مشخصات و اصلاعاتی در مورد تغييرات

موتورهای :TD100,TD101,TD120,TD121

موتورهای TD100G,TD100GA

*******************************

موتور جديد TD100G بجای موتورهای TD100B,TD100A برای کاميونهای

 – N10,F10 در نظر گرفته شده است .

اين موتور نسبت به موتورهای TD100B تعييرات بيشتری نموده و بوسيله

نوع کارتر بزرگ آن باسانی قابل تشخيص ميباشد.

در مقايسه با موتور TD100B حداکثر بازده  موتور کمی کمتر شده ولی در عوض دارای ،

نيروی گشتاور بيشتری است در دور کمتر موتور کارآئی بيشتری خواهد داشت .

در بعضی بازارها نوع ديگری از اين موتورها بنام TD100GA عرضه گرديده که

 بواسطه دارا بودن دور کمتر و گشتاور بيشتر با موتورهای TD100G  متفاوت ميباشد .

               موتور : TD100 G  برای کاميونهای N10

                                       موتور : TD100G برای کاميونهای F10

توضيحات زير در حقيقت جزئی از کتاب تعميرات (سرويس منوئل ) TD100 ميباشد

و شامل توضيحات و مشخصات قسمتهائی است که در موتورهای GA,G نسبت به موتورهای

 TD100B تغيير نموده است .

قسمتی از مشخصات موتورهای TD100G,GA در کتاب تعميرات (سويس منوئل ) موتورهای

 TD100A نوشته شده و توضيحات زير شامل مواردی است که در ان کتاب درج نگرديده و بعنوان

 ضميمه کتاب مزبور توضيح داده ميشود .

کلبات :

بازده موتور TD100G      در2200 دوردر دقيقه            203 کيلووات يا 276 اسب بخار

بازده موتور TD100GA  در 2050 دور در دقيقه                       202 کيلووات يا 275 اسب بخار

حداکثر نيروی گشتاور        در 1300 دور در دقيقه        110 کيلوگرم متر

نسبت تراکم                                                           1:3/14

حداکثر دور موتور TD100G                                      2350تا 2450 دور در دقيقه

حداکثر دور موتور TD100A                                      2200تا 2300 دور در دقيقه

انژکتور ها

************

نوع فارسونکا KBEL 1/7 P7/4

شماره يدکی ولوو در موتورهای TD100G,TD100GA

فشار باز شدن انژکتور                             26 مگا پاسکال با 265 کيلومتر بر سانتيمتر مربع

فشار تنظيم سوزن انژکتور                        8+ 270 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

قطر سوراخ های انژکتور                           38/0 ميليمتر

تعداد سوراخ های انژکتور                          4 عدد

شماره روی انژکتور                                  848

نوع نگهدارنده سوپاپ يکطرفه با محدودکننده برگشت جريان 2413 317 114

شماره يدکی ولوو                                7-244636

فشار سفت کردن مهره های نگهدارنده انژکتور           5 کيلوگرم متر

فشار سفت کردن مهره های لوله انژکتور                  5/1 تا 5/2 کيلوگرم متر

 

نوع آب بندی بين سيلندر و سر سيلندر در موتورهای TD100G,TD100GA

لبه بالای بوش سيلندر دارای شيارهائی

است که با شيارهای روی سر سيلندر مطابقت

دارند. اين شيارها در فاصله بين لبه بوش و شيارهای

سر سيلندر باعث کم کردن فشار کمپرس موتور بر روی

واشر سر سيلندر ميگردد .

واشر سر سيلندر بيرون لبه پوش در قسمت صاف سطح

سيلندر و سر سيلندر که دارای شيار نمی باشد می جسبد .

اندازه واشر سر سيلندرهای جديد کمی تغيير نموده که بالبه

بوش های جديد مطابقت نمايد . (شکل 1)

بوش سيلندر در موتورهای TD100G,TD100GA

ارتفاع بوش سيلندر تغيير نموده و ارتفاع

آن از سطح سيلندر 15/0 تا 20/0 ميليمتر

ميباشد . (شکل 2)

بوش های سيلندر در موتورهای TD100G,TD100GA

****************

ارتباع لبه  بوش از سطح سرسيلندر                    15/0 تا 20/0 ميليمتر

توربوشارژ (سوپر شارژ ) در موتورهای TD100G,TD100GA

نوع تور بوشارژ H2C 8640 P/P25    T3                          F10

شماره يدکی ولوو                                      -s 1545097

نوع تور بوشارژ TD4502(50-2/1,22A/R 76)

