نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله

کمپرسور دو محصوله GN در نیتروژن و هوای فشرده 

 کمپرسور دو محصوله GN در نیتروژن و هوای فشرده  ،کمپرسور دو محصوله GN قادر است نيتروژن و هوای فشرده را بطور همزمان توليد کند . GN سيستم بی نظيری در صنعت محسوب می شود .

نيتروژن با کيفيت در نیتروژن و هوای فشرده

GN قادر است بدون توجه به تغيير شرايط محيط کار ، نيتروژن با کيفيتی توليد کند.

GN با استفاده از تکنولوژی غشايی اش قادر است جريان پيوسته ای از نيتروژن توليد کند حتی درمواقعی که هوای پر فشار نياز است .

 

هوای فشرده قابل اطمينان در نیتروژن و هوای فشرده

ساختار کار آمد GN جريان هوا را به حداکثر می رساند و مصرف انرژی  را کاهش می دهد در حاليکه خشک کن تلفيقی اين سيستم هوای  با کيفيتی را ارائه می کند و بدين ترتيب تجهيزات و ابزارها محافظت می گردد . به علت عملکرد کم صدای اين  نوع کمپرسور می توان آنرا دقيقا در همان محل مورد نظر نصب کرد و بدين ترتيب هزينه های لوله کشی کاهش می يابد .

راه حل دو محصوله در نیتروژن و هوای فشرده

کمپرسور دو محصوله GN راه حل مناسبی برای توليد همزمان نیتروژن و هوای فشرده است .

با استفاده از کمپرسور GN می توان نيتروژن خالص و هوای فشرده را بطور همزمان توليد کرد.

 

کمپرسور دو محصوله GN در نیتروژن و هوای فشرده

1- تکنولوژی Rotary  Screw

• کمپرسور GN 4-7 KW rotary Screw برای 100%  کار بطور پيوسته در شرايط گوناگون مناسب است .

• تکنولوژی Rotary Screw تضمين کننده حداکثر راندمان و پايين ترين  مصرف انرژی است .

2-کنترل Start/stop

• بهره مندی از اين خصيصه اطمينان حاصل می کند که فقط در مواقع توليد نیتروژن و هوای فشرده کمپرسور انرژی مصرف می کند،و بنابراين درمواقعی که کمپرسور درحالت توليد نيست انرژی صرفه جويی می شود .

3- صفحه کنترل کمپرسور

• کمپرسور GN مجهز به يک صفحه کنترل است که فشار تحويل هوا،زمان و نقطه شبنم را نشان می دهد

4- خشک کن تمام تلفيقی

• کمپرسور GN مجهز است که از فرسايش سيستم لوله کش و قطعات ديگر جلوگيری می کند و در عين حال بازده توليد نيتروژن بهبود می بخشد .

5- غشای نيتروژن

• کمپرسور GN با بهرگيری از تکنولوژی غشايی اکسيژن را از هواي فشرده جدا می کند و اين مکان را به وجود می آورد که نيتروژن تا مقدار مورد نظر از غشاء عبور کند .

-6 فيلترهای  تلفيقی

• فيلترهای يکپارچه Pd,dd هر گونه ذرات مضر و ذرات روغن را از هوای فشرده خارج می کند و بدين ترتيب از غشاء نيتروژن محافظت می کند – و از  عمر طولانی و توليد موثر اطمينان حاصل می کند . می توان کاملا به منطقه فيلتر دستيابی پيدا کرده و فيلترها را سريعا تعويض کرد .

7- گرمکن

• يک گرمکن کوچک ،هوای فشرده را گرم می کند وبدين ترتيب  از توليد جريان مداوم و ثابت نيتروژن اطمينان حاصل می گردد.

8- تنظيم درجه خلوص نيتروژن

• GN می تواند نيتروژنی با درجه خلوص 97% توليد کند. همچنين به به کارگيری نازل های تنظيم می توان نيتروژنی با درجه خلوص 92% ،95% و 99% بدست آورد .

9- صفحه کنترل

• کمپرسور GA به يک صفحه کنترل کوچک و قابل دسترس مجهز است که با استفاده از آن می توان افت فشار را در فيلترهای بخصوص و فشار تحويل نيتروژن را کنترل کرد . همچنين درجه خلوص نيتروزن نيز نشان داده شود .

