پری فیلتر (Pre-filter) یا پیش‌فیلتر، به فیلتری گفته می‌شود که قبل از فیلتر اصلی در یک سیستم تصفیه یا فیلتر قرار می‌گیرد. این فیلترها به منظور حذف ذرات بزرگتر و مواد ناخالص اولیه از هوا، آب، یا هر سیال دیگری که باید تصفیه شود، استفاده می‌شوند. استفاده از پری فیلترها باعث می‌شود که فیلتر اصلی با کارآیی بالاتری عمل کند و طول عمر بیشتری داشته باشد، زیرا از گرفتگی و انسداد سریع جلوگیری می‌کند.

خرید پری فیلتر

 

پری فیلتر (Pre-filter) یا پیش‌فیلتر، به فیلتری گفته می‌شود که قبل از فیلتر اصلی در یک سیستم تصفیه یا فیلتر قرار می‌گیرد. این فیلترها به منظور حذف ذرات بزرگتر و مواد ناخالص اولیه از هوا، آب، یا هر سیال دیگری که باید تصفیه شود، استفاده می‌شوند. استفاده از پری فیلترها باعث می‌شود که فیلتر اصلی با کارآیی بالاتری عمل کند و طول عمر بیشتری داشته باشد، زیرا از گرفتگی و انسداد سریع جلوگیری می‌کند. ادامه مطلب