article, paper, essay, editorial, chapter, disquisition

سیستم پمپ

سیستم پمپ

سیستم پمپ وبرنامه های انتخاب پمپ  سیستم پمپ ، طراحی شبکه لوله ­کشی و اند…
لیست پیشنهاد قیمت پمپ

لیست پیشنهاد قیمت پمپ

تهیّه لیست پیشنهاد قیمت پمپ تهیّه لیست پیشنهاد قیمت پمپ برای …
مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

مهندسی الزامات سیستم پمپینگ مراحل موجود در فرآیند   بعد از تص…
ابزار مدل سازی براساس ظرفیتها

ابزار مدل سازی براساس ظرفیتها

ابزار مدل سازی براساس ظرفیتها Simulation software ( PSIM)  10-1-1…
اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

اندازه گیری دهش یک لوله عمودی

روش اندازه گیری دهش در یک لوله عمود اندازه گیری دهش یک لوله عمودی -6-1 اندا…
مساحت سنج هد

مساحت سنج هد

مساحت سنج هد (Plan meter head) ابزارهایی که برای اندازه­گیر…
ثابت نگاه داشتن سرعت و ظرفیت

ثابت نگاه داشتن سرعت و ظرفیت

ثابت نگاه داشتن سرعت و ظرفیت ثابت نگاه داشتن سرعت و ظرفیت و …
پديده کاويتاسيون

پديده کاويتاسيون

پديده کاويتاسيون آب يا هر سيال ديگر، در هر دمايی تبخير می­شود به ش…
تلفات دبي داخلي

تلفات دبي داخلي (تلفات حجمي)

تلفات دبي داخلي (تلفات حجمي) مقدمه تلفات دبي داخلي بطور كلي اختلاف ارتفا…
سیستم پایپینگ

هد اصطکاکی - سیستم پایپینگ

 هد اصطکاکی - سیستم پایپینگ 6-13-6-1 اختلاف هد اصطکاک لوله در سيالات نی…
فشار بخار و کاويتاسيون

فشار بخار و کاويتاسيون

فشار بخار و کاويتاسيون(Vapor pressure & cavitation) -7 فش…
اصطکاک پمپ

اصطکاک پمپ

اصطکاک در پمپ چيست ؟ (what does friction mean in pump?) اص…
شیرهای اطمینان بالا رونده

شیرهای اطمینان بالا رونده

شیرهای اطمینان بالا رونده (Rising check valve) شیر اطمینان با…
شیرهای پمپ

شیرهای پمپ

شیرهای پمپ (Valves) هر چند شیرها انواع مختلف، اشکال و سایزهای م…
اجزای اساسی یک سیستم پمپاژ

اجزای اساسی یک سیستم پمپاژ

اجزای اساسی یک سیستم پمپاژ در این فصل به برخی اجزای اساسی یک…
حلقه افشاننده

حلقه افشاننده (Ring afshonndh)

حلقۀ افشاننده دارای تعدادی پرۀ متقارن است که طوری قرار گرفته­اند که ب…
پمپهای سانتریفیوژی کاربردی

پمپهای سانتریفیوژی کاربردی

پمپهای سانتریفیوژی کاربردی Application of centrifugal pumps) …
خصوصيات پمپهای سانتريفيوژی

خصوصيات پمپهای سانتريفيوژی

 خصوصيات برجسته پمپهای سانتريفيوژی (Important features of centrifugal pumps) …
پمپ های جابجایی مثبت

پمپ های جابجایی مثبت

پمپ های جابجایی مثبت ( Positive displacement pumps )  پمپ ها…
سيستم های پمپاژ

سيستم های پمپاژ

سيستم های پمپاژ  2-2 معرفی سيستم های پمپاژ (Introduction of pum…