10- فشار سنج فيلتر

• اگر افت فشار بر روی فيلترها بيشتر از 350mbar باشد،بخش نيتروژن بطور خودکار خاموش خواهد شد تا از ايجاد هر گونه خسارت بر غشاء به علت لبريز شدن روغن اجتناب گردد.

 

کمپرسور دو محصوله GK در نیتروژن و هوای فشرده

مزيت های GN

تنظيم جريان

کمپرسور GN به علت دارا بودن گرمکن داخلی و غشاء نيتروژن قادر است در شرايط کاری متغيير جريان ثابتی از نيتروژن را توليد کند. همچنين GN حتی هنگام توليد سطوح بالايی از نيتروژن جريان ثابتی از نيتروژن توليد می کند .

تضمين کيفيت در نیتروژن و هوای فشرده

GN حتی درشرايط متغيير يا وقتيکه به هوای فشرده زيادی احتياج است نيتروژنی با درجه خلوص بالا توليد می کند .

حداقل هزينه های نصب در نیتروژن و هوای فشرده

به اين  علت که GN تلفيقی از خشک کن ها ،فيلترها و غشاء نيتروژن است که همگی در يک دستگاه  ترکيب شده اند بنابراين هزينه ها و زمان مورد نياز برای نصب کاهش می يابد و جای کمی آشغال  می کند . بدين ترتيب ديگر نيازی به يک اتاق  مجزا و لوله کشی های پر خرج برای کمپرسور نيست .

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

 

مصرف انرژی پايين در نیتروژن و هوای فشرده

در تکنولوژی متکبرانه rotary screw حتی هنگام توليد همزمان نيتروژن ، هوای فشرده انرژی پايينی مصرف می شود بدين ترتيب هزينه ها صرفه جويی می شود .

 

نيتروژن : جهت باد کردن لاستيک مصرف سوخت را به حداقل می رساند .

لاستيک ماشين هميشه بايد کاملا پر باد باشد تا کاملا با سطح جاده تماس داشته باشد. مولکولهای اکسيژن سريعا از لاستيک خارج می شوند .کاهش فشار بر مصرف سوخت تاثير می گذارد زيرا لاستيک کاملا با سطح  جاده تماس پيدا نمی کند. نيتروژن می تواند مدت طولانی تری در لاستيک باقی بماند و شکل لاستيک را ثابت نگاه داشته و مصرف سوخت را کاهش می دهد .

 

افزايش دوام لاستيک در نیتروژن و هوای فشرده

نحوای فشرده باعث اکسايش لاستيک می شود و در نتيجه فرسودگی لاستيک را افزايش می دهد.  همچنين هوا به راحتی از لاستيک عبور می کند و فشار لاستيک کاهش يافته و فرسوده می گردد . نيتروژن به عنوان يک گاز خنثی لاستيک را اکسيد نمی کند و باعث افزايش طول عمر لاستيک می گردد . به اين علت که نيتروژن  سريعا از لاستيک خارج نمی شود ميزان فرسودگی لاستيک کاهش می يابد .

 

نوسان دما باعث انبساط و انقباض هوای داخلی لاستيک می گردد عملکرد لاستيک را تحت تاثير قرار می دهد و احتمال ترکيدن لاستيک ر افزايش می دهد . نيتروژن گرما را راحتر پخش می کند و بدين  ترتيب لاستيک خنک تر نگاه داشته می شود.همچنين فشار لاستيک را به مدت طولانی تری حفظ می کند، خطر لغزش را به حداقل می رساند و کنترل ماشين را بهبود می بخشد .

 

کمپرسور دو محصوله GN در نیتروژن و هوای فشرده

(1) تحويل هوای آزاد (FAD) هنگام توليد همزمان نيتروژن با درجه خلوص 97% هنگامی که کمپرسور نيتروژن توليد نمی کند  .

تحويل هوای آزاد بطور کامل است .

