جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

فشار در هیدرولیک ها

فشار و جریان 2-1 اهداف بعد از مطالعه این فصل شخص قادر خواهد بود: بخشهای مختلف و اجزاء مورد استفاده در سیستمهای هیدرولیک را تحلیل کند. با قانون پاسکال و کاربرد های مختلف آن آشنا شود. به اهمیت جریان و فشار در سیستمهای هیدرولیک پی ببرد. 2-2 فشار فشار به همراه جریان یکی از پارامترهای […]