جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

خطرات خاص ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود

484- خطرات خاص ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود        مسایل مهم دیگری نیز در ارتباط با گرادیان ولتاژ وجود دارند که لازم است به انها توجه خاص شود. حالتی را در نظر بگیریم که یک الکترود یا جسم فلزی دیگری در حوزه ولتاژ الکترودی قرار داشته باشد که دچار اتصال کوتاه بوده […]