شماره يدکی ولوو                                     4- 1545098

حداکثر دور در دقيقه F10                          97800 دور در دقيقه

حداکثر دور در دقيقه N10                        93900دور در دقيقه

فشار تغذيه هوا در 2000دور در دقيقه          حداقل يک کيلو گرم بر سانتيمتر مربع

سيت های سوپاپ در موتورهای TD100G,TD100GA

عمق محل قرار گرفتن سيت سوپاپ هوا                    8/9 تا 9/9 ميليمتر

عمق محل قرار گرفتن سيت سوپاپ دود                   8/13 تا 9/13 ميليمتر

اندازه فاصله سر سوپاپ هوا تا سطح سرسيلندر           67/1تا 22/1 ميليمتر

اندازه فاصله سر سوپاپ دود تا سطح سرسيلندر         70/1 تا 20/1 ميليمتر

مقدار روغن موتور در موتورهای TD100G,TD100GA

مقدار روغن موتور بدون فيلتر و روغن خنک کن            تقريبا “5/30 ليتر

مقدار روغن موتور با فيلتر                                       تقريبا “5/34 ليتر

مقدار روغن موتور با فيلتر و روغن                              تقريبا ” 36 ليتر

پمپ انژکتور

نوع ساخت PE6P 110A 320 RS 3080

شماره يدکی ولوو                                             6-1545101

تنظيم نصب پمپ روی موتور                             20 درجه قبل از نقطه مرگ بالا

نوع رگولاتور (گورنر ) RQ 250 -1100 PA 589                      TD 100 G

نوع رگولاتور (گاورتر )  RQV250-1025PA 589                      TD100GA

پيستونها در موتورهای TD100G,TD100GA

**********

تغيير نسبت تراکم اين موتورها بوسيله عميق تر

شدن محفظه احتراق سر پيستونها را انجام گرديده

قطر محفظه احتراق مانند موتورهای TD100B

(76) ميليمتر ميباشد .

محل قرار گرفتن سوپاپ ها در مقايسه با

موتورهای TD100A عميق تر ودر مقايسه

با موتورهای TD100B کم عمق تر ميباشد.

(شکل 3)

ميل لنگ در موتورهای TD100G,TD100GA

چون ميل لنگ های جديد بمنظور استقامت بيشتر در

قسمت با زروها با ترکيبات فلز سختی بنام

(ليتر و کربور )فلز باشی شده اند لذا سنگ زدن و تراش

 اين ميل لنگ ها باعث از بين رفتن اين لايه سخت فلزی

شده و در نتيجه استقامت ميل لنگ را در مقابل فرسودگيها

 کم ميکند .

(شکل 4)

بنابراين توصيه ميگردد که حتی الامکان از تراش

و سنگ زدن اين نوع ميل لنگ ها خودداری نموده

ودر صورتيکه ناچاربه سنگ زدن ميل لنگ هستند

پس از تراش بايستی آنرا با (نيتروکربونارينگ )فلز پاشی

 کنيد روی لنگر سوم اين ميل لنگ ها از سمت جلو علامت

(&) زده شده است .

ميل سوپاپ در موتورهای TD100G,TD100GA

مقطع و برش ميل سوپاپ و با دامک های آن سبيه

ميل سوپاپ موتورهای TD120C ميباشد.

(شکل 5)

مخزن روغن (کارتر ) در موتورهای TD100G,TD100GA

****************

مخزن اضافی ديگری روی کارتر

جوش شده که ظرفيت روغن موتور

را تقريبا ” 5/12ليتر اضافه نموده است . (شکل 6)

پمپ روغن (اويل پمپ ) در موتورهای TD100G,TD100GA

*******************

قطر لوله های مکش و وردی و خروجی

 (اويل پمپ ) افزايش يافته و لوله هابوسيله بست

وپايه ای به بدنه سيلندر بسته شده است .

(شکل 7)

سوپاپ برگشت در موتورهای TD100G,TD100GA

************

ساختمان سوپاپ نوع جديد مانند سوپاپ موتورهای

TD120,TD 70  ميباشد .

(شکل 8)

پمپ انژکتور در موتورهای TD100G,TD100GA

************

پمپ انژکتور که قطر سوزن (المنتهای )آن 11

ميليمتر ميباشد دارای سرعت انتقال بيشتری است

نگهدارنده سوپاپ يطرفه روی پمپ از نوع جديدی

 است که دارای سوراخهائی جهت محدود کردن

برگشت جريان ميباشد .اين پمپ ها دارای رگولاتور

مرحله ای ميباشند که در دور موتور متوسط از

1200تا 2000 دور در دقيقه بطور اتوماتيک

سوخت موتور را کنترل نمی نمايد.

در مواردی که در دورهای متوسط

احتياج به کنترل اتوماتيک

باشد توصيه ميگردد که از پمپهای

TD100B يعنی (RQV250 1100PA )

استفاده نمائيد.

