جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

پمپ پیستونی

3-6 پمپ پیستونی پمپهای پیستونی جزء پمپهای پر فشار هستند که دارای بازده بالایی می باشند. اساس کار پمپهای پیستونی بر اساس رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر می باشد که عمل دهش و مکش سیال را در هر رفت و برگشت انجام می دهد. بعبارت دیگر پمپ حرکت دورانی شفت ورودی را به […]