تصفيه هوا ( Air treatment )

بررسي كلي ( General ) در تصفيه هوا

تصفيه هوا ،براي مصرف كننده مهم است كه هواي فشرده كيفيت خوبي داشته باشد . اگر هوا حاوي آلودگي باشد ، محصول نهايي را تحت تأثير قرار مي دهد ، هزينه هاي عدم پذيرش محصول سريعاً بالا مي رود و كم هزينه ترين راه حل سريعاً به گرانقيمت ترين راه حل تبديل مي شود . مهم است كه كيفيت هواي فشرده را هم راستا با استراتژي كيفي شركت قرار دهيد و حتي تلاش نمائيد تا نيازهاي آتي را نيز فراهم آوريد.

هواي فشرده مي تواند حاوي مواد ناخواسته اي باشد ، به عنوان مثال آب به صورت قطره يا بخار ، روغن به صورت قطره يا معلق در هوا و نيز گرد و غبار . باتوجه به منطقه بكارگيري هواي فشرده ، اين مواد مي توانند  توليد نهايي را تحت تأثير قرار دهند و حتي باعث افزايش هزينه ها گردند . هدف از تصفيه هوا اين است كه كيفيت هواي فشرده را مطابق نظر مشتري توليد كنيم .

3-2-2 بخار آب در هواي فشرده (Water vapour in the compressed air ) در تصفيه هوا

هواي موجود در اتمسفر هميشه حاوي رطوبت است ، اين رطوبت به شكل بخار آب مي باشد . رطوبت مي تواند در هواي فشرده وارد شود و  مشكلاتي بوجود آورد ، از جمله هزينه هاي بالاي تعمير و نگهداري ، كاهش طول عمر و كارائي ابزار ، مقدار زياد عدم پذيرش ، افزايش نشتي ، ايجاد تداخل در سيستم كنترل و ابزارها ، كاهش طول عمر سيستم لوله كشي در اثر خوردگي و نصب گرانتر . آب را مي توان با استفاده از لوازم متعددي جدا كرد ، از جمله پس سردكن ها ، جداكننده هاي آب تقطير ، خشك كن هاي تبريدي و خشك كن هاي جذبي .

كمپرسوري كه با فشاري بالاتر از 7 بار كار مي كند ، هوا را تا 8/7  حجم فشرده مي سازد . اين امر توانايي هوا را نيز براي نگاه داشتن بخار تا 8/7 كاهش ميدهد . مقدار آبي كه آزاد مي شود ، اهميت زيادي دارد . به عنوان مثال يك كمپرسور kW 100 كه هواي ˚C 20را با رطوبت نسبي %60  مكش مي نمايد ، طي 8 ساعت كاري تقريباً 85 ليتر آب توليد مي كند . در نتيجه ، مقدار آبي كه بايد جدا شود به منطقه كاربرد هوا بستگي دارد . اين امر به نوبه خود تعيين مي كند كه استفاده از چه خنك كننده و خشك كني مناسبت تر است .

3-2-2 روغن در هواي فشرده  (Oil in the compressed air ) در تصفيه هوا

مقدار روغن در هواي فشرده به چندين فاكتور بستگي دارد ، از جمله نوع دستگاه ، طرح ، سن ، وضعيت و غيره . در اين خصوص ، دو نوع اصلي طرح كمپرسور وجود دارد ، كمپرسورهايي كه در محفظه فشرده سازي با مواد روانساز كار مي كنند و كمپرسورهايي كه بدون مواد روانساز كار مي كنند .

در كمپرسورهاي روغن كاري شونده ، روغن در فرايند فشرده سازي شركت دارد و همچنين بطور كامل و يا جزئي هواي فشرده را همراهي مي كند . با اين وجود در كمپرسور هاي مارپيچي و پيستوني روغن كاري شونده مدرن ، مقدار روغن موجود در هوا اندك است . به عنوان مثال در يك كمپرسور مارپيچي روغن كاري شونده ، مقدار روغن در هوا كمتر از
mg / 3 در ˚C 20 است . محتواي روغن را مي توان با استفاده از فيلترهاي چند مرحله اي كاهش داد . اگر چنين راه حلي را انتخاب مي كنيد ، مهم است كه محدوديتهاي كيفيت ، ريسك ها و هزينه هاي انرژي را نيز مورد توجه قرار دهيد .