(2)تحويل نيتروژن آزاد (FND)مربوط است به نيتروژن موجودسطح صدای ميانگين برطبق رمزتست Pneurod/Caai PN8NTC2 مورد سنجش قرار می گيرد : خريد مجاز 2dB(A)

عملکرد دستگاه خشک کن بر طبق استاندارد ISO 7183 ,Ed 1, 1996 سنجيده می شود مورد سنجش  قرار می گيرد .

کيفيت  هوا مطابق با استاندارد

شرايط مبنا در نیتروژن و هوای فشرده

• فشار ورودی مطلق 1 Bar(14.5psi)

• دمای هوای ورودی 20C 68F

• 175pis : فشار هوا برای دستگاههای 175psi

• 12.5bar : فشار هوا برای دستگاههای 13bar

• 9.5 bar : فشار هوا برای دستگاههای 10bar

• 152psi : فشار نيتروژن برای دستگاههای 175psi

• 10.5bar : فشار نيتروژن برای دستگاههای  13bar

• 8bar: فشار نيتروژن برای دستگاههای  10bar

• سطح صدای ميانگين بر طبق کد آزمايش  Pneurop/ Cagi PN8NTC2 سنجش می شود .

 

کمپرسور دو محصوله  GN در نیتروژن و هوای فشرده

گزينش های استاندارد در نیتروژن و هوای فشرده

• محيط های درجه خلوص نيتروژن متغير

• شاخص درجه خلوص نيتروژن

• مجموعه تجهيزات  برای افزايش ظرفيت نيتروژن

• مخزن های  دريافت نيتروژن با اندازه های گوناگون

• لوله های مقاوم اکسيژن برای جدا کردن اکسيژن از محيط کاری

• فيلتر PDX ذرات گردوغبار و مايعات را تصفيه می کند.

• مجرای تخليه الکترونيکی بار جدا کردن آب تقطير

 

کمپرسور دو محصوله GN در نیتروژن و هوای فشرده

استفاده از تايد نيتروژن باعث صرفه جويی در پول مشتريان می گردد به اين ترتيب که ميزان مصرف سوخت کاهش می يابد،ميزان لغزش و انفجارهای حاصله از کم باد بودن تاير را کاهش می دهد .

کمپرسور GN جريان هوا و نيتروژن مستمری را درحداقل فضا توليد می کند . به نظر می رسد که کمپرسور GN راه حل ايده آلی برای صاحبان هواپيماهای هم نوع ،صاحبان فروشگاههای لاستيک ،فروشندگان ماشين و صنعت های ديگر ارائه می دهد .

کمپرسورهای پيستونی روغن کاری شونده تک مرحله ای و دو مرحله ای

کمپرسورهای روغن کار می شوند و روغنکار نشونده در انواع گوناگونی عرضه می شوند  تا نيازهای دقيق کاربران را برآورده سازند.آنها به عنوان دستگاههای “هسته ای ” استاندارد موجود می باشند که می توان تجهيزات استاندارد را بطور اختياری به آن اضافه کرد .

بخش بنيادين کمپرسور شامل فيلتر ورودی هوا،سوپاپ های ديسکی ازجنس فولاد ضد زنگ، پيستونهای آلومينيومی باروکش گرافيتی ، سيلندرهای آلومينيومی از جنس سيلسيوم، سردکن های داخلی در دستگاههای 2 مرحله ای )، پس سردکن ، کليد سطح روغن (3 سيلندر )، و اتصال خروجی رزوه شده G .

 

Power pack بنيادين شامل يک بلوک کمپرسور ،يک موتور تاييد شده iec/csa/ul که مستقيما به بلوک بنيادين کمپرسور متصل شده  است و کليد فشار يا شير سلنويدی

 

کمپرسور base mounted شامل يک موتور تائيد شده  iec/caa/ul است که مستقيما به بلوک متصل شده است و روی پايه نصب شده است و دارای تنظيمات کامل الکتريکی و فشار است .

 

واحد receiver mounted شامل يک  موتور تاييد شده iec/ csa/ ul است که مستقيما به بلوک بنيادين متصل  شده است و روی يک دريافتگرد (receiver) تاييد شده CE, ASME,AS1210 يا LLMOM نصب شده است ، که مجهزبه تنظيمات کامل الکتريکی و فشار است .

