ترجمه کلمات – 04

ترجمه

Page

No.

Activity Page

D

توليدات محصولات روزانه

532

152000

Dairy Products  Manufacturers

تجارت محصولات روزانه

772

512204

Dairy Products Trading

سرويسهاي ثبت اطلاعات

1809

729003

Data Entry Service

وسايل نگهداري اطلاعات

Data Storage Media

تجارت ملزومات و تجهيزات كامپيوتر

1450

515046

See: Computer Equipment & Requisites Trading

تجارت اطلاعات

756

512105

Dates Trading

تحصيلدار قرض

1849

749910

Debt Collectors

موارد تزييني و تجارت ديوارهاي تقسيم

1367

514321

Decorating Materials & Partitions Trading

كلينيك هاي دندانپزشكي

1863

851213

Dental Clinics

آزمايشگاه هاي  دندانپزشكي

1864

851302

Dental Laboratories

پاساژ- ساختمانهاي خريد

1521

521903

Department Stores

كلينيك هاي پوست شناسي وطب مقارتبي

1863

851211

Dermatology & Dendrology Clinic

ساختار هاي نمك زدايي گياهان

622

452019

Desalination Plant Contractor

نمك زدايي گياهان

603

410002

Desalination Plant

سرويسهاي طراحي و كارهاي هنري

548

222204

Design & Artwork Services

Detergents و توليدات گند زدايي

550

242402

Detergents & Disinfectants  Manufacturers

Detergents  وتجارت گند زدايي

1377

514903

Detergents & Disinfectants Trading

كلينيك هاي تشخيص بيماري

Diagnostic Clinics

كلينيك- كلي

1863

851201

See : Clinic-General

تجارت الماس

Diamonds Trading

سنگهاي نفيس و گرانبهاو ورواريد

1135

513503

See: Pearls & Precious Stones Trading

توليدات پارجه قنداق

542

210904

Diaper  Manufacturers

موتور ديزل- قسمتها و لوازم يدكي

Diesel Engine-Part & Accessories

تجارت لوازم يدكي موتورها و ماشين آلات

1509

515074

See :  Engines & Machinery Spare Part Trading

شركت هاي تهيه كننده موتورهاي ديزل

Diesel Engine Suppliers

تجارت پمپها ، موتور ها، دريچه هاولوازم يدكي

1473

515052

See: Pumps, Engines ,Valves&  Spare Part Trading

موتور ديزل- قسمتها و لوازم يدكي

Diesel Engine-Part & Accessories

تجارت پمپها ، موتور ها، دريچه هاولوازم يدكي

1473

515052

See: Pumps, Engines ,Valves&  Spare Part Trading

موتورهاي ديزل – فروشها وسرويس

Diesel Engines- Sales & Services

نگه داري و تعمير موتورها وتجهيزات دريايي

1632

526012

See: Marine Equipment &  Engine Repairing Maintenance

سرويسهاي تنظيم وزن ورژيم غذايي

1864

851903

Dieting & Weight Control Services

باطري هاي ديجيتالي

Digital Batteries

بازرگاني باطري ها

1293

513612

See: Batteries Trading

تصورات ديجيتالي

Digital Imaging

پردازش عكسهاي جنبشي و عكسها

1845

749402

See: Photographer & Motion Pictures Processing

سرويسهاي فروش مستقيم

Direct Marketing Services

خريد از ميان سرويسهاي كاتالوگ

1562

521905

See: Purchasing Through Catalogue Services

سرويسهاي كارتهاي تخفيف

1728

651908

Discount Cards Services

نمايش ساختن محصولات

601

380903

Display Products Marking

ورقه هاي قابل عرضه آلومينيوم و توليدات كانتينر

578

289921

Disposable Aluminum Plates & Container Manufacturers

توليدات كارد و چنگال پلاستيكي قابل عرضه

552

252001

Disposable Plastic Cutlery Manufacturers

سرويسهاي خنك كننده ناحيه اي

1858

749931

