article, paper, essay, editorial, chapter, disquisition

فهرست لوله ها و کدهای آنها

فهرست لوله ها و کدهای آنها

 

7-8 فهرست لوله ها و کدهای آنها :

در گذشته، لوله ها به صورت لوله هایی استاندارد، قوی و فوق العاده قوی مشخص می شدند، یکی از ایرادهای چنین سیستمی این بود که در ان ضخامت دیواره ها از تنوع زیادی برخوردار نبودند. همچنین از نشانه های بیشتری برای مشخص کردن انواع لوله ها استفاده می شد. در نتیجه، امروزه لوله ها بر اساس فهرست مشخص می شوند. در این فهرست ها معمولاً از عدد 40، 80، 120 ،160 استفاده می شود.

اگر قطر لوله ها بین 8/1 اینچ (mm250) باشد در این صورت ابعاد لوله استاندارد فلزی یا ابعادی که در فهرست (40) مشخص شده است، مطابقت دارد. اندازه لوله های استاندارد فلزی با لوله های فهرست (40) مطابقت دارند و ضخامت دیواره آنها 6 میلی متر می باشد.

ابعاد لوله های فلزی فوق العاده قوی مانند ابعاد لوله هایی است که در فهرست (80) مشخص شده اند و قطر آنها بین 15 تا 200 میلیمتر می باشد. تفاوت اصلی فهرست های 10 تا 160، در ضخامت دیواره آنها می باشد. با افزایش ضخامت دیواره هر یک از این لوله ها، قطر داخلی آن کاهش می یابد.

تنوع زیاد و پیچیدگی لوله ها، باعث شده است که انجمن مهندسی ، استاندارد ها، کدها، و طبقه بندی هایی را در نظر بگیرند که در این مورد کارایی زیادی دارند. برخی از این  کدها رابطه ای جهت تعیین حداقل اندازه لوله و حداقل ضخامت دیواره ها برای کاربردهای خواسته شده را مشخص می کنند.

 بعضی از این کدها اطلاعاتی را در مورد به کار گرفته شده در لوله ها، روش ساخت لوله (بدون درز یا جوشکاری شده) و استاندارد ASTM (انجمن آزمایش مواد آمریکا)، درجه لوله و تنش هایی که در شرایط مختلف فشار و درجه حرارت به لوله وارد می آید، در اختیار ما قرار می دهند.

یک طرح با مراجعه به این کدها می تواند دقیقاً نوع، مشخصات و کاربرد این لوله ها را مشخص می کند. روش انتخاب یک لوله بر اساس این کدها، دقیقاً مانند روشی است که یک مکانیک اتومبیل از آن برای تعیین نوع فیلتر روغنی بکار گرفته در ماشین استفاده می کند.

فهرست لوله هایی که معمولاً از انها در سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود، با شماره های 40 و 80 و 160 مشخص می شوند. به طور کلی این دسته بندی بر اساس اندازه اسمی و شماره های این فهرست ها صورت می گیرد. ANSI (انجمن استاندارهای ملی آمریکا) یک کد خاص برای شناسایی لوله ها ایجاد کرده است.

این کدها محتویات یک سیستم لوله ای را بر اساس رنگ هایی که از آنها برای راهنمای نقشه یا جدول استفاده می شود، مشخص می کنند و لازم به ذکر است که اسامی این محتویات باید به طور کامل و یا اختصاری مشخص شود. تمامی این لوله ها بر اساس محتویاتشان کد گذاری رنگی می شوند.

همانطور که در جدول 7-5 مشخص شده است، این رنگ ها، نوع مواد مصرفی را در این لوله ها مشخص می کنند.

جدول 7-4 نمونه ای از فهرست لوله ها

اندازه اسمی

(برحسب اینچ)

قطر خارجی

برحسب اینچ میلیمتر

 

قطر داخلی لوله

فهرست 40فهرست 80فهرست 160
8/1405/0(3/10)269/0215/0
4/1540/0(7/13)364/0302/0
8/3675/0(1/17)493/0423/0
2/1840/0(3/21)622/0546/0466/0
4/3050/1(6/26)824/0742%614/0
1315/1(33/4)049/0957%815/0
4/1-1660/1(1/42)380/1278/1160/1
2/1-1900/(2/48)610/1500/1338/1
2375/2(3/60)067/2939/1689/1

جدول 7-5 کد تشخیص رنگ ها

طبقه بندینام رنگرنگهای که از آنها برای راهنمای نقشه استفاده می شود.
مواد آبدیدهقرمزسفید
مواد خطرناکزردسیاه

مواد بی خطر

مایعسبزسفید
گازآبیسفید

7-9 اتصالات (رابط ها) لوله ها

وسایل به کار رفته در یک سیستم لوله کشی برای اتصال بخش های مختلف لوله به منظور تغییر جهت جریان، رابط نامیده می شوند. رابط از چندین ماه شامل فولاد، برنز، چودن، پلاستیک و شیشه ساخته می شوند.

برای اطمینان از اینکه رابط ها از مواد خوب ساخته می شوند و قادر به کنترل فشارهای طراحی می باشند استاندارهایی تعیین شده اند.

بعضی از نقش های مهم این رابط ها به شرح زیر است:

 • تغییر جهت جریان
 • ایجاد اتصالات جانبی
 • تغییر اندازه مجراها
 • بستن مجراها
 • اتصال مجراها
 • رابط ها برای تغییر جهت جریان

برای تغییر جهت جریان، رابط هایی که معمولاً به کار می روند به عنوان زانو ذکر می شوند. زانو ها به طور کلی در همه زوایا به کار می روند ملی معمولاً بیشتر در زاویه های 45 و 90 درجه استاده می شوند.

تصویر (7-27) دو نوع معمول زانوهای به کار رفته در سیستم های هیدرولیکی صنعتی را نشان می دهد یک رابط با شعاع بزرگ، انحنای تدریجی بیشتری دارد. علاوه بر قطر و طرح لوله زانوها نیز با فاصله مرکز تا سطح مشخص می شوند.

این فاصله بین مرکز رابط(A) ویک خط کشیده شده از پایین (C) تا سمت (D) از رابط در انتهای دیگر است. در زانوها با شعاع بلندتر فاصله مرکز تا سطح معمولا 5/1 برابر قطر رابط است. این نوع زانوها در کارهایی که شدت جریان بسیار مهم است و در مورد فضا محدودیت وجود دارد بکار می رود. در یک زانوی شعاع کوتاه فاصله مرکز تاسطح برابر با قطر لوله است.

رابط ها (مغزی ها) برای تغییر اندازه مجرای لوله:

نقش کاهش دهنده، کوچک کردن مجرا به اندازه یک لوله کوچکتر است. یک دلیل برای انجام چنین کاری افزایش فشار در سیستم است. در شکل (7-28) انواع اتصالات مورد اشتفاده در یک سیستم لوله کشی جهت رسیدن به شرایط بالا نشان داده شده است.

اتصالات لوله

اتصالات لوله می توانند از نوع رزوه، فلانچ وجوش باشند. هر کدام از این اتصالات که بطور گسترده استفاده میشوند مزایا و کاستی های خاصی دارند.

رابطها توسط رزوه هایی به لوله متصل می شوند. مهمترین مزیت اتصالات رزوه ای این است که طول لوله در کاربردهای مختلف می تواند به راحتی کم و زیاد شود. با توجه به اینکه یک اتصال رزوه ای در گیری فلز به فلز است، در محل تماس بین رزوه های دو بخش در گیر از لوله ،خطر نشت بالا است بنابراین آب بندی اتصالات رزوه ای خیلی مهم است.

روش قدیمی فراهم کردن یک آب بند بین رزوه های در گیر، روکش دار کردن رزوه ها با یک ماده چسبناک است. در سال های اخیر، با اختراع تفلون، راه حل مناسب و موثری جهت آب بندی استفاده شده است. تفلون می تواند به سادگی بر روی رزوه ها پیچانده شود و آب بندی مناسبی را ایجاد کند.

رابطهای سر لوله (فلانچ) یا جوشکاری می شوند یا همانند رابط های لوله بصورت ریخنگی ساخته می شوند. یک سر لوله یا فلانچ، طوقه یا یک حلقه ارینگ در انتهای رابط است که با بخش های دیگر لوله جفت می شوند.

فلانچ ها  یا بوسیله پیچ و یا با جوش به هم وصل می شوند. سطوح فلانچ ها اتصال فلز به فلز می باشد و حهت آب بندی نیازمند به سطوح کاملاً جفت شده برای جلوگیری از نشتی است. یک واشر چرمی معمولاً بین سطوح در گیر دو فلانچ که به هم پیچ می شوند قرار داده می شود.

از واشرهای نسوز فشرده نیز در شرایط فشار و دمای عادی استفاده می شود. اگر چه وقتی سیستم در شرایط فشار و دمای بالاتر عمل می کند از واشرهایی مقاوم در برابر درجه حرارت های بالاتر استفاده می شود. دیگر رابط های لوله ای که در اتصالات فلانچ ها استفاده می شوند؛ شامل اتصالات قابل انبساط و جاذب ارتعاش هستند. اتصالات قابل انبساط سه نقش دارند:

 1. آنها با در نظر گرفتن بخش های متصل شده لوله های صلب به منظور گسترش یا منقبض شدن با توجه به تغییرات دما تغییرات جزئی در طول لوله ها را جبران می کنند.
 2. چنانچه لوله بعد از نصب، تغییراتی داشته باشد آنها امکان حرکت لوله را در عوض یا طول فراهم می کنند.
 3. آنها به کم شدن لرزش ها کمک می کنند و صدای ایجاد شده در امتداد لوله را که از پمپ ها بوجود می آید را کاهش می دهند نمونه ای از اتصال قابل انبساط در تصویر (7-29) نشان داده شده است.

این وسیله دارای یک لوله عایق تو خالی است که از طریق سوراخ های واقع در سطح خارجی، فلانچ ها (flange) گسترش می یابد. بسته به نوع کاربرد، ترکیبات لاستیکی مصنوعی یا طبیعی برای این هدف مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه های دیگری از اتصالات قابل انبساط شامل انواع خرطومی، مار پیچی یا حلزونی و انواع اتصالات لغزشی می باشد. ضربه گیرهای ارتعاشی به طور مشخص برای جذب ارتعاشات و لغزش ها طراحی می شوند زیرا ارتعاشات باعث کاهش عمر لوله ها و دیگر تجهیزات می شوند .نمونه ای از ضربه گیر ارتعاشی در شکل 7-30 نشان داده شده است.

 

فهرست لوله ها و کدهای آنها / فهرست لوله ها و کدهای آنها / فهرست لوله ها و کدهای آنها / فهرست لوله ها و کدهای آنها / فهرست لوله ها و کدهای آنها / فهرست لوله ها و کدهای آنها / فهرست لوله ها و کدهای آنها / فهرست لوله ها و کدهای آنها / فهرست لوله ها و کدهای آنها

جاذب شوک های هیدرولیکی

جاذب شوک های هیدرولیکی

 

جاذب شوک های هیدرولیکی :

یکی از کاربردهای مهم صنعتی انباره ها حذف یا کاهش ضربات پرفشار یا شوک های هیدرولیکی می باشد. نوسانات شدید فشار یا ضربه قوچ در اثر توقف یا کاهش سرعت ناگهانی. سیال هیدرولیکی که با سرعت بالا در لوله ها در حال جریان است ایجاد می شود. این شوک هیدرولیکی یک موج متراکم را در محل سوپاپ هایی که به سرعت بسته می شوند به وجود می آورد.

این موج در طول لوله حرکت می کند تا تمام انرژی آن توسط اصطکاک تلف شود. ضربات پر فشار و نوسانات باعث ارتعاش شدید در نزدیکی سوپاپ قطع کن تعبیه شده است می تواند به عنوان ضربه گیر مدار هیدرولیکی عمل کند و نوسانات شدید فشار را در مدار کاهش دهد.

7-6 مبدل های حرارتی ( جاذب شوک های هیدرولیکی )

گرما در سیستم هیدرولیکی به این دلیل ساده بوجود می آید که هیچ قطعه ای نمی تواند با بازده ای 100%کار کند. منابع مهم تولید عبارتند از پمپ ها، سوپاپ های کنترل فشار و سوپاپ های کنترل جریان. این منابع می توانند دمای سیال هیدرولیکی را نسبت به دمای کارکرد معمول سیال بالاتر ببرند.

در طول زمانی که سیال از یک منطقه پر فشار به یک منطقه کم فشار منتقل می شود گرما به طور پیوسته تولید می شود بدون این که کار مکانیکی انجام دهد. دمای بیش از حد، اکسیداسیون سیال هیدرولیکی را تسریع می کند و همچنین ویسکوزیته (لزجت) آن را کاهش می دهد که نتیجه آن فرسایش در پوش ها و آب بند ها می باشد.

همچنین فرسایش، خوردگی و پارگی قطعات هیدرولیکی مانند سوپاپ ها، پمپ ها و عملگرها را تسریع می کند به همین دلیل است که کنترل دما در سیستم های هیدرولیکی امری حیاتی است.

دمای پایدار سیال به سرعت تولید گرما و سرعت دفع گرما بستگی دارد. اگر دمای کارکرد سیال بیش از حد بالا باشد، بدین معنی است که اتلاف گرمای سیستم کافی نیست. با فرض اینکه سیستم بازدهی خوبی دارد راه حل این است که سرعت دفع گرما را افزایش دهیم.

این کار با استفاده از خنک کننده ها که عموماً به عنوان مبدل های حرارتی شناخته می شوند. صورت می پذیرد. در برخی موارد برای آنکه سیال به ویسکوزیته مورد نیاز برسد لازم است که آن را حرارت داد و گرم نمود. بطور مثال اگر نیاز باشد ادوات هیدرولیکی سیار در شرایط محیطی زیر صفر درجه کار کنند سیال باید گرم شود. در چنین مواردی، مبدل های حرارتی به عنوان گرم کننده استفاده می شوند.

پارامترهایی که در تعیین اندازه مبدل های حرارتی در نظر گرفته می شوند عبارتند از:

 • تغییر دمایی لازم برای سیال هیدرولیکی؛
 • جریان سیال هیدرولیکی در سیستم؛
 • زمان لازم برای سرمایش سیال؛
 • دونوع اصلی مبدل های حرارتی در سیستم های هیدرولیک وجود دارند:
 • مبدل های حرارتی خنک شونده با هوا (هوا – خنک)
 • مبدل های حرارتی خنک شونده با آب (آب – خنک)

7-6-1 مبدل های حرارتی هوا – خنک ( جاذب شوک های هیدرولیکی )

شکل (7-24) یک مبدل حرارتی هوا – خنک را نشان می دهد. سیال هیدرولیکی که باید خنک شود از طریق چندین لوله موازی عبور می کند، تا زمانی که سیال در لوله ها جریان دارد هوا بر روی آنها دمیده می شود، این کار باعث دفع گرما از روی تیوپ ها خواهد شد.

یک فن که با موتور الکتریکی راه اندازی می شود جریان هوای مورد نیاز را برای عمل خنک سازی تامین می کند. مبدل حرارتی نشان داده شده از لوله هایی استفاده می کند که شامل قطعات ویژه ای است که توربولاتور نامیده می شوند و نقش آن مخلوط کردن روغن های گرم و سرد برای انتقال بهتر گرما می باشد.

مزیت های استفاده از مبدل های حرارتی هوا – خنک عبارت است از:

 1. کاهش هزینه های اساسی، زیرا در آنها از هوا به جای آب برای خنک کاری استفاده می شود.
 2. کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
 3. امکان بازاریابی حرارت دفع شده

معایب مبدل های حرارتی هوا – خنک عباتند از:

 1. نسبتاً از نظر اندازه، بزرگتر می باشند.
 2. سر و صدای بیشتری تولید می کنند.
 3. هزینه نصب آنها زیاد است.

7-6-2 مبدل حرارتی آب – خنک

شکل (7-25) تصویر یک نوع رایچ از مبدل های حرارتی دارای سیستم آب – خنک را نشان می دهد که در سیستم های هیدرولیکی به کار برده می شود.

این مبدل ها از نوع مبدل های حرارتی لوله ای و پوسته ای محسوب می شود. آب خنک به درون مبدل حرارتی پمپاژ می شود و در اطراف مجموعه لوله ها جریان پیدا می کند.

سیال هیدرولیکی که قبلاً خنک شده است، در اطراف لوله ها جریان می یابد، هنگام عبور آب از طریق لوله ها، سیال هیدرولیک درون لوله ها، حرارت خور را به آب منتقل می کند و به این ترتیب دمای سیال کاهش می یابد.

مزایای مبدل های حرارتی دارای سیستم خنک کننده (آب – خنک):

 1. آنها بسیار کم حجم و از نظر هزینه سودمند هستند.
 2. سر و صدا تولید نمی کنند.
 3. در محیط های آلوده بسیار خوب کار می کنند.

7-7 هدایت کننده های سیال، لوله ها و شیلنگ های هیدرولیکی

انتقال بهینه توان از یک مکان به مکان دیگر، عامل کلیدی در طراحی و اجرای یک سیستم هیدرولیکی است. این عامل به عنوان هادی سیال شناخته می شود. هدایت کننده های سیال آن بخش از سیستم هیدرولیک هستند که برای انتقال سیال به اجزای گوناگون سیستم مورد استفاده قرار می گیرند.

این هدایت کننده ها شامل لوله های فولادی، لوله های فلزی و شیلنگ های هیدرولیکی می باشند. در یک سیستم هیدرولیکی واقعی، سیال از طریق یک سبکه توزیع جریان می یابد که در آن از لوله ها و اتصالات استفاده می شود این لوله ها سیال را از مخزن به عملگرها رسانده و دوباره آن را به مخزن باز می گرداند.

از آنجایی که توان در تمام این سیستم، توسط این شبکه منتقل می شود، بسیار ضروری است که این شبکه به گونه ای طراحی شود که عملکرد بهینه ای  داشته باشد.

لوله کشی فولادی ( جاذب شوک های هیدرولیکی )              

لوله های فولادی معمولاً نسبت به سایر انتقال دهنده ها از نقطه نظر هزینه و اجرا، ارجحیت دارند. از آنجایی که جوشکاری در این سیستم ها برای جلوگیری از ایجاد نشتی، ضروری می باشد، مونتاژ این سیستم ها بسیار دشوار است.

عامل دیگری که باید در نظر گرفت پر هزینه بودن این سیستم هنگام راه اندازی می باشند زیرا نیازمند به یک محیط عاری از آلودگی می باشد. با وجود آنکه لوله های فولادی بر حسب قطر خارجی اسمی شان طبقه بندی می شوند، اما ظرفیت واقعی جریان عبوری از آنها با سطح داخلی شان اندازه گیری می شود.

سیستم های لوله کشی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 1. لوله کشی فلزی
 2. لوله کشی غیر فلزی

انتخاب نوع لوله کشی که باید در سیستم مورد استفاده قرار گیرد، ابتدا به فشارهای کاری و شدت جریان بستگی دارد. علاوه بر آن به شرایط محیطی و نوع سیال نیز بستگی دارد. همچنین دماهای عملکردی و شرایط جوی را نیز باید لحاظ نمود. در ادامه به مطالعه انواع گوناگون لوله ها و اتصالات مورد استفاده در سیستم هیدرولیکی پرداخته می شود.

لوله کشی فلزی ( جاذب شوک های هیدرولیکی )

لوله وسیله ای است برای انتقال سیال از نقطه ای به نقطه دیگر بدون هیچگونه حرکت فیزیکی در خودش مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های فولادی از آهن یا فولاد ساخته می شوند. به منظور داشتن یک روش استاندارد برای طبقه بندی لوله ها در تمام دنیا، اندازه لوله ها استاندارد شده اند و بر حسب اینچ یا میلی متر تعیین می شوند. عمدتاً اندازه لوله بر اساس قطر داخلی یا خارجی آن داده می شود.

