انواع كمپرسورهاي گاز Gas compressor

فشرده سازي نه فقط براي حمل و انتقال گازها مهم است بلكه جايگاه بااهميتي نيز در صنعت تهويه هوا و سردسازي دارد. كمپرسورها به طور گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرند و از جمله عوامل مهم و ضروري در كنترل كارايي تمام انواع موتورهاي احتراقي مي‌باشند.

كمپرسورها به منظور فشرده‌سازي گاز و هوا استفاده مي‌شوند و به منظور بخشي ضروري در سيستم‌هاي مولد برق از طريق توربين گازي به شمار مي‌آيند. اين كمپرسورها در اصل براي توليد گاز بي‌اثر در سيستم‌هاي ايمني و كنترل، پخش كردن گاز در سيستم، بازاريابي و باز فشرده سازي گاز، ايجاد شرايط مطلوب براي واكنش‌هاي شيميايي، و ايجاد سطوح فشار مناسب از طريق اضافه كردن يا خارج كردن گاز يا بخار از سيستم تصفيه به كار گرفته مي‌شوند.

بدين‌ترتيب، تكنولوژي كمپرسور بطور پيوسته در حال تغيير است. اين دستگاه به عنوان يكي از توليداتي است كه هميشه در حال تحول است.

كمپرسورهاي گاز Gas Compressors

كمپرسور گاز وسيله‌اي است كه از طريق كاهش حجم گاز، فشار آن را افزايش مي‌دهد. كمپرسورهاي گاز داراي كاربردهاي متعددي هستند. با اين وجود، كمپرسورها عمدتاً براي ذخيره‌سازي گازها جهت تسهيل حمل و نقل آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. گازهاي مختلفي در كمپرسورها مورد پردازش قرار مي‌گيرند از جمله گاز آرگون، دي اكسيدكربن، مونوكسيد كربن، اتان، اتيلن، هليوم، هيدروژن، گاز حاصله از دفن زباله، گاز طبيعي متان، نئون، نيتروژن، اكسيد نيتروس، اكسي مي‌شود از جمله گاز دفن زباله، گاز تخمير، بازيافت بخار و غيره.

هليوم، هگزافلوريد سولفور و گزنون. كمپرسور در كاربردهاي گوناگوني به كار گرفته

كمپرسورهاي مدرن به صورت دستگاههاي كارآمدي طراحي شده‌اند و چند كاره هستند، اين طرح‌هاي مدرن هم داراي مزيت‌هاي عملكردي و هم مزيت‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري مي‌باشند. كمپرسورها بطور گسترده‌اي در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرند از جمله صنعت شيمي، سيستم‌هاي اكسايش، كارخانه‌هاي پتروشيمي، پالايشگاههاي نفت، كارخانه‌هاي پولي اتيلين،

تصفيه گاز طبيعي، موتورهاي جت، هواپيماها، تجهيزات تبريد، حمل و انتقال گاز خانگي درون خطوط لوله (جهت انتقال گاز از محل توليد به محل مصرف). زيردريايي‌ها (جهت ذخيره‌سازي گاز براي مواقع اضطراري) و غيره.

وظايف كمپرسور گاز:

– فشرده‌سازي و پخش كردن گاز

– آماده سازي شرايط براي واكنش‌هاي شيميايي

– توليد گازهاي بي‌اثر براي سيستم‌هاي ايمني و كنترل

– حفظ سطوح فشار دلخواه از طريق اضافه كردن يا خارج كردن گاز يا بخار از يك سيستم

نحوة كار كمپرسور گاز

كار كمپرسور گاز شامل سه مرحله است. مرحله اول شامل پر كردن استوانه از طريق شير كنترل ورودي است. سپس مايع هيدروليك كه بطور پيوسته در پيستون هيدروليك عمل مي‌كند شروع به فشرده‌سازي گاز اين استوانه مي‌كند. مرحله بعد شامل جاري ساختن هواي فشرده در دومين استوانه است كه از اولين استوانه كوچك‌تر مي‌باشد.

در دومين مرحله اين فرايند، موقعيت شير تغيير مي‌كند و سيال هيدروليك را با فشار به طرف مخالف پيستون هيدروليك جاري مي‌سازد. اين تغيير در پيستون منجر به حركت پيستون مي‌شود و فشرده‌سازي گاز شروع مي‌شود. سرانجام، گاز از اين استوانه خارج مي‌شود و به مجراي تخليه گاز وارد مي‌شود و اين چرخه به همين ترتيب ادامه مي‌يابد.