(شکل 9)

انژکتورها در موتورهای TD100G,TD100GA

*************

 انژکتورها از نوع KBEL ميباشند که دارای سوزن های

سبکتری هستند و اين سبک بودن سوزن مرتب نمودن

تزريق سوخت را آسانتر می نمايد .

 گرم کن در موتورهای TD100G,TD100GA

**********

سيم پيچ گرم کن های قبل روپوش داربوده اند

که در گرم کن های جديد به سيم تبديل

کرديده و در محفظه جداگانه ای تعبيه شده

است و ما نندسيستم گذشته در مجرای تنفسی

 توربوشارژ قرار نگرفته است . (شکل 1)

هواکش بغل موتور (منی فولدهوا ) در موتورهای TD100G,TD100GA

*******************************

منيفولد هوا ريختگی پرس يک تکه ميباشد که دارای مجرای

تنفس مشترک و بصورت مجاری مستطيل شکل ميباشند .

(شکل 11)

اگزوز بغل موتور (منيفولد اگزوز ) در موتورهای TD100G,TD100GA

***************************

منيفولد اگزوز دو تکه بوده و در محل اتصال

دو تکه —— سه عدد خارفنری قرار دارد.

که ازنشت هوای اگزوز بخارج جلوگيری مينمايد

 و محل نصب اگزوز به سرسيلندر نيز نسبت بمدل های

 قبل تغيير نموده است .

(شکل 12)

توربوشارژ (سوپر شارژ ) در موتورهای TD100G,TD100GA

********************

تور بوشارژی که برای کاميونهای F10

در نظر گرفته شده از نوع HOLSET و

کوچکتر از نوع قبلی است ولی بعلت دور

 بيشتر بازده بيشتری دارد.

(شکل 13)

 

رابط بين توربوشارژ و لوله مکش در موتورهای TD100G,TD100GA

رابط بين لوله مکش و توربوشارژ (سوپر شارژ )

 دارای اورينگ هائی ميباشد که مانع نشت هوا

 از محل اتصال بداخل لوله مکش ميگردد . (شکل 14)

دستگاه کنترل فشار اگزوز (ترمز موتور ) در موتورهای TD100G,TD100GA

دستگاه کنترل ترمز موتور نسبت بسابق

ساده تر شده و در مدل جديد فقط دارای

 يک عدد شير برقی دستی نيز ميباشد .

در مدل جديد سوپاپ تقليل دهنده فشار برای

ترمز دستی برداشته شده است .

ابزار های جديد وروش بکار بردن آنها و همچنين مشخصات ديگری از موتورهای TD100G

مشخصات :

فشار تراکم در 220 دور در دقيقه                   4/2 مگاباسکال يا 24کيلومتر بر سانتيمتر مربع

باز ديد درست قرار گرفتن ميل سوپاپ

اگر در حاليکه موتور سرد است فاصله سوپاپ ها را مساوی صفر تنظيم نمائيم و بعد فلايويل را روی 10

درجه بعد از نقطه مرگ بالا قرار دهيم در اينحالت سوپاپ هوای سيلندر يک بايستی

با اندازه 25/0 # 48/4 ميليمتر باز شود .

حداکثر بازشدن سوپاپ هوا                         14/13 ميليمتر

حداکثر باز شدن سوپاپ دود                         06/14 ميليمتر

                    موتور : TD100G  N10                                       موتور : TD100G   F1

تنظيم سوپاپ ها

***************

توجه :

هميشه سوپاپ ها را درحاليکه موتور سر داشت تنظيم  نمائيد و هيچوقت در موقعی که موتور روشن است

اقدام به تنظيم سوپاپ ها ننمائيد زيرا احتمال دارد که سوپاپ با سر پيستون برخورد نمايد.

اندازه تنظيم سوپاپ هوا 40/0 ميليمتر و اندازه تنظيم سوپاپ دود 70/0 ميليمتر ميباشد .

 توجه :

وقتی که به منظور تنظيم سوپاپ ها فلايويل را با ابزار 6620 ميگردانيد مطمئن شويد که خاموش کن

موتور کشيده شده باشد در غير اينصورت ممکن است ضمن گرداندن فلايويل موتور روشن شود .

تنظيم سوپاپ ها را جداگانه برای هر سيلندر بطريق زير انجام دهيد.

وقتی سوپاپ های سيلندر  1           درحال قيچی کردن است         سوپاپهای سيلندر 6 را تنظيم کنيد .

وقتی سوپاپ های سيلندر  2           درحال قيچی کردن است         سوپاپهای سيلندر 5 را تنظيم کنيد .

وقتی سوپاپ های سيلندر 3            درحال قيچی کردن است         سوپاپهای سيلندر 4 را تنظيم کنيد .

