فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

سرسيلندر

سرسيلندر تغيير يافته بطوريکه متناسب

 با نصب انژکتور جديداز نوع KBEL

باشد که طبعا بوش مسی انژکتور هم به

 تناسب آن تغيير يافته است .

جلوگيری از نشت (آب بند) انتهای

انژکتور بوسيله يک اورينگ انجام

گرديده (آب بند ) قسمت بالا بوسيله يک

واشر لاستيکی ويک واشر فولادی تامين

 ميگردد ضمنا يک واشر لاستيکی (اورينگ )

ديگر نيز در قسمت بالا قرار گرفته از نفوذ

آب بين انژکتور و بوش مسی جلوگيری مينمايد.

پايه نگهدارنده ای  با پيچ ثابت و مهره

انژکتور را درجای خود نگهميدارد.

از موتور شماره 61513 به بعد روش جديدی

جهت سفت نمودن مهره نگهدارنده انژکتور

 ارائه گرديده که سفت کردن زاويه ای

ناميده شده که درجای خود نوشته

خواهد شد. (شکل 1) .

پيستون ها

تغيير نسبت تراکم در موتور های G

و Fبه (1:2/14) سبب تغيير ابعاد

محفظه احتراق سر پيستون گرديده است .

پمپ خنک کننده (واترپمپ )

*************************

از موتور شماره 62539 به بعد دنده

محرک واتر پمپ و دنده واسطه آن پهن تر

 از دنده های سابق شده و همچنين بلبرينک

وسط شافت که سابقا “روی بلبرينگ

 يک رديفه بوده به يکعدد بلبرينگ دور

 ديفه بوده به يکعداد بلبرينگ دور ديفه

تبديل گرديده است .

وچون با زوی وسط دنده واسطه نيز تغيير

 کرده در نتيجه تغييراتی در دنده های

جلو (تابمينک ) بوجود آمده که در بخش

مخصوص اين قسمت به آنها اشاره خواهد شد ضمنا “

يک دستگاه لوازم تعمير بشاره 3-275320 هم

در نظر گرفته شد که در موقع تعمير مدلهای

قديم بابستی از ان استفاده ،شود (شکل 3)

مخزن روغن (کاربرد)

تمام کاميوبهای F و بعضی از کاميونهای N

(بنابتقاضای بازار های مختلف ) دارای کارترهای

دارای يک واثر ورقه ای داخلی ويک واشر ورقه خارجی است

 که يک واشر پلاستيکی بين آنها قرار گرفته است اين واشر

ورقه ای پلاستيکی از انعکاس صدای ضربات جلوگيری مينمايد.

در اتباط با طولانی شدن مدت تعويض روغن موتور ظرفيت

روغن کار تر تقريبا ” 5/7 ليتر اضافه گرديده است .

اندازه های قسمت زير کارتر نسبت به سابق مختصری

تعمير نموده ولی تفاوت ظاهری آنها در محل جوشکاری

لبه های مخرن کوچک است که در نوع قديم لبه بيرون

 آمده است ولی در نوع جديد لبه ها روی هم قرار گرفته اند

 شکل مقابل اين تفاوت را نشان ميدهد پس کارترها روی

موتورهای از شماره 66198 بيالا نصب گرديد

(شکل 4)

همراه با تغيير اندازه کارتر طول سيخ

درجه روغن که سطح روغن موتور را نشان

ميدهد نيز بلندتر شده است که طول بين دو

 درجه حداکثر (MAX) واحداقل (MIN)

در زير نوشته شده .