 كمپرسور هوا Air Compressor در انواع كمپرسورهاي گاز

كمپرسور هوا وسيله‌اي است كه براي افزايش فشار هوا از چندين دستگاه استفاده مي‌كند از جمله پمپ DC، AC و موتورهاي گازي يا ديزلي. هواي فشرده در بسياري از صنايع بطور گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرد، زيرا انرژي جايگزيني بوجود مي‌آورد كه در تمام مراحل و كاربردهاي توليد به طور ايمني و پاكيزه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همچنين قابل حمل و چند كاربردي است.

كمپرسورهاي مدرن در طرح‌ها و تكنولوژيهاي پيشرفته‌اي ساخته شده‌اند از جمله كمپرسورهاي پيستوني، گريز از مركز، قابل حمل و كمپرسورهاي rotary Screw كه از جمله ابداعات جديد بشمار مي‌آيند. اين كمپرسورها به منظور عملكرد پيوسته، حداكثر بازدهي، عمر طولاني دستگاه و عمليات مراقبت و نگهداري ساده طراحي شده‌اند.

كمپرسورهاي هوا را مي‌توان براساس تعداد مراحل فشرده‌سازي، روش خنك‌سازي، روش به راه‌اندازي (موتور، بخار، غيره) به سه دسته بنيادين تقسيم كرد، انواع مختلف كمپرسورهاي هوا شامل:

كمپرسورهاي پيستوني Rcciprocating Air Compressors در انواع كمپرسورهاي گاز

در اين كمپرسورها حجم‌هاي معيني از هوا بطور متوالي وارد محفظة محصوري مي‌شود و سپس تا سطوح فشار بالا فشرده مي‌شود در اين كمپرسور از يك پيستون به همراه يك سيلندر براي فشرده سازي و جابجا كردن هوا استفاده مي‌شود.

 كمپرسورهاي مارپيچي Ratary Screw Air Compressors در انواع كمپرسورهاي گاز

اين كمپرسورها از دو روتور (rotor) تشكيل شده‌اند كه داخل محفظه‌اي قرار دارند، اين روتورها در اين محفظه هوا را بطور داخلي فشرده مي‌كنند. اين كمپرسورها بنابر ساختار، فشار و ظرفيتشان داراي انواع متفاوتي هستند.

 كمپرسورهاي چرخشي گريز از مركز Rotary Centrifugal Air Compressors در انواع كمپرسورهاي گاز

نحوة كار اين كمپرسورها به ميزان انرژي بستگي دارد كه از تيغة چرخشي به هوا انتقال مي‌يابد

كمپرسورهاي هواي با كيفيت هنگام  سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري در خصوص طراحي نوع بخصوصي از كمپرسور هوا هميشه بايد به دنبال كيفيت و ويژگي‌هاي حفاظتي آن طرح باشيم از جمله شيرهاي ايمني فشارشكن (كه اين امكان را فراهم مي‌آورد كه هوا بطور خودكار خارج شود)، فشارسنج‌هاي مخزن و رگلاتور فشار (زيرا در مراحل مختلف به فشارهاي مختلفي نياز است). كليه اضافه بار حرارتي (كه در موارد وجود اضافه بار مهم است)، حفاظ تسمه (كه بخش محافظتي مهمي به حساب مي‌آيد) و غيره.

با اين وجود هنگام استفاده از كمپرسور هوا، حتي اگر كاملاً اصول كيفي در آن رعايت شده باشد بايد نكات معيني در نظر گرفته شود:

– هيچگاه اجازه ندهيد مواد اشتعال‌زا با لوله تخليه هوا تماس پيدا كنند.

– قبل از شروع فرايند، اطمينان حاصل كنيد كه هوايي كه مي‌خواهد به داخل كمپرسور وارد شود نه تنها سرد است بلكه هيچ گونه بخار يا گازهاي اشتعال‌زايي در آن وجود ندارد.

– شيرهاي ايمني، شيرهاي تنظيم فشار، و رگلاتورها را به طور پيوسته بازرسي كنيد.

– قبل از تنظيم و تعمير كمپرسور، موتور آن را در جاي محفوظي نگاه داريد

– هنگام كار با كمپرسور هوا بايد كاملاً مراقب باشيد زيرا در فاصله نزديك مي‌تواند باعث سوختگي و آسيب‌ديدگي چشم شود.

