آموزش بهره برداری، تعمیر و نگهداری پمپها در صنایع و نفت، گاز، پتروشیمی و طراحی واحد پمپاژ

تست و بازرسی پمپ های سانتريفوژ (حين توليد و پس از توليد )

مقدمه در مورد پمپ های سانتريفوژ، تجهيزات مورد استفاده در تست و بازرسی، تست و بازرسی های حين ساخت ، تست بالانس استاتيکی و ديناميکی پروانه،  تست های مواد ، تست اناليز شيميايی ، ست های مکانيکی، تست های  غير مخرب ، تست هيدرواستاتيکی ، تست و بازرسی های پس از ساخت تست عملکرد ، تست مکانيکی ، تست NPSH ، تست صدا ، تست مجموعه ، فرم های ثبت نتايج

اخبار دوره آموزشی کمپرسور شرکت اطلس کاسپین:

دهمین دوره آموزشی کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده

سخنران: مهندس میثم چشمارو، مترجم کتاب راهنمای هوای فشرده “اطلس کوپکو”

“رایگان برای مجموعه های حقوقی”

.

برای ثبت نام در سمینار کمپرسور کلیک نمایید. 

 

بدين وسيله از متخصصين محترم، مديران، کارشناسان فني و بازرگاني دعوت مي گردد تا در دوره آموزشی هوای فشرده که به صورت رایگان برای مجموعه های حقوقی برگزار می گردد، بمنظور آشنايي هرچه بيشتر با سيستم هواي فشرده و نحوه محاسبات کمپرسور و تجهيزات جانبي، حضور بهم رسانيد. در اين سمينار کتاب راهنماي هواي فشرده تاليف اطلس کوپکو بصورت الکترونيکی تقديم مي گردد.

خواهشمند است نماينده خود را حداکثر تا تاريخ 98/08/08 در وب سايت دوره آموزشی کمپرسور به نشانی www.acin.ir  ثبت نام نماييد، تا اطلاعات تکميلی و بارکد ورود به سمينار براي ايشان ايميل گردد. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  33903552 – 021  تماس حاصل فرمائيد.

تاريخ برگزاري دوره آموزشی کمپرسور :  يک شنبه   19/ آبان/1398    8 صبح الي 17  به همراه پذيرايی

نشاني:  تهران، بلوار غربی استاديوم آزادی، مرکز همايش های بين المللی پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان

 

.

 نحوه عملکرد توربين های گاز در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی 

دسته بندی کلی توربين ها در صنعت نفت ، گاز و پتروشيمی ، نحوه عملکرد توربين های گاز، موارد استفاده ، روابط ترموديناميکی ، اجزای داخلی توربين های گاز، اصول عملکرد کمپرسورهای هوا ، سيستم های کنترلی توربين های گاز، راه اندازی و نگهداری توربين های گاز ، عيب يابی ، سيستم خنک کاری ، سيستم روان کاری، بررسی معتبرترين سازندگان توربين گاز در دنيا و محدوده توليدات آن ها

نحوه عملکرد انواع مختلف پمپ ها(روتاری ،رفت و برگشتی وسانتريفوژ )درصنايع نفت ،گاز وپتروشيمی

دسته بندی کلی پمپ ها در صنعت نفت ، گاز و پتروشيمی، اجزای داخلی پمپ های رفت و برگشتی و عملکرد هر کدام از قطعات، اجزای داخلی پمپ های روتاری و عملکرد هر کدام از قطعات، اجزای داخلی پمپ های سانتريفوژ و عملکرد هر کدام از قطعات،منحنی های انواع مختلف پمپ ها ، راه اندازی و نگهداری پمپ های سانتريفوژ ،روتاری و رفت و برگشتی، عيب يابی در انواع مختلف پمپ ها ، دلايل وقوع و روش های پيش گيری از کاويتاسيون در پمپ های سانتريفوژ، مروری اجمالی بر استاندارد API610  و الزامات آن ، بازرسی و تست های اختياری و اجباری پمپ ها، تکميل ديتاشيت پمپ های مختلف در دوره آموزشی کمپرسور

 انتخاب و سايز کردن پمپ های سانتريفوژ در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمی

اجزای داخلی پمپ های نفت و نحوه عملکرد هر کدام از قطعات،دسته بندی پمپ های موجود در صنعتی نفت ، تاثير شکل منحنی پمپ های سانتريفوژ بر انتخاب، محاسبه دقيق هد مورد نياز پمپ بر مبنای نيازمنديهای خط ، انتخاب مدل و سايز پمپ مناسب، انتخاب پمپ برمبنای بهبود شرايط مکش و پيش گيری از وقوع کاويتاسيون، تحليل نحوه عملکرد چندين پمپ بصورت همزمان در يک مدار، تغيير مشخصات پمپاژ شامل هد و دبی با تغيير سيال پمپاژ شونده، راهکارهای بهينه سازی در مقدار مصرف انرژی پمپ ها، مروری کوتاه بر استاندارد API610 ، بازرسی و تست اجباری و اختياری پمپ ها، نحوه تکميل و استفاده از ديتا شيت جديد پمپ ها در نرم افزار اکسل، انتخاب متربال مناسب برای اجزای مختلف پمپ ها، حل مثال هايی کاربردی از تعيين مشخصات ، انتخاب پمپ و تکميل ديتاشيت در دوره آموزشی کمپرسور

