جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

فصل پنجم _ اثرهای عبور برق از بدن انسان

فصل پنجم اثرهای عبور برق از بدن انسان 500- پیشگفتار 500-1- ملاحظات عمومی         مهمترین خطر برق، بروز برق زدگی در موجودات زنده در نتیجه تماس با برق است. در فصل ششم درباره روشهای جلوگیری از برقراری تماس، یا قطع برق در صورت بروز تماس، صحبت خواهد شد. اما برای درک این روشها لازم است […]