– براي تميز كردن كمپرسور فقط از مواد غيرسمي و غيرقابل اشتعال استفاده كنيد.

– قبل از كار كردن روي يا خارج كردن هر يك از قسمت‌هاي كمپرسور هميشه اطمينان حاصل كنيد كه كمپرسور در وضعيت ايمني است يعني مطمئن شويد كه تمام شيرهاي موجود بين كمپرسور و مخزن‌هاي دريافت كننده بسته هستند.

 كمپرسورهاي اكسيژن oxygen compressor در انواع كمپرسورهاي گاز

كمپرسورهاي اكسيژن براي برآورده كردن نيازهاي سرويس‌هاي ايمني اكسيژن فشرده طراحي شده‌اند. اكسيژن وارد مخزن فشار مي‌شود سپس از طريق تغذيه انشعابي به داخل كپسول‌هاي پرفشار وارد مي‌شود. جريان پيوسته‌اي از اكسيژن از مخزن اكسيژن به كمپرسور اكسيژن پرفشار وارد مي‌شود، كمپرسور اكسيژن مورد نياز به ظرفيت مولدهاي اكسيژن يعني تعداد كپسول‌هاي پرفشار اكسيژن كه بايد در هر روز پر شود، بستگي دارد.

كمپرسور اكسيژن با فشار متوسط Medium Pressure در انواع كمپرسورهاي گاز

اين كمپرسورهاي سفارشي قادر به فشرده سازي اكسيژن در فشارهاي متغييري بين 5 تا 160 PSig و با ميزان تحويل 40 Nm3/H2 مي‌باشند. اين كمپرسورها كم هزينه بوده و مراقبت و نگهداري آنها نيز ساده است.

 كمپرسور اكسيژن پرفشار Hight Pressre در انواع كمپرسورهاي گاز

اين كمپرسورها براي پر كردن كپسول‌هاي اكسيژن تا فشار 2200 PSig مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با استفاده از طرح پيستوني مايع (Liquid Piston desigh) مي‌توان اكسيژن را بطور ايمني

و در دماي پايين‌تري نسبت به كمپرسورهاي پيستوني خشك فشرده كرد. هزينه پايين مراقبت و نگهداري و همچنين سادگي مقرون به صرفه‌ بودن اين نوع كمپرسور نسبت به كمپرسورهاي ديگر باعث شده است كه مدل ايده‌آلي براي مشتريان باشد.

همچنين اين كمپرسورها براي فشرده سازي گازهاي خشك و تميز ديگر تا فشار 200 bar تا 150 مناسب مي‌باشند.

– كمپرسور دو مرحله‌اي داراي ظرفيت 151 barg و مقدار جريان 3 , 2 m3/h مي‌باشد.

– كمپرسور سه مرحله‌اي داراي ظرفيت 172 barg و مقدار جريان 16 m3/h مي‌باشد.

– كمپرسور چهار مرحله‌اي داراي ظرفيت 207 barg و مقدار جريان 27 m3/h مي‌باشد كمپرسور اكسيژن داراي عملكردهاي زير است:

– گازهاي قابل اشتعال، اكسيد كننده، سمي و راديواكتيو

– تغذيه كپسول گاز اكسيژن

– افزايش فشار براي سيستم‌هاي بازيافت گاز

– انتقال گاز، پر كردن و تخليه بار تريلرهاي لوله‌اي

– افزايش فشار و ذخيره گاز از محل سيستم‌هاي توليد گاز

– سيستم‌هاي تصفيه گاز شيميايي و پتروشيمي

–  توليد گازهاي با درجه خلوص خيلي بالا براي فرايندهاي ساخت فيبرهاي نوري و نيمه هادي‌ها.

 كمپرسور CO2 COMPRESSOR در انواع كمپرسورهاي گاز

در اين كمپرسور گازهاي CO2 در فشار اتمسفري فشرده و تقطير مي‌شود. كمپرسور CO2 داراي بازده ‌80% يا بالاتر در دامنه فركانس عملياتي 80HZ تا 50 مي‌باشد.