 تعمير، نگهداری و عيب يابی پمپ های سانتريفوژ

مقدمه در مورد پمپ های سانتريفوژ ، دلايل شکل گيری و نتايج وقوع کاويتاسيون،روش های تشخيص ،پيشگيری و کنترل کاويتاسيون، منحنی مقاومت مدار و نقطه کار پمپ ، آماده سازی پمپ پيش از راه اندازی، مراحل راه اندازی و از مدار خارج کردن پمپ ، ثبت پارامترها و دستورالعمل های بازرسی دوره ای پمپ ها، عيوب رايج پمپ ها و روش رفع آن ها ، کاهش  دبی ، کاهش هد ، ارتعاشات بيش از اندازه، داغ شدن بيرينگ ها ، آمپر بالای موتور ، بازرسی و تست پمپ ها، تنظيم نقطه کار پمپ با استفاده از شير ، تراش پروانه ،بای پس و …..، نصب و لوله کشی پمپ ها ، نگهداری از بيرينگ ها و سيل های مکانيکی در دوره آموزشی کمپرسور

بررسی جامع و تبيين الزامات استاندارد API610 (ويرايش يازدهم ) در زمينه پمپ های سانتريفوژ

اصطلاحات مورد استفاده در اين استاندارد، دسته بندی پمپ های سانتريفوژ مورد استفاده در صنعت نفت، اجزاء داخلی پمپ ها و نحوه عملکرد هر کدام از قطعات، منحنی های مشخصه پمپ های سانتريفوژ ، انتخاب  پمپ مناسب، بررسی تغييرات ويرايش يازدهم نسب به  ويرايش های گذشته، نکات عمومی در طاحی پمپ های API شامل طراحی پوسته،اتصالات پوسته،بارها و گشتاورهای وارد بر پوسته،الزامات طراحی روتور و رينگ های سايشی ، بيرينگ ها و روغن کاری،تجهيزات جانبی شامل موتور ، کوپلينگ و شاسی ، بازرسی پمپ و قطعات آن ، انواع تست ها و شرايط انجام آن ها،درج اطلاعات درخواستی در ديتاشيت جديد الکترونيکی پمپ ها، انتخاب متربال پمپ با توجه به شرايط و محدوديت ها ، اطلاعات و مدارک فروشنده

 انتخاب و سايز کردن کمپرسور های سانتريفوژ در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمی در دوره آموزشی کمپرسور

 انواع مختلف کمپرسورها و محدوده عملکرد آن ها ، اصول عملکرد کمپرسور های جابجايی مثبت، اصول عملکرد کمپرسور سانتريفوژ،اجزای داخلی کمپرسور های سانتريفوژ نفت و نحوه عملکرد هر کدام از قطعات،منحنی عملکرد کمپرسور های سانتريفوژ ، محاسبه هد مورد نياز کمپرسور، انتخاب مدل و سايز مناسب کمپرسور ، شايع ترين ايرادات درعملکرد کمپرسور ها،مروری اجمالی بر استاندارد API617 ، بازرسی و تست کمپرسور ، نحوه تکميل ديتا شيت کمپرسور ها،حل مثال هايی کاربردی از تعيين مشخصات ، انتخاب کمپرسور مناسب و تکميل ديتاشيت

 بررسی جامع و تبيين الزامات استاندارد API617 در زمينه کمپرسورهای سانتريفوژ

اصطلاحات مورد استفاده در اين استاندارد ،دسته بندی کمپرسورهای مورد استفاده در صنعت نفت، اجزاء داخلی کمپرسورهای سانتريفوژ و نحوه عملکرد هر کدام از قطعات، نکات عمومی در طراحی کمپرسور های API شامل طراحی پوسته،اتصالات پوسته ، الزامات طراحی روتور، شيفت و آب بندی ، بيرينگ ها و روغن کاری، تجهيزات جانبی شامل موتور ،کوپلينگ و شاسی ، بازرسی کمپرسور و قطعات آن، انواع تست ها و شرايط انجام آن ها ، درج اطلاعات درخواستی در ديتاشيت کمپرسورها، اطلاعات و مدارک فروشنده

