عناوين کلاس آموزشی ديزل ژنراتور و تاسیسات برق و قدرت در صنعت و پروژه های نیروگاهی

diesel-edjucation

 1- ديزل ژنراتور،سيستم قدرت و سيستم های کمکی

امروزه تقاضای روبه رشدی برای انواع ژنراتور از جمله ژنراتورهای استند بای وجود دارد .

لازم به توضيح نيست که ديزل ژنراتور در همه ی انواع پلنت های نيرو به عنوان واحداوليه توليد اهميت بی اندازه ای دارد. مشاوران همواره به دنبال يافتن ديزل ژنراتور مناسب برای توليد ميزان بارهای مختلف و خصوصيات متفاوت در پروژه های مختلف هستند اين دوره به دنبال پاسخگويی به اينگونه سوالات مشاورين و البته سوالات بسيار ديگری است .

2- دستگاه های مولد نيرو و خطوط انتقال

سيستم های توليد نيروی صنعتی نياز به طراحی مناسب دارند . يک سيستم توزيع نيروی الکتريکی کار آمد برای امنيت،تعمير و نگهداری و عملکرد بهينه بسيار حياتی است. سيستم توزيع نيرو شامل تجهيزات ولتاز بالا،ترانسفور ماتورهای اصلی ،ترانسفور ما تورهای توزيع ،مراکز کنترل موتور ،موتورهای الکتريکی ، درايوهای سرعت متغير و غيره…… است . اين دوره جهت پاسخ دادن به سوالاتی پيرامون تمام جوانب توليد نيروی صنعتی و سيستم های توزيع که شامل برنامه ريزی سيستم ،انتخاب تجهيزات ،خصوصيات وکاربردها، تطابق با کدهای الکتريکی مورد نياز و غيره می باشد برگزار می گردد .

3- کنترل صداهای صنعتی و مفاهيم آکوستيک

کنترل صداهای صنعتی در طول ساليان اخير به علت استانداردها و قوانين سختگيرانه ی آلودگی صوتی اهميت رو به افزايشی يافته. منابع  صداهای مزاحم درصنعت می تواند ناشی از  تجهيزات توليد نيرو  شبيه موتورهای ديزل ،توربين ها ،ژنراتورها موتورها و گازهای خروجی باشد. اين صداها همچنين می تواند ناشی از تجهيزات گرمايش و سيستم تهويه شبيه چيلرها، فن ها ، پمپ ها ويا دستگاه های کارخانه و خطوط توليد باشد.

به عنوان مثال اکثر ديزل ژنراتور هايی که امروزه فروخته می شوند مجهز به اتاقک صداگير هستند تا صدای ساطع شده توسط ژنراتور را تا ميزان صدای ايمن برای گوش انسان که توسط استانداردهايی تعيين گشته است کاهش دهند  .

چالش اصلی در اين مورد توليد شدن اين صداهای مزاحم توسط منابع مختلف ديزل ژنراتور و طيف فرکانس های مختلف و شدت متفاوت است. چالش ديگر تهيه ی هوای مورد نياز برای سيستم خنک کننده و کاهش صداهای مزاحم به صورت همزمان است که اين عمل به دليل افت فشار در هنگام جريان يافتن هوا مشکل است.

4- طراحی وکاربرد های ايرو ديناميک اگزوز و صداگير (exhaust , mufflers)

اين دوره شامل توضيحاتی در مورد سيستم اگزوز ، کاهش صدای ساطع شده توسط محفظه ی احتراق موتور، کاربردها ، انواع صداگير و طراحی ايرودينا ميک اگزوزهای صداگير می باشد .

مباحث مطرح شده در اين دوره شامل 1- فيزيک صوت 2- ميزان فشار صوت SPL 3- ميزان قدرت صوت SVL     4- انعکاس صوت و زمان انعکاس و جذب 5- انواع صداگيرها( ترکيبی ،مجاورتی ، اکتيوو…) 6-طراحی صداگيرهای تک مخزنی و دو مخزنی 7- طراحی صداگيرهای  پراکنده ساز  و……… می باشد .

5- گرمايش و سيستم تهويه (heating-ventilation- air conditioning(HVAC

طراحی داکت های تهويه و پايپينگ ، طراحی لوله کشی برای به دست آوردن بهترين عملکرد چيلر .