ابعاد اصلی مربوط به لوله ها به صورت زیر تعریف می شوند:

قطر خارجی (outside   diameter)             ضخامت دیواره (wall    thickness)   

قطر داخلی  (lnside  diameter)                طول               (length)

لوله های تجاری (commerciad pipe- lines)  تا اندازه 12 اینچ (305 میلیمتر) به وسیله قطر داخلی شان مشخص می شوند، در صورتی که اندازه این لوله ها بیشتر از 12 اینچ باشد به وسیله قطر خارجی شان مشخص می شوند.

فلزات مختلف خصوصیات متفاوتی دارند که این تنوع آنها را برای کارهای مختلفی قابل استفاده می کند. به طور کلی یک آلیاژ فلزی است که دور و یا چند فلز ساخته شده است. زمانی که این فلزات ذوب می شوند، آنها را با هم ترکیب می کنند. یک آلیاژ همچنین می تواند از ترکیب یک فلز یا یک غیر فلز بوجود آید.

فلزات به طور کلی به دو دسته فلزات آهنی ferrovce metahs  و غیر آهنی (non- ferroud) تقسیم می شوند. فلز آهنی، فلزی است که در ترکیب آن آهن به کار رفته است در حالی که در ترکیبات یک فلز آهنی، آهن وجود ندارد. در ساخت لوله ها معمولاً از فولاد نرم، چودن و یا فولاد استفاده شده است.

تفاوت بین این سه لوله در مقدار کربن هر یک از آنهاست. علاوه بر فلزات عادی آهنی و غیر آهنی که از آنها در لوله ها استفاده می شود فلزات خاص دیگری نیز وجود دارد که در ساخت لوله های خاص استفاده می شود.

به طور کلی لوله های آلومینیومی سبک وزن هستند و در مقابل خودگی مقاومند، هر چند که با افزایش درجه حرارت، استقامت آنها کاهش می یابد. (لوله های سربی lead pipes در وسایلی استفاده می شوند که در معرض مایعات خورنده  (highly corrosive fluide)  قرار می گیرند.

اگر در لوله کشی مواد خاصی بکار گرفته شود این کار مقرون به صرفه نبوده و هزینه زیادی را در بر خواهد داشت. فولاد ضد زنگ (stainkess  steel) نوع فلز آهنی معمولی است که آلیاژی از فولاد و کروم می باشد.

 

جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی / جاذب شوک های هیدرولیکی

انواع انباره های گازی

انواع انباره های گازی

 

انواع انباره های گازی به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. نوع جدا نشده
 2. نوع جدا شده

7-5-4 نوع جدا نشده ( انواع انباره های گازی )

این نوع انباره دارای یک بدنه است که شامل یک ورودی روغن در پائین و یک دریچه شارژ کننده گاز در قسمت بالاست. دریچه شارژ در بالا و ورودی روغن در قسمت پایین بدنه نصب شده است. هیچ قطعه جداسازی بین گاز و روغن وجود ندارد.

بنابراین، گاز مستقیما به طرف روغن هل داده می شود. عمده ترین مزیت این نوع انباره ها توانایی آنها در کنترل حجم زیادی از روغن است و از معایب اصلی آن اختلاط هوا با روغن می باشد که به دلیل نبود یک عامل جداساز بین سطح روغن و هوا می باشد. در شکل (7-15) مقطع یک انباره بدون جداساز نشان داده شده است.

 نصب انباره گازی باید به صورت عمودی باشد تا بدین ترتیب گاز در فضای بالای انباره قرار گیرد و از اختلاط گاز با مایع جلوگیری شود. کاربرد این انباره ها با پمپ های سرعت بالا توصیه نمی شود چون که سبب اختلاط گاز با روغن شده و پدیده کاویتاسیون اتفاق خواهد افتاد و ممکن است به پمپ آسیب برساند. همچنین اختلاط گاز در روغن باعث تراکم پذیری روغن و در نتیجه غیر یکنواخت کارکردن عملگرها می شود.

7-5-5 نوع جدا شده ( انواع انباره های گازی )

این نمونه انباره ها رایچ ترین طرح پذیرفته شده برای انباره های گازی است. در این مدل یک جدا کننده فیزیکی میان گاز و روغن وجود دارد. این جدا کننده به طور موثر خاصیت تراکم پذیری گاز را مورد استفاده قرار می دهد.

جدا کننده های مورد استفاده در این انباره ها به سه دسته ذیل تقسیم بندی می شوند:

 1. پیستونی
 2. دیافراگمی
 3. کیسه ای (حبابی)

انباره گازی جداشده نوع پیستونی ( انواع انباره های گازی )

این انباره از یک سیلندر که شامل یک پیستون شناور آزاد به همراه کاسه نمد مناسب است تشکیل شده است. در شکل (7-16) تصویر آن نشان داده شده است پیستون همانند یک جدا کننده میان سطح گاز و روغن به کار می رود.

یک رینگ قفل شیار دار نیز ایمنی لازم را فراهم می کند تا هنگام شارژ اولیه از هم پاشیدگی قطعات واحد جلو گیری شود. عمده ترین اشکال انباره های پیستونی این است که بسیار گران می باشند و محدودیت اندازه دارند. در سیستم های با فشار پائین، پیستون و همچنین اصطکاک آب بند مشکلاتی را ایجاد می کند.

به دلیل اینرسی پیستون و اصطکاک در آب بندها از انباره های پیستونی نمی توان بعنوان ضربه گیر یا ارتعاش گیر در سیستم های هیدرولیک استفاده نمود. مزیت اصلی انباره پیستونی سازگاری آن با سیال های با دمای بالا یا پایین در سیستم های هیدرولیک می باشد که به دلیل به کار بردن واشر کاسه نمد مناسب می باشد.

انباره گازی جدا شده دیافراگمی ( انواع انباره های گازی )

این انباره شامل یک دیافراگم ایمن در یک پوسته می باشد که همانند یک جداکننده قابلی ارتجاع بین گاز و روغن عمل می کند. نمونه ای از انباره دیافراگمی در شکل(7-17) نشان داده شده است.

دکمه قطع کنی در انتهای دیاگرام وجود دارد که ایمنی لازم را هنگامیکه دیافراگم کاملا منبسط شود فراهم می کند،  این کار را از طریق بستن مجرای ورود خط اتصال انجام می دهد.

با کمک شکل های ذیل (شکل های (7-18aتا f) بطور دقیق می توان فهمید که انباره دیافراگمی چگونه کار می کند شکل (7-18a) وضعیت پیش شارژ یا حالتی که انباره بدون گاز نیتروژن در شرایط بدون فشار می باشد را نشان می دهد. شکل (7-18b) انباره را در حالت شارژ نشان می دهد. در این حالت گاز نیتروژن وارد انباره شده تا به فشار پیش شارژ برسد.

شکل (7-18c) نشان می دهد که چگونه پمپ هیدرولیک، روغن را به انباره ارسال می کند و این فرآیند چگونه منجر به تغییر شکل در دیافراگم می شود. هنگامی که سیال ارسال شده به بیشترین فشار مورد نیاز می رسد، گاز فشرده می شود و این فرآیند منجر به کاهش حجم گاز و در نتیجه ذخیره سازی انرژی در سیستم هیدرولیک می شود.

شکل (7-18e) تخلیه روغن و برگشت آن به سیستم در هنگام ایجاد افت فشار همچنین نیاز به برگشت روغن برای رسیدن به فشار مورد نیاز در سیستم هیدرولیک را نشان می دهد. عمده ترین مزیت انباره دیافراگمی نسبت کم وزن آن به حجم آن می باشد که امکام کاربرد فراوان آن در سیستم های هوا بردارا فراهم می کند.

انباره جداشدنی گازی نوع کیسه ای یا حبابی

این نوع انباره شامل یک حباب الاستیک بین روغن و گاز می باشد که در شکل (7-19) نشان داده شده است. حباب توسط یک المنت سوپاپ گاز ولکانیزه شده ( سخت کردن از طریق گاز گوگرد) به انباره متصل می شود که این سوپاپ از طریق سوپاپ مخروطی نصب یا برداشته می شود.

هنگامیکه حباب کاملاً منبسط شد سوپاپ مخروطی مجرای ورود را می بندد. این امر از فشرده شدن حباب جلو گیری می کند. یک قطعه ضربه گیر از سوپاپ در برابر ضربات ناشی از شتاب در طول باز شدن سریع محافظت می کند.

مهمترین مزیت این انباره ها آب بندی مثبت بین گاز و محفظه روغن است حباب سبک وزن یک واکنش فشار سریع را برای تنظیم فشار به خوبی فراهم می کند، نظیر کاربردهایی که شامل نوسانات پمپ و ارتعاش است. شکل (7-20) نقش یک انباره کیسه ای را نشان می دهد.

پمپ هیدرولیک روغن را به انباره ارسال می کند و سبب تغییر شکل کیسه می شود. هنگامی که فشار افزایش می یابد حجم گاز کاهش می یابد و این عمل ذخیره انرژی هیدرولیک را نتیجه می دهد. مادامیکه روغن در سیستم زیاد باشد توسط انباره ذخیره می شود تا اینکه فشار در سیستم به مقدار مشخص تقلیل یابد.

کاربردهای انباره ها ( انواع انباره های گازی )

از مطالعه متون بالا با اساس کار و نقش انواع مختلف انباره های مورد استفاده در سیستم هیدرولیک آشنا شدیم.

در ادامه کاربردهای انباره ها توضیح داده خواهد شد. بطور کلی انباره ها معمولاً در موارد زیر کاربرد دارند:

 1. بعنوان منبع ذخیره توان
 2. جبران کننده نشتی
 3. جاذب ارتعاشات سیستم

منبع ذخیره توان ( انواع انباره های گازی )

این مورد یکی از معمول ترین کاربردهای انباره هاست. در این کاربرد، هدف انباره ذخیره کردن روغن ارسالی توسط پمپ در طول سیکل کاری می باشد. سپس در موقع نیاز روغن ذخیره شده را آزاد می کند تا سیکل کاری کامل شود.

بنابراین انباره به عنوان یک منبع توان ثانویه است که به عملکرد پمپ کمک می کند. در سیستمی که عملکردهای متناوب شکل گرفته می شود کاربرد یک انباره منجر به کاهش ظرفیت پمپ می شود. در شکل(7-21) این کاربرد با کمک علائم طرح ریزی می شود.

در این کاربرد یک سوپاپ چهار راهه به همراه یک انباره در ترکیب مدار به کار برده می شود. وقتی سوپاپ چها راهه به صورت دستی به کار انداخته می شود روغن از انباره به به سمت قسمت خالی سیلندر جاری می شود پیستون را تا انتهای کورس ها هل می دهد.

وقتی که سیلندر در حالت کاملاً باز قرار دارد، پمپ، انباره را پر می کند. سپس سوپاپ چهارراهه برای جمع شدن سیلندر غیر فعال می شود. برای سریع جمع شدن جک روغن از پمپ و انباره جریان می یابد، مطالب بیان شده نشان می دهد که چگونه انباره می تواند به عنوان یک منبع تغذیه کمکی به کاربرده شود.

جبران کننده نشتی ( انواع انباره های گازی )

در این کاربرد (7-22) انباره به عنوان یک جبران کننده برای جبران افت فشاری که در اثر نشت داخلی یا خارجی در طول باز شدن پیستون بوجود می آید عمل می کند بخصوص در زمانی که سیستم تحت فشار است ولی در حال کارکردن نیست.

پمپ تا زمانی که حداکثر فشار تنظیم شده روی سوئیچ فشار بدست آید انباره و سیستم را شارژ می کند. وقتی که سسیستم فعال نیست لازم است تا فشار در حد مورد نیاز نگه داشته شود به همین خاطر انباره نشت روغن سیستم را در طول یک دوره طولانی مدت جبران می کند.

در نهایت زمانی که فشار سیستم از حداقل فشار تنظیم شده کمتر شود، پمپ به طور اتوماتیک شروع به تخلیه سیستم می کند. این عمل باعث صرفه جویی در توان الکتریکی و کاهش گرمای سیستم می شود.

 

 

انواع انباره های گازی / انواع انباره های گازی / انواع انباره های گازی / انواع انباره های گازی / انواع انباره های گازی / انواع انباره های گازی

انباره ( آکومولاتور )

انباره ( آکومولاتور )

انباره ( آکومولاتور )

        انباره ( آکومولاتور )

 

7-5 انباره ( آکومولاتور )

انباره ها ابزاری هستند که به زبان ساده انرژی را به شکل سیال تحت فشار ذخیره می کنند. این انرژی به صورت انرژی پتانسیل در یک سیال تراکم ناپذیر می باشد که توسط یک عامل خارجی مولد انرژی جنبشی تحت فشار نگه داشته می شود.

این نیروی جنبشی را می توان از سه منبع مختلف یعنی نیروی ثقل یا وزن فنرهای مکانیکی و گازهای متراکم شده بدست آورد. نیروی پتانسیل ذخیره شده در انباره یک منبع ثانویه سهل الوصول از نیروی سیال است که در مواقع نیاز می تواند توسط سیستم مورد استفاده قرار گیرد. این توانایی در انباره که قابلیت ذخیره انرژی و رها ساختن آن در زمان مورد نیاز سیستم را دارند، از آنها ابزاری سودمند در بهینه سازی عملکرد سیستم های هیدرولیک ساخته است.

برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را بررسی می کنیم:

یک سیستم به طور متناوب تحت فشاری بین bar150 (psi2175) تا bar200 (psi2900) کار می کند و به شدت جریانی برابر با lit/min 100 به مدت 10 ثانیه در هر دقیقه به صورت تناوبی نیاز دارد. با یک سیستم ساده متشکل از یک پمپ تنظیم کننده فشار و سوپاپ های بازدهنده نیاز به فشاری معادل با bar200 (pai2900)، پمپی با توانایی مکش 100 و موتوری به قدرت 50 اسب بخار (kw37) دارد که می بایست حدود %85 زمان کارکرد خود را صرف انتقال سیال به مخزن نمایند.

اما هنگامی که از یک انباره همانند سیستم زیر (شکل 7-11) بهره ببریم قابلیت ذخیره سازی مقادیری از سیال با فشاری برابر با نیاز سیستم و رها سازی آن در زمان لازم را خواهیم داشت.

در زمان A سیستم باز می شود و بارهای وارد بر پمپ سبب می شود تا فشار سیال مادامی که از طریق یک سوپاپ یکطرفه (v3) به سمت انباره ارسال می شود بالا رود. در زمان A سیستم به فشار موثر رسیده و یک کلید کنترل فشار در انباره، پمپ را متوقف می کند. این حالت مادامیکه سوپاپ یکطرفه فشار سیستم را ثابت نگه می دارد حفظ می شود.

در فاصله زمانی C و d عملگر هیدرولیکی عمل می کند این عمل سبب کاهش فشار در سیستم شده و انباره به منظور جبران افت فشار وارد عمل شده و سیال را به سییستم ترزیق می کند. سپس کلید فشاری در انباره وجود دارد که پمپ را بکار انداخته و انباره را برای چرخه بعدی آماده و شارژ می نماید. سه نوع اصلی از انباره ها به طور گسترده در سیستم های هیدرولیک کاربرد دارند که شامل:

 1. انباره های فنری یا عمل کننده با نیروی فنر
 2. انباره های ثقلی یا وزنی
 3. انباره های گازی یا عمل کننده با گاز تحت فشار

7-5-1 انباره های ثقلی یا وزنی ( انباره ( آکومولاتور ) )

از نظر تاریخی این نوع انباره ها جزء قدیمی ترین انباره ها هستند. قطعات این نوع انباره شامل یک سیلندر با استوانه فلزی ضخیم می باشد که در درون آن یک عدد پیستون همراه با در پوش برای جلو گیری از نشتی می باشد ( شکل 7-139). یک جرم یا وزنه در سطح بالای پیستون قرار گرفته به طوری که نیروی وزنه، انرژی پتانسیل انباره را تامین می کند. این نوع انباره بدون توجه به سرعت مقدار سیال، فشار ثابتی را در خروجی تامین می کند.

7-5-2 انباره های فنری انباره ( آکومولاتور )

این نوع انباره ها مشابه نوع ثقلی هستند با این تفاوت که نیروی وارد بر پیستون بجای وزنه توسط یک فنر تامین می شود. یک نمونه برش عرضی از این انباره ها در شکل (7-14) نشان داده شده است. فنر منبع و سر چشمه ای از انرژی است که در مقابل پیستون و نیروی سیال درون سیستم هیدرولیک مقاومت می کند. فشار تولید شده به وسیله این انباره به اندازه و فشردگی اولیه فنر بستگی دارد.

در مجموع فشار ایجاد شده بر روی سیال ثابت نیست. آنها حجم کمی از روغن را در فشارهای پایین به سیستم ارسال می کند و به همین ترتیب در فشارهای بالا حجم بالایی از روغن را به سیتم تحویل می دهند. یک انباره نوع فنری نباید در کاربرد های با دوره زیاد استفاده شود چون ممکن است خاصیت فنری و کشسانی آن آسیب ببیند و انباره خراب شود.

7-5-3 انباره های نوع گازی انباره ( آکومولاتور )

این نوع انباره ها که اغلب به انباره های هیدرو پنوماتیک معروف هستند. در مقایسه با انباره های ثقلی و فنری دوام بیشتری دارند. انباره های نوع گازی بر اساس قانون بویل در گازها عمل می کند که بر اساس آن در دمای ثابت، فشار و حجم با یکدیگر نسبت عکس دارند.

از قابلیت فشردگی و تراکم پذیری گاز برای ذخیره سازی انرژی پتانسیل در این انباره ها استفاده می شود. هنگامی که فشار سیستم کاهش می یابد، گاز منبسط شده و در اثر نیروی ایجاد شده روغن از انباره خارج و وارد سیستم می شود.

انباره های گازی به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. نوع جدا نشده
 2. نوع جدا شده

 

انباره ( آکومولاتور ) / انباره ( آکومولاتور ) / انباره ( آکومولاتور )

فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک

فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک

7-4 فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک

7-4-1 مقدمه

یک سیستم هیدرولیک پیشرفته می بایست دارای قابلیت اطمینان بالایی بوده و عملکرد آن از سطح دقت بالایی برخوردار باشد. برای رسیدن به این هدف در ساخت قطعات نیاز به ماشینکاری دقیقی می باشد. پاک و تمیز بودن سیالات هیدرولیک عاملی حیاتی در عملکرد موثر قطعات مختلف سیستم هیدرولیک می باشد.

رعایت تلرانس دقیق در طراحی پمپ ها و سوپاپ ها افزایش فشار و بازده سیستم های هیدرولیک را به همراه خواهد داشت. تمیز بودن سیال از پارامترهای بسیار اساسی در عملکرد مناسب این قطعات مطابق با شرایط طراحی می باشد، همچنین نقش بسیار مهمی در افزایش قابلیت اعتماد سیستم و کاهش میزان مراقبت و نگهداری از آنها دارد.

بدترین دشمن برای این قطعات حساس و دقیق، آلودگی سیال است. اساساً آلودگی وجود هر گونه ماده خارجی در سیال می باشد که منجر به عملکرد زیان آور اجزای موجود در سیستم هیدرولیکی می گردد. آلودگی سیال ممکن است به شکل مایع، گاز و یا جامد باشد که ناشی از هر کدام از عوامل زیر است:

ورود به سیستم هنگام مونتاژ و سرویس

آلودگی ناشی از این بخش شامل براده های آهن، ذره هایی از رزوه های لوله ها، نا صافی های لوله ها، آب بندیهای لوله، تراشه های نوارهای پلاستیکی، ذرات مواد عایق کننده، ذرات ناشی از جوشکاری و.. می باشد.

آلودگی های تولید شده در سیستم حین عملکرد آن

در طول کار کرد یک سیستم هیدرولیک، منابع آلودگی بسیاری وجود دارند. از جوله آنها قطرات آبی هستند که از میعان رطوبت موجود در مخزن بوجود می آیند و گازهای ورودی، پوسته های ایجاد شده به علت خوردگی، ذرات سائیده شده از مواد عایق بندی، گل ولای و لجن ناشی از اکسیداسیون روغن از دیگر منابع می باشند.