واحد Full Feature شامل يک موتور تاييد شد:/ul  iec/csa  است که مستقيما به بلوک بنيادين متصل شده است .

روی يک دريافتگر تاييد شده LLMOM يا  CE,ASME,AS1210 نصب شده است که دارای تنظيمات کامل الکتريکی و فشار است .

واحد trolley شامل يک بلوک کمپرسور هست که مستقيما به يک موتور الکتريکی يا بنزينی متصل شده است و روی يک پايه چرخدار به همراه 2 دريافتگر 8 فيلتری نصب شده است . و منجهز به  دستگيره های بخصوصی برای حمل و نقل آسان می باشد بعلاوه يک شير تنظيم بخصوص نيز برای عملکرد بدون بار نصب شده است .

کمپرسورهای پيستونی روغنکاری شونده تک مرحله ای و دو مرحله ای.

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

 

اطلاعات تکنيکی در نیتروژن و هوای فشرده

برای دستيابی به اطلاعات مربوط به ابعاد و ترکيبات کمپرسور لطفا با اطلس کوپکو يا توزيع کنندگان آن تماس بگيريد.دريافتگرهای اروپايی (CE) در حجم های 475,250,120 ليتر و فشارهای 20, 15,10 بارعرضه می شوند .

تحويل هوای ورود برطبق استاندارد ISO1217 ويرايش 3 ،پيوست   1996 – C سنجيده می شود .

شرايط مبنا:  فشار ورودی مطلق 1bar(14.5psi) درجه حرارت هوای ورودی و ماده تبريد  20C(68F) درفشار های زير مورد سنجش قرار می گيرند : گونه های 10bar در فشار  7bar ،گونه های 15bar در فشار  12bar،گونه های20barدرفشار20bar،گونه های 30barدرفشار 30bar (2) درفاصله1متری برطبق آزمايش pneurop/Cagi مورد سنجش قرار می گيرند :

 

کمپرسورهای پيستونی روغن کاری شونده تک مرحله ای و دو مرحله ای در نیتروژن و هوای فشرده

اصل فشرده سازی

اصل کار LE

اصل کار LT

سوپاپ ديسک انعطاف پذير

تک مرحله ای روغن کاری شونده

سيلندر کم فشار سيلندر پرفشار را تغذيه می کند.

سوپاپ ديسک انعطاف پذير از جنس فولاد ضد زنگ

 

طلس کوپکو براساس کمپرسور پيستونی هوا خنک شود ودو مرحله ای LT انواع متفاوتی از کمپرسورهای کم حجم وبا فشار30bar(435psi) رابرای راه اندازی موتورديزلی عرضه می کند.کمپرسورهای lt مورد تاييد استانداردهای دريايی می باشند .

 

کمپرسورهای روغن تزريقی Snaw –LE به منظور عملکرد پيوسته و در شرايط سخت کوهستان طراحی شده اند .

 

ويژگی ها در نیتروژن و هوای فشرده :

سيستم های ورودی و خروجی هوا که  بطور خاصی طراحی شده اند تا از نفوذ برف و رطوبت و يخ زدگی ساختارهای آلياژ آلومينيومی قطعات اصلی دستگاه ممانعت شود. همچنين اين کمپرسور ها کم حجم و سبک هستند و دارای پيستون 7 شکل می باشند و بنابراين درحين عمليات ارتعاش پايينی دارند .

 

کمپرسور های پيستونی روغنکاری شونده برای استفاده در کارگاه :

چند منظوره حداقل نگهداری و تعمير

Auto man : کمپرسورهای هوا برای استفاده در کارگاهها، حرفه ای ها و نيمه حرفه ای ها

سری کمپرسورهای AC راه اندازی آرامی دارند و بنابراين برای استفاده در کارگاهها يا گاراژهايی که غالبا به هوای بيشتری در فشار کاری بالاتری حدود  12bar تا 10 نياز دارند مناسب می باشند . کمپرسور AC در توان های 10HP تا  2 برروی مخزن هايی با حجم 500 تا 25 ليتر عرضه می شوند . همانند سری های AF در اين سری ها نيز راه حلی برای هر کاربرد وجود دارد . ويژگی های بخصوصی مثل فن سرد کن  بزرگ و سپس سردکن های بخصوص (برحسب مدلهايی با توان 4HP و بالاتر )،و همچنين سرعت چرخش پايين باعث شده است که کمپرسور AC یا کمپرسورهای AF, Auto man شباهت زيادی داشته باشد . AC ,Auto man دارای عملکردی پيوسته است ،به حداقل نگهداری و تعمير نياز دارد و دارای کاربردهای متنوعی می باشد .