F12                 N12

مدل قديم          62                       59 ميليمتر

مدل جديد        80                        77 ميليمتر

لوله های انتقال روغن  در  فرق موتورTD120CوTD120F،TD120G 

*****************

از موتور شماهر 56818 به بعد لوله های جديدی با پايه

 وبست مخصوص روی موتورها نصب شده و در موتورهای

جديد لو له اتصال به پمپ روغن (اويل پمپ ) – بوسيله

 رابط ويک اورينگ  متصل گرديد است . (شکل 5)

پمپ انژکتور  در  فرق موتورTD120CوTD120F،TD120G 

چون موتورهای TD120Gو TD120F  نسب به موتور های

 ديگر فشار باز شدن انژکتور ها بطور قابل ملاحظه ای بالا رفته است

لذا پمپ انژکتور به سوپاپ برگشتی بنام محدود کننده فشار برگشت

 مجهز گرديده است (شکل 6)

گاورتر ( رگو لاتور پمپ )  در  فرق موتورTD120CوTD120F،TD120G 

*******************

از شماره موتور 60787 به بعد و برای موتورهای TD120F

 رگولاتور جديدی در نظر گرفته شده که سيستم کار آن

مرحله است اين رکولاتور در دور موتور بين 1200تا 2000

 دور در دقيقه بطور اتوماتيک کار نمی کند واختيار انتخاب

دور و تنظيم کشش ماشين متناسب با بارو موقيعيت

آن منحصرا ” بوسيله راننده و با تنظيم گاز متناسب انجام ميگيرد

در نتيجه مصرف سوخت کمتر ميشود ولی از دور 200 به بالا

 رگولاتور مانند ساير پمپ ها بطور اتوماتيک کنترل ميشود . (شکل 7)

اتژکتورها  در فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

انژکتورها از نوع KBEL ميباشند

که سوزن انژکتور آنها سبک تر از انواع ديگر است

و اين سبکی تر از انواع ديگر است و اين سبکی وزن

کنترل بهتری با نژکتور ميدهيد.

در اين انژکتورها تنظيم فشار را انژکتور بوسيله

 واشر انجام ميگيرد .

انژکتور موتورهای TD120F دارای پنج سوراخ

وانژکتورهای موتور های TD120G چهار سوراخ ميباشند .

(شکل 8)

گرم کن  در فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

گرم کن هوای موتور در هوای سرد از نوع

گرم کن سيمی است (شکل 9)

روش سرويس و تعمير

*****************

تعويض پوش مسی انژکتوردر موتورهای  در  فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

TD 120 G,TD 120 F

ابزار مخصوص : 6400-6418-6419-

6424-6429-6430-6643-6650-6651-6662

(شکل 10)

بيرون آوردن پوش  در فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

1- آب رادياتور را خالی کرده و اطراف

 انژکتور را کاملا تميز کنيد .

2- لوله انژکتور ولوله برگشت پايه

نگهدارنده انژکتور را با آجار رنيگ

 12و 19 وآچار بوکس 17 باز کنيد .

3- با آچار رينگ 15 انزکتور را گردانده

 وبيرون بياوريد و در صورتيکه انژکتور

 در خود چسبيده است با کمک ابزار 6643-

 آنرا بيرون بياوريد . (شکل 11)

4- با آچار بوکس 2/1 اينج در پوش سوپاپ

سرسيلندری را که ميخواهيد بوش مسی

انژکتور آنرا عوض کنيد باز کرده و آنرا با واشر مربوطه پرداريد .

5- با کمک ابزار 6419 واشر فولادی انژکتور را بيرون بياوريد

 و در صورت احتياج ميتوانيد از ابزار 6400 نيز استفاده

 کنيد (شکل 12)

6- بوش مسی انژکتور را با کمک ابزار

 6418 بيرون بياوريد و در صورت نياز

 ميتوانيد از ابزار 6400 نيز استفاده

کنيد . (شکل 13)

7- واشر لاستيکی بالای بوش را بيرون بياوريد

8- باز ديد نموده و مطمئن شويد که اورينگ همراه

با بوش مسی بيرون آمد، و از تميز بودن سطح پائين

جای بوش مسی بيرون آمده و از تميز بودن سطح پائين

 جای بوش اطمينان حاصل کنيد .

9- در صورتيکه محل قرار گرفتن زير بوش مس در روی

سرسيلندر صدمه ديده است بوسيله ابزارهای 6650،

6651 آنرا در دو مرحله ترميم نمائيد .