آلاینده های وارد شده به سیستم از محیط های خارجی                          

منبع اصلی آلودگی در این بخش استفاده از وسایل و ادوات آلوده همانند قیف ها، پارچه های تنظیف آلوده و ابزار آلات هنگام سرویس سیستم می باشد. شستن قطعات باز شده سیستم در روغن آلوده نیز می تواند سیال را آلوده کند.

ذرات خارجی که وارد سیستم هیدرولیک می شوند غالباً خرد شده و به هزاران ذره بسیار کوچک تبدیل می گردند. این ذرات بسیار ریز در فضای بین قرقره های سوپاپ های کنترل و سیارهای آنها قرار می گیرند و باعث گرفتگی و گیر کردن سوپاپ می شوند این پدیده گرفتگی نامیده می شود.

به منظور تمیز نگهداشتن سیال از اینگونه آلودگی و همچنین پیشگیری از بوجود آمدن پدیده هایی همچون گرفتگی، اجزائی نظیر فیلترها و صافی ها در سیستم های هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند. در این بخش به مطالعه جزئیات چگونگی تمیز نگهداشتن سیستم توسط صافی ها و همچنین مباحثی مربوط به آن از جمله درجه بندی میکرونی صافی هاف ضریب بتا (Beta) و کد پاکیزگی ISO  پرداخته می شود.

7-4-2 فیلترها ( فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک )

فیلتر وسیله ای است که اولین کاربرد آن جدا سازی ذرات معلق در سیال با استفاده از فضای متخلخل موجود در آن می باشد. فشنگی های کارتریج های فیلترها اجزای قابل جایگزینی هستند که از پارچه های نایلونی، سلولزی (کاغذ)، توری های سیمی و یا شبکه های پارچه ای نایلونی ساخته می شود.

این اجزاء ذرات ناخواسته و مواد زائد موجود در سیال هیدرولیکی را جذب و از سیستم خارج می کند. هنگامیکه این اجزاء اشباع شوند تعویض خواهند شد. اندازه ذراتی که توسط فیلترها جذب می شوند در حد میکرون می باشند. یک میکرون یک میلیونم یک متر و با 000039/0 یک اینچ می باشد. فیلترها می توانند ذرات خارجی در حد یک میکرون را جذب کنند.

مطالعات انجام شده نشان می دهند ذراتی کمتر از یک میکرون نیز می توانند اثرات منفی بر روی عملکرد سیستم هیدرولیک داشته باشند و همچنین آلوده شدن روغن را تسریع می بخشند.

جدول 7-1 اندازه بعضی از ذرات ( فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک )

اندازه های نسبی
40   پایین ترین محدوده قابل رویت
 25       سلو ل های خون سفید
 8      سلول های خون قرمز
 2باکتری
رابطه اینچ و میلی متر بر حسب
 254001اینچ
 10001 میلیمتر

 

میکرون ( فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک )

اندازه های ذرات یا لقی ها در سیستم های هیدرولیکی معمولاً برحسب میکرون بیان می شوند که برابر با 39 میلیونم اینچ می باشد. به منظور بیشتر ساده کردن فرآیند درک مفهوم میکرون، کوچکترین ذره ای که می توان با چشم دید غیر مسطح دید حدود m 40 می باشد.

ضریب بتا ( فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک )

ضریب بتا مقیاسی از بازده فیلتر می باشد و معیاری است که عملکرد یک فیلتر را برای ایجاد یک سطح پاکیزگی خاص در سیال اندازه گیری می کند. ضریب بتا عبارت است از نسبت تعداد ذرات موجود در یک میلی لیتر از سیال قبل از عبور از فیلتر به تعداد ذرات موجود در یک میلی لیتر پس از عبور از از شکل (7-3) این چنین برداشت می شود که 200 ذره در فیلتر وجود دارد که اندازه ای بزرگتر از 3 دارند.

فیلتری که دارای ضریب بتا کوچکتر می باشد، بازده آن کمتر است زیرا ذرات بیشتری از طریق آن عبور می کند با بررسی مجدد مثال فوق دیده می شود. فیلتر بالایی 100 ذره را عبور می دهد و تنها 1 ذره امکان عبور از فیلتر پایین را داراست.

ضریب بتا برای فیلتر در بالا، توسط رابطه B=200/100 = 2 داده می شود که دارای بازده کمی می باشد در حالی که ضریب بتا برای فیلتر پائین توسط رابطه B=200/I=200 داده می شود که بازده موثری دارد. معادله زیر به منظور تعیین مقدار بازده یک فیلتر استفاده می شود که به عنوان بازده بتا شناخته شده است.

    = بازدهی بتا

که اندازه ذرات یشتر از یک مقدار مشخص از N  می باشد.

بنابراین رابطه بین ضریب بتا و بازده بتا می تواند این

چنین بیان شود:

1 -1 =  بازدهی بتا

برای مثال، فیلتری دارای ضریب بتا 40، بازدهی برابر %5/97= 40/1 خواهد داشت. ضریب بتا بالاتر، بازده بتا بیشتری خواهد داشت.

فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک

فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک

 

 

 

فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک / فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک / فیلتر و صافی پمپ هیدرولیک

مخزن غیر فشاری

مخزن غیر فشاری

 

7-3-1 مخزن غیر فشاری

همانطور که از نام آن پیداست این مخزن بر اساس فشار تنظیم نشده است. به این معنا که فشار درون مخزن از فشار جو (اتمسفر) بیشتر نخواهد شد، کاربرد این نوع مخازن در سیستم های هیدرولیکی زیاد است. این مخزن ها مجهز به یک منفذ هستند که از افزایش فشار نسبت به فشار جو جلوگیری می نماید. شکل (7-1) ساختار یک مخزن غیرفشاری برمبنای استانداردهای صنعتی را نشان می دهد این مخزن ها از جنس ورقه های فولادی جوشکاری شده ساخته شده اند.

سطح داخلی توسط ضد زنگ، رنگ شده است تا از زنگ زدن ورق در اثر رطوبت موجود در مخزن جلوگیری گردد. صفحه زیرین مخزن بصورت شیبدار است و حاوی یک پیچ تخلیه می باشد که در پایین ترین نقطه آن قرار دارد تا در مواقع لزوم امکان تخلیه کامل مخزن وجود داشته باشد.

به منظور دستیابی به قسمت های داخلی مخزن جهت انجام تعمیرات از یک در پوش متحرک استفاده شده است. نمایشگر سطح روغن بخش مهمی از مخزن می باشد که امکان دیدن سطح واقعی سیال در مخزن را هنگام عملکرد سیستم فراهم می کند . از یک هواکش به همراه فیلتر جهت هدایت هوای به دام انداخته شده به خارج از مخزن استفاده می شود که کلاهک هواکش مخزن این امکان را فراهم می کند تا هوا متناسب با تغییرات سطح روغن و با توجه به نیاز سیستم وارد مخزن شود.

صفحه مجگیر بصورت طولی در وسط مخزن قرار می گیرد. شکل (7-2) تصویری از عملکرد صفحه موجگیر مخزن را نشان می دهد.ارتفاع صفحه موجگیر در مخزن در حدود 70 در صد ماکزیمم سطح سیال است. هدف از بکار گیی صفحه موج گیر جدا نمودن خط ورودی پمپ از خط برگشتی آن است که این امر جهت جلو گیری از چرخش مداوم سیال در مخزن می باشد. بدین ترتیب این اطمینان حاصل می شود که سیال بطور یکنواخت در سیستم جریان دارد.

بطور کلی صفحه موجگیر در مخزن وظایف ذیل را بعهده دارد:

 • اجسام خارجی را در کف نگه می دارد.
 • اجازه می دهد تا هوای ورودی از سیال خارج گردد.
 • از اغتشاش جریان در مخزن جلو گیری می نماید.
 • انتقال حرارت از دیواره های مخزن

مخزن به گونه ای طراحی می شود تا امکان نصب پمپ و موتور بر روی آن وجود داشته باشد. یک صفحه صاف و ماشین شده مقاومت کافی را جهت نگهداری، حمایت و تنظیم این دو واحد فراهم می نماید. لوله برگشت از کنار صفحه موج گیر شروع می شود که در سمت مخالف آن، لوله مکش پمپ قرار دارد و می بایست جهت جلوگیری از ایجاد کف در سیال، لوله مکش زیر سطح سیال قرار می گیرد.

همچنین از یک صافی یا سوپاپ می بایست در زیر سطح سیال در مخزن استفاده شود که حداقل یک اینچ یا 2/5 سانتی متر بالای کف مخزن قرار می گیرد. اگر صافی در سطح نامناسب و خیلی بالا قرار گیرد، منجر به شکل گیری جریان گردابی خواهد شد که نشست هوا به خط مکش پمپ را به دنبال خواهد داشت.

اندازه مخزن بر پایه معیارهای زیر تعیین می شود:

 • می بایست حجم و فضای کافی را داشته باشد تا کثافات و مواد زائد فلزی در ته آن ته نشین شود هوا آزادانه خارج شود.
 • می بایست توانایی نگهداری تمام سیال سیستم را که ممکن است از سیستم برگشت داده شود را داشته باشد.
 • می بایست توانایی حفظ سطح سیال را داشته باشد تا از نفوذ هوا به خط مکش پمپ جلو گیری شود.
 • سطح بیرونی مخزن می بایست به اندازه کافی بزرگ باشد تا حرارت تولید شده توسط سیستم دفع شود.
 • می بایست فضای آزاد کافی در سطح سیال وجود داشته باشد تا امکان انبساط سیال ناشی از گرما وجود داشته باشد.

 در اکثر سیستم های هیدرولیکی، مخزن دارای ظرفیتی معادل سه برابر دبی پمپ در هر دقیقه می باشد.

7-3-2 مخزن های فشاری

اگر چه مشاهده شده است که مخازن غیر فشار، مناسب ترین مخزن ها در سیستم های هیدرولیکی می باشند، اما سیستم های هیدرولیکی مطمئن در طی عملکرد شان می بایست دارای مخازن فشاری باشند. برای مثال، سیستم های هیدرولیکی هواپیما و موشکی به طور اساسی به مخازن تحت فشار نیاز دارند تا بتواند جریان سیال را در ارتفاعات بلندتر جائی که با شرایط فشار و دماهای پایین مواجه می باشند را فراهم کند.

مخزن تحت فشار هوایی

فشار مورد نیاز در این مخزن توسط هوای فشرده تامین می شود. معمولاً هوای فشرده بایک فشار مشخص توسط کارخانه سازنده از بالای مخزن وارد آن می شود. به منظور کنترل این فشار، یک وسیله کنترل فشار نظیر فشار سنج در مسیر هوای ورودی به مخزن استفاده شده است.

نقش این فشار سنج، حفظ فشار ثابت در مخزن، بدون توجه به سطح و دمای سیال در مخزن می باشد. مخزن تحت فشار تنها یک مجرای ورود برای پر شدن سیال در مخزن را خواهد داشت. بنابراین، مخزن همیشه در یک فشار ثابت حفظ می شود و داشتن یک سیستم عالی با سوپاپ های اطمینان برای پر شدن سیال در مخزن تحت فشار مهم می باشد.

 

 

مخزن غیر فشاری / مخزن غیر فشاری / مخزن غیر فشاری / مخزن غیر فشاری / مخزن غیر فشاری / مخزن غیر فشاری / مخزن غیر فشاری

قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک

قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک

قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک

           قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک

 

7-1 اهداف قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک

بعد از مطالعه این فصل، شخص قادر خواهد بود:

 • قطعات بکار رفته در سیستم هیدرولیک را شناسایی کند.
 • با نقش و ساخت مخزن آشنا شود.
 • با اساس کار انواع انباره ها و ساختار آنها آشنا شود.
 • مبدل های حرارتی و نحوه کار آنها را یاد بگیرید.
 • با مشخصات و ساختمان لوله ها و شلینگ های هیدرولیکی آشنا شود.
 • اندازه شلینگ ها و لوله ها جهت کاربرد در سیستم های هیدرولیک را تعیین کند.

7-2 مقدمه ( قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک )

هنگامیکه از علم هیدرولیک صحبت می شود، منظور تنها جریان سیال نیست. همچنین بحث در مورد سیستم های هیدرولیک تنها به پمپ ها، موتورها و سوپاپ ها خلاصه نمی شود بلکه قطعات مهمتر دیگری نیز در سیستم هیدرولیک وجود دارد که تحت عنوان قطعات فرعی سیستم های هیدرولیک شناخته می شوند. این قطعات جریان سیالی تمیز، روان و بدون وقفه ای را در سیستم هیدرولیک فراهم می کند. در این فصل به نقش هر کدام از این قطعات فرعی و تاثیر آنها در عملکرد سیستم پرداخته می شود.

7-3 مخزن ( قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک )

مخزن همانطور که از اسمش پیداست، جایی است که برای ذخیره کردن سیال هیدرولیک مورد نیاز در سیستم استفاده می شود. سیال هیدرولیک از مهمترین اجزاء سیستم هیدرولیک محسوب می شود و عملکرد مناسب آن بسیار حیاتی است. با توجه به اینکه مخزن، سیال هیدرولیک را در خود نگه می دارد لذا طراحی آن می بایست کاملاً دقیق باشد.

باید توجه داشت مخزن علاوه بر ذخیره نمودن سیال وظایف دیگری نیز دارد از جمله این وظایف دفع حرارت سیستم از طریق جداره های آن، تمیز کردن روغن سیستم توسط فیلترهای تمیز کن و کاهش تلاطم روغن ورودی توسط صفحات ثابتی که در داخل مخزن نصب می شود می باشد. در ادامه ساختار مخزن و جزئیات از مورد بحث قرار می گیرد. برخی از ویژگی های اساسی یک مخزن خوب همراه با اجزاء آن بشرح ذیل می باشد.

 • صفحه موج گیر، جهت جدا کردن روغن ورودی به مخزن از دهانه ورودی به مخزن از دهانه مکش پمپ، در نتیجه از تلاطم روغن در مخزن جلوگیری می شود.
 • بازرسی آن جهت عیب یابی راحت باشد.
 • هوا کش ، جهت تبادل هوا
 • فیلتر، جهت تمیز کردن سیال
 • نمایشگر روغن، جهت مشاهده سطح روغن
 • لوله هایی جهت مکش، تخلیه و مسیرهای نشتی سیال

 

قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک

طراحی صحیح یک مخزن مناسب برای عملکرد خوب سیستم های هیدرولیک و افزایش عمر قطعات آن ضروری می باشد. با توجه به اینکه در مخازن علاوه بر روغن لجن، آب و مواد خارجی مثل قطعات کوچک فلزی نیز ته نشین می شود، اهمیت طراحی مخازن هیدرولیکی و ساختار آن را بیشتر می کند.

عوامل زیادی در تعیین اندازه و شکل مخازن هیدرولیکی تاثیر گذار است. حجم سیال در یک مخزن مطابق با دما و وضعیت عملگرها در سیستم تغییر می کند. حجم سیال در مخزن در حالتی که تمام سیلندر ها باز شده باشند حداقل است و در حالتی که درجه حرارت بالا و تمام سیلندر ها در حالت بسته باشند حجم سیال در حالت ماکزیمم می باشد.

بطور معمول مخزن جهت نگهداری سه یا چهار برابر حجم سیال جذب شده توسط سیستم در هر دقیقه طراحی می شود. فضای قابل توجه در بالای سیال در مخزن می بایست قادر به تهویه هوای وارد شده به مخزن باشد تا از ایجاد کف در سطح روغن جلو گیری شود. مخزنی که طراحی مناسبی داشته باشد در دفع حرارت سیال موثر است. برای دستیابی به دفع حرارت بیشتر و بالاترین حد خنک کنندگی، سیال، در خط برگشت به سمت جداره های مخزن رانده می شود.

این فرآیند معمولاً توسط یک صفحه موج گیر در امتداد محور مرکزی مخزن صورت می گیرد. سطح سیال در مخزن مهم است. اگر سطح سیال بسیار پایین باشد هوای بدام افتاده در مخزن از طریق دهانه لوله خروجی وارد دهانه مکشی پمپ خواهد شد. این فرآیند سبب ایجاد پدیده کاویتاسیون و نهایتاً صدمه به پمپ خواهد شد. نمایش دمای سیال درون مخزن نیز بسیار مهم است. حداقل نصب یک دماسنج معمولی جهت دیدن دمادرمحدوده (f0113(45 تا (f0123(50 بر روی مخزن ضروری است.

اصولاً دو نوع مخزن وجود دارد:

 1. مخزن غیر فشاری
 2. مخزن فشاری

 

 

قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک / قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک / قطعات فرعی در سیستم های هیدرولیک

سوئیچ های حرارت و فشار

سوئیچ های حرارت و فشار

6-6-1 سوئیچ های فشار :

سوئیچ فشار ابزاری است که به طور اتوماتیک (خودکار) تغییرات فشار را حس می کند و هنگامی که فشار به مقدار از قبل تعیین شده رسید، آلمان سوئیچ الکتریکی را باز یا بسته می کند. قسمتی از سویچ فشار که در اثر تغییرات فشار حرکت می کند. المان حسگر فشار می باشد. بطور کلی سه نمونه از المان های حسی که معمولاً در سویچ های فشار استفاده شده است وجود دارد.

دیافراگم ( سوئیچ های حرارت و فشار )
کاربرد این نمونه المان برای فشارهایی بالاتر از فشار خلا تا مقدار (psi150) kg/cm2 5/10 است. این المان شامل یک دیافراگم فلزی آب بندی شده است که بطور مستقیم در سوئیچ فشاری عمل می کند.

حسگر فشار از نوع لوله بوردن ( سوئیچ های حرارت و فشار )
این نمونه (شکل 6-44) در محدوده فشارهای بین kg/m^2 5/3 (psi150) تا kg/m^2 1265 (psi1800) استفاده می شود. این حسگر دارای یک لوله خمیده دایره ای که در سوئیچ عمل می کند.

فشار سنج نوع پیستونی ( سوئیچ های حرارت و فشار )
این نوع المان حسگر در محدوده فشار های بین kg/m^2 1( psi 15) تا kg/m^2 844( psi12000) استفاده می شود. این نوع فشار سنج شامل یک پیستون آب بندی شده و فنر می باشد که عملکرد آن در سوئیچ بطور مستقیم می باشد. حس کننده های الکترونیکی در فشار سنج ها مدار الکتریکی را در پاسخ به نیروی عمل کننده دریافتی از حسگر فشار، باز یا بسته می کند.

دو نوع المان کلیدی وجود دارد:
معمولاً باز
معمولاً بسته

المان کلیدی معمولاً باز المانی است که در آن جریان فقط هنگامی می تواند عبور کند که المان فعال شده باشد. پین پلانجر به وسیله یک پایین نگه داشته می شود و برای مدار باید به پین پلانجر نیرو وارد شود. این عمل بوسیله یک سیم پیچ الکتریکی انجام می شود.

هنگامی که جریان در سیم پیچ برقرار می شود، میدان مغناطیسی بوجود می آورد. در یک سوئیچ معمولاً بسته جریان تا زمانی که المان کلیدی تحریک شده باشد از طریق آن جریان پیدا می کند و در آن نقطه که باز می شود جریان قطع می گردد.

 

6-6-2 سوئیچ حرارت ( سوئیچ های حرارت و فشار )
سوئیچ حرارت ابزاری است که بطور خود کار تغییرات حرارت را حس می کند و هنگامی که حرارت (دما) به آن سطح از قبل مشخص شده رسید المان سوئیچ الکتریکی را باز یا بسته می کند. شکل (6-46) تصویری از نوع معمول سوئیچ حرارتی که دقت آن fo1+ می باشد را نشان می دهد.

در این سوئیچ حرارت از یک پیچ تنظیم در بالای آن به منظور تغییر موقعیت تحریک آن استفاده شده است. به منظور تسهیل در نصب آن در سیستم های هیدرولیکی ، جائی که دمای آن اندازه گیری می شود پایین سوئیچ بصورت رزوه می باشد. همانند سوئیچ های فشار، سوئیچ های حرارت هم می توانند به صورت معمولاً باز و هم می توانند بصورت معمولاً بسته باشند.