تنها مزيت كمپرسور CO2 نسبت به كمپرسورهاي ديگر اين است كه اين كمپرسور در هنگام كار هيچ صدايي توليد نمي‌كند و نيازي به جريان برق نيست. نقطه ضعف آن اين است كه قطعات يدكي آن را نمي‌توان در محل تعويض كرد و براي اين منظور بايد به كارخانه توليد كننده‌اش باز گردانده شود.

ويژگي‌هاي CO2 در انواع كمپرسورهاي گاز

دي اكسيدكربن ماده‌اي طبيعي است كه نقش‌ مهمي در بسياري از فرايندهاي موجود در طبيعت و صنعت بر عهده دارد. اين گازي بي‌بو، غيرقابل اشتعال و غيرسمي است اما اگر مقدار آن از سطح طبيعي موجود در هوا بيشتر شود باعث تنگي نفس در انسان مي‌شود.

اگر مقدار زيادي گاز CO2 به داخل اتاقي وارد شود. بيشترين تجمع CO2 در كف اتاق خواهد بود.

وقتيكه دي اكسيدكربن به عنوان يك مادة مبرد استفاده مي‌شود غالباً به عدد تبريد آن اشاره مي‌گردد, يعني R 744.

طرح كمپرسور CO2

– طرح نيمه بسته

– توسط يك موتور/ همزمان مجهز به آهن‌رباي دائمي راه‌اندازي مي‌شود كه داراي بازده بالا و سرعت متغير است.

– داراي سرماي متوسطي است.

– مجهز به 4 استوانه

– ارتعاش پايين به علت گيره‌هاي متعادل كننده.

– در داخل محفظه ميزان فشار متوسطي اعمال مي‌شود ميزان نشتي بين اتاق‌هاي فشرده‌سازي و فضاي داخلي محفظه به حداقل برسد.

– پيستوني / سيلندري

به علت اين ويژگي‌هاي طرح اين نوع كمپرسور داراي كارايي و قابليت اطمينان بالايي است.

 از جمله مهمترين مقتضيات براي كمپرسورهاي CO2 شامل:

– حداكثر فشار 135 bar در طرف پرفشار

– فشارهاي مكش‌هاي خيلي بالا حدود 40 bar

– CO2 بطور  چشمگيري ويژگي‌هاي مواد روغنكاري مورد استفاده را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

– ايجاد محفظه‌هاي عايق بخصوص براي CO2

عملكردهاي كمپرسوري CO2 شامل:

– اين كمپرسور روغن‌ كاري نشونده است.

– مجهز به صافي‌هاي چربي‌زدايي كارآمد

– كارخانه‌هاي بازيافت براي صنعت نوشابه سازي

– جلوگيري از گازدار شدن آبجو

– استعمال گسترده‌ در كارخانه‌هاي توليد اوره

 كمپرسور نيتروژن NITROGEN COMPRESSOR

كمپرسور نيتروژن به منظور فشرده‌سازي هوا،  گاز طبيعي، و نيتروژن طراحي شده است. در حال حاضر كمپرسورهاي نيتروژن جديدي براي توليد گازهاي خنثي بدون روغن در فشار   موجود مي‌باشد. اين كمپرسورها در حال حاضر به طور گسترده در كاربردهاي ريخته‌گري تزريقي و نيز در خط پرواز براي پر كردن تايرها و پايه‌هاي هواپيما مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

ويژگي‌هاي بخصوص كمپرسور نيتروژن

– فشارهاي تا بيش از 60, 000 psi

– ميزان جريان گاز بيش از 1250 SCFM (2000 NM3/hr)

– طرح تحت فشار قراردهي خودكار براي فشارهاي بالاتر از  10, 000 psig

– مواد مقاوم در برابر خوردگي و فرسايش براي سازگاري با كاربردهاي گوناگون

– موتورهاي الكتريكي يا نيوماتيك

اجزاء تشكيل دهنده كمپرسور نيتروژن شامل:

– مخزن ذخيرة گاز نيتروژن كم فشار (LP).

– مخزن گاز نيتروژن پرفشار (HP)

– كمپرسور گاز (با موتور الكتريكي)

– شيرهاي گاز ورودي و خروجي (الكتريكي)

– شير تنفس كمپرسور (الكتريكي)

– شير فرعي كمپرسور (الكتريكي)

– شير تخليه

– شير تهويه (الكتريكي)

كمپرسور نيتروژن خشك در انواع كمپرسورهاي گاز

كمپرسور نيتروژن خشك داراي ظرفيت توليد بالايي حدود 28 SC.FM براي كاربردهاي خدماتي مي‌باشد. اين دستگاه داراي يك سيستم دو مرحله‌اي تلفيقي به همراه پس‌صافي‌ها يك صافي كربن است كه آن را قادر مي‌سازد در هر گونه سيستم هواي فشرده‌اي قابل كاربرد باشد. كمپرسور نيتروژن خشك به طوركل براي باد كردن لاستيك استفاده مي‌شود.