District Cooling Services

باشگاه هاي غواصي

1870

924106

Diving & Snorkeling Clubs

تجارت تجهيزات غواصي

1420

515013

Diving Equipment Trading

سرويسهاي غواصي

1849

749908

Diving Services

بازديد پرونده ها و جعل اسناد

1829

742209

Document Inspection & Forgery  Detection

فيلم برداري از پرونده

1866

921102

Documentary Filming

سرويسهاي تميز كننده پرونده ها

1848

749906

Documents Cleanings Services

سرويسهاي كپي كننده پرونده ها

1847

749901

Documents Copying  Services

سرويسهاي مفهوم كننده پرونده ها

1858

749925

Documents Destroying  Services

سرويسهاي منابع پرونده ها

1858

749926

Documents Storage  Services

حمل و نقل پرونده ها

1717

641106

Documents Transport

تجارت اشپزخانه خانگي

1057

513418

Domestic Kitchen Trading

توزيع گاز خانگي

1301

514106

Domestic Gas Distribution

بازرگاني در و پنجره وديگر فلزات ساختماني

Doors, Windows & Other Building Metal Products Trading

تجارت محصولات فلزي ساختمان

1353

514305

See: Building Metal Products Trading

توليدات در و پنجره وديگرمحصولات پلاستيكي ساختماني

Doors, Windows & Other Plastic Building

توليدات محصولات

554

252012

Products Manufacturers

توليدات در و پنجره وديگرمحصولات پلاستيكي ساختماني

Doors, Windows & Other Plastic Building

تجارت محصولات

1376

514331

Products Trading

به جلو راندن تجهيزات تجاري

Drafting Equipment Trading

بازرگاني اسباب طراحي مهندسي

1494

515058

See: Engineering Designing Instrument  Trading

ساختارهاي خشك اندازي فاضلاب

Drainage Contractor

ساختارهاي فاضلاب و گند آب

620

452010

See: Sewage & Drainage Contractor

ساختار لايه رويي و آباد سازي

Dredging & Reclamation Contractors

ساختار لايه رويي كانال

604

451007

See: Canal Dredging Contractors

تجارت سبزيهاي خشك و ميوه

779

512229

Dried Vegetables & Fruit Trading

ساختارهاي حفاري كننده –خوب و اكتشافي

Drilling Contractors –Well & Exploration

تجارت تجهيزات كنترل نامحسوس و هشدار

1494

515059

See: Security Control & Alarm Equipment Trading

ساختمان حفاري شده مناسب آب

527

014004

Water Well Drilling Contraction

حفاري مناسب نفت و گاز طبيعي

528

112001

Oil & Natural Gas Well Drilling

تجهيزات و منابع حفاري

Drilling Equipment & Supplies

تجارت تجهيزات مناسب حفاري

1449

515041

See: Well Drilling Equipment Trading

حفاري مجهز و تر و تازه

Drilling Rig Refurbishment

حفاري مناسب نفت و گاز طبيعي

528

112001

See: Oil & Natural Gas Well Drilling

سرويسهاي حفاري ذخيره و توليد مهندسي

1826

742143

Drilling , Stock & Production Engineering Services

مدارس آموزش رانندگي

Driving Schools

مدارس آموزش رانندگي موتورسيكلت

1860

809014

See: Motorcycle Driving Schools

توليدات خمره و طبل

Drums & Barrels Manufacturers

توليدات خمره و طبل

575

289905

See: Metal Drums& Barrels Manufacturers

تجارت باطري هاي خشك

1292

513611

Dry  Batteries Trading

سرويسهاي پاك كننده خشك

1872

930103

Dry Cleaning Service

عملكردهاي Dry Docks

584

351102

Dry Docks Operations

بسته بندي سبزي جات و ميوه هاي خشك

530

151307

Dry Fruit & Vegetable Packaging