6-7 جاذب های ارتعاشی (ضربه گیرها)
یک جاذب ارتعاشی ابزاری است که یک بار متحرک را از طریق کاربرد سیال هیدرولیکی به حالت سکون کامل تبدیل می کند. مقطع برش خورده یک نوع معمول از جاذب ارتعاشی را نشان می دهد. جاذب های ارتعاشی بطور کامل با روغن پر می شوند، بنابراین می توانند در هر موقعیت و زاویه ای نصب شوند. واحدهای برگشت فنر کاملاً واحدهای مستقلی هستند و بی نهایت بهم فشرده شده اند.

یک انباره سلولی داخلی، روغن جابجا شده بوسیله میله پیستون را مادامیکه که میله به طرف داخل حرکت می کند در خود جای می دهد و از آن جایی که همیشه مملو از روغن است هیچ گونه حفره هوایی که باعث ایجد عمل نامنظم و اسفنجی می شود وجود ندارد ارتعاشی بصورت قطعات هیدرولیکی چند سوراخه هستند. هنگامی که بار متحرک به جلو جاذب ارتعاشی بر خورد می کند، حرکت میله و پیستون را تنظیم می کند.

پیستون در حال حرکت، روغن را از طریق یک سری از سوراخ ها از محفظه پر فشار داخلی به محفظه کم فشار بیرونی هدایت می کند. مقاومت در برابر جریان روغن بوسیله موانع ایجاد شده، فشاری را بوجود می آورد که حرکتی در مقابل پیستون برای مقاومت در برابر بار متحرک ایجاد می کند. سوراخ ها از نظر هندسی با یک رابطه معین به گونه ای تعبیه شده اند که به نوبت فشاری ثابت را در یک طرف پیستون در مقابل بار ایجاد می کنند.

پیستون بطور مستمر این سوراخ ها را مادامی که پیستون و میله به طرف داخل حرکت می کنند، می بندد. بنابراین هنگامی که شتاب بار بطور یکنواخت کاهش می یابد، کل سطح نیز بطور پیوسته کاهش می یابد. در انتهای کورس بار از حرکت می ایستد و فشار به صفر کاهش می یابد که نتیجه آن به کاهش یکنواخت سرعت و توقف آرام، بدون پرش می باشد.

در متوقف کردن یک بار ضربه گیرها کار و انرژی جنبشی را به گرما تبدیل می کند که در محیط به هدر می رود. یکی از کاربرد های ضربه گیرها در قطارها می باشد که هدف از کاربرد آنها جلو گیری از پرشزی می باشد. عمومی ترین کاربرد ضربه گیرها در سیستم های تعلیق اتومبیل ها است.

6-8 دبی سنج ها ( سوئیچ های حرارت و فشار )
از دبی سنج ها برای اندازه گیری جریان در مدار هیدرولیکی استفاده می شود. همانطوری که در کل (6-48) نشان داده شده است دبی سنج اساساً شامل یک مخروط اندازه گیر گیرویک پیستون مغناطیسی همراه با یک فنربرای نگه داشتن پیستون مغناطیسی در موقعیت بدون جریان می باشد.
در حالت طبیعی معمولاً جریان سنج ها دو جهته نیستند. در حقیقت آنها به عنوان سوپاپ یکطرفه عمل می کنند و از برگشت جریان در جهت معکوس جلوگیری می کنند. در ابتدا سیال ورودی به دبی سنج ، دراطراف مخروط اندازه گیر، جریان پیدا می کند و سبب اعمال فشار به فنر و پیستون مغناطیسی می شود.

با افزایش جریان سیستم پیستون مغناطیسی شروع به فشرده کردن فنر می کند که بوسیله آن میزان جریان در پیمانه مندرج شده نشان داده می شود.

6-9 مانیفولدها ( سوئیچ های حرارت و فشار )
اتصالات از عوامل نشت در مدارهای هیدرولیکی هستند، بویژه هنگامی که تعداد اتصالات مدار افزایش می یابد. بهمین خاطر در این هنگام مانیفولدها نقش خیلی مهمی را بازی می کنند. پیوستگی آنها در یم مدار هیدرولیکی بطور موثری به کاهش تعداد اتصالات مورد نیاز خارجی (بیرونی) کمک می کند.

نمونه ساده ای از مانیفو لدها که معمولا در سیستم های هیدرولیکی کاربرد دارند را نشان می دهند. مانیفولدها معمولاً بر اساس فشار سیستم، کل جریان، تعداد ایستگاه های کار، اندازه سوپاپ و طرحشان شناخته می شود.

 

 

سوئیچ های حرارت و فشار / سوئیچ های حرارت و فشار / سوئیچ های حرارت و فشار / سوئیچ های حرارت و فشار / سوئیچ های حرارت و فشار

سوپاپ های سرو

سوپاپ های سرو

6-4 سوپاپ های سرو

6-4-1 مقدمه
سیستم های هیدرولیک، زیر مجموعه ها و اجزاء هیدرولیک که تا کنون مورد بحث قرار گرفته اند دارای سیستم کنترل حلقه باز بودند یا به عبارت دیگر دارای توان انتقالی بدون باز خورد می باشند. در ادامه به بررسی سیستم های کنترل حلقه بسته یا سرو پرداخته می شود که مجهز به قطعات حسگر برای باز خورد می باشد و کنترل بسیار دقیقی از موقعیت، سرعت و شتاب یک عملگر را فراهم می کند.

یک سوپاپ کنترل خودکار (سرو)، سوپاپ کنترل جهتی است که قابلیت موقعیت های بی نهایت متغیری را داراست. بنابراین این دسته از سوپاپ ها نه تنها جهت جریان سیال بلکه همچنین مقدار سیال را نیز کنترل می کنند. در یک سوپاپ سرو، فاکتور کنترل شده خروجی به وسیله یک مبدل اندازه گیری می شود و به ترکیب کن برگشت داده می شود.

ترکیب کن جایی است که پس خوران با مقدار فرمان مقایسه می شود. این اختلاف بصورت یک سیگنال خطا تعریف می شود که به نوبت به منظور ایجاد یک تغییر در خروجی سیستم استفاده می شود، تا اینکه خطا کاهش یابد و یا به صفر نزدیک شود.

نمونه ای از آن کاربرد یک ترموستات در کوره خودکار می باشد که نقش آن اندازه گیری درجه حرارت اتاق مطابق با افزایش یا کاهش حرارت به منظور ثابت نگه داشتن ان می باشد. در ادامه بطور خلاصه اجزا مختلف تشکیل دهنده یک سیستم سرو تشریح خواهد شد.

 

6-4-2 اجزائ سیستم سرو 
پمپ های ذخیره (کمکی)
سیستم های کنترل خودکار (سرو) معمولاً به یک فشار ثابت نیاز دارند. با توجه به اینکه پمپ های جابجایی ثابت در اثر افت توان گرمای زیادی تولید می کنند. معمولاً پمپ های با فشار قابل تنظیم به کار گرفته می شوند و گزینه مناسبی برای کاربردهای سرو هستند.

موتورهای سرو ( سوپاپ های سرو )
موتورهای پیستونی معمولاً نسبت به موتورهای تیغه ای یا چرخ دنده ای ترجیح داده می شوند چرا که میزان نشتی داخلی در آنها پایین تر می باشد. هر دو نوع موتورهای پیستونی یعنی محوری با صفحه زاویه دار (سواش پلیت) و محوری با محور خمیده در سیستم های سرو استفاده می شوند.

اگر چه نوع خطی نیروی اصطکاکی بیشتری دارد البته این عیب محدودیت جدی ایجاد نمی کند چرا که در شرایط بد معمول، نیروی اصطکاک معمولاً لرزش مورد نیاز برای پایداری خوب سیستم سرو را زیاد نمی کند.

سیلندر های سرو ( سوپاپ های سرو )
دو پارامتر مهم در انتخاب یک سیلندر سرو نقش دارد یکی نشت جریان و دیگری فشار انحراف که در واقع یک مقیاسی از فشار مورد نیاز به منظور تولید نیروی انحراف مورد نیاز می باشد. میله معمولاً توسط آب بندهای نوع حلقه ای (O-ring) و v شکل آب بندی می شود تا مقاومت خوبی در برابر نشت خارجی سیستم ایجاد شود.

مبدل های سرو ( سوپاپ های سرو )
نقش یک مبدل تبدیل یک منبع انرژی از یک حالت به حالت دیگر می باشد (برای مثال تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی). در یک سیستم سرو یک مبدل باز خورد بعد از اندازه گیری خروجی سیستم کنترل، یک سیگنال تولید می کند که به ترتیب برای مقایسه با سیگنال ورودی به سیستم برگشت داده می شود. مبدل ها همچنین در کاربردهای سرو برای اهداف کنترلی، به منظور اندازه گیری پارامترهای مختلف استفاده می شود.

بعضی از شرایط مهم در انتخاب یک مبدل میزان دقت مورد نیاز، توانایی تجزیه و قابلیت تکرارپذیری آن می باشد. مبدل ها معمولاً به دو نوع آنالوگ (پیوسته) و دیجیتال (پله ای) تقسیم بندی می شوند.

آنها همچنین ممکن است بر اساس نوع کاربردشان تقسیم بندی شوند:
مبدل های سرعت
مبدل های فشار
مبدل های مکان
مبدل های جریان
مبدل های شتاب
دو نوع اساسی از سوپاپ های کنترل خودکار (سرو) وجود دارند که بطور گسترده استفاده می شوند:
سوپاپ کنترل سرو مکانیکی
سوپاپ سرو کنترل سرو الکترو هیدرولیکی (برق هیدرولیکی)
سوپاپ کنترل سرو مکانیکی

تصویر (6-40) ساختار یک نوع سوپاپ سرو خودکار مکانیکی را نشان می دهد. در این سوپاپ ضرورتاً از یک تقویت کننده نیروی مکانیکی برای کنترل محل قرار گیری استفاده می شود. در این طرح یک نیروی ضربه کوچک قرقره را با یک مقدار مشخص جابجا می کند.

سیال از طریق دهانه PI جریان می یابد و باعث بسته شدن سیلندر هیدرولیک به سمت راست می شود. عمل اتصال پس خوران، بوش لغزشی را به سمت راست جابجا می کند تا زمانیکه سیلندر هیدرولیک را مسدود کند. بنابراین یک حرکت داده شده به ورودی یک حرکت خروجی مشخص و کنترل شده را ایجاد می کند.

چنین سیستمی که خروجی آن به منظور تغییر در ورودی با یک مقدار مشخص برگشت داده می شود، یک سیستم حلقه بسته نامیده می شود. یکی از معمول ترین کاربردهای این نوع از سوپاپ کنترل سرو مکانیکی در سیستم فرمان هیدرولیکی اتومبیل ها و دیگر وسایل نقلیه است.

سوپاپ های کنترل سرو الکترو هیدرولیکی
در سال های اخیر سوپاپ کنترل سرو الکترو هیدرولیکی به خوبی و درستی در بخش صنعت وارد شده است. ویژگی اصلی یک سوپاپ الکتروهیدرولیکی آن است که جریان خروجی هیدرولیکی تقویت شده بطور مستقیم با میزان جریان الکتریکی DC ورودی مناسب است.

در نمونه ای از سوپاپ های سرو الکتروهیدرولیکی از یک موتور الکتریکی نوسانی افشانک دوبل یک مرحله ای و قرقره لغزنده دو مرحله ای استفاده می شود. موتور الکتریکی شامل اجزایی نظیر سیم پیچ ها، قطعات قطبی و آهنرباها و یک آرمیچر است. آرمیچر جهت حرکات محدود با یک تیوب انعطاف پذیر حمایت می شود.

تیوپ انعطاف پذیر نیز به عنوان یک کاسه نمد وظیفه آب بندی بین دو بخش هیدرولیک و الکترو مغناطیس سوپاپ را به عهده دارد. پروانه به مرکز آرمیچر متصل است و در این تیوپ انعطاف پذیر به سمت پایین گسترش می یابد. در هر طرف پروانه یک افشانک وجود دارد، به گونه ای که حرکت پروانه میزان باز شدن نازل را تغییر می دهد.

سیال هیدرولیک تحت فشار از طریق یک تنگنا که در انتهای قرقره قرار گرفته به هر نازل ارسال می شود. یک صافی روغن 40 میکرونی اطراف میله قرقره پیچیده شده و جریان این بخش را فیلتر می کند. اختلاف فشار بین دو انتهای قرقره بوسیله حرکت پروانه بین دو نازل تغییر داده می شود.

قرقره سوپاپ 4 راهه جریان را از مخزن به هر یک از دهانه های کنترل c_1 یا c_2 با یک مقدار مشخص نسبت به جابجایی قرقره هدایت می کند. قرقره شامل شکاف هایی برای اندازه گیری جریان در قسمت کنترل می باشد که با حرکت قرقره پوشیده نمی شوند. حرکت قرقره یک سیستم پس خوران را که گشتاور را برای آرمیچر و پروانه فراهم می کند را منحرف می کند.

جریان الکتریسیته موجود در سیم پیچ موتور، باعث ایجاد گشتاوری ساعتگرد یا پاد ساعتگرد در آرمیچر می شود. این گشتاور پروانه را بین دو افشانک جا به جا می کند. اختلاف جریان افشانک قرقره را به چپ یا راست حرکت می دهد. قرقره به حرکت خود ادامه می دهد تا گشتاور میله پس خوران، چرخش الکترو مغناطیسی را ایجاد کند در این نقطه آرمیچر پروانه به مرکز برگشت داده می شود.

قرقره متوقف می شود و در آن وضعیت باقی می ماند تا اینکه جریان الکتریسیته ورودی به یک سطح جدید تغییر کند بنابراین موقعیت قرار گیری قرقره سوپاپ با سیگنال الکتریکی متناسب است. سوپاپ کنترل سرو الکترو هیدرولیکی از یک سیگنال الکتریکی برای موتور آن استفاده می کند که موقعیت های مختلفی از قرقره در یک سوپاپ کنترل جهت بدست می آید.

سیگنال از پتانسیومتر به صورت الکتریکی تقویت می شود تا موتور سوپاپ کنترل سرو راه اندازی شود. جریان هیدرولیک از سوپاپ کنترل سرو به یک عملگر توان می دهد تا بار را جابجا کند. سرعت یا موقعیت بار به صورت یک ورودی اکتریکی از طریق یک قطعه پس خوران نظیر ژنراتور، تا کومتر یا مقاومت متغیر به سوپاپ کنترل سرو برگشت داده می شود.

در این صورت با این عمل سیکل بسته می ماند که به عنوان سیستم حلقه بسته نامیده می شود. از این دسته از سوپاپ های کنترل بطور موثر در انواع اتومبیل ها، سیستم های کنترل صنعتی مثل ماشین های تسطیح اراضی، بازوهای فرمان، تجهیزات قفل کننده، لیفتراک ها ماشین های کشاورزی، سیستم های کنترل کارخانجات و غیره….استفاده می شود.

6-5 فیوزهای هیدرولیکی ( سوپاپ های سرو )
یک فیوز هیدرولیک شبیه به یک فیوز الکتریکی است و کاربرد آن در یک سیستم هیدرولیکی شباهت زیادی به عملکرد فیوز الکتریکی در مدار الکتریکی دارد. تصویر ساده ای از یک فیوز هیدرولیکی در شکل (6-42) نشان داده شده است. هنگامی که یک فیوز هیدرولیکی در سیستم هیدرولیکی بکار می رود، مانع از افزایش فشار هیدرولیکی از حد مجاز سوپاپ به کار رفته در سیستم می شود و از آسیب دیدن اجزای مدار جلوگیری می کند.

وقتی که فشار هیدرولیکی سیستم از مقدار طراحی فراتر می رود صفحه فلزی نازک گسیخته می شود تا فشار را کاهش داده و مایع به مخزن برگردد. بعد از گسیختگی جهت انجام هر عملیات جدیدی می بایست یک صفحه فلزی نازک دیگری در محل مورد نظر تعبیه گردد.

از فیوزهای هیدرولیکی به طور اصلی در پمپ های با فشار قابل تنظیم برای حفاظت از بارهای اضافی با ایمنی نامطمئن استفاده می شود. در نوع کنترل جبران کننده در پمپ ها به عملکرد آسیب می رساند. یک فیوز هیدرولیک شبیه به یک فیوز الکتریکی است چون هر دوی آنها بصورت کلید های قطع و وصل هستند. به عبارت دیگر سوپاپ فشار شکن شبیه به یک قطع کننده مدار الکتریکی است زیرا آنها هر دو قابل باز سازی هستند.

 

سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو / سوپاپ های سرو

مدارهای کنترل جریان

مدارهای کنترل جریان

 

مدارهای کنترل جریان (کنترل جریان خروجی- کنترل جریان ورودی)

کنترل جریان ورودی (Meter-in) روشی است که در ان یک سوپاپ کنترل جریان به گونه ای در یک مدار هیدرولیک قرار می گیرد که بتواند مقدار سیال ورودی به عملگر را محدود کند. شکل (6-38a) نحوه کنترل و محدود کردن جریان ورودی را در یک سیستم هیدرولیک نشان می دهد.

اگر سوپاپ کنترل جریان در موقعیت نشان داده شده قرار نداشته باشد، عمل باز و بسته شدن محرک که در این حالت یک سیلندر است، غیر قابل کنترل خواهد بود و سرعت آن ناخواسته افزایش خواهد یافت. حضور سوپاپ کنترل جریان ارسال سیال به سیلندر را محدود کرده و سرعت باز شدن جک را کند می کند. در صورتی که جهت جریان معکوس گردد، جریان از سوپاپ یکطرفه عبور کرده و سوپاپ کنترل جریان محدودیتی برای عبور سیال ایجاد نخواهد کرد.

شکل (6-38b) حالت دیگری از کنترل جریان ورودی به سیلندر را در مسیر دیگر نشان می دهد. در این حالت باز شدن جک بدون محدودیت خواهد بود اما بر عکس، هنگام بسته شدن جک، جریان ورودی به سیاندر از تنگنا عبور کرده و محدود می باشد.

در نتیجه سرعت پایین آمدن جک کاهش خواهد یافت. استفاده از روش کنترل جریان ورودی به سیلندر، هنگامی که که بار مثبت (شتاب دهنده) می باشد روش کاملاً دقیقی است. اما زمانی که بار بیش از حد بوده و محرک روی آن کنترل نداشته باشد سیلندر دچار پدپده کاویتاسیون شده و در آن خوردگی و خرابی قطعات آن اتفاق خواهد افتاد.

عملیات کنترل جریان خروج ( مدارهای کنترل جریان )

در عملیات کنترل جریان خروجی که در شکل (6-39) نشان داده شده است، در این حالت کنترل جریان در مدار هنگام خروج سیال از سیلندر انجام می شود. هنگامی که سیلندر به سمت پائین حرکت می کند و بسته می شود سیال خروجی از سیلندر با توجه به حالت قرارگیری سوپاپ یکطرفه به ناچار از تنگنا عبور می کند. در حرکت سیلندر به بالا جریان سیال از سوپاپ یکطرفه و بدون محدودیت عبور می کند.

بنابراین سرعت جک هنگام بسته شدن، قابل کنترل و هنگام باز شدن بدون کنترل و سریع خواهد بود. مزیت عملیات کنترل جریان خروجی آن است که بر خلاف عملیات کنترل جریان ورودی، مانع از وارد شدن بار اضافی به سیلندر شده و در نتیجه پدیده کاویتاسیون و خوردگی قطعات در سیلندر اتفاق نمی افتد.

یک مشکل اصلی هنگام استفاده از عملیات کنترل جریان خروجی تقویت فشار ایجاد شده در مدار است که بخاطر تفاوت بین سطح پیستون و میله اتفاق می افتد. هنگامی که از روش محدود کردن جریان خروجی استفاده می شود و باری بر روی میله سیلندر وارد نشود در طرف میله، تقویت فشار اتفاق می افتد و منجر به خرابی واشرهای آب بند میله سیلندر می گردد.