وقتی سوپاپ های سيلندر  4           درحال قيچی کردن است         سوپاپهای سيلندر 3 را تنظيم کنيد .

وقتی سوپاپ های سيلندر  5           درحال قيچی کردن است         سوپاپهای سيلندر 2 را تنظيم کنيد .

وقتی سوپاپ های سيلندر  6           درحال قيچی کردن است         سوپاپهای سيلندر 1 را تنظيم کنيد .

(شکل 16)

تعويض بوش مسی انژکتور روی کاميون

***********************************

1- آب موتور را خالی کنيد

2- انژکتور را با اچار 19 وابزار 6049 بيرون بياوريد

3- واشر واسطه بوش مسی انژکتور را با ابزار 6419 و آچارهای 1909 ميليمتری بيرون بياوريد .

4-با ابزار 6657 بوش مسی انژکتور را بيرون بياوريد در صورتيکه بوش درداخل سيلندر

سفت شده و با آسيب ديده است از ابزار شماره 6372 استفاده کنيد موقعيکه بوش مسی

را بيرون مياوريد اورينگ قسمت بالای بوش هم بايستی همراه با بوش مسی بيرون بيايد .

                                                               (شکل 18)

5- سطح تماس بين سرسيلندر روبوش مس را تميز نموده و يکعدد اورينگ نودر داخل سر سيلندر قرار دهيد .

6- در پوش با زديد پوسته فلايويل را باز کرده و با ابزار 6620 فلايويل را بگردانيد تا وقتيکه پيستون سيلندری که قصد عوض کردن بوش مسی انژکتور آنرا داريد در آخرين حد پائين قرار گيرد و بعد در پوش باز ديد پوسته فلايويل را ببنديد

7- برقورا از سر ابزار 6647 بازکرده و مهره روی پيچ ابزار را باز کنيد   .

(شکل 19)

8- يکعدد پوش مسی نوروی “ابزار قرار داده و برقوا روی ابزار پيچ کنيد .

 (شکل 20)

9- يکعدد اورينگ نودر داخل سر سيلندر قرار دهيد .

10- قسمت خارجی را کمی چسب زده و بوش و ابزار

را روی سر سيلندر جا بزنيد و دقت کنيد که بريدگی

لبه بوش بطرف بالا باشد .

11- يا پايه نگهدارنده انژکتور بوش و برقوو ابزار را

 بوسيله پيچ پايه انژکتور بطرف پائين ببريد تا اينکه بوش مسی

کاملا تا آخر در جای خود قرار بگيرد .

(شکل 22)

12- پيچ ابزار را با آچار 7 نگهداشته ويا آچار 22 مهره

بزرگ پيچ ابزار را سفت ميکنيم و با اين عمل برقورا با فشار

از قسمت پائين بوش مسی انژکتور عبور ميدهيم .

13- همچنان به سقف کردن مهره ادامه دهيد

تاپيچ از ابزار آزاد شود پيچ را بيرون آورده و سپس

 بقيه ابزار را از سر سيلندر بيرون بياوريد .

14- پوش واسطه را درجای خود قرار دهيد .

15- (با آچار 17) انژکتور را درجای خود ببنديد .

16- رادياتور را پر کنيد .

17- بوش مسی انژکتور را از نظر نشت آب بازديد نمائيد.

بوش سيلندر واشر سرسيلندر موتورهای

(TD100FG –TD101FG – TD100BG)

                                               (شکل 24)

بوش سيلندر موتوهای نامبرده بالا دارای شياری در لبه بوش هستند که با شيارهای سر سيلندر

 جفت ميشوند بنابراين در موقع سنگ زدن و ترميم شيارهای سر سيلندر در اين موتورها لازم

نيست عمق شيارها با اندازه ای که در کتابچه سويس موتورهای TD100 ذکر شده عميق باشند .

ضمنا ” توجه داشته باشيد سر سيلندر را که قطر آن 115 ميليمتر است فقط ميتوانيد آنقدر سنگ

بزنيد که قطر آن کمتر از 65/114 ميليمتر شود يعنی فقط 35/0 ميليمتر سنگ زدن برای هر سرسيلندر

 مجاز است .

تعويض يا برقوزدن گايدهای سوپاپ موتورهای TD100G,TD100B

دوعدد ابزار شماره های 6668و 6669 جهت جا زدن گايدهای سوپاپ را

بيرون بياوريد .(شکل 25)

2- قسمت بيرون گايدها را روغن زده و در جای خود قرار ميدهيم .

(شکل 25)

3- گايدسوپاپ هوا را ربا ابزار 6668 وگايد

 سوپاپ دو درابا ابزار 6669

وگايد سوپاپ دو در ابا ابزار 6669 جا ميزنيم .

