درباره کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور ، جهان روز به روز به انرژی الکتریکی وابسته تر می شود. منابع نیروی الکتریکی تقریباً برای تمام دستگاه ها حیاتی هستند و یک منبع الکتریکی قابل اعتماد برای اماکن و تجهیزاتی رو به رشد امروزه ضروری است. اماکنی همانند ساختمان های بزرگ اداری و کارخانه ها، تأسیسات ارتباط از راه دور، مراکز داده و اطلاعات، وا ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی نیازمند انرژی الکتریکی 24 ساعته در هفت روز هفته بدون قطعی هستند.

ازدیاد مداوم کامپیوتر در پردازش داده ها، کنترل پروسه ها، سیستم های حمایتی حیاتی و ارتباطات جهانی که همگی نیاز به جریان الکتریکی لاینقطع دارند به این نیاز روز افزون دامن می زند.

علاوه بر ضرورت قابل اعتماد بودن انگیزهای اقتصادی فراینده ای نیز ضرورت نصب مولدهای انرژی ثابت را ایجاب می کند. در نتیجه شاهد نصب شدن دستگاه های مولد انرژی در ساختمان های جدید و نیز به روز کردن تجهیزات می باشیم. این مولدها برق اضطراری را در شرایط قطعی برق تأمین کرده و نیز در صورتی که قوانین محلی منطقه اجازه دهند باعث کاهش هزینه ی برق خواهند شد.

به دلیل نقش پر اهمیت شان مولدهای الکتریکی باید شخصی سازی شده و به شیوه ای به کار بروند که انرژی الکتریکی را به میزان کیفیت و کمیت مورد نیاز تأمین کنند.

تأمین انرژی الکتریکی برای جوامعی که قابلیت دسترسی به شبکه ی برق سراسری را ندارند و نیز سایت هایی که به دلایلی در برحه ای از زمان دسترسی به این شبکه را ندارند امروزه به جای یک امر تجملی تبدیل به یک ضرورت شده است.

هدف از استفاده از نیروی برق در سایت (ژنراتور ثابت) on–site powerهر چه که باشد قابل اعتماد بودن تجهیزات ژانراتور و هزینه ی تولید نیرو از نخستین دغدغه های مصرف کنندگان است. هدف از این کتاب راهنمایی کردن طراحان سیستم در انتخاب تجهیزات مناسب برای تأسیسات مشخص و طراحی تأسیسات به گونه ای است که نیازهای سیستم را برآورده کند.

2-1-کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

این کتاب به بحث در مورد مشخصات و کاربردهای دیزل ژنراتورهای احتراق جرقه ای ثابت، خنک شونده با مایع می پردازد. این کتاب شامل هفت فصل اصلی: طراحی اولیه، تأثیر بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور، انتخاب تجهیزات، طراحی الکتریکی، طراحی مکانیکی و ضمایم می باشد.

فصل طراحی اولیه به بحث در مورد الزامات اولیه برای یک پروژه ی دستگاه مولد برق می پردازد. نیازهای تجهیزاتی و تأسیساتی بر طبق دلایل نیاز به ژنراتور و کاربرد مورد نظر آن متفاوت است. در هنگام طراحی تأسیسات یک دستگاه مولد برق بازبینی و فهم درست این دلایل به عنوان نقطه ی آغازی در طراحی و انتخاب تجهیزات مفید است.

فصل تأثیر بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور به بحث در مورد انواع مختلف بار الکتریکی ویژگی هایشان و تأثیرشان در سایزبندی دستگاه مولد برق، عملکرد و انتخاب تجهیزات می پردازد و همچنین شامل موضوع مفاهیم بار می باشد.

فصل انتخاب تجهیزات به بحث در مورد اجزای اصلی یک دستگاه مولد برق و تجهیزات مرتبط، عملکردها و ارتباط متقابل آن ها و معیارهای انتخابشان می پردازد. همچنین به طور مفصل به ویژگی های کاربردی، معیارهای انتخاب و تجهیزات اختیاری مورد نیاز می پردازد.

طراحی الکتریکی شامل مباحثی در طراحی تأسیسات ژنراتور و سیستم های الکتریکی مرتبط، وجه مشترکشان با تأسیسات و نیز بارها و موضوعات مرتبط با محافظت از ژنراتور می باشد. طراحی الکتریکی سیستم ژنراتورهای ثابت برای عملکرد مناسب سیستم و قابلیت اعتماد آن حیاتی است.

طراحی مکانیکی شامل مباحثی در طراحی مکانیکی دستگاه مولد برق و سیستم های مکانیکی مرتبط و وجه مشترکشان و یا تأسیسات می باشد. طراحی مکانیکی سیستم های مولد برق ثابت برای عملکرد مناسب سیستم و قابل اعتماد بودنش ضروری است. موضوعات این بخش شامل فونداسیون و پایه، سیستم های اگزوز، سیستم های خنک کاری، تهویه، سیستم های سوخت رسانی، کاهش صدا محافظت در برابر آتش سوزی و اتاق تجهیزات می باشد.

بخش ضمایم شامل موضوعات مفید متعددی از جمله نگاهی کلی به  Gensize می باشد.