با توجه به توضیحات ذکر شده هر دو روش کنترل جریان ورودی و کنترل جریان خروجی معایب و مزایای نسبی خود را داشته و تنها نیاز سیستم نوع و موقعیت قرارگیری سوپاپ را تعیین می کند. در انتخاب یک سوپاپ کنترل، عواملی مانند جنس ماده سوپاپ، فشار و درجه حرارت حائز اهمیت می باشند. انتخاب درست اندازه سوپاپ نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

به طور ساده چنانچه اندازه سوپاپ برای جفت شدن با لوله موجود متناسب نباشد می تواند منجر به عملکرد نادرستی در کل سیستم شود. کاملاً واضح است یک سوپاپ بسیار کوچک، شدت جریان مورد نظر را نخواهد داد و در عوض سوپاپی که اندازه آن بزرگ است قیمت آن بیشتر است و در نتیجه کنترل آن نیز مشکل خواهد بود.

با استفاده از قانون بقای انرژی، دانیل پرنولی کشف کرد، هنگامی که جریان های سیال از یک روزنه عبور می کند. مربع سرعت سیال بطور مستقیم با اختلاف فشار در دو طرف روزنه متناسب است و با چگالی سیال نسبت عکس دارد.

از این رو، هر چا اختلاف فشار بیشتر باشد، سرعت بیشتر می گردد یا به عبارت دیگر هر چه چگالی سیال بیشتر باشد، سرعت پایین تر می باشد. بطور منطقی، شدت جریان سیال(دبی) برای مایعات را می توان از طریق حاصل ضرب سرعت سیال در مساحت سطح مقطع عبور جریان محاسبه کرد.

پس از در نظر گرفتن رابطه نسبت افتهای انرژی ناشی از اصطکاک، تلاطم و ضرایب تخلیه روزنه های متفاوت، معادله اندازه گیری را می توان این چنین نوشت.

که در این رابطه جریان بر حسب متر مکعب در ساعت برای آب با اختلاف فشار یک اتمسفر است. این پارامتر به ضریب اندازه سوپاپ معروف است و تابعی از ارتفاع، قطر و اصطکاک مواد می باشد:

Q: جریان بر حسب در h

R: ضریب کاهش است.

این پارامتر منعکس کننده افت فشار در سوپاپ ناشی از خوردگی است.

 : چگالی بر حسب KG 

p  : افت فشار بر حسب psi

برای یک جریان داده شده ، ضریب (kv) بالا بیان کننده افت فشار پایینی می باشد. در هر حال، اندازه سوپاپ معمولاً در معادله پایه ذیل به کار گرفته می شود:

Q=CV

که در این رابطه:

Q: شدت جریان برحسب گالن در دقیقه (gpm) است.

    : ضرایب تصحیح اندازه برای مایعات.

: افت فشار بر حسب psi.

G: وزن مخصوص می باشد.

برای تعیین اندازه یک سوپاپ، محاسبه مقادیر KV و CV در شرایط حداکثر شدت جریان با استفاده از یک مقدار افت فشار که مجاز باشد لازم است. انتخاب سوپاپ نخستین بایستی با استفاده از یک نمودار و یا جدول انجام شود که یک حرکت سوپاپ را کمتر از 90% در حداکثر جریان و بیشتر از 10% در حداقل جریان مجاز می شمارد.

 

 

مدارهای کنترل جریان / مدارهای کنترل جریان / مدارهای کنترل جریان

سوپاپ های کنترل جریان

سوپاپ های کنترل جریان

 

6-3-3 سوپاپ های کنترل جریان

سوپاپ کنترل جریان وسیله ای است که برای تنظیم شدت جریان یا دبی مایعات و گازها درون لوله استفاده می شود. سوپاپ شامل تنگنایی برای عبور جریان است که سطح مقطع این تنگنا می تواند متغیر باشد. نقش سوپاپ کنترل جریان در سیستم و همچنین موقعیت قرار گیری ان نیز برای بهینه بودن عملکرد سیستم بسیار حیاتی می باشد.

نقش اصلی سوپاپ کنترل جریان، کاهش میزان جریان در مدار هیدرولیکی است. یکی از مهمترین کاربرد های سوپاپ های کنترل جریان در سیستم های هیدرولیکی، کنترل شدت جریان ورودی به سیلندرها و موتورها برای تنظیم سرعت آنها می باشد و هر گونه کاهش در میزان شدت جریان سبب کاهش سرعت عمگر خواهد شد. طرح های مختلفی از سوپاپ های مورد استفاده برای کنترل جریان وجود دارد.

بسیاری از این طرح ها برای کاربرد های خاص در نظر گرفته شده اند. بعضی از پارامترهایی که در طی مراحل طراحی یک سوپاپ کنترل جریان می بایست در نظر گرفته شود؛ شامل:

 • حداقل یا حداکثر شدت جریان و چگالی سیال که بر روی اندازه سوپاپ ها تاثیر گذار است.
 • خاصیت خورندگی سیال که جنس مواد تشکیل دهنده ساختار سوپاپ را مشخص می کند.
 • افت فشار مورد نیاز در سوپاپ
 • میزان نشتی مجاز از سوپاپ هنگام بسته بودن آن
 • حداکثر میزان صدا از سوپاپ که می تواند تحمل شود
 • روش های اتصال سوپاپ به مدار از قبیل پیچ ها، اتصال فلانج و جوش

سوپاپ های کنترل جریان به انواع ذیل تقسیم بندی می شوند:

سوپاپ های کنترل جریان غیر قابل تنظیم یا ثابت که نماد گرافیکی آن در شکل (6-28a) نشان داده شده است.

سوپاپ های کنترل جریان قابل تنظیم که نماد گرافیکی آن در مدارهای هیدرولیکی شکل (6-28b) نشان داده شده است.

علاوه بر این ممکن است تقسیم بندی های دیگری هم داشته باشند مثل دروازه ای

سوپاپ کنترل جریان جبران کننده فشار (حساس به فشار)

در ادامه به طور خلاصه انواع سوپاپ های کنترل جریان رایج در سیستم های هیدرولیکی را بررسی و عملکرد، نقش و کاربرد هر یک از آنها تحلیل خواهد شد.

سوپاپ های فلکه ای (بشقابی)

این نوع سوپاپ ساده ترین شکل از سوپاپ های کنترل جریان است. دلیل نامگذاری این سوپاپ به این اسم بخاطر عضو دایره ای است که با اعمال فشار به آن و قرار گیری آن در نشیمنگاه سوپاپ ، به منظور بستن سوپاپ استفاده می شود.

سیال از طریق سوپاپ در گوشه های راست به سمت لوله ها جریان می یابد. هنگامی که این سوپاپ باز می شود سطح کامل بشقاب، یک دفعه از نشیمنگاه بلند می شود، در نتیجه این عمل در یک سوپاپ بشقابی خفگی فراوانی در جریان ایجاد می شود. در سیستم های هیدرولیکی سوپاپ های بشقابی می تواند هم به صورت دستی با استفاده از فلکه چرخان و یا مکانیکی با استفاده از یک عملگر (محرک) راه اندازی شود.

سوپاپ پروانه ای

سوپاپ های پروانه ای نوع دیگری از انواع سوپاپ های کنترل جریان است. این سوپاپ شامل یک صفحه بزرگ است که درون لوله ها چرخانده می شود و میزان عبور جریان سیال از طریق زاویه قرار گیری این صفحه دایره ای تعین می شود.

شکل (6-30) طرح ساده ای از سوپاپ پروانه ای را نشان می دهد. مزیت این نوع سوپاپ این است که تقریباً هر اندازه ای از آن را می توان ساخت. این سوپاپ ها به طور وسیع برای کنترل جریان گاز به کار می روند اما با این حال مشکل اصلی این نوع سوپاپ ها مقدار زیاد نشتی از آنها در حالت قطع می باشد.

سوپاپ کروی

سوپاپ کروی یا ساچمه ای نمونه دیگری از سوپاپ های کنترل جریان می باشند که در شکل (6-31) نشان داده شده است. ایندسته از سوپاپها از یک ساچمه کروی سوراخ دار ساخته شده اند که در درون نشیمنگاه ماشین کاری شده ای چرخانده می شود. برای درک بهتر روشی که برای کنترل جریان در ایندسته از سوپاپ ها به کار گرفته می شود.

سوپاپ گلویی یا بدون جبران کننده فشار (غیر حساس به فشار)

این نوع سوپاپ جایی استفاده می شود که فشارهای سیستم نسبتاً ثابت هستند و سرعت های متحرک خیلی بحرانی نمی باشد. اساس کار آنها بر این اصل است که اگر افت فشار در تنگنا ثابت باشد جریان عبوری از تنگنا نیز ثابت خواهد بود. تصویری از این سوپاپ در شکل (6-34) نشان داده شده است. این سوپاپ همچنین شامل یک سوپاپ یکطرفه است که امکان عبور جریان آزاد را در مسری مخالف فراهم می کند در این حالت عبور جریان محدود نمی شود.

هنگامیکه بار روی محرک بطور قابل ملاحظه ای تغییر کند، فشار سیستم نیز تغییر می کند. بنابراین شدت جریان عبوری از این سوپاپ نیز تغییر خواهد کرد و این یک عیب محسوب می شود.

سوپاپ های کنترل جریان حساس به تغییرات فشار (جبران کننده فشار)

شکل (6-35)، عملکرد یک سوپاپ حساس به تغییرات فشار را نشان می دهد. این طرح شامل یک هیدروستات(مغزی توازن) است که اختلاف فشاری معادل kg/ (psi20) را در دو طرف دهانه در طول سوپاپ ایجاد می کند. همچنین سطح گذر سیال در تنگنا را می توان بوسیله یک پیچ تنظیم تعیین نمود.

سطح تنگنا، شدت جریان عبوری سیال را که می بایست کنترل شود را تعیین می کند.هیدروستات معمولاً بوسیله فنر سبکی باز نگه داشته می شود البته زمانیکه فشار ورودی زیاد می شود و بر نیروی فنر غلبه کند هیدروستات بسته می شود. بدین ترتیب مسیر عبور کاهش پیدا کرده و از عبور جریان بیش از حد از تنگنا جلوگیری می شود.

در نتیجه مقداری از سیال از طرریق سوپاپ می تواند عبور کند که اختلاف فشار ورودی و خروجی معادل با kg/ 4/1 باشد.

( سوپاپ های کنترل جریان )

به منظور درک بهتر مفهوم تعادل فشار در سوپاپ های کنترل جریان اجازه دهید کنترل جریان در یم پمپ جابجایی ثابت و پمپ با فشار قابل تنظیم را ارزیابی کنیم تا فرق بین آنها مشخص شود.شکل (6-34) یک نمونه از کنترل جریان در یک مدار هیدرولیکی با پمپ های دبی ثابت مشخص شده است.

در این سیستم بخشی از سیال به منظور کاهش جریان ارسالی به عملگر از طریق سوپاپ فشار شکن به مخزن برگشت داده می شود. سوپاپ کنترل جریان که در این مدار از یک سوپاپ سوزنی استفاده شده است بسته می باشد در نتیجه فشار بالا دست افزایش می یابد. هنگامی که فشار سیستم به فشار تنظیم شده در سوپاپ فشار شکن نزدیک شود، سوپاپ فشار شکن باز شده و بخشی از سیال به مخزن تخلیه می شود.

مطابق با شکل (6-37) در سیستم هایی که از پمپ با فشار قابل تنظیم استفاده می شود تفاوتی که در کنترل جریان آنها وجود دارد این است که سیال از طریق سوپاپ فشار شکن عبور داده نمی شود. هنگامی که فشار سیستم به حد خاصی برسد حجم جابجایی پمپ کاهش پیدا کرده و جریان خروجی پمپ کم می شود بدین ترتیب از افزایش فشاردر سیستم جلوگیری می شود.

طرح سوپاپ کنترل جریان با جبران کننده فشار به گونه ای است که امکان ایجاد فشارهای مختلفی را قبل و یا بعد از تنگنا فراهم می کند. در مدارهایی که از این نوع سوپاپ کنترل جریان استفاده می شود در اثر تغییر بار سیستم، سرعت عملگرها تغییری نمی کند.

سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی

سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی

سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی

سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی

 

سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی :

یکی از روش های معمول برای تغییر موقعیت قرقره در سوپاپ استفاده از سولنوئید می باشد. نمونه ای از سوپاپ کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی را نشان می دهد. هنگامی که جریان در سیم پیچ الکتریکی برقرار شود، یک نیرو مغناطیسی بوجود می آورد که آرمیچر را به طرف سیم پیچ الکتریکی می کشد.

این عمل باعث می شود تا آرمیچر یک نیروی فشاری به اهرم وارد آورده و قرقره را در سوپاپ به حرکت در آورد. سولنوئید یا سیم پیچ های القایی در هر دو طرف قرقره قرار می گیرند.

شکل(6-12) ساختار داخلی یک سوپاپ کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی را نشان می دهد. ظرفیت این سوپاپ بیش از 50 لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار آنKG/CM2 250 می باشد. سوپاپ دارای آرمیچر مغناطیسی روغنی می باشد.

جریان سیال اطراف آرمیچر برای خنک نگه داشتن آن است و مانع از تاثیر ضربات بر پاسخ زمانی می شود. در اطراف آرمیچر هیچگونه آببندی وجود ندارد زیرا حرکت آن محدود نیست. این کار اجازه می دهد تمام توان تولید شده توسط سولنوئید به قرقره سوپاپ بدون آنکه نیازی به غلبه بر اصطکاک آب بند باشد منتقل شود.

 

سوپاپ های کنترل جهت چهار راهه گردان ( سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی )

اگر چه اکثر سوپاپ های کنترل جهت از نوع قرقره ای لغزشی هستند؛ اما نمونه های دیگری هم مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این طرح ها سوپاپ قرقره ای چهار راهه گردان است که از یک قرقره گردان در بدنه سوپاپ تشکیل شده است. قرقره گردان با حرکت دورانی خود مجراهای داخلی را در بدنه سوپاپ مسدود یا باز می کنند تا چهار مسیر جریان را ایجاد کند.

عملکرد مطلوب حاصل شود. طرح نشان داده شده در بالا سوپاپ سه وضعیته ای است که در موقعیت مرکزی همه چهار دهانه آن مسدود می باشند. سو پاپ های گردان معمولابه صورت دستی یا مکانیکی به کار انداخته می شوند. عملکرد این سوپاپ در شکل زیر نشان داده شده است.

این طرح شامل سطوح آب بند به صورت فلز به روی فلز است که بر روی هم قرار می گیرند و تشکیل آبند با دوامی را می دهد. هم پوشانی تدریجی مسیرهای جریان سبب ایجاد عملکرد آرامی شده که در حین عمل دستگاه فشار کمتری بر روی اهرم وارد می کند و از ایجاد ضربه های ناگهانی جلوگیری می کند.

همچنین هیچگونه نشت خارجی وجود ندارد چون که بر روی محور گردان آب بند های استاتیکی (سکون) استفاده شده است. مناطقی که دارای فشار بالا هستند منافذ عبوری بیشتری دارند. سوپاپ های گردان در مقابله با سوپاپ های قرقره ای لغزشی با اندازه یکسان، سرعت بالاتری دارند و جریان بیشتری را عبور می دهند.

این سوپاپ ها در انواع سه راهه، چهار راهه، دو و سه وضعیته وجود دارند.

 

سوپاپ با ساچمه شناور (شاتل والوها)

 این دسته از سوپاپ ها نمونه دیگری از سوپاپ های کنترل جهت می باشند. این نوع سوپاپ اجازه می دهد که سیستم برای عملکرد خود بتواند از دو منبع قدرت سیال استفاده کند. یکی از کاربردهای این سوپاپ، افزایش ایمنی سیستم در هنگامی است که پمپ اصلی نتواند قدرت هیدرولیکی لازم را برای مدت طولانی تر برای قطعات ضروری فرهم کند.

به محض اینکه منبع اولیه تخلیه شود. ساچمه تغییر وضعیت داده و اجازه می دهد توان مورد نیاز از پمپ دوم تامین شود. ساختار ساده این سوپاپ در شکل (6-14) نشان داده شده است

ساختار این سوپاپ بسیار ساده است و از ساچمه شناوری تشکیل شده است که درون یک سیلندر کوچک قرار گرفته است. بسته به اینکه فشار در کدام طرف سوپاپ بیشتر است ساچمه در طرف دیگر سوپاپ قرار می گیرد. در سوپاپ های ساچمه ای برای مسدود کردن یکی از دهانه ها جهت اعمال نیرو از فنر بار گذاری شده استفاده می شود.

سوپاپ ساچمه ای گاهی به عنوان سوپاپ یکطرفه دوبل نیز شناخته می شود که در نماد گرافیک آن نیز مشخص است. خطوط نشان داده شده در نماد گرافیک بیانگر این است که جریان در جهت معکوس نیز برقرار می شود.

 

سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی / سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی / سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی / سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی

سوپاپ های کنترل جهت

سوپاپ های کنترل جهت

 

سوپاپ های کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی ( سوپاپ های کنترل جهت )

یکی از روش های معمول برای تغییر موقعیت قرقره در سوپاپ استفاده از سولنوئید می باشد. شکل(6-11) نمونه ای از سوپاپ کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی را نشان می دهد. هنگامی که جریان در سیم پیچ الکتریکی برقرار شود، یک نیرو مغناطیسی بوجود می آورد که آرمیچر را به طرف سیم پیچ الکتریکی می کشد.

این عمل باعث می شود تا آرمیچر یک نیروی فشاری به اهرم وارد آورده و قرقره را در سوپاپ به حرکت در آورد. سلونوئید یا سیم پیچ های القایی در هر دو طرف قرقره قرار می گیرند.

شکل(6-12) ساختار داخلی یک سوپاپ کنترل جهت با راه انداز سولنوئیدی را نشان می دهد. ظرفیت این سوپاپ بیش از 50 لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار آن KG/CM2 250 می باشد. سوپاپ دارای آرمیچر مغناطیسی روغنی می باشد. جریان سیال اطراف آرمیچر برای خنک نگه داشتن آن است و مانع از تاثیر ضربات بر پاسخ زمانی می شود.

در اطراف آرمیچر هیچگونه آب بندی وجود ندارد، زیرا حرکت آن محدود نیست. این کار اجازه می دهد تمام توان تولید شده توسط سولنوئید به قرقره سوپاپ بدون آنکه نیازی به غلبه بر اصطکاک آب بند باشد منتقل شود.

 

سوپاپ های کنترل جهت چهار راهه گردان ( سوپاپ های کنترل جهت )

اگر چه اکثر سوپاپ های کنترل جهت از نوع قرقره ای لغزشی هستند؛ اما نمونه های دیگری هم مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این طرح ها سوپاپ قرقره ای چهار راهه گردان است که از یک قرقره گردان در بدنه سوپاپ تشکیل شده است. قرقره گردان با حرکت دورانی خود مجراهای داخلی را در بدنه سوپاپ مسدود یا باز می کنند تا چهار مسیر جریان را ایجاد کند.

عملکرد مطلوب حاصل شود. طرح نشان داده شده در بالا سوپاپ سه وضعیته ای است که در موقعیت مرکزی همه چهار دهانه آن مسدود می باشند. سوپاپ های گردان معمولابه صورت دستی یا مکانیکی به کار انداخته می شوند. عملکرد این سوپاپ در شکل زیر نشان داده شده است. این طرح شامل سطوح آب بند به صورت فلز به روی فلز است که بر روی هم قرار می گیرند و تشکیل آبند با دوامی را می دهد.

هم پوشانی تدریجی مسیرهای جریان سبب ایجاد عملکرد آرامی شده که در حین عمل دستگاه فشار کمتری بر روی اهرم وارد می کند و از ایجاد ضربه های ناگهانی جلوگیری می کند. همچنین هیچگونه نشت خارجی وجود ندارد، چون که بر روی محور گردان آب بند های استاتیکی (سکون) استفاده شده است.

مناطقی که دارای فشار بالا هستند منافذ عبوری بیشتری دارند. سوپاپ های گردان در مقابله با سوپاپ های قرقره ای لغزشی با اندازه یکسان، سرعت بالاتری دارند و جریان بیشتری را عبور می دهند.

این سوپاپ ها در انواع سه راهه، چهار راهه، دو و سه وضعیته وجود دارند.

