جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

سیستم FELV

632- سیستم FELV 632-1- کلیات     در صورتی که برای کارهای عملیاتی (کنترل از راه دور، کار رله ها و مانند آن) از ولتاژهای باند I استفاده شود ولی همه مقررات مربوط به SELV و PELV رعایت نشده و رعایت آنها هم لازم نباشد، موارد زیر باید برای اطمینان نسبت به حفاظت در برابر تماسهای […]