3-2-2 ميكرو ارگانيسم ها در هواي فشرده ( Microorganisms in the compressed air ) در تصفيه هوا

بيش از %80 ذراتي كه هواي فشرده را آلوده مي كنند اندازه شان كمتر از μm  2 است و بدين ترتيب به راحتي از فيلتر ورودي كمپرسور عبور مي كنند . سپس اين ذرات در سيستم لوله كشي پخش مي شوند و با آب و پسماندهاي روغن و رسوبات لوله مخلوط مي شوند . اين امر باعث رشد ميكرو ارگانيسم ها ( موجودات  ذره بيني ) مي شود . نصب يك فيلتر بلافاصله بعد از كمپرسور مي تواند از وقوع چنين خطراتي ممانعت كند . با اين وجود ، براي اينكه هواي خالص و استريل شده اي داشته باشيد بايد كنترل كاملي بر رشد هرگونه باكتري در مرحله بعد از فيلتر داشته باشيد .

اين امر زمانيكه گازها و گازهاي معلق در هوا را بتوان ( از طريق بارور سازي الكتريكي يا تعليق ) حتي بعد از چندين مرحله گذراندن از فيلتر ، بصورت قطرات تغليظ كرد ، پيچيده تر نيز مي شود . ميكرو ارگانيسم ها در سراسر ديواره هاي فيلتر رشد مي كنند ، بنابراين ميزان تراكم آنها در قسمتهاي دروني و بيروني فيلتر يكسان است .

طي بررسي هاي به عمل آمده ، اثبات شده است كه ميكرو ارگانيسم ها در سيستم هاي هواي فشرده با هواي خشك نشده و رطوبت بالا ( % 100 ) رشد مي كنند . آلودگي كوچكتر از μm  1 و از آن طريق ميكرو ارگانيسم مي تواند از فيلتر ورودي كمپرسور عبور كنند .

روغن و مواد آلوده كننده ديگر به عنوان مواد غذايي اين ميكرو ارگانيسم ها عمل مي كنند . قاطعانه ترين روش خشك كردن هوا تا رطوبت كمتر از % 40 است ، كه مي تواند با استفاده از خشك كن هاي جاذب سطحي و همچنين در دماي اتاق از خشك كن هاي تبريدي حاصل گردد .

3-2-2 صافي ها ( Filters ) در تصفيه هوا

صافي هاي اليافي جديد براي جدا كردن روغن خيلي مؤثر هستند . با اين وجود كنترل دقيق مقدار روغن باقي مانده در هوا بعد از گذراندن از صافي مشكل است ، زيرا كه درجه حرارت تأثير مهمي بر روي فرايند جداسازي دارد . همچنين

ميزان بازدهي تحت تأثير مقدار روغن و مقدار آب آزاد در هواي فشرده قرار دارد.

براي كسب بهترين نتيجه بايد هوا تا جائيكه امكان دارد خشك شود . اگر در هوا آب وجود داشته باشد ، صافي هاي استريل ، كربن و روغن نتايج خوبي ارائه نمي دهند . صافي هاي اليافي فقط مي توانند روغنهايي را كه به شكل قطره يا معلق در هوا هستند جدا كنند . بخار روغن بايد با استفاده از فيلتري كه داراي كربن فعال است ، جدا شود . يك صافي اليافي كه بدرستي نصب شده است به همراه يك پيش صافي از قبل تعبيه شده ، مي تواند مقدار روغن موجود در هواي فشرده را تقريباً تا mg / 01/0در دماي ˚C 21 كاهش دهد . يك صافي كربن فعال مي تواند مقدار روغن موجود در هواي فشرده را تقريباً تا  mg / 003/0در دماي ˚C 21 كاهش دهد .