تذکر : فقط در مواقع لزوم و آسم به مقدار خيلی کم

محل قرار گرفتن بوش را بتوانيد زيرا هر دفعه که

تراشيده شود بوش و در نتيجه انژکتور هم بطرف پائين خواهد رفت .

10- ابتدا با ابزار 6651 جای بوش را تميز کنيد تا تبغه ابزار روی –

سطح (سميت ) بالائی که با علامت

 (فلش )نشان داده شده بنشيند

وديگر بتراشيدن ادامه مدهيد.

(شکل 14)

11- بعدبا ابزار 6650 محل بوش را تميز کنيد

تا حدی که محل هائی که روی ابزار

با علامت (فلش ) مشخص شده روی سطح

بنشيند وباز عمل تراشيدن را متوقف

 کنيد . (شکل 15)

12- سطح بالائی محل نشتن بوش وقسمت

مخروطی آنرا بازديد کنيد . در صورتيکه

هنوز آثار اسيب ديدگی دارد کمی به

تراش محل آن ادامه دهيد تا آثار آسيب ديدگی دارد کمی به

تراش محل آن ادامه دهيد تا آثار آسيب ديدگی

 از بين برود .(شکل 16)

نصب بوش مسی انژکتور  در فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

13- لاستيک بالائی بوش انژکتور را کمی کف

 صابون بماليد و بوش را در سرسيلندر جا بزنيد

14- اورينگ را روی بوش قرار داده و بوش را روی

 سرسيلندر جا بزنيد .

15- واشر فولادی بوش را درجای خود قرار داده

 و ابزار 6424 را از وسط واشر ردکرده

و بطرف پائين فشار دهيد. (شکل 17)

توجه : هميشه از واشر فولادی نوا استفاده کنيد

که براحتی جا برود .

16- ابزار شماره 6429 را با مجره انژکتور

ويک پيچ (شماره 940186 )روی  بوش

بسته و با آچار های 2/1 اينج 17 پيچ ها

 را سفت کرده و پيچ ابزار را کم کم سفت

کنيد تا فشار آن به 8/6 کيلومتر متر

يا 68 نيوتن متر باسد و واشر فولادی

در جای خود قرار گيرد . (شکل 18)

17- ابزار ها را باز کرده ابزار و راهنمای

 واشر فولادی را بيرون بياوريد

 و ابزار 6430 را بجای آن در داخل بوش مسی قرار دهيد . (شکل 19)

18- ابزار 6429 را دوباره در جای خود

 ببنديد و با سفت کردن پيچ آن بوش

مسی را درجای خود جا بزنيد تا فشار

 پيچ ابزار به 8/5 کيلومتر برسد.

(شکل 20)

توجه :واشر فولادی و بوش مسی بايد

 در چند مرحله بوسيله ابزار جا زده –

شوند تا فشار لازم روی بوش مسی

 آورده شود و فاصله لازم بين بوش

مسی وواشر فولادی که بايستی بين

 10/0 تا 45/0 ميليمتر باشد بدست

آيد. (شکل 21)

19- ابزار ها را باز کردن اورينگ و انژکتور

را درجای خود قرا داده و نگهدارنده

انژکتور را در جای خود ببنديد و مهره

آنرا بافشار 5 کيلومتر سفت کنيد.

(آجار بوکس 17)

20- لوله انژکتور و لوله برگشت را به

آچار 12و 19 درجای خود ببنديد .

(شکل 22)

21- سرسيلندر با زنده را از نظر نشت آب ،

 طبق دستورات (آزمايش سرسيلندر )

سرويس منوئل موتورهای TD120

آزماطش کنيد و در صورتيکه سرسيلندر

 روی کاميون نصب ميباشد آنرا

ميتوان با فشار سنج شماره 6662 ،

6673 با واسطه شماره 9985498 آزمايش

نمود و همچنين ممکن است فشار آنرا

 با پمپ دستی شماره 9985496 آزمايش

 نمود . (شکل 23)

فشار لازم برای آزمايش سر سيلندر 7

/0 کيلومتر بر سانتيمتر مربع ميباشد.