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

 

کمپرسور های پيستونی  روغن کاری شونده  برای استفاده در کارگاه

قابليت اطمينان داخلی

چند منظوره بودن ، حداقل نگهداری و تعمير

• وجود پنکه های سرد کن در هر دو سر سيلندرآلومينومی و خود سيلندر باعث پخش شدن گرما می شود .

• وجود فيلتر هوای کار آمد و قابل دسترس باعث افزايش  دوام دستگاه می گردد .

• دستگاهی که با روغن Auto man اطلس کوپکو پرشده است دارای عملکردی نرم و آرام و دوام طولانی تری است

• موتور الکتريکی مورد تاييد IEC

• مجموعه چرخ و دستگيره بر روی دريافتگر مورد تاييد CE که توسط پايه های مکنده (واحدهای متحرک ) برای عملياتی پايدار عرضه می شود .

• سوپاپ های ورودی و خروجی از جنس فولادضدزنگ تضمين کننده دوام طولانی تر دستگاه است . اين سوپاپ ها برای بازدهی بهتر طراحی شده اند .

• توجه بخصوصی به سيستم سردکننده شده است به اين ترتيب که هوای سرد مستقيما برروی قطعات داغ کمپرسور هدايت می شود .

• مدل هايی با توان 4HP و بالاتر دارای کليدهای Start/Delta جهت راه اندازی مستقيم می باشند .

• وجود شير ايمنی و حسگرهای دما (روی (8-10bar يا رله اضافه بار (12bar) از عملکرد ايمنی دستگاه اطمينان حاصل می کند.

• از کليد فشار به همراه تخليه کننده به منظور عملکرد خودکار و پيوست استفاده می شود .

• وجود شير فشار شکن و کابل تغذيه بر روی واحدهای متحرک و نيز فشار سنج باعث شده است که Auto man را به توان سريعا نصب کرد و در هر مکانی به راه انداخت .

 نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

 

کمپرسورهای روغنی تزريقی با فشار بالا در نیتروژن و هوای فشرده

سری GR 110-200 يک کمپرسور مار پيچی روغن تزريقی و دو مرحله ای است که برای کاربردهای پر فشار بالامنه 20bar تا 13 طراحی شده است . باطرحی دو مرحله ای هر دو جزء اصلی کم فشار و پرفشار کمپرسور بر رو جعبه دنده ای ساخته شده اند که توسط موتور الکتريکی بسيار کار آمد TEFC (IP-55,Class f) کار می کند و بدين ترتيب عملکرد موثر و در بالاترين فشار تضمين می شود .

اين GR دو مرحله ای جديد که برای کاربردهای پرفشار ساخته شده است فقط به عنوان يک اسب کاری محسوب نمی شود بلکه تمام ويژگی های سری  GA را نيز دارا می باشد .

همچنين کمپرسور GR دو مرحله ای جديد در نوع Full feature نيز عرضه شده است که مجهز به يک خشک کن از نوع تبريدی می باشد . GR دو مرحله ای  مجهز به يک فيلتر بهينه است که به همراه بسته بندی کامل کمپرسور در اختيار مشتری قرار می گيرد .

کمپرسور جديد دو مرحله ای GR Full feature کمپرسور تمام و کمالی است که در شرايطی که به فشار هوای بالاتری نياز است استفاده می شود .

 

ويژگی ها در نیتروژن و هوای فشرده

• قلمرو کامل ، بدون نياز به زير سازی

• طرح کمپرسور مارپيچی دو مرحله ای ثبت شرکت اطلس کوپکو

• سرعت پايين روتورها (قسمت گردنده)

• دستگاههايی با فشار  13bar, 2bar

• طرح GR Full Featur

• خشک کن تلفيقی ازگاز مبرد R404 استفاده می کند .

