جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

ساختمان و جنس الکترودهای قائم

 432-2- ساختمان و جنس الکترودهای قائم جنس الکترودهای قائم با توجه به نحوه نصب آنها و امکانات دیگربه قرار زیر است: 432-2-1- ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش کوبیدن نصب می شوند: الکترودهای میله ای ازمس سخت؛ الکترودهای میله ای با هسته فولاد و روکش مس عجین شده با هسته فولادی (مشابه copperweld)؛ الکترودهای […]