نحوه عملکرد و انتخاب پمپ های سانتريفوژ در صنعت نفت گاز و پتروشيمی

 اجزای داخلی  پمپ ها و نحوه عملکرد هر کدام از قطعات ،دسته بندی پمپ ها در استاندارد API، پارمترهای اساسی در مورد پمپ ها (دبی ، هد ،راندمان ،توان جذبی ، (NPSH، منحنی های پمپ های سانتريفوژ ، محاسبه هد مورد نياز پمپ، انتخاب پمپ مناسب و تاثير شکل منحنی پمپ برعملکرد آن ، کاويتاسيون و NPSH،عملکرد پمپ ها بصورت سری و موازی ، منحنی مقاومت مدار و نقطه کار پمپ، مصرف انرژی در پمپ ها و روش های کاهش آن ، راه اندازی و نگهداری پمپ های سانتريفوژ، نکات عمومی در طراحی پمپ های API ، بررسی استاندارد API و اصطلاحات آن، بازرسی و تست پمپ ها ، ديتاشيت پمپ ها ، انتخاب متريال

 نحوه عملکرد و انتخاب انواع پمپ در صنعت نفت گاز و پتروشيمی

دسته بندی پمپ ها ، ديتا شيت پمپ ها ، انتخاب متر يال، اجزای داخلی پمپ های سانتريفوژ و نحوه عملکرد  هر کدام از قطعات، اجزای داخلی پمپ های rotary  و نحوه عملکرد هر کدام از قطعات، اجزای داخلی پمپ های رفت و برگشتی و نحوه عملکرد هر کدام از قطعات، پارمترهای اساسی در مورد پمپ ها (دبی ، هد ، راندمان ، توان جذبی (NPSH،منحنی های پمپ ها ، محاسبه هد مورد نياز پمپ ، مصرف انرژی در پمپ ها و روش های کاهش آن،راه اندازی و نگهداری پمپ ها ، نکات عمومی در طراحی پمپ های API، بررسی استاندارد API و اصطلاحات آن ، بازرسی و تست پمپ ها

 نگهداری ، عيب يابی و اپراتوری پمپ های گريز از مرکز

پارمترهای اساسی در مورد پمپ ها و اصطلاحات رايج ، منحنی های پمپ های سانتريفوژ،انتخاب پمپ مناسب و تاثير شکل منحنی بر عملکردآن ، تاثير کاويتاسيون و عملکرد پمپ، روش های تشخيص ، پيشگيری و کنترل کاويتاسيون، منحنی مقاومت مدار و نقطه کار پمپ ، آماده سازی پمپ پي از راه اندازی، مراحل راه اندازی و از مدار خارج کردن پمپ،ثبت پارامترها و دستورالعمل های بازرسی دوره ای پمپ ها، عيوب رايج پمپ ها و روش رفع آن ها : کاهش دبی ، کاهش هد، ارتعاشات  ، داغ شدن بيرينگ ها ، آمپر بالای موتور و …، بازرسی و تست پمپ ها ، تنظيم نقطه کار پمپ با استفاده از شير ، تراش پروانه ، بای پس و…،نصب و لوله کشی پمپ ها در مکش و رانش ، نگهداری از بيرينگها و سيل های مکانيکی

کاويتاسيون در پمپ های سانتريفوژ

 شناخت پمپ های سانتريفوژ ، دلايل ايجاد کاويتاسيون ، انواع NPSH و روش محاسبه، علائم کاويتاسيون ، روش های پيش گيری و حذف کاويتاسيون

طراحی ايستگاه پمپاژ آب و فاضلاب

شناخت پمپ ها ، مبانی تعيين ظرفيت ، انواع ايستگاه های پمپاژ و مبانی طراحی آن، سيستم پمپاژ و انتخاب پمپ ، سيستم های  دور متغير و مزايای آن ها، طراحی حوضچه و نصب پمپ ها ،دوره آموزشی کمپرسور ، لوله کشی ايستگاه پمپاژ، طراحی برق ايستگاه پمپاژ ، تجهيزات کنترل و اندازه گيری ، تجهيزات جانبی

بررسی و تبيين الزامات استاندارد  API610 پيرامون پمپ های گريز از مرکز

 دسته بندی پمپ ها طبق اين استاندارد ، اجزاء داخلی پمپ ها و نحوه عملکرد هر کدام از قطعات، منحنی های مشخصه پمپ های سانتريفوژ ، انتخاب پمپ مناسب ، کاويتاسيون و NPSH، نکات عمومی در طراحی  پمپ های API شامل طراحی پوسته، اتصالات پوسته، بارها و گشتاورهای وارد بر پوسته ، الزامات طراحی روتور و رينگ های سايشی ، بيرينگ ها و روغن کاری، تجهيزات جانبی شامل موتور ،کوپلينگ و شاسی، بازرسی و تست پمپ ها ، ديتا شيت پمپ ها ، انتخاب متريال ، اطلاعات فروشنده

تمامی موار بالا در دوره آموزشی کمپرسور که توسط شرکت اطلس کاسپین برگزار میگردد، ارائه میشود.

دوره آموزشی کمپرسور

دوره آموزشی کمپرسور