تراش شيارهای آب بندی سرسيلندر  در فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

ابزار مخصوص :9531-9532

قبل از اينکه بخواهيم شيار جديد روی ، سرسيلندر ايجاد نمائيم بايستی تمام آثار شيارهای قبلی از بين رفته باشد . ارتباع سرسيلندر تراش خورده و همچنين فاصله سرسوپاپ تا سطح سرسيلندر را به دقت اندازه بگيريد اين اندازه بگيريد اين اندازه ها نبايستی از حداقلی که در قسمت مشخصات ذکر شده کمتر باشند همچنين قبل از اقدارم به تراش شيارها گايدهای سوپاپ را بدقت بازديد و آزمايش کنيد که سائيدگی نداشته باشند زيرا ميله های نصب دستگاه تراش از وسط گايدهای سوپاپ عبور ميکنند و در صورت سائيدگی گايدها تراش شياری با دقت لازم انجام نخواهد شد. (شکل 24)

تنظيم تيغه های ابزار تراش شيار سرسيلندر  در  فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

************************************

1- ابزار را درگيره طوری ببنديد که تيغه های برش ابزار بسمت بالا باشد .

2- ميکرومتر ساعتی (ايندبکاتور ) را روی ابزار 24079 بسته و آنها را روی لبه دايره ايکه وسط ابزار و کمی سر آمده است قرار ميدهيم . (شکل 25)

3- پايه اينديکاتور (ميکرومتر ساعتی ) را روی لبه برآمده دايره قرار داده و عقربه انديکاتور روی صفر ميگذاريم .

4- پايه وانديکاتوررا به جلو ببريد بطوريکه ميله انديکاتور روی قرار گيرد و در اين حالت تيغه برش را طوری تنظيم کنيد که عقربه اندکاتور روی 20 قرار گيرد يعنی بلندی يعنی بلندی تيغه 20% ميليمتر باشد . (شکل 26)

تنظيم تيغه  در  فرق موتورTD120CوTD120F،TD120G 

5- پيچ ضامن (A) را با آجار آلن 4 چند دور شل کنيد و پيچ تنظيم (B) را با آجار آلن 5 بپيچانيد . (شکل 27)

6- نگهدارنده تيغه را بطرف پائين فشار داده و بارا می پيچ ضامن را سفت ميکنيم تا به نگهدارنده تيغه بچسبد .

7- ميله انديکاتور (ميکرومتر ساعتی )را روی بلندترين نقطه تيغه قرار ميدهيم بعد پيچ تنظيم را ميچرخانيم تا اندازه مورد نظر بدست آيد .

8- بعد پيچ ضامن را سفت ميکنيم .

تذکر : دقت کنيد که لبه بالای تيغه تراش بايستی هم سطح صفحه تراش باشد و در صورتيکه بلندتر است ممکن است عقربه انديکاتور يک دور بيشتر دور زده است.

تعويض تيغه های برش  در فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

******************

1- پيچ ضامن را چند دورشل کنيد و پيچ تنظيم را آنقدر سفت کنيد که بتوانيد نگهدارنده تيغه را از دستگاه تراش بيرون بياوريد .

2- روی هر يک از نگهدارنده تيغه ها يکی از حرف (D,C-B-A) –

نوشته شده و روی صفحه هم همان حروف نوشته شده و اين بان منظور است که جای تيغه ها با هم عوض نشوند و هر کدام درست درجائی که بوده اند قرار گيرند . (شکل 28)

توجه : دو عدد پيچ روی نگهدارنده تيغه را نبايد طوری سفت نمود که با هر تماس پيداکنند .

3- نگهدارنده تيغه ها را با رعايت حروف روی آنها وروی بدنه در جای خود طوری قرا دهيد که محل تراش خورده بطرف پيچ ضامن من قرار گيرد و طبق دستو.رات قبل ارتباع تيغه  برش را تنظيم کنيد . (شکل 29)

تراش شيارهای آب بندی سرسيلندر  در  فرق موتورTD120CوTD120F،TD120G 

*****************************

1- سرسيلندر را به گيره ببنديد .

