درایر تبریدی  به انگلیسی ” Refrigerated air dryers ” که با نام خشک کن یخچالی تبریدی نیز شناخته میشود . برای از بین بردن رطوبت و کاهش دمای هوای حاصله از کمپرسور موجب ورود هوای مناسب می شود. دستگاه درایر تبریدی دارای سیستم عملکرد بسیار ساده ای می باشد. این دستگاه ها به عنوان یک مبدل بین کمپرسور و قسمت ورودی هوا به سالن نصب می شوند و هوای وارد شده به سالن را تصفیه می کنند. برای تمامی دستگاه ها هوای دارای رطوبت به مانند سم می ماند. رطوبت هوا و ذرات آب موجود در آن باعث خورده شدن قطعات فلزی و کاهش طول عمر آن ها می شوند. از طرف دیگر در کارخانه های مواد غذایی و یا سردخانه ها ورود آب و رطوبت باعث فاسد شدن غذا ها و میوه ها می شود و به همین علت استفاده از دستگاه درایر تبریدی بسیار ضروری است. به طور کلی دستگاه درایر تبریدی در تمامی مکان هایی که از سیستم کمپرسور هوا برای تهویه هوا استفاده می کنند کاربردی است. اما به دلیل حساسیت در برخی مکان ها نیاز بیشتری برای نصب آن ها احساس می شود.

خرید درایر تبریدی ” یخچالی ” – Refrigerant Air Dryers

درایر تبریدی یا خشک کن هوای فشرده یخچالی عملکردی همانند یخچال و فریزر دارد . به کمک یک کمپرسور که با گاز فریون کار می کند و یک مبدل اواپراتور سرمای انجماد شده تا +3 درجه سانتی گراد را به مجراهای هوای فشرده بصورت القایی منتقل می کند . در اثر سرد شدن هوای فشرده بخار آب به قطره تبدیل می شود و به یک ( واتر ترپ ) تله آب گیر منتقل شده و توسط یک شیر برقی یا مکانیکی تخیله و از سیستم هوای فشرده خارج می شود . در این روش خنک کاری هیچگاه نباید بیشتر از +3 درجه سانتی گراد انجام شود ، زیرا باعث تشکیل بلور های یخ در مجرای هوای فشرده شده و خساراتی به همراه خواهد داشت. این روش بهترین و کم هزینه ترین و متداول ترین راه برای جدا سازی رطوبت با نقطه شبنم +3 درجه سانتی گراد می باشد.
ادامه مطلب