جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

بررسی خصوصیات الکترود های متداول و مقاومت آنها

43- بررسی خصوصیات الکترود های متداول و مقاومت آنها 430- کلیات الکترود های اتصال به زمین را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: الکترودهای مصنوعی، و الکترود های موجود یا “طبیعی” 430  -1- الکترود های مصنوعی       الکترودهای مصنوعی آنهایی هستند که فقط با هدف ایجاد اتصال به زمین برای تاسیسات الکتریکی نصب […]