• سطح صدا : 72-78 d B(A)

• بدون پمپ روغن

• سيستم سردکن کار آمد

• سيستم جدا کننده روغن (خارج کردن روغن تا (3PPm

• موتور متحرک IP-55 با اتصال مستقيم

مزيت ها در نیتروژن و هوای فشرده

• نصب سريع و راحت

• بدون نياز به هزينه های نصب اضافی

• موثر برای کاربردهای پرفشار

• قابليت اطمينان

• کاهش نيروهای وارده بر ياتاقانها

• باعث افزايش طول عمر و کاهش فرسودگی می شود .

• مناسب برای کاربردهايی با فشار بالاتر

• تلفيق خشک کن در سيستم باعث افزايش کيفيت محصول نهايی می شود .

• کاهش فضای مورد نياز و هزينه نصب استفاده از ماده مبرد R404 باعث کنترل محيط زيست می شود .

• عملکرد بی صدا بدون ايجاد هيچ آلودگی  صوتی در محيط

• عدم نياز به انرژی اضافی ، فرسودگی مراقبت و تعمير کمتر

• عدم تخمع روغن برروی شبکه  باعث کاهش درجه حرارت هوای فشرده خروجی می شود .

• مصرف پايين روغن ، کيفيت بهتر هوای فشرده

• عدم اتلاف انرژی ، صرفه جويی در انرژی ،دوام طولانی تر

• کنترل توسطElektronikon

• قابليت سرويس جهانی

• کنترل و نظارت ساده باعث کاهش نياز به مراقبت و نگهداری ، کنترل و عملکرد مقرون بصرفه شده است .

• مهندسان خدماتی باتجربه ای درسراسر جهان وجود دارندکه فقط با يک تلفن دستگاههای  شما را سرويس می کنند .

• کمپرسورهای  روغن تزريق پرفشار

• کمپرسور های هوای روغن تزريقی پرفشار

پنکه دارای اتصال لولايی است بنابراين برای تميز کردن سردکن ها می توان سريعا به آنها  دستيابی پيدا کرد .

مخزن جداکننده هوا روغن دراين مخزن به صورت لولايی است بطوريکه قسمت اصلی کمپرسور را می توان به راحتی جابجا کرد .

برای خشک کن تبريدی از سوپاپ فرعی استفاده می شود طبق استاندارد گونه های GA Full Feature

برای خشک کن تبريدی از سوپاپ فرعی استفاده می شود مطابق  استاندارد گونه های GR Full Feature

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

 

کمپرسورهای روغن تزريقی پرفشار در نیتروژن و هوای فشرده

نصب آسان

• نصب اين سيستم ساده است زيرا کمپرسور دو مرحله ای GR برروی يک پايه فولادی نصب می شود اين ساختار دارای شيارهای بالابر چنکگ دار است . که عمليات نصب را راحت می کند .

• نيازی به ساخت زير بناهای بخصوص نيست .

• سيستمی فشرده و کامل با کاهش لوله کشی و فضای کمتر

• کمپرسورهای روغن تزريقی با فشار بالا

سيستم تنظيم وکنترلElektronikon تکنولوژی هوشمندبرای عملکردايمنی وقابل اطمينان حسگرهای الکترونيکی درمحل های کليدی قرار داده می شوند و اطلاعات مربوط به درجه حرارت و فشار پرداز شگر ارسال می کنند .اين ميکرو پردازشگر بطور پيوسته و به درستی وضعيت کل سيستم کمپرسور را کنترل می کند و بطور خودکار کمپرسور را برای ايجاد عملکردی بهينه تنظيم و کنترل  می کند .

 

سيستم Elektronikon دارای يک عملکرد Controlled stop است و بدين ترتيب در وقتيکه فشار به مرحله تخليه بار برسد يا وقتيکه دوره عملکرد بدون بار پيش بينی می شود کمپرسور را خاموش می کند. بنابراين انرژی کمتری مصرف می شود، ميزان فرسودگی کاهش می يابد فواصل تعمير طولانی تر می شود و وقفه های برنامه ريزی نشده کاهش می يابد .

