جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

لوله کشی آب

454- لوله کشی آب    به دو دلیل توصیه نمی شود از لوله کشی های آب شهری، به عنوان الکترود زمین استفاده شود:   موسسات مسئول شبکه های آب شهری حتی اگر در شرایط دیگر امکان استفاده از لوله کشی ها را ممکن بدانند مایل به اعطای اجازه برای این کار نیستند. مهمترین دلایل، لوث […]