سيستم های پمپاژ

سيستم های پمپاژ

سيستم های پمپاژ  2-2 معرفی سيستم های پمپاژ (Introduction of pum…
راهنمای جامع پمپ

راهنمای جامع پمپ

راهنمای جامع پمپ اجداد اوّليه­ی انسان درکناره­ی جنگلها و آبها زندگی م…
راهنمای جامع پمپ

فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ مقدمه: موسسه مطالعاتی بين المللی اطلس کاسپين …
قواعد رسمی اصطلاحات تجاری

قواعد رسمی اصطلاحات تجاری

قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری  ق…
درایر تبریدی

درایر تبریدی

راهنمای کاربرد برای درایر تبریدی ،خنک سازی با گازهای دوستدار…
کتاب کارگاه موتورهای دیزل

کتاب کارگاه موتورهای دیزل

کتاب کارگاه موتورهای دیزل به تالیف وزارت آموزش و پرورش ایران ما…
کتاب تکنولوژی موتورهای دیزل

کتاب تکنولوژی موتورهای دیزل

کتاب تکنولوژی موتورهای دیزل به تالیف وزارت آموزش و پرورش ایران ما د…
پمپ های تخلیه

ترجمه کلمات - 12

ترجمه کلمات - 12 ترجمه کلمات - 12 "  ترجمه کلمات - 12 " ترجمه کلمات …
پمپ های تخلیه

ترجمه کلمات - 11

ترجمه کلمات - 11 ترجمه کلمات - 11 " ترجمه کلمات - 11 " ترجمه کلمات …
پمپ های تخلیه

ترجمه کلمات - 10

ترجمه کلمات - 10   ترجمه Page No. Activity Page N …
پمپ های تخلیه

ترجمه کلمات - 09

ترجمه کلمات - 09   ترجمه Page No. Activity Page M …
پمپ های تخلیه

ترجمه کلمات - 08

ترجمه کلمات - 08 ترجمه Page No. Activity Page H …
استاندارد SX460 AV - UCI 274H

استاندارد SX460 AV - UCI 274H

  استاندارد SX460 AVR - UCI 274H                                 UCI 274H مشخصات استاندارد ژنراتورهاي صن…
TAD 721 GE

TAD 721 GE

   VOLVO PENTA INDUSTRIAL DISEL TAD 721 GE در 1800 دور در دقي…
كنترل كننده سويچينگ انتقالي

كنترل كننده سويچينگ انتقالي

كنترل كننده سويچينگ انتقالي اتوماتيك دستگاه ژنراتور با عمل اندازه گي…
دماسنج مادون قرمز

دماسنج مادون قرمز

Testo ، دماسنج مادون قرمز -1 اطلاعات كلي در مورد دماسنج ماد…
موتور ديزل صنعتي مخصوص كار سنگين

موتور ديزل صنعتي مخصوص كار سنگين

موتور ديزل صنعتي مخصوص كار سنگين  SAE – 400 severe duty بسيار پر…
دستگاه مولد برق استاندارد

دستگاه مولد برق استاندارد

خصوصيات دستگاه مولد برق استاندارد دستگاه مولد برق استاندارد ،  داراي موتور …
علامت گذاري

علامت گذاري

علامت گذاري EUROPEAN STANDARD      EN 286-2 استاندارد اروپايي معيار اروپايي …
پمپ های تخلیه

پمپ های تخلیه

پمپ های تخلیه ،استاندارد مورد نیاز برای تمام کمپرسورها Nationa…