ساختمان و جنس الکترودهای قائم

 432-2- ساختمان و جنس الکترودهای قائم

جنس الکترودهای قائم با توجه به نحوه نصب آنها و امکانات دیگربه قرار زیر است:

432-2-1- ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش کوبیدن نصب می شوند:

 • الکترودهای میله ای ازمس سخت؛
 • الکترودهای میله ای با هسته فولاد و روکش مس عجین شده با هسته فولادی (مشابه copperweld
 • الکترودهای میله ای از فولاد ضد زنگ؛
 • الکترودهای میله ای از فولادگالوانیزه گرم؛
 • الکترود های لوله ای از فولاد گالوانیزم گرم (لوله آب):
 • الکترودهای لوله ای از چدن.

قطر الکترودهای کوبیده شده حدود 15،5،12،9 یا 16 میلیمتر است. “کاپرولد” مانوس که متداولترین الکترود از این نوع است،دارای منشاء اینچی می باشد و لذا اندازه های آن به میلیمتر، قدری مانوس به نظر می آید.

طول الکترودهای استاندارد ممکن است 1،2 تا 1،5 متر باشد. اغلب الکترودها از نوع قابل امتداد میباشند، به این معنا که با استفاده از وسیله ای شبیه بوشن، قطعات استاندارد را می توان طولانی تر کرده و در زمین کوبید. با توجه به قابلیت امتداد آنها، الکترودها را می توان تا عمق دلخواه کوبید. البته به شرطی که نوع زمین مناسب بوده و وسیله کوبیدن لازم برای اجرای کار در دست باشد. در بعضی موارد الکترودها تا عمق 60 متر هم کوبیده شده اند.

کوبیدن الکترودها در زمین را می توان به دو نوع انجام داد:

 • وارد آوردن ضربه های شدید به تعداد کم که در عمل به صورت زیر انجام می شود:
 • کوبیدن با پتک معمولی؛
 • کوبیدن با پتک لوله ای.
 • وارد آوردن ضربه های خفیف به تعداد زیاد که در عمل به صورت زیر انجام می شود:
 • کوبیدن با پتک برقی یا بنزینی.

پتک معمولی احتیاج به معرفی ندارد. کوبیدن با پتک معمولی خسته کننده تر و ناراحت کننده تر از همه انواع دیگر است. پتک لوله ای در واقع لوله ای است که طول آن متناسب با طول قسمتی از الکترود که خارج از زمین است تنظیم می گردد.در انتهای بالایی یا در وسط لوله وزنه ای نصب می شود که همراه با وزن لوله، وزنه پتک را تشکیل می دهد. کارگری لوله را که به طور کاملاً آزاد روی الکترود می لغزد، بلندکرده و سپس آن را رها می کند جرم لوله و وزنه در هنگام سقوط آنها، روی میله الکترود ضربه وارد کرده و آن را در زمین فرو می برد.

پتک برقی یا بنزینی وسیله ای است که در آن یک وزنه کوچک خارج از مرکز، با سرعت دوران می یابد. توان چرخش بوسیله موتور برقی یا بنزینی تامین می شود. نیروی جنبشی جرم دورانی خارج از مرکز، ضربه های کوچکی را به تعداد زیاد به میله وارد می کند که آن را در زمین فرو می برد.

پتک برقی یا بنزینی وسیله ای است که در آن یک وزنه کوچک خارج از مرکز، با سرعت دوران می یابد. توان چرخش بوسیله موور برقی یا بنزینی تامین می شود. نیروی جنبشی جرم دورانی خارج از مرکز، ضربه های کوچکی را به تعداد زیاد به میله وارد می کند که آن را در زمین فرو می برد.

432-2-2- ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش دفن نصب می شوند:

 • الکترودهای لوله ای از فولاد گالوانیزه گرم (لوله آب):
 • الکترودهای لوله ای از مس سخت(لوله مسی):
 • الکترودهای لوله ای از چدن.

در مواردی که وسایل مناسب برای کوبیدن الکترود در دست نباشد یا جنس الکترود با توجه به سختی زمین انجام این کار را غیر ممکن یا مشکل سازد و یا لازم باشد برای کم کردن مقاومت الکترود در اطراف آن اقدام با آماده سازی زمین شود، از الکترودهای دفن شده به صورت قائم استفاده می شود. جز در موارد الکترود های صفحه ای سنتی، در سایر مواردعمق دفن این الکترودها معمولاً از 3 متر بیشتر نیست.

حفر چاه برای دفن الکترود یا روش سنتی(مقنی) و یا با روش استفاده از مته حفر زمین در عمقهای کم که بر روی وانت یا کامیون نصب است انجام می شود. در این روش نصب، با توجه به حجمی که خواه ناخواه در اطراف الکترود خالی می ماند، بهتر آن است که نوعی آماده سازی به عمل آید مگر آنکه نوع خاک به قدری خوب باشد که احتیاج به این کار نباشند. برای انتخاب نوع اماده سازی با توجه به شرایط موجود، بخشهای 414،415و 433 را بسنجید.

433- نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترودها

433-1- آماده سازی الکترودها باروش سنتی

      روشی که در ایران برای عمل آوردن خاک بکار می رود، استفاده ازمخلوط نمک ، ذغال چوب یا کک و خاک رس است. نمک سنگ شکسته با دانه بندی حدود 12 میلیمتر با نسبت وزنی زیر بکار می رود:

نمک-  ذغال- خاک رس

 • 5،0  – 10

مخلوطی که به این ترتیب تهیه می شود دور الکترود ریخته شده و متراکم می گردد. در مورد الکترودهای صفحه ای، سطح بالایی مخلوط تا حدود2،0 متر بالاتر از لبه صفحه و به همین مقدار پایینتر از لبه زیرین صفحه ادامه می یابد.

روش دیگری که از آن استفاده می شود ریختن و متراکم کردن لایه های نمک و ذغال به تناوب و به ضخامت هر لایه حدود ،02 متر است. در بعضی موارد برای الکترودهای صفحه ای پس از ریختن مخلوط نمک، ذغال، خاک رس، تا ارتفاعی که بوسله مهندس مجری در محل انتخاب می شود،لایه های نمک و ذغال به ترتیبی که گفته شد پر و متراکم می شود. نباید فراموش کرد که در اثر مرور زمان و حل شدن نمکف از حجم مواد پر کننده کم شده و در صورتی که این حجم از دست رفته با خاک جایگزین نشود و به صورت خلل و فرج خالی باقی بمانند، مقاومت الکترود بیش از حد زیاد خواهد شد. لذا استفاده از نمک به مقداری بیش از حد معقول، حتی اگر به محدودیتهای زیست محیطی توجه هم نشود، صحیح نخواهد بود.

لازم است توجه شود که یک الکترود زمین، مخصوصاً اگر نصب آن با آماده سازی همراه باشد، دایمی نبوده و بایستی در دوره های معین که بستگی به شرایط محلی دارد،) ترمیم شود.

در نواحی با هوای خشک، آماده سازی با طریقی که گفته شد احتیاج به آبیاری خواهد داشت که از عمر مفید الکترود خواهد کاست.