كمپرسور نيتروژن مايع

كمپرسور نيتروژن مايع با مخزن ذخيرة 3000 liter ليتر امكان كار پيوسته‌ با نيتروژن مايع را به مدت يك هفته فراهم مي‌آورد.

مزيت‌هاي كمپرسور نيتروژن در انواع كمپرسورهاي گاز

– ميزان عرضه گاز نيتروژن هميشه تحت كنترل شما است.

– دستگاههاي بدون نياز به پايه جهت نصب آسان در محل

– هزينه مراقبت و نگهداري خيلي پايين

– قابليت اطمينان خيلي بالا براي راه‌اندازي غيرحضوري (كنترل از راه دور) براي ماههاي متوالي

 كمپرسورهاي آرگون ARGON COMPRESSOR در انواع كمپرسورهاي گاز

آرگون گازي خنثي است و  از هوا سنگين‌تر مي‌باشد. چگالي بالا و خنثي بودن اين گاز اين امكان را فراهم مي‌آورد كه اين گاز در كاربردهاي حفاظتي جايگزين هوا شود. گازهاي محافظتي از اكسايش يا آلودگي فلز در طول جوشكاري يا پردازش در كوره جلوگيري مي‌كنند.

مزيت‌هاي كمپرسور آرگون در انواع كمپرسورهاي گاز

– ايده‌آل براي فشرده كردن گازها در فشارها و درجات خلوص متفاوت

– ساختار منحصر به فرد و مواد آن به گونه‌اي است كه از آلوده شدن گاز تصفيه شده ممانعت مي‌كند.

– هزينه نگهداري پايين

– طرح‌هاي تك مرحله‌اي و چند مرحله‌اي براي نسبت‌هاي فشرده سازي بالا

– طرح‌هاي قابل توسعه كه مي‌توان با حداقل تلاش و هزينه آنرا به دلخواه تغيير داد.

موارد استفاده از كمپرسور آرگون

– نوشابه سازي

– صنعت هوا فضا و اتومبيل‌سازي

– نظامي

– صنعتي، الكترونيك، پتروشيمي

 كمپرسورهاي هيدروژن HYDROGEN COMPRESSOR در انواع كمپرسورهاي گاز

فشرده سازي هيدروژن فرايندي است كه بطور گسترده در توليد، حمل و نقل، ذخيره سازي و كاربرد هيدروژن نقش عمده‌اي دارد. به اين علت كه هيدروژن در فشار پاييني توليد مي‌شود اما تقريباً در بيشتر كاربردهاي صنعتي از هيدروژن پرفشار استفاده مي‌شود. عامل ديگري كه فشرده سازي هيدروژن را مهم كرده است اين است كه در زمان حمل و انتقال و ذخيره سازي، اگر فشار بالاتر باشد اندازة كپسول و نيز فضاي مورد نياز براي ذخيره هيدروژن كاهش مي‌يابد.

كمپرسورهايي كه براي اين منظور استفاده مي‌شوند داراي حالت جامد مي‌باشند كه براي فشرده سازي هيدروژن از گرما استفاده مي‌كنند. هيدروژن معمولاً در مخزن‌هاي پرفشار/ فشرده مي‌شود.

 كمپرسور هيدروژن در انواع كمپرسورهاي گاز

نحوه كار يك كمپرسور هيدروژن شامل جذب هيدروژن در دو بستر هيدريد است كه اين دو بستر داراي ساختاري موازي و در فشار پايين هستند. هر بستر داراي تعداد معيني از مبدل‌هاي حرارتي است، بستر گرما داده مي‌شود و هيدروژن در فشار بالا از آلياژ آزاد مي‌شود. بسترها بطور متناوب گرم و سرد مي‌شوند كه نهايتاً منجر به آزاد شدن هيدروژن مي‌گردد. بخارهاي سرد و داغ بطور دوره‌اي از بين اين دو بستر عبور داده مي‌شوند تا اطمينان حاصل شود كه بستر هميشه هيدروژن ورودي را جذب مي‌كند و بستر ديگر هيدروژن پرفشار  را آزاد مي‌كند.