2- صفحه راهنما را روی سر سيلندر طوری ببنديد که در مرکز سوراخ پيچ های اطراف سر سيلندر قرار گيرد .

(شکل 30)

توجه : مهره پيچ های نگهدارنده صفحه راهنما را که ازگايدهای سوپاپ ها رد شده زياد سفت نکنيد زيرا ممکن است گايدها را بطرف پائين ببرد .

3- از تميز بودن کامل سطح سرسيلندر اطمينان حاص کنيد و با دقت و بارامی تيغه های تراش را روی صفحه راهنما قرا دهيد و بارامی آنرا بچرخانيد که مطمئن شويد دو صفحه با هم چسبندگی ندارند و راحت ميتوانيد آنرا بچرخانيد.

4- فنر و مهره دستگاه تراش را درجای خود قرار دهيد اما مهره را خيلی سفت نکنيد .

5- دستگاه تراش را بارامی و مسطح در جهت گردش عقربه های ساعت بگردانيد تا زمانی که فنر روی دستگاه تراش فشار وارد مياورد عمل تراش را بارامی انجام ميگيرد . (شکل 31)

6- دستگاه تراش را بارامی بگردانيد تا زمانيکه احساس ميکنيد ديگر تيغه ها آزاد شده و عمل تراش انجام نميدهند سپس مهره را باز کرده و دستگاه تراش را بلند کنيد.

7- سطح سرسيلندر را کاملا تميز کنيد و دستگاه تراش را بدون فنر و مهره روی سر سيلندر قرا داده و با گرداندن دستگاه تراش عمق شيارهای سر سيلندر را آزمايش ميکنيم

(شکل 32)

در صورتيکه دستگاه تراش را با کمی فشار دست چند دور بچرخانيم و احساس کنيم که تيغه ديگر عمل تراش انجام نمی دهند عمق شيارها با ندازه کافی ميباشد.

اين آزمايش بايستی تا وقتی انجام گيرد که براده های حاصل از تراش سر سيلندر زير برآمدگی زير برآمدگی روی دستگاه تراش جمع ميشود .

ذرات لبه شيارها را نبايد با سائيدن بر طرف نمائيم و بهتر است آنها را بهمال حال بگذاريم زيرا ممکن است با از بين بردن آنها به لبه شيارها آب بندی سر سيلندر و صدمه بزنيم .

سفت کردن پيچ های سر سيلندر  در  فرق موتورTD120CوTD120F،TD120G 

***************************

1- قبل از بستن پيچ های سر سيلندر آنها را بطور کامل در مايع ضد زنگ مخصوص ولوو شماره (3-282036)انداخته و بعد روی توری قرا ميدهيم که تمام قطرات مايع آن چکيده و در موقع بستن ضدزنگ از آن چکد.(شکل 33)

2- پيچ های سر سيلندررا بترتيبی که در شکل مقابل مشاهده ميکنيد اول با فشار 5 کيلوگرم متر و در مرحله دوم با فشار 16 کيلوگرم متر سفت کنيد ويکمرتبه ديگر هم با همان فشار 16 کيلوگرم پيچ ها را بهمان ترتيب سفت کنيد و بعد از آن آنها را اندازه 60 درجه سفت تر کنيد .

(شکل 34)

سفت کردن پيچ بازاويه 60 درجه  در  فرق موتورTD120CوTD120F،TD120G 

3- روبروی يکی از گوشه های پيچ سر سيلندر را با کچ روی سر سيلندر خط نازکی بکشيد برای زدن، اين علامت با تيغه فلزی يا چيز ديگری که باعث خراشيدگی سود خط نکشيد زيرا باعث زنگ زدگی خواهد شد.

