مطالب ارسالی توسط محمد رضا جباری

فصل هشتم _ افت ولتاژ در مدارها

پیوست1- نحوه محاسبه افت ولتاژ در یک خط با نقاط متعدد برداشت نیرو در طول آن 8P1-0- کلیات       در سیستمهای توزیع نیروی برق فشار ضعیف و همینطور در مدارهای تاسیسات ساختمانها، همه مدارها ساده نیستند. یعنی تمامی بار مدارها در انتهای آنها متمرکز نمی باشد. در بسیاری موارد از نقاط مختلف در طول یک […]

فصل هشتم _ افت ولتاژ در مدارها

فصل هشتم افت ولتاژ در مدارها 433-800- پیشگفتار 800-1- ملاحظات عمومی برای محاسبه و انتخاب اجزای یک مدار فشار ضعیف در توزیع با تاسیسات برقی، معمول بر این است که به ترتیب زیر عمل شود: 1-بر آورد بار مدار (شدت جریان طرح ) بخش711)، که بقیه اجزا با توجه به آن انتخاب می شوند. 2-انتخاب […]

فصل هفتم_حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 4

 فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان پیوست 4- حداقل سطح مقطع هادیها (فشار ضعیف)  7P4-0- کلیات    سطح مقطع هادیها با توجه به نوع و جنس هادیها و کاربرد آنها در تاسیسات، نباید از مقادیر تعیین شده کمتر باشد. در اغلب موارد علت انتخاب حداقل سطح مقطع هادی برای هر کاربرد احتیاجی به […]

فصل هفتم _ حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 3

فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان پیوست 3- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدولهای خلاصه VDE 0100 7P3-0- کلیات ایجاد حفاظت در برابر اضافه بار با استفاده از جدولهای طبق VDE 0100     نظر به اینکه استفاده از جدولهای VDE 0100 از قدیم در ایران معمول بوده و از […]

فصل هفتم_حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 2

 فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان پیوست 2- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از روش (iec 3645-523  (فشار ضعیف) 7P2-0- کلیات ایجاد حفاظت در برابر اضافه بار با استفاده از جدولهای IEC 3645523        روشهای ارائه شده توسط IEC-3645523  بیش از پیش در دنیا عمومیت یافته و در حال حاضر […]

ضریب بار (Ioad factor)

 7P1-3- ضریب بار (Ioad factor)    خارج قسمت توان میانگین یک دوره بار به حداکثر در خواست در آن دوره، ضریب بار نامیده می شود. دوره بار ممکن است یک روز، یک ماه با یک شال انتخاب شود. در شبکه های بزرگ ضریب بار یکساله معمول می باشد که تغییرات همه فصول را به حساب […]

فصل هفتم _ حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان پیوست1- مفاهیم و تعریفهای مربوط به بر آورد بار       یاد آوری- شاید بعضی مطالب ارائه شده در این پیوست، بیش از حد انتظار باشد ولی با توجه به آشنایی کمی که نسبت به این مطالب در خارج از صنعن توزیع و انتقال نیرو وجود دارد، تصمیم […]

حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان

718- حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان    هر یک از فازها باید مجهز به وسیله کشف و قطع اضافه جریان باشد اما جز در مواردی که در زیر گفته شده است، لزومی به قطع فازهای سالم نخواهد بود: 1-اگر قطع تنها یک فاز موجب بروز خطر کند مانند موتورهای سه فاز 2-در سیستمهای […]

اثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه

717-2- اثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه     برای قضاوت درباره اثار مکانیکی احتمالی جریانهای اتصال کوتاه و کنترل حد ایستادگی تجهیزات برقی در برابر این جریانها، طبق شکل 717-2 لازم است حداکثر شدت جریان آنی یا (ip) بدست آید. محاسبه ip ، در صورت معلوم بودن مشخصه های کامل مدار، باید طبق خواسته های استاندارد […]

حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار

 716-4- حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار با نیت جلوگیری از بی برق شدن مدار      در مواردی که قطع ناگهانی مدار ممکن است باعث بروز خطر شود، توصیه می شود از نصب حفاظت در برابر اضافه بار صرفنظر شود. از این مواردند: 1-مدار تحریک ماشینهای گردان (سنکرون)؛ 2-مدار تغذیه آهنر باهای بالاتر؛ 3-ثانویه […]

