER 

. نصب خارجي (هواي آزاد) همچنين نصب بر روي كشتي و سكوهاي حفاري دريايي امكان پذير است.

توليد در محل مستقل در شركت MAHLER 

. توليد تحت تاثير حمل و نقل جاده اي يا شرايط جوي غالب واقع نمي شود .

بهره وري در هزينه در شركت MAHLER 

. مصرف انرژي پايين

. بدون خنك كاري آب

. هزينه هاي نگهداري و تعمير و راه اندازي به حداقل رسيده.

تقاضاها در شركت MAHLER 

سيستم هاي Nitroswing شركت Mahler Ags داراي طيف وسيعي از تقاضاها است ، به عنوان مثال:

كارگاههاي كشتي سازي در شركت MAHLER 

. پاكسازي و روكش كاري مخازن گاز

عمليات حرارتي / متالوژي در شركت MAHLER 

. بازپخت (Annealing)

. سخت سازي و لحيم كاري سخت

. سينترينگ فلز پودر شده

صنعت شيميايي و مواد داروئي در شركت MAHLER 

. شستشوي تانكرها و مخازن

. روكش كاري لوله كشي ها

. جلوگيري از اكسايش در طي پردازش و ذخيره پلاستيك

. انتقال پنوماتيك

صنايع غذايي در شركت MAHLER 

. هواي كنترل شده براي ذخيره ميوه و سبزيجات

. بسته بندي مواد غذايي

. پوشاندن روغنها و مشروب ها

صنايع غذايي در شركت MAHLER 

. اتمسفر نيتروژن براي توليد تركيبات الكترونيك و نيمه رسانا

صنعت معدن در شركت MAHLER 

. پلنتهاي نيتروژن براي حفاظت در برابر انفجار و خاموش كردن آتش

صنايع پتروشيمي در شركت MAHLER 

ژنراتورهاي گازي حفاظتي : Hn

. ظرفيتهاي حدود 1000 NM3/H

. حداكثر ظرفيت هيدروژن : در حجم 15%

. حداكثر ظرفيت 250PPMCO

. ظرفيت CO2كمتر از 5PPM

. نيتروژن : متوازن

. تغذيه : گاز طبيعي ، LPG ، بقيه هيدروكربن

تقاضاي فرايندهاي عمليات حرارتي فلزات آهن دار و بدون آهن

ژنراتورهاي گازي : Exo

. ظرفيت هايي در حدود 300 Nm3/H

. حداكثر ظرفيت هيدروژن 11% بر حسب حجم

. حداكثر ظرفيت Co 8% بر حسب  حجم

. ظرفيت 50ppmco2تا 12% بر حسب حجم

. ظرفيت اكسيژن كمتر از 10 Ppm

. نيتروژن : متوازن

تغذيه : گاز طبيعي ، Lpg ، بقيه هيدرو كربن

تقاضاهاي فرايندهاي عمليات حرارتي فلزات آهن دارو بدون آهن و لحيم كاري سخت

ديو سييترها : Nh3

. ظرفيتهايي به ميزان 300nm3/H

. ظرفيت هيدروژن تقريبا 75% بر حسب حجم

. ظرفيت نيتروژن تقريبا 25% بر حسب حجم

. ظرفيت Nh3كمتر از 150 Ppm

تغذيه : آمونياك

تقاضاي فرآيند عمليات حرارتي فلزات آهن دار و بدون آهن و لحيم كاري سخت

ژنراتورهاي گازي : Endo  

. ظرفيتهاي در حدود 100 NM3/H

. حداكثر ظرفيت هيدروژن 40% بر حسب حجم

. حداكثر ظرفيت 20% CO بر حسب حجم

. ظرفيت Co2كمتر از 0,2% بر حسب حجم

. نيتروژن : متوازن

تغذيه : گاز طبيعي و Lpg

تقاضاي سمباتنه كردن (تركيب با كربن ) سفت كردن و سينترينگ استيل .