جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

Boeing/NASA-Glenn 05

انستیتوی تحقیقات مهندسی دانشگاه نیومکزیکو(NMERI) کنفرانس Halon Options Technical / Working را هر ساله برای 11 سال است که برقرار می کند و به بررسی عامل های جایگزین و آزمایش آنها می پردازد. در واقع تا به حال هیچ اجماعی در مورد جایگزین های Halon صورت نگرفته است. تحلیل و بررسی گنجایشOBIGGS در اتاق های […]