دیزل | تاریخچه موتور دیزل

رودولف دیزل

رودولف دیزل مخترع موتور دیزل از نوع احتراق داخلی است.
تاریخچه دیزل
رودولف سال 1858 در پاریس متولد شد. پدر و مادرش مهاجران باواریا بودند. رودولف در پلی تکنیک مونیخ به تحصیلات خود را آغاز نمود. بعد از فارغ التحصیلی ، او به عنوان مهندس یخچال شروع به کار شد. با این حال ، او عشق واقعی در طراحی موتور را در دل داشت . رودولف طراحی بسیاری در موتور های حرارتی داشت و ازآن می توان به یک موتور هوا با انرژی خورشیدی اشاره نمود . در سال 1893، او در مقاله ای به توصیف یک موتور با احتراق درون سیلندر ( موتور احتراق داخلی ) پرداخت .
در سال 1894 ، او اختراع جدید خود را ، موتور دیزلی نام گذاری نمود. رودولف بر اثر انفجار موتور دیزلی خود کشته شد . با این حال ، موتور دیزل ثابت کرد که سوخت را می تواند بدون نیاز به یک جرقه مشتعل نماید. او اولین موتور دیزل موفق او در سال 1897 عمل کرد. موتور های دیزلی مدرن ، بهبود یافته نسخه از مفهوم اصلی رودولف است . آنها اغلب در زیردریایی ها، کشتی ها، لوکوموتیو، و کامیون های بزرگ و مولد برق ( دیزل ژنراتور ) استفاده می شود.
اختراعات رودولف  در سه نقطه اشتراک دارند :
1. تمامی آنها مربوط به گرما و واگذاری از طریق پروسه های فیزیکی و یا قوانین طبیعی.
2. تمامی آنها شامل طراحی مکانیکی قابل ملاحظه ای خلاق
3. تمامی آنها در ابتدا به مفهوم مخترع از انگیزه نیازهای جامعه شناختی بودند.
رودولف در ابتدا موتور دیزل را برای صنعتگران مستقل و صنعتگرانی که به رقابت با صنعت بزرگ پرداختند طراحی نموده است .
مدل نخست رودولف، یک سیلندر 10 پا آهن با فلایویل در پایه آن ، در تاریخ 10 اوت سال 1893 برای اولین بار شروع به کار زدند . رودولف دو سال را صرف ساخت بهبود این موتور دیزل نمود و در سال 1896 یکی دیگر ازاین مدل با بازده نظری 75 درصد ارائه نمود، که در مقایسه با ده درصد راندمان موتور بخار می باشد. در سال 1898 ، رودولف دیزل یک میلیونر بود.
موتور دیزلی او به قدرت خطوط لوله، برق و آب ، اتومبیل ها و کامیون ها، و هنر و صنعت دریایی مورد استفاده قرار گرفت، و بلافاصله در معادن ، حوزه های نفتی، کارخانه ها ، حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفت.

ژنراتور – ژنراتور الکتریکی – ژنراتور دیزلی

ژنراتور الکترک دستگاه است که از طرق انرژ مکانک تولد برق م نماد ، معمولا از طرق القا الکترومغناطس است. القا الکترومغناطس با حرکت ک سم پچ (روتور) در اطراف نوار ساکن (استاتور) فراهم م شود که مدان الکترک، از طرق ک آهنربا دائم و ا آهنربا مغناطس م باشد.

طبق قانون فاراد ، ان القا جران در روتور ، م تواند در ماشن آلات برق و ا شارژ باتر استفاده شود. منابع احتمال انرژ مکانک عبارتند از : موتور بخار ، آب در حال سقوط را از طرق ک توربن ا چرخ چاه ، ک موتور احتراق داخل ، موتور دزل ، ک هندل گردانده دست ، ک توربن باد ، هوا فشرده ، انرژ خورشد ، و بسار دگر. ژنراتور الکترک پاه و اساس جامعه مدرن الکترک است.

ژنراتور الکترک برا اولن بار توسط مخترع مجارستان مهندس Anyos Jedlik بن سالها 1827 و 1830 اختراع شد. ژنراتور Jedlik ، دنامو ساده بود که حداقل شش سال قبل از وارنر فون زمنس در آلمان و چارلز وت ستون در انگلستان ، م باشد . اگر چه ژنراتور الکترک در سال 1830 اختراع شد ، اما نکولا تسلا با چرخش مدان مغناطس در سال 1882 ژنراتور را تبدل به دستگاه صنعت جهت تولد برق نمود .
تولد صنعت برق در االات متحده از سال 1890 آغاز گشت که منجر انقلاب صنعت دوم گشته و پشرفت فوق العاده در تکنولوژ ها روز گشته است.

امروز ، ژنراتور الکترک تمام اندازه ها قابل تصور است ، برا مثال م توان به ژنراتور 3-6 وات چراغ دوچرخه ا ژنراتور برق آب در سه سد آب بند عظم در چن ، که 22.5 گگاوات قدرت که در سال 2012 راه انداز م شود ، اشاره نمود .
تولد برق در سراسر جهان در حال حاضر ، حدود 20000 ترا وات ساعت است ، با حدود 66 ٪ از طرق تولد حرارت ، احتراق سوختها فسل در نروگاه دزل ا ژنراتور دزل ) ، 16 درصد از طرق سد ها آب ، 15 ٪ از طرق انرژ هسته ا، و 2 درصد از طرق منابع تجدد پذر مانند باد و ا انرژ خورشد است. بنا به دلال زست محط و بهداشت ، تلاش گسترده ا برا تولد برق از آب ، انرژ هسته ا ، و منابع تجدد پذر صورت پذرفته است و به تدرج تولد برق از منابع سوخت فسل کاهش میابد.