ويژگي‌هاي كمپرسور هيدروژن با كيفيت:

– اين كمپرسورها شامل پيستون‌ها و سيلندرهايي هستند كه نيازي به روغن‌كاري ندارند، و بدين‌ترتيب از آلودگي گاز ممانعت مي‌شود.

– دستگاههاي شتاب دهنده (intensifiers) آنها براي فشارهاي بالا، بار و سرعت‌هاي عملياتي پايين مناسب هستند.

– كمپرسور هيدروژن با كيفيت داراي يك دستگاه تنظيم ساده و يك پيستون است كه براي تسهيل مراقبت و نگهداري طراحي شده است.

– آنها به تنظيم كننده‌هاي فشار ورودي نيازي ندارند.

همزمان با افزايش نياز به هيدروژن در سراسر جهان، تكنولوژيهاي جديدي نيز پديدار مي‌شود. جديدترين آنها كمپرسور چند مرحله‌اي است كه داراي مونتاژهاي الكترودي است. اين كمپرسور غيرمكانيكي همچنين تعدادي از نقطه ضعف‌هاي موجود در كمپرسورهاي معمولي را مورد خطاب قرار مي‌دهد و براي كارهاي تجاري از جمله ايستگاه سوختگيري هيدروژن مناسب است.

 كمپرسورهاي گاز طبيعي NATURAL/GAS COMPRESSOR/CNG

هواي فشرده در بيشتر كارخانه‌هاي صنعتي امري ضروري است و هزينه توليد آن خيلي زياد است.

كمپرسورهاي گاز طبيعي با موتور متحرك تا اندازة زيادي نياز به انرژي و هزينه‌هاي مصرف انرژي را كاهش مي‌دهند. پيشرفت‌هاي حاصله در تكنولوژي‌هاي كنترل موتور و قابليت دسترسي به سيستم‌هاي استاندارد همچنين هزينه‌هاي عملياتي و تجهيزات اين كمپرسورهاي هوا را كاهش داده است.

گاز طبيعي وقتيكه از خطوط لوله درون شهري مي‌گذرد شديداً تحت فشار است. براي اطمينان حاصل كرده از اين امر كه گاز طبيعي از تمام اين خطوط لوله مي‌گذرد و داراي فشار ثابتي است لازم است كه بطور پيوسته تحت فشار قرار گيرد. گاز طبيعي به محل كمپرسور وارد مي‌شود و در آنجا توسط كمپرسور توربيني و موتوري فشرده مي‌شود.

CNG گاز طبيعي فشرده است كه در مخزن‌هاي استوانه‌اي در فشار 3600 Pounds پوند در هر اينچ مكعب فشرده مي‌شود. اين گاز مختص خط لوله است كه در ايستگاه سوخت‌گيري فشرده و خشك مي‌شود.

كمپرسورها را مي‌توان به دو دسته بنيادين طبقه‌بندي كرد: پيستوني و چرخشي كمپرسورهاي پيستوني براي فشرده كردن گازهاي طبيعي و گازهاي تصفيه شده‌اي ديگري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همچنين براي فشرده‌سازي هوا نيز استفاده مي‌شوند.

 انواع كمپرسورهاي CNG

كمپرسورهاي پيستوني در انواع كمپرسورهاي گاز

در اين كمپرسورها گاز به اين ترتيب فشرده مي‌شود كه حجمي از گاز داخل يك استوانه با استفاده از يك پيستون كاهش مي‌يابد. با كاهش حجم گاز متعاقباً فشار آن افزايش مي‌يابد. اين نوع كمپرسور، كمپرسور جابجايي مثبت ناميده مي‌شود. كمپرسورهاي پيستوني معمولاً يك طرفه هستند به طوريكه فشرده سازي گاز و جدا سازي روغن در يك مجراي مجزا صورت مي‌گيرد.

كمپرسورهاي پيستوني مي‌توانند يك طرفه باشند كه گاز در يك طرفه فشرده مي‌شود، يا دو طرفه باشند كه گازي در هر دو طرف انجام مي‌شود.

