جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

ساختار کلی فصل و اهداف آن

601- ساختار کلی فصل و اهداف آن       هدف کلی این فصل، بحث در چگونگی تدوین مقرراتی است که رعایت انها برای تامین ایمنی استفاده کنندگان از برق در برابر خطرهای ناشی از ان، لازم می باشد. برای اینکه توانایی کافی برای ابتکار به دست آید، لازم است مطالب متنوعی مورد مطالعه قرار گیرند که […]