 

سوپاپ با ساچمه شناور (شاتل والوها)

 این دسته از سوپاپ ها نمونه دیگری از سوپاپ های کنترل جهت می باشند. این نوع سوپاپ اجازه می دهد که سیستم برای عملکرد خود بتواند از دو منبع قدرت سیال استفاده کند. یکی از کاربردهای این سوپاپ، افزایش ایمنی سیستم در هنگامی است که پمپ اصلی نتواند قدرت هیدرولیکی لازم را برای مدت طولانی تر برای قطعات ضروری فراهم کند.

به محض اینکه منبع اولیه تخلیه شود. ساچمه تغییر وضعیت داده و اجازه می دهد توان مورد نیاز از پمپ دوم تامین شود. ساختار ساده این سوپاپ در شکل (6-14) نشان داده شده است

ساختار این سوپاپ بسیار ساده است و از ساچمه شناوری تشکیل شده است که درون یک سیلندر کوچک قرار گرفته است. بسته به اینکه فشار در کدام طرف سوپاپ بیشتر است ساچمه در طرف دیگر سوپاپ قرار می گیرد. در سوپاپ های ساچمه ای برای مسدود کردن یکی از دهانه ها جهت اعمال نیرو از فنر بار گذاری شده استفاده می شود.

سوپاپ ساچمه ای گاهی به عنوان سوپاپ یکطرفه دوبل نیز شناخته می شود که در نماد گرافیک آن نیز مشخص است. خطوط نشان داده شده در نماد گرافیک بیانگر این است که جریان در جهت معکوس نیز برقرار می شود.

 

6-3-2 سوپاپ های کنترل فشار ( سوپاپ های کنترل جهت )

ابتدا در مورد اینکه یک سوپاپ کنترل فشار چیست و این که چه کاری در یک سیستم هیدرولیک انجام می دهد بحث می کنیم. هدف این بخش ارائه یک تصویر کلی و فهم عمیق از عملکرد نیروها در یک سیستم هیدرولیک، هنگام استفاده از سوپاپ کنترل فشار می باشد. همچنین نحوه کار و اصول طراحی انواع سوپاپ های کنترل فشار و کاربرد آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

دو نوع اصلی سوپاپ های طراحی شده برای کنترل فشار عبارتند از :

 1. سوپاپ های کنترل فشار با عملکرد مستقیم
 2. سوپاپ های کنترل فشار پایلوت دار

اصول کار تمام سوپاپ های کنترل فشار بر اساس دو نوع طرح اساسی فوق می باشد. هدف اولیه در هر مدار هیدرولیکی کنترل دبی و فشار مختلف در نظر گرفته شده است . این شش نمونه سوپاپ همراه با نماد گرافیکی آن در شکل ذیل نشان داده شده اند

سوپاپ فشار شکن مستقیم ساده ( سوپاپ های کنترل جهت )

متداول ترین نوع سوپاپ های کنترل فشار که کاربرد زیادی دارد، سوپاپ فشار شکن است که در سیستم های هیدرولیکی یافت می شود. این سوپاپ در حالت عادی بسته است و وظیفه آن محدود کردن حداکثر فشار در سیستم می باشد که این کار از طریق برگشت و تخلیه جریان روغن به مخزن صورت می گیرد.

تمام سوپاپ های فشارشکن دارای یک دهانه فشار هستند که به مسیر خروجی پمپ وصل می شود و یک دهانه تخلیه دارند که به مسیر برگشت سیال به مخزن متصل می گردد. هنگامی که فشار سیال درون سیستم بر ساچمه غلبه کند ارتباط بین دهانه ورود و خروج بر قرار شده که نتیجه ان بازگشت جریان به مخزن است.

در این سوپاپ یک ساچمه بایک مغزی مخروطی در جلوی دهانه ورودی فشار قرار دارد که بطور مستقیم توسط نیروی فنری که در پشت آن است دهانه فشار را بسته نگه می دارد. معمولاً فشار فنر قابل تنظیم می باشد و تا زمانیکه فشار سیستم کمتر از فشار فنر پشت مغزی باشد مغزی مخروطی دهانه را مسدود نگه می دارد.

هنگامی که فشار سیستم خیلی زیاد می شود و از فشار شکست بیشتر شود مغزی مخروطی از جایش بلند می شود. این عمل به جریان اجازه می دهد با عبور از مغزی به مخزن تخلیه شود. از این رو فشار مورد نیاز در سیستم مطابق با مقدار تنظیمی توسط سوپاپ فشار شکن می باشد. هنگامی که فشار جریان در سیستم هیدرولیک زیاد شود برای ایمنی سیستم، سوپاپ فشارشکن جریان را به درون مخزن بر می گرداند تا فشار مطلوب سیستم در مدار هیدرولیک حفظ شود.

این عمل، سیستم را از هر گونه اضافه بار ایجاد شده توسط عملگرها در سیستم های هیدرولیک محافظت می کند. یکی از وظایف مهم سوپاپ های فشار شکن، محدود کردن نیرو و گشتاور تولید شده به وسیله سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی است.

یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن دقت کرد طراحی یک فنر برای سوپاپ فشار شکن است به گونه ای که به اندازه کافی قوی باشد تا مغزی مخروطی را در شرایط دبی و فشار زیاد، بتواند بسته نگه دارد. نمونه ای از مدار هیدرولیکی شامل یک پمپ و سوپاپ فشار شکن در شکل (6-17) نشان داده است. پمپ و سوپاپ فشار شکن به صورت شماتیک نشان داده شده اند.

 

سوپاپ فشار شکن پایلوت دار یا مرکب ( سوپاپ های کنترل جهت )

سوپاپ فشار شکن پایلوت دار یا مرکب در دو مرحله عمل می کند. در یک ظرفیت عبور جریان، تحمل فشار سوپاپ های فشار شکن پایلوت دار نسبت به فشار شکن مستقیم بیشتر است. همچنین محدوده تنظیم فشار سوپاپ های پایلوت دار نیز وسیع تر است.

برای فهمیدن اینکه سوپاپ فشار شکن پایلوت دار چگونه طراحی شده است، قسمت اول سوپاپ فشارشکن پیلوت دار شامل قرقره اصلی است که در حالت عادی بسته می باشد و توسط فنر غیر قابل تنظیمی در وضعیت خود نگه داشته می شود. پایلوت در قسمت بالایی بدنه سوپاپ قرار دارد و شامل یک مخروط محدود کننده فشار می باشد که توسط یک فنر قابل تنظیم در جای خود نگه داشته می شود.

بدنه پایینی شامل مجراهای اتصال می باشد. پیستون تعادل در قسمت پایینی بدنه برای عبور کامل جریان پمپ به کار گرفته می شود. درحالت عادی، پیستون تعادل دروضعیت تعادل هیدرولیکی می باشد. فشار سیستم ازطریق دهانه ورودی به هر دو طرف پیستون اعمال می شود. بر روی بدنه پیستون سوراخ کوچکی به نام گذرگاه ایجاد شده است. فشار سیال از طریق این گذرگاه به طرف دیگر پیستون اعمال می شود این فشار از طریق مسیر پایلوت به مغزی پایلوت وارد می شود.

مغزی پایلوت توسط فنری که در پشت آن قرار دارد نگه داشته می شود. به محض اینکه فشار به حد کافی برسد و ازفشار فنری که پشت مغزی پایلوت قرار دارد بیشتر شود مغزی پایلوت به سمت عقب حرکت کرده و دهانه پایلوت باز می شود. مقداری از جریان سیال از طریق مسیر پایلوت به مخزن تخلیه می شود. با عبور جریان از مسیر پایلوت افت فشاری در پشت پیستون ایجاد می شود.

عدم تعادل فشار در طرفین پیستون سبب ایجاد نیروهای نامتعادل به طرفین پیستون خواهد شد. هنگامیکه اختلاف فشار در بالا و پائین پیستون به حدود kg/ 5/1 برسد، پیستون اصلی به سمت بالا حرکت نموده و بدین ترتیب دهانه خروجی اصلی باز شده و جریان سیال مستقیماً به مخزن هیدرولیک تخلیه می شود.

اگر جریان عبوری از سوپاپ افزایش یابد پیستون بالا رفته و اجازه عبور جریان بیشتری به مخزن را می دهد. همچنین عملکرد سوپاپ های مرکب ا می توان از طریق دهانه بالای پیستون از راه دور نیز کنترل نمود.

 

 

سوپاپ های کنترل جهت / سوپاپ های کنترل جهت / سوپاپ های کنترل جهت / سوپاپ های کنترل جهت / سوپاپ های کنترل جهت / سوپاپ های کنترل جهت

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته

 

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته

بطور کلی مدارهای هیدرولیک به دو دسته مرکز باز و مرکز بسته، تقسیم می شوند. این نوع مدار معمولاً توسط سوپاپ های کنترل جهت طراحی می شود. در مدارهای مرکز باز، در حالت خنثی یعنی زمانی که از جریان روغن ارسالی از پمپ استفاده نمی شود جریان روغن از سوپاپ کنترل جهت عبور کرده و به مخزن تخلیه می شود.

معمولاً در این نوع مدار از پمپ های جابجایی ثابت مثل پمپ چرخ دنده ای استفاده می شود. هر گاه در وضعیت خلاص، جریان مسدود شود و یا سوپاپ کنترل جهت در وضعیت مرکز قرار بگیرد جریان نیروی زیادی به سوپاپ فشار شکن مستقیم وارد می کند و باعث ایجاد حرارت زیادی خواهد شد.

در مدار مرکز بسته در وضعیت خلاص یا هنگامی که سوپاپ در وضعیت مرکزی قرار دارد، جریان ارسالی از پمپ هنگام عبور از سوپاپ کنترل جهت مسدود می شود. در این نوع مدار از پمپ با فشار قابل تنظیم مثل پمپ های پیستونی و یا از پمپ های جابجایی ثابت به همراه مدار بی بار کننده (سوپاپ فشارشکن) استفاده می شود.

وضعیت مرکزی یا خلاص در سوپاپ کنترل جهت سه وضعیته فراهم شده است. وضعیت خلاص باز و یا بسته بودن مدار را تعیین می کند همچنین کار انجام شده توسط سوپاپ به نوع ارتباط بین دهانه های p  و T و ارتباط بخش های B ، A بستگی دارد. چهار نوع از سوپاپ های کنترل جهت سه وضعیتی که معمولاً استفاده می شوند شامل: نوع باز، نوع بسته، تاندوم و نوع جریان پیوسته می باشند .

در این نوع سوپاپ ها تمام دهانه های P،T،A،B به هم متصلند. به عبارتی این سوپاپ با حالت خنثی باز رسم شده است که همه دهانه های سوپاپ به مخزن راه دارند. نمونه ای از کاربرد آنها برای کنترل حرکت موتور می باشد.

در این سوپاپ در وضعیت خلاص دهانه های p،t،A،B مسدود می باشد. نمونه ای از کاربرد آنها در مدارهای موازی است که برای توقف و نگه داشتن بار استفاده می شود.

در این دسته از سو پاپها دهانه های B،A به دهانه T متصل می باشند در حالی که دهانه P مسدود می باشد مادامیکه دهانه P بسته است، مدار از نوع مرکز بسته می شود. نمو نه ای از کاربرد این نوع سوپاپها در مدارهای موازی است که کنترل حرکت یک موتور هیدرولیک را در وضعیت خلاص انجام می دهد.

در سوپاپ های نوع تاندم، دهانه P به دهانه T متصل می شود و دهانه های B ، A بسته می باشند که نتیجه آن یک مدار باز است. کاربرد این سوپاپ ها در مدارهایی است که شامل پمپ هایی با دبی ثابت می باشد و مجراهای B ، A بسته شده و در وضعیت خلاص بار می تواند نگه داشته شود. در ادامه نمونه هایی از متداول ترین سوپاپ های کنترل جهت به کار رفته در مدارهای هیدرولیک شرح داده می شود.

 

سوپاپ کنترل جهت یکطرفه:

شکل های (6-7aوb) شکل شماتیک سوپاپ یکطرفه را همراه با کاربرد در مدار انباره را نشان می دهد. همانطور که قبلاً گفته شد سوپاپ های کنترل جهت به منظور کنترل جهت جریان در مدار هیدرولیکی به کار رفته اند. ساده ترین نوع سوپاپ های کنترل جهت، سوپاپ یکطرفه می باشد که اجازه عبور جریان سیال را در یک جهت می دهد و از حرکت جریان در جهت مخالف جلو گیری می کند.

شکل (6-8) ساختار داخلی سوپاپ یکطرفه را نشان میدهد. همانطور که در شکل نشان داده شده است یک فنر نگه دارنده مخروط را در نشیمنگاه خود نگه می دارد. در جهت جریان آزاد، فشار ناشی از جریان سیال بر نیروی فنر غلبه می کند.

اگر جریان سیال تمایل به حرکت در جهت مخالف داشته باشد، فشار جریان سیال همراه با نیروی فنر، مخروط را در وضعیت بسته نگه می دارد، بنابراین هیچ جریانی عبور نمی کند. افزایش فشار سبب ایجاد نیروی بیشتری برای نگه داشتن مخروط در نشیمنگاهش می شود.

سوپاپ یکطرفه با پایلوت باز کننده، نمونه دیگری از سوپاپ کنترل جهت یکطرفه می باشد. ساختار داخلی این سوپاپ در شکل (6-9) نشان داده شده است.

این نوع سوپاپ کنترل همیشه قادر به عبور جریان فقط در یک جهت می باشد. اگر فشار کافی به مسیر پایلوت این سوپاپ اعمال شود سوپاپ باز شده و جریان در هر دو جهت از سوپاپ یکطرفه عبورخواهد کرد. مخروط سوپاپ کنترل دارای پیستون پیلوت است که توسط یک مهره به ساقه مخروط متصل شده است.

هنگامی که هیچ جریانی وجود ندارد فنر، مخروط را با هل دادن ان در برابر پیستون پایلوت در نشیمنگاه خود نگه می دارد. هدف از مجرای تخلیه فرعی در زیر پیستون ممانت از افزایش تدریجی فشار در انتهای پیستون توسط روغن می باشد.

سوپاپ های کنترل پایلوتی اغلب در سیستم های هیدرولیکی به کار می روند که به منظور توقف عمل کنترل سوپاپ برای یک بخش از چرخه کاری تجهیزات استفاده می شود. بطور مثال نمونه ای از کاربرد آنها جهت توقف سیلندرهای هیدرولیک در یک موقعیت مشخص زیر بار است.

 

سوپاپ های کنترل جهت قرقره ای ( مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته )

با توجه به مبحث قبلی، در سوپاپ های کنترل جهت قرقره ای، از قرقره ها در درون ساختار داخلی سوپاپ کنترلبرای ایجاد مسیرهای متفاوت جریان استفاده می شود. این کار توسط باز و بسته شدن مجاری مختلف توسط شیارهای قرقره انجام می پذیرد.

قرقره یک مغزی استوانه ای می باشد که شیارهای قطور بروی آن وجود دارد که با حرکت لغزشی خود در داخل محفظه تعبیه شده در بدنه سوپاپ که تلرانس بسیار دقیقی نیز با آن دارد ارتباط بین دهانه های سوپاپ را قطع و وصل می کند.

لقی شعاعی بین قرقره و بدنه سوپاپ معمولاً کمتر از 2% میلی متر می باشد. از روش های مختلفی برای تحریک و جابجایی قرقره های سوپاپ های کنترل جهت می توان استفاده نمود از جمله این روش ها شامل مکانیکی، دستی، پنو ماتیکی، هیدرولیکی، کنترل پایلوتی و مکانیزم های الکتریکی می باشد.

 

سوپاپ کنترل جهت دو راهه ( مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته )

این نوع سوپاپ امکان عبور جریان را بین دو دهانه فراهم می کند. در شکل (6-7b) کاربرد یک سوپاپ یکطرفه در مدار تغذیه انباره ای را نشان می داد که نمونه ای از یک سوپاپ قطع و وصل دو وضیعته، دو راهه بود. نقش ان در این سیستم اتصال انباره به بار(منبع بار) در مواقع ضروری می باشد.برای عملکرد راحت تر، این قطعه هیدرولیکی با یک جریان تک قطبی همراه با یک کلید الکتریکی OFF،ON تحریک می شود.

 

سوپاپ های کنترل جهت سه راهه و چهار راهه ( مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته )

نمونه دیگری از سوپاپ کنترل جهت، سوپاپ های سه راهه و چهار راهه می باشد که به ترتیب شامل سه و چهار دهانه مجزا می باشند شکل (6-10a) مسیرهای عبور جریان را در دو سوپاپ چهار راهه نشان می دهد. با توجه به شکل نشان داده شده یکی از این سوپاپ ها به عنوان سوپاپ سه راهه استفاده شده است.

چون که دهانه T آن که به مخزن روغن منتهی می شود، مسدود می باشد. یکی از ساده ترین روش ها برای مسدودکردن دهانه ای از سوپاپ استفاده از پیچ می باشد که با پیچاندن آن در دهانه باز می توان آن را مسدود نمود.

با توجه به شکل، جریان سیال ارسالی از پمپ که وارد دهانه Pمی شود را می توان به یکی از مسیرهای خروجی دلخواه B،A هدایت نمود.

اکثر سوپاپ های کنترل جریان از قرقره های لغزشی برای تغییر مسیر جریان عبوری در سوپاپ استفاده می کنند. با توجه به موقعیت قرار گیری قرقره، جریان خروجی در یک مسیر معین از سوپاپ خارج می گردد. در سوپاپ های کنترل جهت، قرقره بصورت دو وضعیته و یا سه وضعیته طراحی می شود. حال اجازه بدهید تامسیرهای جریان را در هر کدام از سوپاپ های نشان داده شده در شکل بررسی کنیم.

 

سوپاپ سه راهه (سوپاپ چهار راهه استفاده شده به عنوان سوپاپ سه راهه):

در این حالت مسیر T، مسدود می باشد و فقط سه مسیر جریان P،B،A مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به موقعیت قرقره سیال میتواند در دو مسیر کاملا جدا از هم جریان پیدا کند.

موقعیت 1 قرقره:

در این حالت با توجه به شکل، سیال از مسیر P به B جریان می یابد. مسیر A، دراین حالت توسط قرقره مسدود شده است.

موقعیت دو قرقره :

در این حالت سیال میتواند از مسیر P به مسیر A جریان پیدا کند و مسیر B باتوجه به موقعیت قرقره مسدود می باشد.

سوپاپ چهار راهه ( مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته )

در این دسته از سوپاپ ها بستهبه موقعیت قرقره، سیال می تواند در چهار مسیر جداگانه جریان یابد. با توجه به شکل (6-10b)

 • موقعیت 1قرقره: سیال می تواند از مسیر P به A و از مسیر B به T جریان یابد.
 • موقعیت 2 قرقره: سیال می تواند از مسیرA به T و از مسیر P به B جریان یابد.

موقعیت های قرقره در سوپاپ چهار راهه

بوسیله یک سوپاپ کنترل جهت سه راهه جرین پمپ میتواند به دو مسیر مختلف یک مدار هدایت شود. یکی از کاربردهای شاحص سوپاپ کنترل جهت چهار راهه در مدارهای هیدرولیکی کنترل عملکردی دو سیلندر هیدرولیکی دو راهه می باشد. برای تغییر موقعیت قرقره می توان از مکانیزم های دستی، مکانیکی، سولنوئیدهای مغناطیسی و یا فشار پایلوت استفاده نمود.

 

 

مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته / مدارهای هیدرولیک مرکز باز و مرکز بسته

قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک

قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک

 

قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک

6-1 اهداف

بعد از مطالعه این فصل شخص قادر خواهد بود:

 • درباره قطعات متعدد کنترل بکار رفته در سیستم های هیدرولیک اطلاعات لازم را کسب نماید.
 • با ساختار و عملکرد انواع سوپاپ های به کار رفته در سیستم های هیدرولیک مانند سوپاپ های کنترل فشار، سوپاپ های کنترل جهت و سوپاپ های کنترل جریان و همچنین نمادهای گرافیکی مربوط به اجزاء به کار رفته در مدارهای هیدرولیکی آشنا شود.
 • با روش های مختلف تحریک سوپاپ آشنا و عملکرد آنها را شرح دهد.
 • تفاوت بین کنترل جریان متعادل و نامتعادل را تشخیص دهد.
 • نقش و کاربرد سوپاپ های سرور شرح دهد.
 • با عملکرد فیوزهای هیدرولیکی آشنا شود.
 • با نقش ارتعاش گیرها و هدف از کاربرد آنها در سیستم های هیدرولیک آشنا شود.
 • عملکرد انواع مختلف سوئیج های (کلیدهای) دما و فشار را فرا گیرد.