(شکل 26)

4- درصورت احتياج گايدها را برقوبزنيد

توجه : ضمنا ” ياد آوری ميشود که چون گايدسوپاپ هوا دود (4)

ميليمتر بالاتر از سوپاپ هوا قرار ميگيرد اين اختلاف به وسيله ابزارهای جا زدن

گايدها تامين شده است .

مشخصات موتورهای   TD101F,FA,G,GA

 نوع موتور : TD101F   TD101 FA

حداکثر –بازده موتور                      (300) 221     (299) 220 کيلووات (اسب بخار )

در دور موتور                                 2200                                           2050 دور در دقيقه

حداکثر نيروی  گشتاور                    1230 نيوتن متر              با                            123 کيلوگرم متر

در دور                                                                                                      1300 دور در دقيقه

حداکثر دور موتور روی کاميون        50 +2450                                             50 + 2290 دور در دقيقه

دور آرام موتور                              25+500                                                25+ 500 دور در دقيقه

نوع موتور : TD101G                                          TD101 GA

حداکثر با زده موتور                     (273) 201                                       (275) 202 کيلووات (اسب بخار )

در دور موتور                                  2050                                                 2200 دور در دقيقه

حداکثر نيروی گشتاور                          1080 نيوتن متر         با                          108 کيلوگرم متر

در دور موتور                                                                                           1300 دور در دقيقه

حداکثر دور موتو روی کاميون         50+ 2250                                               50+2400 دو ردر دقيقه

دور آرام موتور                                  25+ 500                                             25+500 دور در دقيقه

نوع موتور TD 101F  , FA,      G,GA

نسبت تراکم                              1:3/14

فشار تراکم                                   24 کيلوگرم بر سانتيمتر مربه با 2400 کيلو باسکال

در دور موتور                                   220 دور دردقيقه

وزن موتور بدون آب همراه با فلايويل و پوسته فلايويل و استارتر 930تا 945 کيلوگرم

روغنکاری

*******

ظرفيت روغن موتور (بدون فيلتر )                    5/30 ليتر

ظرفيت روغن موتور با فيلتر روغن                    5/34 ليتر

پمپ انژکتور

**********

نوع پمپ                 TD101F                               TD101FA

PE          6P        110A    320      RS    3080-1

                                RQV   250-1025 PA589 , RQV250-1100 PA589

نوع رگولاتور

تنظيم پمپ روی موتور       5/0 +19 درجه قبل از نقطه مرگ بالا

جابجائی سوزن پمپ از ابتدای شروع تغذيه               3 تا 1/3 ميليمتر

TD101G                                                  TD101GA   

نوع پمپ  PE 6P 110A 320 RS 3080-1

نوع رگولاتور   RQV 250-1100PA589-RQV250-1025 PA589

تنظيم پمپ روی موتور 20درجه قبل از نقطه مرگ بالا

جابجائی سوزن پمپ از ابتدای شروع تغذيه           5/3 تا 6/3 ميليمتر

TD101F,FA,G,GA

فشار تغذيه پمپ  150-100 کيلو باسکال يا 1تا 5/1 کيلومتر بر سانتيمتر مربع

قطر سوراخ (المنت ) 11 ميليمتر

نوع پمپ سه گوش FP/K 22P22

نوع سوپاپ يکطرفه                 1       457               413 010

افزآينده سوخت (گرم کن )                         مستقيل و جدا ازرگولاتور

انژکتور کامل (شماره يدکی ولوو )              1545102

شماره روی انژکتور کامل                     0432191848

نوع فارسونکا                                    KBEL 117 P7/4

نوع سوزن انژکتور                               DLLA 150 P52

سوزن انژکتور (شماره يدکی ولوو )            1545153

فشار باز شدن سوزن انژکتور                         26 مگاباسکال يا 260 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

قطر سوراخ های انژکتور                               38/0 ميليمتر

تعداد سوراخ های انژکتور                              4 عدد

تور بوشارژ (سوپر شارژ )

********************

TD101G                 TD101 GA

نوع سوپر شارژ    TA 4502, H2C

حداکثر دور سوپر      96000                     98000 دور در دقيقه

فشار تغذيه سوپر با حداکثر بار 9/0                  1 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

در20 درجه سانتگراد دو دور موتور 1850          2000دور در دقيقه

توربوشارژ (سوپر شارژ )

TD101F                        TD101FA

نوع سوپر شارژ                 H2C                               H2C

حداکثر دور سوپر شارژ         105000                     102000 دور در دقيقه

فشار تغذيه سوپر با حداکثر بار 120                             115 کيلو باسکال

فشار 20 درجه سانتيگراد دو دور موتور 2000                 1850 دور در دقيقه

بوش های مسی انژکتور موتورهای TD100G, TD120F/G           

(برای موتورهای شماره 63805 به بعد )

ابزار های مخصوص : 6372 ،6419 ،6582 ، 6643 ، 6647 ، 6657 ، 6748

تعويض بوش  مسی روی کاميون

  1- آب موتور را تخليه نموده و اطراف انژکتور را تميز نمائيد .

