لوله کشی آب

454- لوله کشی آب    به دو دلیل توصیه نمی شود از لوله کشی های…

غلافهای هادی کابلها

 451-غلافهای هادی کابلها       معمولاً غلاف و زره فلزی کابلها بعنوان…

خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر

442- خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر (خوردگی الک…

ساختمان و جنس الکترودهای افقی

434-2- ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها (الکتروده…

خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر

442- خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر (خوردگی الک…

آماده سازی الکترود ها با بنتونیت

433-2- آماده سازی الکترود ها با بنتونیت      به گواهی بسیاری،بنتونیت بهترین…

ساختمان و جنس الکترودهای قائم

 432-2- ساختمان و جنس الکترودهای قائم جنس الکترودهای قائم با توجه به ن…

الکترودهای قائم

 432-الکترودهای قائم 432-1- کلیات الکترودهای قائم از متداول ترین نوع الکتر…

بررسی خصوصیات الکترود های متداول و مقاومت آنها

43- بررسی خصوصیات الکترود های متداول و مقاومت آنها 430- کلیات …

تاثیر اماده سازی محل احداث الکترود زمین

414- تاثیر اماده سازی محل احداث الکترود زمین      در بعضی موارد، بر…

مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین

41- مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین       مقاومت ویژه خا…

"جرم کلی زمین" و مسائل وابسته به آن

401 – "جرم کلی زمین" و مسائل وابسته به آن 401-1- پیشگفتار مقاو…

قطع سریع مدار با استفاده از فیوز یا کلید خودکار

332-2- قطع سریع مدار با استفاده از فیوز یا کلید خودکار و انتخاب م…

برقراری اتصال به زمین

 33- قدم بعدی: برقراری اتصال به زمین 331- شرح یک سیستم توزیع پیشرفت…

اولین سیستم توزیع ابتدایی

3-2-اولین سیستم توزیع ابتدایی 3-2-1- شرح یک سیستم توزیع که پیش در…

فصل سوم _ سیر تکاملی سیستمهای الکتریکی

فصل سوم سیر تکاملی سیستمهای الکتریکی 300- پیشگفتار فردی که تازه …

سیستم TN

215-1 سیستم TN یک نقطه از سیستم وصل به زمین است (خنثا) بدنه ه…

شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم

 211-2 شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم -برای مشخص کردن هاد…

بخش دوم – نشانه های ترسیمی

فصل اول تعریفها- فرهنگ لغات- نشانه های ترسیمی بخش دوم – نشا…

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

 ر راه انداز(استارتر) [441-14-38]    Starter راه انداز ستاره- مثلث [44…