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور“کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”کتاب راهنمای دیزل ژنراتور”

این کتاب نحوه ی استفاده از ژنراتورهای ثابت را توضیح می دهد. این کتاب کاربرد ژنراتورهای ثابت را برای مقاصدی که نیاز به ژنراتورهای متحرک هست که عموماً برای این نوع مقاصد تولید نشده اند توضیح نمی دهد. شرکت کامینز CPG هیچگونه استفاده متحرک از محصولات خود را مگر در مواردی که به صورت خاص برای این مقاصد تهیه و تست شده اند را توصیه نمی کند. در صورت تمایل توزیع کنندگان و یا مشتریان شرکت کامینز برای استفاده از ژنراتوزهای ثابت در مقاصد متحرک دیگر، این عمل باید پس از آنالیزهای گسترده، آزمایشات و گفتگو با مصرف کننده ی نهایی و با در نظر گرفتن محدودیت ها در طراحی، استفاده و عمر مفید ژنراتور انجام شود. به این دلیل که شرکت کامینز ویژگی های محصولاتش را در مواجهه با شرايط متحرک تأیید نمی کند این تصمیم با مسئولیت و رضایت خود مشتری گرفته می شود. مشتری ها در قبال طراحی و عملکرد تأسیسات خود مسئول هستند.

3-1-منوال های مرتبط و کاربرد های آن ها در کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

 تأسیسات هر دستگاه مولد برق نیاز به تجهیزاتی برای انتقال نیرو دارد که عبارتند از سوئیچ های انتقال و یا جعبه تقسیم موازی. سیستم مناسب برای کار و به کار بردن صحیح آن برای عملکرد ایمن و مطمئن ضروری است. کتاب پیش رو جنبه های مرتبط با سیستم های برق اضطراری و استندبای را مورد بحث قرار می دهد. به این دلیل که کتاب پیش رو تصمیاتی را که در مراحل اولیه ی پروسه ی طراحی گرفته می شوند را نیز در بر دارد این مراحل باید همگام با مراحل این کتاب مورد بازنگری قرار گیرد.

کتابچه ی راهنمای T-O11(سیستم های انتقال نیروی اتوماتیک) – بسیاری از سیستم ها از چند منبع نیرو برای افزایش ضریب اطمینان سیستم نیروی الکتریکی استفاده می کنند. این منابع شامل سرویس های تأمین برق اصلی و سرویس های مولد جریان برق برای مواقع بحران می شوند. کتابچه ی T-O11انواع متفاوتی از سیستم های انتقال نیروی قابل دسترس و چگونگی استفاده از آن ها را توضیح می دهد. توجه دقیق به سیستم های سوئیچ نیرو در ابتدای یک پروژه طراح را قادر به انتخاب با صرفه ترین و مطمئن ترین نوع سرویس برای تجهیزات می سازد.

کتابچه ی راهنمای T-O16(جعبه تقسیم موازی) – تجهیزات موازی باعث می شود دو یا چند دستگاه مولد نیرو با همدیگر همانند یک مجموعه ی بزرگتر عمل کنند. این عمل از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است به ویژه هنگامی که بار کلی از 1000 KWبیشتر باشد.

تصمیم در مورد موازی کردن دستگاه ها باید در مراحل اولیه گرفته شود. مخصوصاً اگر فاکتور فضای مورد نیاز و طرح توسعه از فاکتورهای تأثیرگذار باشند.

کتابچه ی راهنمای T-O30 – (مولدهای نیروی خنک شونده ی با مایع) – تجهیزات مولد نیرو برق اضطراری را در موارد قطعی تأمین می کنند و باعث کاهش هزینه ی برق در مناطقی که سیاست های محلی اجازه می دهند می شود. به دلیل نقش با اهمیت شان مولدهای نیرو باید دارای ویژگی ها و کاربردهایی باشند به گونه ای که توانایی تأمین نیروی الکتریی را با کیفیت و میزان مورد نیاز داشته باشند.T-O30اطلاعات مورد نیاز را به طراحان سیستم و تجهیزات در انتخاب تجهیزات متناسب با یک کاربرد خاص می دهد.

4-1- امنیت در کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

امنیت باید از موضوعات ابتدایی مورد توجه مهندسین باشد. امنیت دو جنبه دارد:

عملکرد ايمن خود دستگاه و ملحقاتش و عملکرد قابل اعتماد سیستم. عملکرد قابل اعتماد سیستم به امنیت مرتبط است زیرا تجهیزاتی که بر زندگی و مرگ افراد تأثیرگذار هستند (همانند سیستم های کنترل علایم حیاتی در بیمارستان، چراغ های خروجی اضطراری، تهویه ساختمان ها، آسانسورها، پمپ های حریق، امنیت و ارتباطات)

وابسته به دستگاه مولد نیرو می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون های حریق در آمریکای شمالی، مرکزی و اروپا به بخش مرجع تکنیکال مراجعه کنید. استانداردها و قوانین این مرجع مرتباً در حال به روز شدن می باشد و همواره نیاز به بازبینی مداوم دارد. پیروی از تمام قوانین کاربردی وظیفه ی مهندس طراح تجهیزات می باشد. ابتدائاً از پیروی از تمام قوانین محلی و دولتی اطمینان حاصل کنید.

نکته: با وجود اینکه اطلاعات موجود در این کتاب و کتاب های مشابه دقیق و مفید هستند، اما جایگزین تشخیص حرفه ای یک مهندس طراح با تجربه نمی شوند. مصرف کننده شخصاً باید تشخیص دهد که آیا سیستم اضطراری / استندبادی انتخاب شده مطابق نیازهایش هست یا نه.