2- لوله برگشت و لوله انژکتور و مهره پايه نگهدارنده انژکتور را باز کنيد .

3- انژکتور را بيرون بياوريد و در صورتيکه انژکتور در جای خود سفت شده و باسانی بيرون نمايد از ابزار های 6582  ، 6748 استفاده کنيد .

4- با ابزار 6419 واشر فولادی دور بوش را بيرون بياوريد .

(شکل 28)

5- بوش مسی انزکتور را با ابزار 6657 بيرون بياوريد و در صورتيکه بوش درداخل سر سيلندر

باز کرده بايستی بريده شود از ابزار 6372 استفاده نمائيد ،ضمنا ” توجه داشته باشيد که وقتی

 بوش مسی را بيرون مياوريد اورينگ بالائی بوش هو بايستی همراه با بوش بيرون بيايد .

                                                      (شکل 29)

6- سطح تماس بوش مسی و سرسيلندر را تميز نموده ويکعدد اورينگ نو در داخل سر سيلندر قرار دهيد .

7- در پوش باز ديد روی پوسته فلايويل را باز کرده و فلايويل را بچرخانيد تا پيستون سيلندری که قصد

تعويض بوش مسی آنرا داريد در آخرين حد سمت پائين خود قرار گيرد ود و بار پوش را درجای خود ببنديد.

8- برقورا از سر ابزار 6647 بازکرده و مهره روی پيچ ابزار را باز ميکنيم .

                      (شکل 30)

9- بوش مسی را روی ابزار قرار داده و برقور روی ابزار می بنديم .

10- يکعدد اورينگ نو روی سر سيلندر بگذاريد .            (شکل 31)

11- بوش مسی ر همراه با ابزار در جای خود روی سر سيلندر قرار دهيد و توجه داشته

باشيد که علامت لبه بوش بطرف بالا قرا گيرد .

                                                   (شکل 32)

12- بوش مسی را انزکتور را همراه با ابزار برقو بوسيله پايه نگهدارنده انژکتور

و سقف کردن مهره پايه انژکتور بطرف پائين ميبريم تا بوش مسی به انتهای

محل خود برسد و تا آخر در جای خود قرار گيرد .

                                         (شکل 33)

13- با آچار پيچ ابزار را نگهداشته و در همان حال مهره بزرگ ابزار را سفت ميکنيم در اين حالت

برقو با فشار از وسط قسمت پائين بوش بيرون ميايد و قسمت پائين بوش را کاملا به بدنه سرسيلندر

ميچسباند .

14- همانطور به سفت کردن مهره بزرگ ادامه ميدهيم تا برقوا زبوش خارج شود بعد برقوا و

 بقيه قطعات ابزار را بيرون مياوريم .

15- برقورا از روی 6647 باز کرده و بکمک آن بوش فولادی بوش مسی انژکتور را در جای خود قرار ميدهيم .

16 – واشر فولادی را روی ابزار 6647 قرارداده و بارامی آنرا جا ميزنيم .

توجه : دقت نمائيد که فاصله بين مسی انژکتور وبوش فولادی بايستی 5/0 ميليمتر باشد که آنرا ميتوانيد

بايک فيلتر کج اندازه بگيريد .

17- انژکتور را درجای خود ببنديد .                     (شکل 36)

18- لوله انژکتور و لوله برگشت را در جای خود ببنديد.

19- رادياتور موتور را از آب  يا مخلوط ضد يخ پر کنيد.

ابزارهای مخصوص ابژکتور و بوش مسی انژکتور

کاميونهای (N7-N10-N12-F6-F7-F10-F12)              

اين جدول شامل تمام ابزارهای مخصوص انژکتور و بوشهای مسی انژکتور ميباشد و همچنين

 ابزار های مخصوص هر نوع کاميون جداگانه مشخص گرديده است .