آچار بوکس را روی پيچ قرار داده و روی آجار بوکس هم خطی در مقابل خط روی سر سيلندر بکشد بعد بوکس را از روی پيچ کمی بلند کرده و در جهت خلاف گردش عقربه های ساعت کمی ميگردانيم بطوريکه خط روی آچار بوکس روی گوشه ديگر قسمت تحت سر پيچ که روبروی خط سر سيلندر است قرار گيرد (يعنی 6/1 دور آچار بوکس را ميچرخانيم )بعد پيچ را در جهت گردش عقربه های ساعت با اندازه ای سفت ميکنيم که خط روی آچار و خط روی سر سيلندر روبروی يکديگر قرار بگيرند و وقتی تمام پيچ ها باين ترتيب سفت شدند آچار کشی کامل است وديگر احتياج ندارد که بعد از چند کيلومتر

 رانندگی دوباره پيچ ها را آچار کشی کنيد . (شکل 35)

بوش های سيلندر  در  فرق موتورTD120CوTD120F،TD120G 

***************

وقتی به هر دليل سر سيلندر را برميداريد و ميخواهيد برای بازديد ميل لنگ را بگردانيد بايستی اول بوش های سيلندر را با ابزار 2667 ثابت نگهداريد در غير اين صورت با چرخاندن ميل لنگ وبا لاو پائين رفتن پيستونها بوش ها از جای اصلی خود حرکت نموده و جابجا خواهند شد در چنين مواقعی کافيست که هر بوش را بايکی از ابزارهای فوق درجای خود ثابت نگهداريد ولی در موقع اندازه گيری ارتفاع بوش از سطح سر سيلندر بايستی برای نگهداری ، ثابت هر بوش دو عدد از ابزار های فوق بسته شود . (شکل 36)

(دستوراندازه گيری در کتاب تعميرات داده شده )

بيرون آوردن بوش های سيلندر  در فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

ابزار مخصوص : 6395-6394-6393-6222-6062-2955-2671-2670

بوش های سيلندر را بوسيله ابزار های هيدرورليکی فوق بيرون بياوريد و در صورتيکه بوش ها خيلی در جای خود سفت شده اند از ابزار واسطه 6395 نيز استفاده کنيد .

(شکل 37)

جا زدن بوش های سيلندر  در فرق موتور TD120Cو TD120F،TD120G

*********************

آچار مخصوص : 6606-6604-6599-6222-6161-6159 برای جا زدن بوش های جديد با لاستيک های نوع جديد که برنگ سياه ،بنفش رنگ زده شده اندفشار بيشتری لازم است بنابراين لازم است که در موقع جا زدن بوش و لاستيکها و محل جا رفتن لاستيک های دور بوش را کمی صابون مايه  با آب و صابون بماليم (البته نه آنقدر که شيارها از صابون پرشوند) بعد ابزارهای فوق را بسته و بکمک جک هيدروليکی بوش را جا ميزنيم . ضمنا “دقت نمائيد که برای جا زدن بوش از چکش زدن و ضربه زدن به بوش خودداری نمائيد . (شکل 38)

دنده واسطه برای دنده گرداننده واتر پمپ  

ابزار مخصوص : 6682- ابزار 6682 برای بازکردن و بستن مهره سردنده واسطه محرک واتر پمپ در کاميون های مدل جديد از موتورشماره 62539 به بعد مورد نياز ميباشد اين مهره دارای يک واشر ضامن نيز ميباشد .

(شکل 39) تعمير و تعويض دنده گرداننده پمپ آب

(واتر پمپ )                       

لوازم تعمير شماره 3- 275620 جهت تعميريا صدمه ديدن و تعويض پمپ آب (واتر پمپ ) يا دنده واسطه محرک واتر پمپ در نظر گرفته شده است .

اين لوازم تعميراتی جهت موتورهای مدل قديمی يعنی پيش از شماره موتور 61539 موجود ميباشد . در صورتيکه فقط دنده محرک صدمه ديده و بايستی تعويض گردد ميتوان از دنده نوع جديد بشماره يدکی 3-470216 بجای دنده مدل قديمی استفاده نمود .