6-2 مقدمه

یکی از مهمترین بخش ها در سیستم های هیدرولیک، بخش کنترل می باشد. در هر سیستم هیدرولیکی جهت انجام عملیات مورد نظر انتخاب مناسب قطعات کنترل کاملاً ضروری بنظر می رسد. جریان سیال در ابتدا با کمک وسائل کنترلی با نام سوپاپ ها کنترل می شود. انتخاب این وسائل کنترل نه تنها شامل انتخاب درست بلکه انتخاب اندازه مناسب، روش راه اندازی آنها و قابلیت کنترل از راه دور آن نیز می باشد. در این فصل بطور مفصل در موردعملکرد وسایل کنترل مختلفی که در سیستم های هیدرولیکی کاربرد دارند بحث خواهد شد که در ذیل به آنها اشاره شده است:

 • سوپاپ های کنترل
 • سوپاپ های سرو
 • فیوزهای هیدرولیکی
 • سوئیچ های فشار و درجه حرارت
 • جذب کننده های شوک (ارتعاش گیرها)

 

6-3 سوپاپ های کنترل ( قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک )

یک سوپاپ، وسیله کنترلی است که برای تنظیم یا تغییر فشار، جهت و میزان جریان مایع یا گاز در خط لوله استفاده می شود. بطور عمده سوپاپ شامل یک تنگنا است که سطح عبور جریان می تواند متغیر باشد. برای تحریک و راه اندازی سوپاپ ها از مکانیزم های تحریک پنوماتیکی، دستی، الکتریکی و یا هیدرولیکی که توسط سیگنال های خارجی تحریک می شوند استفاده می شود. این ترکیب سوپاپ و راه اندازی به عنوان سوپاپ کنترلی یا سوپاپ کنترل اتوماتیک شناخته می شود.

 

بطور کلی سه نوع سوپاپ کنترلی وجود دارد:

1- سوپاپ های کنترل جهت:

سوپاپ های کنترل جهت، مسیر مورد نظر جهت حرکت سیال در مدار داده شده را تعیین می کنند. به عبارت دیگر از این سوپاپ ها برای کنترل مسیر جریان در مدار هیدرولیکی استفاده می شود این جزء فطعه ای از سیستم هیدرولیکی است که سبب حرکت و توقف جریان سیال و یا تغییر جهت در مدار می شود.

در مجموع سوپاپ کنترل جهت در واقع نوع طرح سیستم هیدرولیکی را از نظر باز و یا بسته بودن آن تعیین می کند. از مهمترین سوپاپ های کنترل جهت شامل انواع سوپاپ های قرقره ای و سوپاپ های یکطرفه می باشد.

 

2- سوپاپ های کنترل فشار:

سوپاپ های کنترل فشار، سیستم را در برابر تغییرات ناگهانی فشار حفاظت می کنند. این تغییرات نا خواسته فشار ممکن است در اثر کاهش میزان دبی یا افزایش ناخواسته آن بخاطر باز و بسته شدن سوپاپ ها بوجود آید. سوپاپ های فشارشکن، کاهنده فشار، توالی، تخلیه فشا، ترمزی و خنثی کننده، فشار تدریجی و ثابت را در سیستم هیدرولیکی کنترل می کنند.

تغییرات ناگهانی می تواند افزایش آنی در فشار را تا 4 برابر فشار طبیعی در سیستم ایجاد نموده و به همین دلیل است که کاررد وسایل کنترل فشار درهر مدار هیدرولیکی ضروری می باشد. از قطعات هیدرولیکی نظیر جاذب های ارتعاشی برای یکنواخت کردن فشار و یا خفه کردن شوک های حاصل در سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود.

 

3- سوپاپ های کنترل جریان:

میزان جریان سیال در سیستم های هیدرولیکی توسط سوپاپ های کنترل جریان کنترل می شود. سو پاپ های کنترل جریان، حجم روغن مورد نیاز در قسمت های مختلف سیستم های هیدرولیکی را تنظیم می کنند. از سوپاپ های کنترل جریان نامتعادل در جایی که کنترل دقیق سرعت مورد نیاز نمی باشد استفاده می شود.

میزان جریاندبی با افت فشار در طول سوپاپ کنترل جریان تغییر می کند. سوپاپ های کنترل جریان حساس به فشار (متعادل) به منظور ایجاد جریان یکنواخت در مدار بکار می روند. این سوپاپ ها به طور اتوماتیک تغییرات فشار را تنظیم می کنند. از این رو دانستن نقش و عملکرد اولیه انواع قطعات مختلف کنترلی سیستم ضروری است. همچنین بررسی و مطالعه نقش هر یک از این سوپاپ ها به تفصیل مورد نیاز می باشد.

 

6-3-1 سوپاپ های کنترل مسیر ( قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک )

همانطور که در بالا به طور خلاصه بحث شد، سوپاپ ای کنترل مسیر جریان در مدار هیدرولیکی بکار می روند. ساختار اولیه این دسته از سوپاپ ها بصورت دو یا چند وضعیته و دارای تعدادی دهانه اتصال یا مجرا بوده که بصورت دستی توسط یک اهرم تحریک می شوند و تغییر وضعیت می دهند. تعداد مجراها در سوپاپ ها به معنای تعداد دهانه های اتصال می باشد که امکان عبور جریان را فراهم می کنند.

یک سوپاپ چهار راهه شامل 4 مجرای B، A، T، P می باشد. سوپاپ سه وضعیته توسط سه خانه مربع متصل یافته نشان داده می شود. چندین مکانیزم برای راه اندازی یا تغییر مسیر سوپاپ وجود دارد از جمله اهرم دستی، پدالی، دکمه فشاری، هیدرولیکی، مکانیکی، پنوماتیکی، سولنوئیدی و فنر نمونه هایی از آنها می باشند.

 

سوپاپ های کنترل جهت معمولاً باز (NO) و معمولاً بسته (NC) 

سوپاپ های کنترل جهت همچنین به انواع سوپاپ های معمولاً باز و معمولاً بسته طبقه بندی می شوند. این اصطلاح معمولاً مختص سوپاپ های کنترل جهت می باشد که در نمونه هایی از سوپاپ های دو وضعیته مطابق شکل های ذیل نشان داده شده اند.

 

سوپاپ کنترل جهت با تحریک مستقیم و پیلوتی ( قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک )

در سوپاپ هایی که بصورت مستقیم راه اندازی می شوند نیرو به طور مستقیم بر قرقره (اسپول) وارد شده و موجب تغییر وضعیت آن می شود. سوپاپ کنترل جهت با تحریک مستقیم می تواند هم به طور دستی و هم سولو نو ئیدی به کار انداخته شود. در نمونه نشان داده شده با بستن مدار و تحریک سولونوئید نیروی الکترو مغناطیسی تولید شده، سیم پیچ را به طرف میدان مغناطیسی می کشد.

در نتیجه این عمل بین فشار اتصالی، قرقره را در همان جهت جابجا می کند در حالیکه فنر برگشت دهنده متراکم می شود. تغییر در وضعیت قرقره سوپاپ، سبب باز کردن مجرای P به A و باز کردن مجرای B به مجرای T یا مخزن می شود در نتیجه سیلندر باز می شود. با قطع جریان، فنرهای برگشته دهنده قرقره را به عقب یعنی وضعیت مرکزیش حرکت می دهند.

عمدتاً در سوپاپ هایی که بصورت مغناطیسی راه اندازی می شوند از کلید های قطع کن دستی نیز استفاده شده است تا امکان اینکه بصورت دستی نیز بتوان آنها را راه اندازی نمود فراهم شود. این عمل را می توان با فشار دادن بینی که در انتهای سوپاپ قرار گرفته انجام داد.

( قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک )

در سیستم های هیدرولیک که نیاز به دبی هایی بالاتر از gpm35 باشد، نیروی بیشتری برای تغییر وضعیت قرقره مورد نیاز است و روش تحریک مستقیم برای راه اندازی سوپاپ امکان پذیر نمی باشد. بنابراین از مکانیزم تحریک پاپلوتی استفاده می شود. شکل (6-3) عملکرد سوپاپ کنترل جهت یا راه انداز پاپلوتی را نشان می دهد. این سوپاپ ها با بکارگیری فشار هوا در برابر پیستونی که در دو انتهای قرقره (اسپول) قرار دارد به کار انداخته می شوند.

سوپاپ بالایی به عنوان سوپاپ پایلوت شناخته می شود در حالی که سوپاپ پائینی سوپاپ اصلی است که بکار انداخته می شود. در بعضی از سوپاپ های پایلوتی، سوپاپ پایلوت از نیروئی هیدرولیکی در به کار انداختن سوپاپ اصلی استفاده می کند. روغن مورد نیاز سوپاپ به منظور انجام این عمل از یک منبع داخلی یا منبع خارجی تامین می شود.

هنگامی که سوپاپ پایلوت تحریک می شود، روغن به یک سمت قرقره اصلی هدایت می شود. تغییر ایجاد شده در وضعیت قرقره سبب باز شدن مجرای فشار به بخش کار خواهد شد. از طرفی جریان برگشتی به عقب به سمت مخزن هدایت می شود. در کنترل از راه دور جریان سیال ارسالی به سوپاپ پایلوتی از یک منبع خارجی تامین می شود.

از مزایای پایلوت خارجی (کنترل از راه دور) آن است که تاثیر هر پارامتر دیگر بر سیستم اصلی احساس نمی شود و امکان فیلتر اسیون رسوبات از عملکرد سوپاپ پایلوت مراقب می کند. علاوه بر این امکان تخلیه داخلی و خارجی سوپاپ فراهم می شود. در حالت تخلیه داخلی سوپاپ پایلوت، روغن به طور مستقیم به محفظه مخزن سوپاپ اصلی  جریان می یابد.

در زمان عمل کردن قرقره کنترل اصلی ، ضربات موجی و کوبش جریان یا فشار ایجاد شده در مجرای مخزن بر قسمت بدون فشار سوپاپ اصلی همانند سوپاپ پایلوت تاثیر می گذارند. اما با تخلیه خارجی سوپاپ یا به عبارت دیگر تغذیه جریان روغن پایلوت برگشتی به مخزن ممکن است از این تاثیر جلوگیری شود.

برای درک مفهوم سوپاپ های کنترل جهت یا راه اندازی پایلوتی، بهتر است نمونه نشان داده شده است. در شکل (6-4) را در نظر بگیریم. این شکل شماتیکی از مقطع برشی خورده سوپاپ چهار راهه با پایلوت راه انداز را نشان می دهد.

همانطور که در شکل نشان داده شده است فنرها در هر دو انتهای قرقره قرار گرفته اند و هنگامی که هیچگونه هوایی وجود نداشته باشد قرقره را در وضعیت مرکزی قرار می دهد. هنگامی که هوا از طریق مجرای چپ داخل می شود فشار ناشی از آن پیستون را هل داده تا وضعیت قرقره را به سمت راست تغییر دهد.

به طور مشابه وقتی هوا از سمت راست وارد می شود فشار ناشی از آن پیستون را هل داده تا وضعیت قرقره را به سمت چپ تغییر دهد. نماد گرافیکی این سوپاپ در شکل (6-5) نشان داده شده است.

 

 

قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک / قطعات کنترل در یک سیستم هیدرولیک

عملکرد موتور هیدرولیکی

عملکرد موتور هیدرولیکی

 

عملکرد موتور هیدرولیکی

                   عملکرد موتور هیدرولیکی

 

عملکرد موتور هیدرولیکی :

عملکرد یک موتور هیدرولیکی به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله:

 • دقت در تولید آن
 • توجه به تلرانس های کوچک
 • نشت داخلی
 • اصطکاک بین قطعات درگیر باهم
 • آشفتگی سیال داخلی

در عین حال که نشت داخلی بین ورودی و خروجی موتور به کاهش بازده حجمی منجر می شود، افت در بازده مکانیکی نیز در اثر اصطکاک بین قطعات در گیر و آشفتگی سیال اتفاق میافتد.

جدول ذیل بازده کلی نمونه ای از هیدرو موتورهای دنده ای، پیستونی و تیغه ای را نشان می دهد.

 

جدول 4-1: مقایسه بازده کلی در انواع هیدروموتورها

 راندمان (%)نوع موتور
75-70موتورهای دنده ای
85-75موتورهای تیغه ای
95-85موتورهای پیستونی

عملکرد موتور هیدرولیکی بر اساس پارامترهای اصلی مشابهی با راندمان حجمی، راندمان مکانیکی و راندمان کلی، همانند پمپ های هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

4-5-1 راندمان حجمی

راندمان حجمی  یک موتور هیدرولیکی به روش زیر بدست می آید.

 

که در این رابطه:

: برابر است با دبی تئوری که موتور باید مصرف کند.

: برابر است با دبی واقعی که بوسیله موتور مصرف شده است.

با استفاده از معادله بالا مشخص می شود که راندمان حجمی یم موتور هیدرولیکی دقیقاً عکس پمپ هیدرولیکی می باشد. دلیل آن این است که یک موتور، جریان بیشتری را نسبت به چیزی که باید از نظر تئوری مصرف کند نیاز دارد.

با توجه به در نظر گرفتن مقدار نشتی در پمپ ها، مقدار جریانی را که باید از نظر تئوری تولید کند را تولید نمی کند با داشتن مقادیر و می توان میزان بازده حجمی را محاسبه نمود، یعنی دبی تئوری را می توان با استفاده از معادله ای که قبلاً ذکر شد تعیین کرد. میزان دبی واقعی نیز، اندازه گیری می شود.

 

4-5-2 راندمان مکانیکی

راندمان مکانیکی یک موتور هیدرولیکی را می توان از طریق فرمول ذیل تعیین نمود:

=  راندمان  مکانیکی

که در این رابطه:

: گشتاور واقعی تحویل داده شده توسط موتور

: گشتاور تئوری موتور می باشد.

چناچه مقادیر و مشخص باشند می توان راندمان مکانیکی موتور را به راحتی تعیین نمود. گشتاور تئوری را می توان از طریق رابطه (4-5) تعیین نمود.

که در این رابطه:

برحسب nmیا in- lbs

برحسب یا in3/rev

P: فشار برحسب pa و یا psi

T: بوسیله معادله زیر تعیین می شود:

در سیستم انگلیسی

با استفاده از معاملات فوق، در می یابیم که راندمان مکانیکی موتور هیدرولیکی کاملاً عکس راندمان مکانیکی پمپ هیدرولیکی می باشد. دلیل آن به خاطر این است که یک پمپ به گشتاور بیشتری نسبت به گشتاوری که باید از نظر تئوری مصرف کند نیاز دارد. بادر نظر گرفتن اصطکاک ایجاد شده گشتاوری که بوسیله موتور تولید می شود نسبت به گشتاوری که باید از لحاظ تئوری تولید کند کمتر است.

راندمان کلی:

راندمان کلی موتورهای همانند پمپ ها از حاصل ضرب راندمان حجمی و مکان یکی تعیین می شود.

توان واقعی داده شده به موتور توان واقعی خروجی موتور = راندمان کلی

که در این رابطه:

: برحسب نیوتن متر

N: برحسب رادیان بر ثانیه

P: برحسب پاسکال Pa

: برحسب مترمکعب بر ثانیه

یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت این است که توان واقعی داده شده به یک موتور توسط سیال به عنوان توان هیدرولیکی شناخته می شود، توان واقعی تحویل داده شده بوسیله موتور به یک بار از طریق یک شفت دوار به عنوان توان ترمزی شناخته می شود.

 

موتورهای پله ای الکتروهیدرولیکی

یک موتور پله ای الکترو هیدرولیکی ، دستگاهی است که از یک موتور پله ای الکتریکی کوچک برای کنترل توان بسیار زیاد حاصل از یک موتور هیدرولیکی استفاده می کند این مجموعه شامل سه جزء است:

 1. موتور پله ای الکتریکی
 2. سوپاپ سرو هیدرولیکی
 3. موتور هیدرولیکی

این سه جزء مستقل، زمانی که در یک حالت خاص ترکیب شوند گشتاور خروخی بالایی را فراهم می کنند که چند صد برابر بیشتر از توانی است که یک موتور پله ای الکتریکی تولید می کند. موتور پله ای الکتریکی، یک مقدار ثابت و دقیق از دوران را برای هر پالس الکتریکی دریافت شده، فراهم می کند.

این موتور به طور مستقیم به یک بر گردان خطی گردان از سوپاپ سر و جفت می شود. گشتاور خروجی موتور الکتریکی باید قادر باشد تا بر نیروهای جریان در سوپاپ سرو غلبه کند. نیروهای جریان در سوپاپ سرو به طور مستقیم با میزان جریان عبوری از سوپاپ سرو متناسب است. گشتاور مورد نیاز برای راه اندازی برگردان خطی گردان برای غلبه بر نیروی محوری به اندازه جریان در سوپاپ سرو بستگی دارد.

موتور هیدرولیکی مهمترین جزء سیستم EHSM است. ویژگی های عملکرد موتور هیدرولیکی، عملکرد سیستم EHSM را تعیین می کنند. از این سیستم بخصوص برای کنترل دقیق موقعیت و سرعت مورد استفاده قرار می گیرند.

این موتورها با جابجایی هایی در حدود 4% اینچ مکعب (6/5 cm3) تا 7 اینچ مکعب تقریباً در دسترس هستند. میزان توانایی آنها بین 2/6 kw3/5 hp و است. از جمله کاربردهای آنها در ماشین های پارچه بافی، نورد کاغذ، غلتک های تغذیه، سیستم های ذخیره خودکار، ماشین ابزارها، بالابرها، نوار نقاله ها و آسانسورها می باشد.

 

 

عملکرد موتور هیدرولیکی / عملکرد موتور هیدرولیکی / عملکرد موتور هیدرولیکی / عملکرد موتور هیدرولیکی / عملکرد موتور هیدرولیکی

هیدور موتورها با چرخش پیوسته

هیدور موتورها با چرخش پیوسته

 

4-4 هیدور موتورها با چرخش پیوسته

موتورهای هیدرولیکی با چرخش پیوسته عملگرهایی هستند که می توانند به طور دائم بچرخند. بجای تاثیر بر روی سیال مثل آنچه پمپ ها انجام می دهند، هیدرو موتورها تحت تاثیر سیال قرار می گیرند و توسط سیال به کار انداخته می شوند. بدین ترتیب، موتورهای هیدرولیکی، گشتاور تولید کرده و حرکت چرخشی پیوسته ای ایجاد می کنند.

هنگامی که بدنه موتور هیدرولیکی توسط یک منبع خارجی تحت تاثیر فشار قرار می گیرد، اکثر موتورهای هیدرولیکی بر روی بدنه خود مسیرهای تخلیه ای دارند که آب بندهای شفت را محافظت می کند.

هیدروموتورها عمدتاً به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

 • موتورهای چرخ دنده ای
 • موتورهای تیغه ای
 • موتورهای پیستونی

در ادامه هر یک از هیدروموتورها تحلیل خواهد شد.

4-4-1 موتورهای چرخ دنده ای ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

موتورهای چرخ دنده ای دارا ساختار ساده ای می باشند. موتورهای چرخ دنده ای، گشتاور را از طریق فشار هیدرولیکی وارد بر سطح دنده های چرخ دنده توسعه می دهد. با تغییر مسیر جریان سیال وارد بر موتور، جهت چرخش موتور را می توان معکوس نمود. همانند پمپ های چرخ دنده ای حجم جابجایی موتور چرخ دنده ای نیز ثابت می باشد. موتورهای چرخ دنده ای با توجه به بارهای فشاری وارد بر آن متعادل نمی باشد.

