راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

  • تاریخچه ای کوتاه
  • درباره پیدایش آئین نامه های برق
  • در دنیا و ایران

فصل اول

تعریفها –فرهنگ لغات- نشانه های ترسیمی

100-1 تعریفها و فرهنگ لغات

برای فارسی زبانان تعریفها و معانی اصطلاح ها دردسرهای دو گانه اند.

اول اینکه در زبان فارسی اصطلاح های مشخص و استانداردی برای معادل خارجی لغات به کار رفته در برق و تاسیسات آن وجود ندارد.

دوم اینکه مقصود از زبان خارجی کدام زبان است: انگلیسی؟ فرانسه؟ آلمانی؟ یا زبانی دیگر؟

خوشبختانه تکلیف مسئله از دیدگاه “زبان خارجی”روشنتر است به این معنا که IEC  تقریباً در همه زمینه ها دارای فرهنگ لغات است که عملاًکل طیف برق را از الکتروتکنیک تا الکترونیک،علاوه بر سه زبان رسمی IEC (انگلیسی- فرانسه- روسی) به زبانهای عدیده دیگر نیز می پوشاند.

در این میان زبان روسی موقعیتی استثنایی دارد. این زبان یکی از سه زبان رسمی IEC است ولی همه مدارک کاری LED و همینطور استانداردهای چاپ شده آن به دو زبان انگلیسی و فرانسه است.

درهرحال گفته شد که د ربعضی زمینه ها مانند تاسیسات، LED دارای فرهنگ شامل زبانهای مختلف است. متاسفانه زبان فارسی یکی از این زیانهانیست.

در هر صورت مانند بسیاری از زمینه های دیگر،کتاب آقای Wilhelmrudolph در زمینه تعریفهای ارائه شده در اینجا منبع اصلی بوده است.

فرهنگ IED به نام International EIECtrotechnical Vocabulary به شماره IEC 50 در چند جلد شامل همه اصطلاح های موجود است و بخش IEC 50 (826) آن حاوی اصطلاح های جمع آوری شده مربوط به تاسیسات می باشد. علاوه بر این از بخشهای زیر برای فرهنگ لغات استفاده شده است:

IEC 50 (441) Switchgear.Controlgearand fuses:

IEC50(461) Electric cables:

-IEC50(486DRAFT) Storage batteries.

سعی شده است تا حد امکان از اصطلاح های متداول استفاده شود به شرطی که غلط یا اشتباه به نظر نیایند. در هر حال اگر خواننده تردید کند، می تواند به اصطلاح های انگلیسی معادل مراجعه نماید.

100-2- نشانه های ترسیمی

شروع جدی امر “مهندسی مشاور” در ایران به حدود نیم قرن پیش باز می گردد. کسانی که به این موضوع علاقه مندند و مایل به مطالعه در این زمینه می باشند باید به بایگانیهای راکد” سازمان برنامه “مراجعه کنند و به زمانی برگردند که هنوز “بودجه” به آخر نام آن اضافه نشده بود.

منظور از یادآوری این مسایل این است که در آن زمان مهندسان مشاور خارجی از کشورهای مختلف برای همه زمینه های مهندسی به ایران دعوت شدند و این امر سبب شد که ایرانیان با روشهای “مهندسی مشاور”آشنا شوند و پس از آنکه خارجیها به وطن خود بازگشتند سنت “مشاوره” در ایران ادامه یافت. در زمینه برق از کشورهای آمریکا و فرانسه و آلمان مشاورینی فعالیت داشتند که وارثین آنان با روشهای خود آنها به کار ادامه دادند.البته بعدها تغییرات زیادی داده شد که اینک وجود آن مشاوران خارجی برای تازه واردان به حرفه اصلاً محسوس نیست ولی به دلایل مختلف “نشانه های ترسیمی” که موضوع بحث فعلی ما است مانند بسیاری از وجوه دیگر مهندسی مشاور، به وضعی ناهنجار دچار شد. هر کسی ساز خود را می زد و می زند و چه بسا مهندسی که با نشانه های مانده از سیستمهای آمریکایی رشد یافته است با زحمت نقشه های آلمانی را بخواند. از اینها گذشته اکنون که IEC همه نشانه ها را تحت استاندارد شماره IED617 جمع آوری کرده است صلاح است ما هم از این وضع نابسامان بیرون آییم و از یک سیستم بین المللی پیروی کنیم تا گفته های مهندسان ما نه تنها در داخل مملکت بلکه در صحنه بین المللی هم قابل فهم باشد.

استاندارد Graphical Symbols For Diagrams,   IEC   617   . دارای چندین بخش و جمعاً در چند صد صفحه است که در اینجا فقط گلچینی از آن ذکر می شود

یاد آوری- برای نشانه های ترسیمی تاسیساتی به مبحث 13 از مقررات ملی ساختمانی ایران به نام طرح و اجرای تاسیسات برقی “ساختمانها “مراجعه نمایید.

100-3 مسایل متفرقه

در این فصل بعضی از اطلاعات عمومی مانند اسامی اختصاری انجمنها و غیره و دیگر مطالبی که ممکن است از نظر عمومی دانستن آنها در ارتباط با موضوع کتاب جالب باشد، ارائه شده است.