7-15- انتخاب و محاسبه عملی مدارها

715- انتخاب و محاسبه عملی مدارها با توجه به جریان مجاز و لزوم اعمال ضرایب تصحیح برای دما همجواری 715-0- مقدمه     روش انتخاب سطح مقطع یک مدار از روی جریان بار و مفاهیم جنبی مربوط به آن، به نحوی است که گفته شد.آشنایی با این مفاهیم برای درک مطالب لازم است و با استفاده […]

7-13- شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها

 713- شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها (continuous current- carring capacity)      شدت جریان  با شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها، جریانی است که کابل با هادی می تواند در شرایط معین، از نظر نوع عایق و نحوه نصب و شرایط دیگر مانند دمای محیط و غیره ، بدون آنکه به […]

711-3- تعیین g برای مدارهای پریز

711-3- تعیین g برای مدارهای پریز     برآورد توان پریزها در ساختمانهای مسکونی و اپارتمانها همیشه مورد سوال بوده است. بعضیها اعتقاد دارند توان هر پریز باید عددی بین 100 تا 200 وات انتخاب شود. در مبحث 13 از مقررات ملی ساختمانی ایران “طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها”، گفته شده است که مصرف هر […]

7-11- شدت جریان طرح

 711- شدت جریان طرح                                  design current 711-0- کلیات      طبق تعریف شدت جریان طرح، جریانی است که پیش بینی می شود در شرایط عادی از مدار عبور کند. برآورد شدت جریان طرح یا ، در عین حالی که بخشی از علوم مهندسی است، جنبه هایی از مردم شناسی، آمار و همچنین اقتصاد را در […]

حفاظت در برابر اضافه بار

71- حفاظت در برابر اضافه بار 710- کلیات     برای طرح یک مدار الکتریکی، قبل از هر چیز لازم است مصرف آن یا شدت جریان طرح تعیین شود. به عبارت دیگر باید نوع مصرف، شدت جریان عادی مصرف و جریانهای اضافه بار موقت مصرف کننده هایی که از مدار تغذیه می کنند مشخص شوند تا […]

فصل هفتم _ حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

فصل هفتم حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان 700- پیشگفتار 700-1- ملاحظات عمومی      هر شدت جریانی که بیش از شدت جریان نامی باشد، اضافه جریان نامیده می شود. اما آیا هر اضافه جریان به یک اندازه اهمیت دارد و به یک نوع باید برای آن چاره جویی شود؟و مهمتر آن، شدت جریان نامی یک […]

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 10

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی  پیوست 10- بررسی سیستمهای   TN- S وTN-C از نظر سازگاری با سیستمهای الکترونیکی ساختمانها (EMC=Electro-Magantic Compatibility) (EMI= Electro-Magantic Interference) 6P10-0- کلیات     در بند 621-2-1 اشاره شده است که همبندی، علاوه بر تامین ایمنی، سیستمهای الکترونیکی را در برابر آثار امواج الکترومغناطیسی حفاظت می نماید. برای همین در آستانه […]

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 9

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست 9- استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عامل 30 میلی آمپر یا کمتر به عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر تماس مستقیم ممنوع است.   6P9 -0- کلیات   در بند 621-4، با نحوه کار وسایل حفاظتی جریان تفاضلی آشنا شدیم و گفتیم که از انواع […]

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 8

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی  پیوست 8- حفاظت در برابر برقگرفتگی با استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه Fault voltage operated protective 6P8-0- کلیات     علاوه بر وسایل حفاظتی جریان تفاضلی که شرح آنها در بند 621-4 داده شده است، در بعضی موارد اگر استفاده از این وسایل ممکن نباشد، از […]

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 7

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست 7- خطراتی که در اثر پاره شدن هادی حفاظتی/ خنثا PEN در سیستم TN بوجود می آید. 6P7-0- کلیات    ملاحظات نظری و تجربی نشان می دهند که مهمترین اتفاق خطرناکی که در یک سیستم TN هم از نظر جانی و هم از نظر مادی بشر را تهدید […]