صافي هاي كربني بايد داراي  مقدار كربن مناسبي باشد و به لحاظ ابعادي به گونه اي نصب شود كه افت فشار به حداقل برسد . براي تأثير بهتر ، فيلترها بايد تا جاييكه ممكن است نزديك وسيله مورد نظر نصب شوند . بعلاوه بايد آنها را بدقت كنترل نمود و هر چند وقت يكبار آنها را تعويض كرد . صافي هائي كه داراي كربن فعال هستند فقط آلودگي هايي را كه به شكل بخار مي باشند ، جدا مي سازند ، به عنوان مثال روغن . صافي هاي استريل بايد در سيستم لوله كشي نصب شود و به كمك بخار عمل استريل را انجام مي دهند . ظرفيت صافي براي جدا كردن روغن از هواي فشرده در درجه حرارت هاي متفاوت ، تغيير  مي كند .

داده هايي كه در مجموعه خصوصيات ويژه صافي تعيين شده است هميشه در درجه حرارت بخصوصي كاربرد دارد ، بطور معمول در˚C  21 . كه تقريباً با كاركرد يك كمپرسور هوا خنك در دماي˚C  10  انطباق دارد . بنابراين آب و هوا و تغييرات فصلي ، تنوع درجه حرارت را

تغيير مي دهد ، كه اين امر به نوبه خود ظرفيت جداسازي صافي را تحت تأثير قرار مي دهد.

يك كمپرسور روغنكاري نشونده نياز به فيلتر روغن ندارد . بدين اين معني است كه كمپرسور در فشار پاييني كار مي كند ، كه مصرف انرژي را كاهش مي دهد . در بسياري از موارد نشان داده شده است كه كمپرسورهاي روغنكاري نشونده هم به لحاظ اقتصادي و هم كيفي بهترين راه حل مي باشند .

3-2-2 پس سردكن ها  ( Aftercooler ) در تصفيه هوا

هواي فشرده بعد از فشرده سازي داغ است ، غالباً بين ˚C 200 – 70 مي باشد . بنابراين براي كاهش دما از يك پس سردكن استفاده مي شود ، همچنين محتواي آب را نيز كاهش مي دهد و هم اكنون در تأسيسات كمپرسور به عنوان يك قطعه استاندارد  گنجانده مي شود . پس سردكن ها ، هميشه بايد مستقيماً بعد از كمپرسور نصب شوند . اين مبدل گرما است كه هواي گرم را سرد مي كند ، و سپس بخش اصلي آب  تقطير را هرچه سريعتر ته نشين مي نمايد ، در غير اينصورت به داخل سيستم وارد  مي شود . پس سردكن هم مي تواند آب خنك و هم هواخنك باشد و بطور كلي با يك جداكننده آب به همراه تخليه اتوماتيك است .

3-2-3 جدا كننده آب ( Water separator ) در تصفيه هوا

بيشتر دستگاه هاي فشرده ساز داراي يك پس سردكن و نيز جداكننده آب هستند و بدين ترتيب آب را تا جائيكه ممكن است جدا كرده و تقطير مي كنند . با انتخاب صحيح و اندازه درست دستگاه جدا كننده آب مي توان % 90-80  بازدهي به دست آورد .

3-2-4 قطرات كوچك روغن ( Oil as droplets ) در تصفيه هوا

روغن به صورت قطرات كوچك تا حدودي در پس سردكن و جداكننده آب تقطير ويا به همراه ميعان آب جدا مي شود و بدنبال آب حركت مي كند . اين شيرابه روغن / آب از نقطه نظر محيطي به عنوان روغن زائد طبقه بندي مي شود و نبايد وارد سيستم فاضلاب و يا مستقيماً وارد طبيعت شود.

قوانين جديد و شديد تري بطور مستمر با توجه به كنترل فضولات محيط زيست ارائه ميگردند . تخليه و جمع آوري ميعان نيز شامل اين قوانين پرهزينه مي باشند .

يك راه حل ساده و مقرون به صرفه براي حل اين مشكل اين است كه از يك جدا كننده روغن / آب استفاده كنيم ، به عنوان مثال با يك صافي ديافراگمي كه آب تميز را تخليه و روغن را به داخل مخزن مخصوصي هدايت مي كند .