2183- ابزار مخصوص بيرون آوردن بوش انژکتور (مدل قديم)

2683- ابزار مخصوص بيرون آوردن بوش انژکتور (مدل قديم)

2991- ابزار واسطه 2683 بوش انژکتور (مدل جديد)

6008- برقوی بوش مسی انزکتور

6048- ابزار تراش و صاف کردن جای بوش مسی انژکتور در سرسيلندر

6372- ابزار بيرون آوردن سر بوش مسی انژکتور مورد استفاده با 2182

6402- ابزار جا زدن بوش مسی انژکتور

6419- ابزار بيرون آوردن واشر فولادی بوش مسی انژکتور (مدل جديد )

6420- ابزار جا زدن بوش مسی انژکتور (مدل جديد)

6421- ابزار جا زدن بوش مسی انژکتور (مدل جديد )مورد استفاده با 6422

6422- ابزار جا زدن مسی انژکتور (مدل جديد )

6424- ابزار جا زدن بوش مسی انژکتور (درمرحله اول )

6429- ابزار جا زدن بوش مسی انژکتور

6430- ابزار جا زدن بوش مسی انژکتور (در مرحله دوم )

6582- ابزار بيرون آوردن انژکتور

6583- ابزار بيرون آوردن بوش مسی انژکتور

6574- ابزار جا زدن بوش مسی انژکتور

6643- ابزار بيرون آوردن انژکتور

6647- ابزار برقوی قسمت پائين بوش مسی انژکتور

6650- ابزار تميز کردن جای بوش مسی انژکتور در سرسيلندر مورد استفاده با 6651

6651- ابزار تميز کردن جای بوش مسی انژکتور در سر سيلندر مورد استفاده با 6650

6657- ابزار بيرون آوردن بوش مسی انژکتور

6748- ابزار واسطه برای بيرون آوردن انژکتور مورد استفاده با 6582

ابزار های مورد استفاده موتورهای TD60-TD70A,E-TD100A,C-TD120A,E

2182-999              (از موتور شماره 3805 به بعد )   TD100G,TD120FG

2991-                                                     6419-999

2683-                                                          6372

6008-                                                          6647

6048-                                                          6657

ابزار های مورد استفاده موتورهای                           6582

TD608C                                                    6748

6402-999                                                  برای موتورهای بالا ابزار تميز کننده بکار نبريد.

6419-

6421-                                  TD120 F/G

6582-                                          6419-999

6583-                                              6424

6584-                                              6429

6650-                                              6430

6651-                                              6643

6657-                                              6650

                                                      6651

6402-999                                        6657

6419-

6420-

6422-

6582-

6657-

TD70 FG

تعمير موتورهای TD120   کاميونهای (N12,F12)

قطعات لازم برای تعمير موتورهای TD120/TD121

از موتورشماره 454527 سيلندر موتورهای TD121 و پيستون موتورهای  TD120 ميتوانند روی موتورهای TD120C,D,EF,G بسته شوند.

اين موتورها ميتوانند بوسيله مشخصاتی که بصورت TD120C/TD121 يا TD120/TD121D و غيره روی آنها نوشته شده است تشخيص داده شوند.

قطعاتی که برای تعميراين نوع موتورها موردئ احتياج ميباشد بقرار زير است :

نوع جنس                            شماره قطعه               تعداد                    نوع ماشين

**********                       **********             *******            ****************

بدنه  سيلندر                      6-470130                   1عدد                TD120C, D,E,F,G

                                                                                                 TD121C,D,E,F,G

دست کامل بوش پيستون          3-275074              6عدد    TD120C,DE –TD121C,D,E

دست کامل بوش پيستون         0-275075              6 عدد TD120F,TD121F

دست کامل بوش پيستون         8-275076              6 عدد        TD120G,TD121G

لاستيکهای دور بوش                 7-275755            6عدد   شامل : 275076و 275075و 275074

                                                                                                       نيز ميباشد .

لاستيک قسمت بالا                  8- 2753221           6عدد

بدنه سيلندر بوش پيستون TD 121

**********************

ارتفاع بوش پيستون از سطح سيلندر از

13 ميليمتر به 10 ميليمتر تقليل

يافته لاستيکهای پائين بوش سه عدد

 ميباشد که اورينگ بالائی برای جلوگيری

 از نشت آب ورينگ پائينی برای جلوگيری

او نشت روغن و اورينگ وسط برای جلوگيری

از نشت احتمالی آب و روغن و ممانعت از

مخلوط شدن آنهاست .

بوش پطستون هم برای لاستيکهای مزبور

جا سازی شده و پائين بوش دارای بعد ميباشد .

