جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

پمپ های دنده خارجی

3-4 پمپهای دنده ای در این دسته از پمپها از دو چرخدنده که با هم در گیرند استفاده می شود. با درگیری چرخدنده ها عمل پمپاژ صورت می گیرد. این پمپها نسبتاً ارزان قیمت، جمع و جور و اجزاء متحرک کمی دارند. پمپهای دنده ای را می توان به انواع ذیل تقسیم بندی نمود: پمپهای […]