با توجه به فشار بالا در مجرای ورودی و فشار پایین در مجرای خروجی این اختلاف فشار سبب اعمال بارهای نا متقارن به شفت و یاتاقان ها شده و عمر یا تاقان ها را کاهش می دهد. موتورهای چرخ دنده ای معمولاً در محدوده فشار 140Kg/ یا psi2000 و سرعت های عملکردی rpm2400 کار می کنند. حداکثر ظرفیت جریان این دسته از هیدروموتورها ipm550 (لیتر در هر دقیقه) می باشد موتورهای هیدرولیکی می توانند از نوع چرخ دنده داخلی باشند.

موتورهای چرخ دنده داخلی قابلیت کار در فشارها و سرعت های بالاتری را دارند. همچنین حجم جابجایی موتورهای چرخدنده داخلی بیشتر از موتورهای چرخ دنده خارجی می باشد. موتورهای پیچی نیز نمونه ای از موتورهای چرخدنده ای محسوب می شوند.

همانند پمپ ها، موتورهای هیدرولیکی پیچی نیز از سه پیچ در گیر با هم استفاده می کنند. مجموعه پیچ چرخان، عملکرد بسیار آرامی را ایجاد می کند. موتورهای پیچی قادرند در فشارهای بالاتر از psi2990 به کار انداخته شوند و حجم جابجایی آنها بالاتر از 227% لیتر می باشد.

مهمترین مزیت موتورهای چرخ دنده ای ،طرح ساده و هزینه پایین و همچنین تحمل پذیری آنها در برابر آلودگی های زیاد می باشد. از جمله معایب اصلی موتورهای چرخ دنده ای، بازدهی پایین و نشت نسبتاً بالا در آنها می باشد.

 

4-4-2 موتورهای پره ای ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

سختار داخلی موتورهای تیغه ای کاملاً مشابه با پمپ های تیغه ای می باشد. با این وجود اساس کار آنها با هم تفاوت دارد. در موترهای تیغه ای، گشتاور توسط فشار هیدرولیکی وارد بر سطوح تیغه ایجاد شده و سبب گردش شفت خروجی می شود. زمانی که رو تور می چرخد، تیغه ها در امتداد سطح رینگ حلقوی حرکت می کند، چرا که نیروی ناشی از فنرهای مورد استفاده در آن سبب می شود تیغه ها به طور شعاعی به سمت بیرون حرکت کنند.

تا زمانی که رو تور دوران نکند. هیچ نیروی خارج از مرکزی ایجاد نمی شود بنابراین تیغه ها می بایست دارای چندین مکانیسم دیگر جهت نگه داشتن آنها در برابر رینگ حلقوی باشند. در نمونه ای از طرح ها از فنرهایی استفاده می شود یا در نمونه ای از تیغه هایی که تحت تاثیر بار گذاری فشاری است استفاده شده است. حرکت رفت و برگشتی تیغه ها سبب آببندی بهتر شده و از نفوذ سیال از مجرای ورودی به مجرای خروجی جلوگیری می کند.

 

موتورهای تیغه ای متعادل و نامتعادل ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

 شکل (4-5a) نمونه ای از موتور تیغه ای نا متعادل را نشان می دهد که متشکل از یک محفظه دایره ای می باشد که دارای رو تور گریز ازمرکز است و بر روی روتور، چندین پره تحت تاثیر بار فشاری و یا فنر می باشد. بیشترین نیرو توسط سیال در تیغه های بالایی ایجاد می شود.

چون جریان سیال هنگام عبور از مجرای ورودی، سطح بیشتری از پره ها را در نیمه بالایی موتور تحت فشار قرار می دهد و سبب چرخش هیدرو موتور در جهت خلاف عقربه های ساعت می شود. حجم جابجایی هیدرو موتور در اینجا ناشی از خارج از مرکز بودن آن است.

 در نوع نامتعادل، تمام فشارهای ورودی بر یک سمت روتور وارد می شود و بار شعاعی وارد بر یا تاقان شافت بسیار بزرگ می باشد. این مشکل بزرگ را می توان با کاربرد موتور تیغه ای متعادل تا حدودبی  کاهش داد. طرح شماتیکی از عملکرد پمپ تیغه ای نامتعادل در شکل (b5-) نشان داده شده است.

در نوع متعادل، سطح داخلی بدنه به شکل بیضوی است و دارای دو مجرای ورود و دو مجرای خروج می باشد البته عملاً بر روی بدنه پمپ یک مجرای ورودی و یک مجرای خروجی وجود دارد. این طرح سبب می شود که فشار بصورت مساوی در دو طرف شفت اصلی پمپ اعمال می شود و نیروهای وارد بر شفت متعادل خواهد بود.

موتورهای تیغه ای عمدتاً از نوع متعادل می باشند. چون که موتورهای تیغه ای بطور هیدرولیکی متعادل می شوند و حجم جابجایی آنها ثابت است. این موتورها می توانند در فشارهای بالاتر از kg/ 175(2490psi) و سرعت های بالاتر از rpm4000 بکار انداخته شوند.

معمولاً حداکثر جریان ارسال شده به این موتورها در محدوده rpm950 می باشد. موتورهای تیغه ای در نوع پیستونی، نشت  داخلی بیشتری دارند به همین خاطر کاربرد آنها در سیستم های کنترل نیرو توصیه نمی شود.

 

4-4-3 موتورهای پیستونی ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

موتورهای پیستونی به لحاظ ساختار مشابه با پمپ های پیستونی می باشند. موتورهای پیستونی می توانند از نوع جابجایی ثابت و یا جابجایی متغیر باشند. این دسته از موتورها گشتاور را از طریق فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و برگشت آن در داخل سیلندر تولید می کنند.

بطور ساده در هیدرو موتورهای پیستونی از پیستون های یکطرفه ای استفاده می شود که باز شدن توسط فشار سیالی است که بر آنها اعمال می شود و با برگشت خود سیال را تخلیه می کنند. حرکت رفت و برگشتی پیستون توسط مکانیزمهای مختلفی نظیر حلقه خارج از مرکز، محور خمیده و یا زاویه دار به حرکت دورانی شافت تبدیل می شود.

تعداد پیستون ها در هیدرو موتورهای پیستونی فرد می باشد. این امر سبب می شود تعداد یکسانی از پیستون ها عمل مکش و دهش را با هم انجام دهند و جریان یکنواختی ایجاد شود. در این هنگام یکی  از سیلندرها توسط سوپاپی مسدود می باشد.

موتورهای پیستونی معمولاً، موثرترین موتورها در میان همه موتورها می باشند. آنها قابلیت کار در سرعت های  بسیار بالای rpm12000 و همچنین فشارهایی بالاتر از 350 kg/ را دارند. موتورهای پیستونی بزرگ قابلیت ارسال جریان بیشتر از ipm1500 را دارند.

 

موتورهای پیستونی را می توان به انواع زیر طبقه بندی نمود:

 1. موتورهای پیستونی شعاعی
 2. موتورهای پیستونی محوری

 

موتورهای پیستونی شعاعی ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

در موتورهای پیستونی شعاعی روتور نسبت به رینگ حلقوی بصورت خارج از مرکز قرار گرفته است و با دوران خود حرکت رفت و برگشتی پیستون ها تامین می شود. شکل (4-6) برشی از موتورهای پیستونی شعاعی را نشان می دهد. پیستون ها به دلیل نیروی گریز از مرکز به سطح داخلی بدنه موتور می چسبند. دهانه های ورودی و خروجی توسط دیواره ثابت از هم جدا می شوند.

با هدایت سیال به نیمی از سوراخ های سیلندر، دیواره ثابت همانند یک سوپاپ هیدرولیکی ثابت عمل کرده و پیستون ها را به صورت شعاعی بطرف بیرون می راند. در سمت دیگر روتور با برگشت پیستون ها امکان تخلیه سیال فراهم می شود. کورس حرکت رفت و برگشتی پیستون های تحت فشار که با دوران رو تور ایجاد می شود به میزان خارج از مرکز قرار گرفتن روتور نسبت به بدنه بستگی دارد.

بنابراین حجم جابجایی هیدرو موتورهای پیستونی به سطح مقطع پیستون ومیزان خروج از مرکز روتور بستگی خواهد داشت. کاربرد هیدرو موتورهای شعاعی معمولاً برای توان های بالا محدود می شود.

 

موتورهای پیستونی محوری ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

در یک موتور پیستونی محوری، پیستون ها بصورت محوری و موازی با هم بر روی بلوک سیلندر یا همان رو تور قرار دارند.

اساساً دو نوع طرح از این موتورها وجود دارد. این طرح ها عباتند از :

 1. موتورهای پیستونی محوری با صفحه زاویه دار
 2. موتور پیستونی محوری با محور خمیده

 

موتور پیستونی محوری با صفحه زاویه دار ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

شکل (4-7) یک طرح از هیدرو موتور با صفحه زاویه دار را نشان می دهد که در آن شفت محرک موتور و بلوک سیلندر روی محور یکسانی قرار گرفته اند، در اینجا فشار هیدرولیکی وارد بر انتهای پیستون ها واکنشی در برابر صفحه زاویه دار ثابت بوجود می آورد. این عکس العمل باعث می شود تا بلوک سیلندر متناسب با سطح پیستون ها با گشتاور ایجاد شده به چرخش در آید.

همچنین این گشتاور تابعی از زاویه صفحه دار می باشد. موتورهای پیستونی محوری یا بصورت جابجایی ثابت و یا جابجایی متغیر طراحی می شوند. زاویه صفحه زاویه دار یا سواش پلیت معمولاً حجم جابجایی را تعیین می کند. در هیدرو موتورهای جابجایی متغیر، صفحه بر روی یک طوقه شناور قرار داده می شود. زاویه این صفحه را میتوان با ابزار مختلفی مثل چرخ دستی و یا با یک سیستم کنترل سر و تغییر داد.

با افزایش زاویه این صفحه، ظرفیت گشتاور افزایش می یابد، اما سرعت شفت محرک کاهش پیدا می کند. گیره های مکانیکی معمولاً حالت یکپارچه دارند، بنابراین ظرفیت های سرعت و گشتاور در محدوده مجاز باقی می ماند.

بلوک سیلندر در یک موتور پیستونی محوری با صفحه زاویه دار با گشتاوری می چرخد که متناسب با سطح پیستون است این گشتاور همچنین تابعی از زاویه صفحه زاویه دار است. هیدرو موتورهای پیستونی بصورت جابجایی ثابت و یا جابجایی متغیر طراحی می شوند. زاویه صفحه زاویه دار (سواش پلیت) معمولاً حجم جابجایی را تعیین می کند.

موتورهای پیستونی با محور خمیده ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

تصویر (4-9) شماتیکی از موتور پیستونی با محور خمیده را نشان می دهد. در این هیدرو موتور نیز گشتاور از طریق اعمال فشار روی پیستون های که حرکترفت و برگشتی انجام می دهند ایجاد می شود. در این طرح، بدنه سیلندر و شفت متحرک با یک نسبت به یکدیگر نصب می شوند در نتیجه نیرو بر روی شفت متحرک وارد می شود.

اصول کار ( هیدور موتورها با چرخش پیوسته )

روغن وارد شده به موتور در ابتدا از صفحه سوپاپ عبور کرده و سپس به انتهای پیستون که در برابر مجرای ورودی قرار دارد وارد می شود. این پیستون های تحت فشار، فلانج شفت مقابل را فشار داده و هنگامی که به سمت دورترین نقطه از صفحه سوپاپ حرکت می کنند شفت متحرک را به چرخش  در می آورند. نقش صفحه سوپاپ هدایت روغن به پیستون های مناسب جهت حفظ چرخش موتور است. بنابراین در این نوع موتور، حرکت محور پیستون باعث چرخش بدنه سیلندر می شود.

جابجایی موتور متناسب با کل سطح پیستون بوده و به نسبت سینوس زاویه بین محور بدنه سیلندر و محور شفت خروجی تغییر می یابد. بنابراین، سرعت و گشتاور به این زاویه بستگی دارد که بین حداقل 7 درجه تا حداکثر 30 درجه متغیر است. با وجود یک جریان ورودی ثابت، این زاویه هر چقدر کوچکتر باشد. سرعت بالاتر است و درفشار ماکزیمم ثابت، هر چقدر زاویه کوچکتر باشد، گشتاور ماکزیمم کوچکتر خواهد بود.

 موتور پیستونی محوری با محور خمیده دارای کار آیی بالایی بوده و در مقایسه با موتورهای دیگر نشتی بسیار کمتری دارد. از این موتور به طور گسترده در سیستم های سرو (خود تنظیم) هواپیما استفاده می شود. با توجه به بررسی های انجام شده درباره موتورها با صفحه زاویه دار و موتورهای با محور خمیده، مشخص شد که ویژگی های موتور محوری با صفحه زاویه دار بسیار مشابه با ویژگی های موتورهای محوری با محور خمیده می باشد که زاویه صفحه زاویه دار جایگزین زاویه محور گردیده است.

حجم جابجایی هر کدام از این موتورها می تواند با تغییر این زاویه تغییر یابد. کاهش بازده پیچشی موتورهای محوری با صفحه زاویه دار از طریق نیروی اصطکاکی اش صفحه در برابر صفحه زاویه دار ایجاد می شود. این موضوع به کاهش در توان خروجی بدلیل افزایش درجه حرارت منجر می گردد و همچنین اصطکاک بیش از حد، استهلاک حلقه سرو را افزایش می دهد. کاهش در اندازه پیچش را می توان از طریق فشار زیاد و ثابت یک سوپاپ سرو بر طرف کرد.

افتهای ناشی از اصطکاک در یک موتور هیدرولیکی باعث کاهش گشتاور خروجی نسبت به میزان  تئوری آن می گردد. بنابراین گشتاور تئوری برابر با مقدار گشتاوری است که توسط یک موتور بدون اصطکاک تحویل داده شده و آن را میتوان از طریق معادله (4-5) که قبلاً توضیح داده شد تعیین کرد، این رابطه برابر است با:

که در این رابطه:

P: فشار بر حسب پاسکال

بنابراین گشتاور تئوری تنها متناسب با فشار نیست، بلکه متناسب با حجم جابجایی نیز می باشد.

 

 

هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته / هیدور موتورها با چرخش پیوسته

هیدروموتورها

هیدروموتورها

هیدروموتورها

 

هیدروموتورها :

4-1 اهداف

بعد از مطالعه این فصل، شخص قادر خواهد بود:

 • تفاوت بین هیدرو موتورها و پمپ های هیدرولیک را تشخیص دهد.
 • طرح و ساختار انواع هیدروموتورهای مورد استفاده در سیستم های هیدرولیک را درک و توضیح دهد.
 • عملکرد هیدروموتورهای گوناگون نظیر هیدرو موتورهای چرخ دنده ای، پره ای و پیستونی را تشریح و با تعیین راندمان های کلی، مکانیکی و حجمی آنها کارایی آنهارا ارزیابی کند.
 • اندازه و نوع هیدروموتورها را برای کاربرد در سیستم های هیدرولیک مختلف تعیین کند.
 • پارامترهای عملکردی موثر در هیدروموتورها را درک کند.

 

4-2 اصول کار

هیدرو موتورها به عنوان عملگرهای دورانی طبقه بندی می شوند. اما اگر بخواهیم دقیق تر شویم، اصطلاح (عملگر دورانی) به نوعی دستگاه خاص اختصاص داده می شود که دوران آن به کمتر از 360 درجه محدود می شود. هیدرو موتورها برای انتقال توان سیال بصورت حرکت دورانی بکار می روند. ساختار هیدرو موتورها شباهت زیادی به پمپ ها دارد.

البته، همانطور که قبلاً استنباط شد، نقش پمپ ها، افزودن انرژی به سیستم هیدرولیکی برای انتقال توان به نقاط مورد نظر می باشد در حالی که هیدرو موتورها دقیقاً عکس این کار را انجام می دهند. آنها انرژی را از سیال دریافت کرده و جهت انجام کار مفید به انرژی مکانیکی در خروجی خود تبدیل می کنند.

به عبارت ساده تر، به جای تحت فشار قرار دادن سیال یعنی کاری که پمپ انجام می دهد، سیال بر سطح داخلی هیدروموتور، فشار اعمال می کند و از این طریق گشتاور تولید می شود. با توجه به اینکه هم مجراهای ورودی و هم مجراهای خروجی در هیدرو موتورها ممکن است تحت فشار قرار گیرند، اکثر هیدرو موتورها دارای زهکش خارجی می باشند.

هیدرو موتورها می توانند دارای دوران محدود یا متوالی باشند. هیدرو موتورها با دوران محدود، هیدرو موتورهای نوسانی نامیده می شوند که می توانند حرکت رفت و برگشتی ایجاد کنند. موتورهای دورانی پیوسته (هیدروموتورها) همانطور که قبلاً گفته شد شباهت زیادی به پمپ ها دارند و برای استقامت در برابر نیروهای مختلف طراحی می شوند و کاربرد عمده ای در قسمت های مختلف  دارند.

انتقال هیدرواستاتیک، نمونه ای از سیستم های هیدرولیکی می باشند که جهت ایجاد حرکت از یک پمپ و یک هیدرو موتور تشکیل شده اند. بنابراین در یک سیستم انتقال هیدرولیکی بطور خلاصه ابتدا توسط پمپ، انرژی مکانیکی به انرژی سیال تحت فشار (هیدرولیکی) تبدیل و سپس انرژی هیدرولیکی توسط عملگرها به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. در این فصل، انواع گوناگون هیدروموتورها از نقطه نظر طرح و ساختار بررسی و همچنین کارکرد آنها نیز ارزیابی می شود.

هیدرو موتورها را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:

 1. هیدرو موتورها با دوران محدود
 2. هیدرو موتورها با دوران پیوسته

در ادامه هر کدام از هیدرو موتورها به اختصار بررسی می شود.

3-4 هیدروموتور با دوران محدود

این نمونه از هیدرو موتورها در خروجی آنها، حرکت دورانی با زاویه به محدود ایجاد می شود و همچنین در هر دو جهت یک گشتاور انی تولید می کند در حالی که تنها به یک فضای کوچک نیاز داشته و سیستم ساده ای دارد. این هیدرو موتورها شامل یک محفظه می باشند که در برگیرنده سیال و صفحه متحرکی است که در معرض فشار سیال قرار می گیرد. صفحه متحرک به یک شفت خروجی متصل است و آن را به گردش درمی آورد.

4-3-1 بررسی ظرفیت گشتاور عملگرهای هیدرولیکی تیغه ای دوار با چرخش محدود از نوع تک تیغه ای

مجموعه اصطلاحات ذیل را در نظر می گیریم:

RR: شعاع خارجی روتور بر حسب متر

RV: شعاع خارجی بر حسب متر

L: عرض پره بر حسب متر

P: فشار هیدرولیکی بر حسب پاسکال یا PSI (پوند بر اینچ مربع)

F: نیروی هیدرولیکی وارد بر پره بر حسب نیوتن

A: سطح موثر پره در تماس با روغن بر حسب متر مربع

T: ظرفیت گشتاور بر حسب نیوتن در متر می باشند

نیروی وارد بر پره برابر است بافشار در سطح پره که از طریق رابطه ذیل تعیین می شود:

F=P

گشتاور برابر است با نیرو در میانگین شعاع پره که از طریق رابطه ذیل محاسبه می شود:

T=P

با مرتب کردن رابطه فوق داریم:

T=

حجم جابجایی  برابر است با :

از ترکیب دو فرمول بالا، فرمول زیر بدست می آید:

T=

از رابطه فوق مشخص است که ظرفیت گشتاورر با افزایش فشار یا با افزایش حجم جابجایی و یا هر دو، افزایش می یابد. نمونه ای از کاربردهای مختلف هیدرو موتورهای دورانی با چرخش محدود شامل موارد ذیل می باشند

 • نوار نقاله برای دسته بندی
 • چرخاندن سوپاپ
 • بالابرها
 • ضربه زدن بین ایستگاه های کار
 • تثبیت موقعیت برای جوشکاری
 • بالا بردن، چرخیدن و تخلیه