                                                                                                  (شکل 37)

مشخصات موتورهای TD121F  ,FD,G,GD

مدل موتور  TD121PD                                  TD121F

حداکثر بازده موتور                   (389)  286            (385)283        کيلو وات (اسب بخار )

در                                        2200                                 2050             دور در دقيقه

حداکثر نيروی گشتاور                 163                         163           کيلوگرم متر

در                                        1300                         1300    دور در دقيقه

حداکثر دور موتور                 100+2420                 100+2270     دور در دقيقه

دور آرام موتور                       60+ 500                       60+500     دور در دقيقه

وزن موتور بدون آب فلايويل   1079 (F12)       1085(N12)            کيلوگرم

و پوسته فلايويل و استارتر

مدل موتور               TD121G                                          TD121GD

حداکثر با زده موتور          (330) 243                                       (329) 242 کيلو وات (اسب بخار )

در                                  2200                                                2050 دور در دقيقه

حداکثر نيروی گشتاور          133                                                   133  کيلوگرم متر

در                                 1300                                              1300   دور در دقيقه

حداکثر دور موتور          100+2400                                          100+2250 دور در دقيقه

تنظيم دور موتور روی       2470تا 2350                                    2420تا 2300دور در دقيقه

کاميون

دور آرام موتور                60+500                                                60+500 دور در دقيقه

وزن موتور بدون آب

با فلايويل و پوسته فلايويل 1069(F12)                                               1077 (N12)کيلوگرم

واستارتر

مدل موتور TD121F,FD,G,GD

—————————————–

نسبت تراکم           1:2/14

فشار کمپرس در 240دور در دقيقه                           25 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

روغنکاری

**********

مقدار روغن موتور (بدون فيلتر روغن )               5/32 ليتر

مقدار روغن موتور  (با فيلتر روغن )                   5/36 ليتر

پمپ انژکتور

نوع پمپ PE6 120A                             320   RS  3118

نوع رگولاتور             RQV 250 -1025   PA657                      RQV 250-1100 PA657-1

جا گذاشتن پمپ روی موتور               5/0+ 23                               درجه قبل از نقطه مرگ بالا

فشار تغذيه پمپ                            1تا 5/1                                    کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

نوع پمپ سه گوش                         FP/K   22P22

نوع سوپاپ برگردان                               010  413   1457

نوع اضافه کننده سوخت (استارت در هوای سرد                                 مستقل (جدا از رگولاتور)

شماره يدکی انژکتور کامل (شماره ولوو )                     468784

شماره انژکتور کامل (کدروی انژکتور نوشته شده )                863

شماره فارسونکا (شماره يدکی ولوو )    468827

نوع فارسونکا     KBEL 117 P 7/4

شماره يدکی سوزن انژکتور (شماره يدکی ولوو )468826

نوع سوزن انژکتور  DLLA  150  P31

فشار باز شدن سوزن انژکتور 27 مگا پاسکال يا 270 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع

فشار تنظيم سوزن انژکتور روی دستگاه تنظيم 8/0 + 5/27 مگاپاسکال يا 275 کيلوگرم سانتيمتر مربع

قطر سوراخ انژکتور                          36/0 ميليمتر

تعداد سوراخ های انژکتور                    5 عدد

توربو شارژ (سوپر شارژ )

                   TD121F                           TD121F

نوع توربو شارژ     4LGK                            ALGK

حداکثر دور                                             84000 دور در دقيقه

توليد فشار در 20 +درجه سانتيگراد      120      115  کيلو پاسکال

وحداکثر بار در سرعت                     2000       1850 دور در دقيقه

پمپ انژکتور                             TD121G      TD121GD

**************

نوع پمپ  PE  6P  120A   320   RS   3116

نوع رگولاتور           RQV 250 -1025  PA57   RQV250 -1100PA  657 -1

نصب پمپ روی موتور           5/0 +25 درجه قبل از نقطه مرگ بالا

حرکت از شروع تغذيه (ارتفاع )    6/2 تا 7/2 ميليمتر

فشار تغذيه                              98 تا 147 کيلو پاسکال يا 1تا 5/1 کيلوگرم بر سانتی متر مربع

قطر داخلی لوله                               12 ميليمتر

نوع پمپ سه گوش                             FP/K 22P22

نوع سوپاپ                                    010-457-413 -1

افزاينده سخت (گرم کن )                  مستقل و جدا از رگولاتور

انژکتور کامل (شماره يدکی ولوو )         468748

شماره روی انژکتور کامل                     863

فارسونکا (شماره يدکی ولوو )          468827

نوع انژکتور                           KBEL     117   P 7 /4

سوراخ انژکتور (شماره ولوو)                468826

نوع سوزن انژکتور                                DLLA 150 P 31

فشار باز شدن سوزن انژکتور                          27 مگاپاسکال

فشار تنظيم انژکتور                                    5/27 مگاپاسکال

قطر سوراخ های سوزن انژکتور                        36/0 ميليمتر

تعداد سوراخ های انژکتور                                  5 عدد

نوع توربو شارژ (سوپر شارژ )                       T5101             (N12)

نوع توربو شارژ (سوپر شارژ )                                      (N12)

حداکثر دور                                                   8700                        دور در دقيقه

توليد فشار در 20 +درجه سانتيگراد                      110                   105 کيلوپاسکال

با حداکثر بار با سرعت                                    2000                1850 دور در دقيقه