كمپرسورهاي چرخشي- اين كمپرسورها به چندين دسته تقسيم مي‌شوند:

جابجايي مثبت Positive Displacement در انواع كمپرسورهاي گاز

اين كمپرسورها براي افزايش فشار گاز از فرايند كاهش حجم استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال:

كمپرسورهاي مارپيچي Rotary Screw– كه داراي دو روتور يا پروانه گردان هستند كه گاز را بين پروانه‌هاي گردان و محفظة كمپرسور گيراندازي مي‌كنند.

كمپرسورهاي پره‌اي Lobe Compressor– در اين نوع كمپرسور با گردش پره‌ها، گاز بين پره‌ها گير مي‌كند و بدين‌ترتيب همزمان با چرخش پره‌ها فشار گاز افزايش مي‌يابد و سپس تخليه مي‌گردد. ياتاقان‌ها و چرخ‌دنده‌هاي تنظيم با استفاده از سيستم روغن‌كاري فشاري روغن‌كاري مي‌شوند.

كمپرسورهاي پره‌اي Vane Compressors– كمپرسورهاي پره‌اي چرخشي داراي يك روتور به همراه چندين پرة متحرك هستند كه بطور گريز از مركز در محفظه نصب شده‌اند.

كمپرسورهاي ديناميكي Dynamic

در اين كمپرسورها، گاز يا هوا توسط عمل مكانيكي چرخش پره‌ها فشرده مي‌شود. كمپرسورهاي ديناميكي از چند بخش اصلي تشكيل شده‌اند كه نياز به روغن كاري/ مادة تبريد دارد: چرخ دنده‌ها، ياتاقان‌ها و درزگيرها

انتخاب يك كمپرسور روغن كاري شونده به چندين عامل بستگي دارد:

– نوع و مصرف كمپرسور

– گازي كه قرار است فشرده شود.

– ميزان فشرده‌سازي

– دماي نهايي گاز خروجي

 كمپرسور LNG COMPRESSOR در انواع كمپرسورهاي گاز

LNG علامت اختصاري براي گاز طبيعي مايع است. دستگاه كمپرسور آنقدر سرد است كه گاز طبيعي را به مايع تبديل مي‌كند وقتيكه يك قطره از اين گاز مايع با آب تماس پيدا مي‌كند بطور پيوسته منبسط مي‌شود و به گاز تبديل مي‌گردد، و 600  مرتبه بزرگتر مي‌شود.

براي ذخيره كردن گاز به يك “گازسنج” يا يك كمپرسور و چندين بطري گاز نياز است. شكل فشردة اين گاز آنقدر فشرده نيست اما براي خودروهاي محلي قابل استفاده است. براي مايع كردن متان به صرف انرژي قابل توجهي حدود 20% تا 33% از توليد نياز است و همچنين تجهيزات سرمازايي پزهزينه‌اي نيز لازم است.

گاز طبيعي مايع (LNG) تا دماي  -260 در فشار اتمسفر خنك مي‌شود.

وزن LNG حدود نصف وزن آب است و مايعي بي‌بو، بي‌رنگ، غيرفرساينده و غيرسمي مي‌باشد. وقتيكه LNG بخار مي‌شود فقط 5 تا 15 درصد آن در تركيب با هوا مي‌سوزد.

گازسنج (gasometer) مخزن ذخيره‌اي براي گاز است و داراي حجم متغييري مي‌باشد و بطور معمول در شرايط كم‌فشار براي دستگاههايي كه از آن استفاده مي‌كنند مناسب است. گازسنج بطوركل از قسمت‌هاي گوناگوني مثل مخزن، شير ايمني فرافشار و شير تنظيم فشار تشكيل شده است و بدين‌ترتيب دستگاه ايده‌آلي براي استفاده دايمي است. اين دستگاه داراي يك مخزن گازبندي شده (غيرقابل نفوذ براي گاز) است كه بصورت واژگون در مخزن ديگري كه حاوي آب است غوطه‌ور است، كه گاز از زير اين مخزن شناور ذخيره مي‌شود.

با افزايش ميزان توليد، گاز در گازسنج ذخيره مي‌شود و مخزن شناور بالا مي‌آيد تا خودش را با افزايش حجم گاز سازگار كند. با مصرف گاز، ميزان فشار در طول كل فرايند ثابت مي‌ماند كه مخزن‌هاي شناور را قادر مي‌سازد در ارتفاع پايين‌تري غوطه‌ور شوند.