ماشین آلات پنوماتیک

ماشین آلات پنوماتیک

ماشین آلات پنوماتیک BS EN 1012-2: 1997 كميته هاي مسئول اين استاندا…
مخازن فشار , استانداردهای مخازن فشار آلیاژ آلومینیوم

مخازن فشار , استانداردهای مخازن فشار آلیاژ آلومینیوم

مخازن فشار British standard  BS - EN      286-4:1995   استاندارد بر…
نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa

نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa

نتايج يكجاي مالي چهار ماهه Yokogawa نتايج يكجاي مالي چهار ماهه اول س…
استاندارد بريتانيايي

ترجمه کلمات - 07

 ترجمه کلمات - 07 ترجمه Page No. Activity Page G …
استاندارد بريتانيايي

ترجمه کلمات - 06

ترجمه کلمات - 06 ترجمه Page No. Activity Page F …
استاندارد بريتانيايي

ترجمه کلمات - 05

ترجمه کلمات - 05 ترجمه Page No. Activity Page E …
استاندارد بريتانيايي

ترجمه کلمات - 04

ترجمه کلمات - 04 ترجمه Page No. Activity Page D …
استاندارد بريتانيايي

ترجمه کلمات - 03

ترجمه کلمات - 03 ترجمه Page No. Activity page C …
استاندارد بريتانيايي

ترجمه کلمات - 02

ترجمه کلمات - 02 ترجمه Page No. Activity page B …
استاندارد بريتانيايي

ترجمه کلمات - 01

ترجمه کلمات - 01 ترجمه Page No. Activity Page A …
Value added tax – VAT

Value added tax – VAT

Value added tax – VAT وضع و كاهش ماليات ها بر روي اجناسي كه …
الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت

الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت

 الاستومرهاي پلي اورتان در صنعت Pur-Elastomers For The Industry  الاستوم…
ويژگي پمپ شناور كننده افشانه

ويژگي پمپ شناور كننده افشانه

ويژگي پمپ شناور كننده افشانه برگه اطلاعات اوليه ويژگي پمپ شن…
راهنماي شناسائي فيلتر چرخشي

راهنماي شناسائي فيلتر چرخشي

: B1 نوع pad (نرم) از جنس مواد اسفنجي يا بافته نشده براي س…
تكنولوژي پلنت گاز

تكنولوژي پلنت گاز

Nitroswing تكنولوژي پلنت گاز Mahler ags داراي بیش از 30…
ريز پردازنده

ريز پردازنده

ريز پردازنده MicroScribe / MicroScan Frequently Asked Ques…
شركت MAHLER

شركت MAHLER

شركت MAHLER نكاتي در مورد شركت MAHLER با ساختن بيش از 4500 پل…
استاندارد بین المللی کمپرسور

استاندارد بین المللی کمپرسور

 استاندارد بین المللی کمپرسور - ماشین های گازی و کار کننده با هوای ف…
خشک کن های هوای فشرده

خشک کن های هوای فشرده

استاندارد بين المللي ISO 7183 ویژگی های خشک کن های هوای فش…
استاندارد بريتانيايي

استاندارد بريتانيايي

BRITISH STANDARD                   BS- EN                                                         764:1995 کمیته استاندارد سازی اروپا - استاندارد بریتانیا استاندارد ب…