کتاب راهنمای هوای فشرده

کتاب راهنمای هوای فشرده

کتاب راهنمای هوای فشرده :

کتاب راهنمای هوای فشرده

کتاب راهنمای هوای فشرده

 موسسه مطالعات بین المللی اطلس کاسپین

کتاب راهنمای هوای فشرده با موضوع کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده و اصول کلی به زبان فارسی

 

http://books.google.com/books?id=WMC1vZ7uQ4AC


اين کتاب که توسط شرکت اطلس کوپکو گردآوري شده است، اصلي‌ترين و بزرگترين مرجع راهنماي هواي فشرده محسوب مي شود؛ از اين رو با توجه به نياز مردم ايران و کشورهاي فارسي زبان به سفارش گروه صنعتی اطلس کاسپين از زبان انگليسي به زبان فارسي ترجمه شده است . اين موسسه با برگزاري سمينارهاي تخصصي درصنعت هواي فشرده و ترجمه کتابهاي تخصصي مربوطه سعي درارتقا سطح علمي و پاسخ به سوالات دانشگاهيان ، صنعت‌گران و علاقمندان به اين صنعت را دارد.دراين راستا کتاب راهنماي هواي فشرده (ويرايش ششم) را که چاپ اول آن در سال 1390 و چاپ دوم در سال 1391 انجام گرفت بار ديگر درسال 1396با ويرايش جديد دوباره چاپ کرديم که کتاب حاضر مي‌باشد . از اهداف ديگر اين کتاب معرفي و انتخاب تجهيزات هواي فشرده, راهنمايي در مورد نصب اين تجهيزات، برآورد ظرفيت هواي مورد نياز و استفاده از سيستم CHP در صنعت مي باشد . در پايان اميدواريم با راهنمايي‌هاي ارزشمند خود ما را در ارتقاي کمي و کيفي صنعت هواي فشرده ياري نماييد .

Slippage

Slippage

چرخ دنده ها

چرخ دنده ها

نيروی محوری

نيروی محوری

کوپلينگ ها

کوپلينگ ها

Flushing seal system

Flushing seal systemشافت (shaft)

شافت (shaft)