دستورالعمل ها از طريق کليدهای غشايی به کمپرسور ارائه می شوند .

سيستم Elektronikonکاملا در کارخانه برنامه ريزی  می شود و اگر شرايط محل مورد نظر با پارامترهای کنترل متفاوت باشد می توان سيستم را به راحتی مجددا برنامه ريزی می کرد .

سيستم Elektronikon به زبان شما صحبت می کند و درصورت لزوم می تواند زبان ديگری نيز ارتباط بر قرار کند.

اين سيستم همچنين قسمت هايی که بايد تعمير شوند را پيش بينی می کند و بدين ترتيب به برنامه ريزی برای مراقبت و نگهداری کمک می کند.

 

کمپرسور های روغن تزريقی با فشار بالا در نیتروژن و هوای فشرده

پنکه خنک کننده در محفظه الکتريکی

جديدا يک پنکه خنک کننده در محفظه کنترل GR نصب شده است .

مزيت ها :

• قابليت اطمينان

• عملکردی ايمنی در تمام شرايط آب و هوايی

• اين سيستم خنک کننده به گونه ای طراحی شده است کا اجراء تشکيل دهنده آن در دو محفظه گرم و سرد قرار دارند و بدين ترتيب ميزان خنک سازی برای کمپرسوردو مرحله ای GR به حداکثر می رسد .

• تنظيم جريان هوای خنک کننده با استفاده از هواکش بطور موثری هوای سرد را به کولرها هدايت می کند

کمپرسور های روغن تزريقی با فشار بالا در نیتروژن و هوای فشرده

سری GR110-200 يک کمپرسور دو مرحله ای است . هر دو بخش اصلی کم فشار و پرفشار (LP,HP) در جعبه دنده ای ساخته شده اند که بخش های گردنده آن با سرعت کندی کار می کنند ، بدين ترتيب فرسودگی دستگاه کاهش می يابد و طول عمر آن افزايش می يابد .

جعبه دنده بخش اصلی کمپرسور توسط پيچ به محفظه موتور متصل می شوند و بدين ترتيب در هنگاه حمل و نقل به نصب و به کار اندازی دستگاه می توان دقيقا آنرا تنظيم کرد .

• خشک کن مبرد تلفيقی Full Feature

• فيلتر تلفيقی DD (جدا کردن ذراتی به اندازه 1 تا (0.1 mg/m3

• OSD تلفيقی

• دستگاه جدا کننده روغن متراکم شده برای دستگاههای Full Feature

• باز يافت انرژی

• کنترل تنظيم

• فيلتر مقاوم

• مجرای تخليه آب تقطير الکترونيکی

• رله توالی فاز

• محافظ موتور مقاومت حرارتی

• گرمکن های ضدميعان

• استفاده از روغن HD به جای روغن استاندارد RIF به منظور افزايش زمان تعويض روغن تا  8000hrs

• محافظ باران

• محفظه نگهدارنده روغن

• دستگاه بالابر

• تاييديه ها (فشار تست هيدرواستاتيکی )

• COM1 (قسمت ارتباطی برای کنترل کمپرسور )

• Modbus- com2 (پروتکل ارتباطی برای کنترل کمپرسور  )

• بسته بندی مناسب برای مسافرت دريايی

• Porfibus (پروتکل ارتباطی برای کنترل کمپرسور )

• گواهی تست عملکرد

• تست گواهی عملکرد

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

توليدات سفارشی – راه حل اطلس کوپکوبرای شما :

اطلس  کوپکو به اين موضوع پی برده است که تمام کاربرد های هوای فشرده با يکديگر يکسان نمی باشند . ما در عين حال که سعی می کنيم راه حل کاملی را با استفاده از توليدات و گزينش های استانداردمان ارائه دهيم ، می دانيم که لازم است راه حل های سفارشی  بخصوصی را ارائه دهيم تا نيازهای بخصوص مشتری را فراهم آورند .

 

پروژه های بخصوصی انجام می شود از کوچکترين اصلاحات الکتريکی گرفته تا کمپرسورهای مارپيچی روغنکاری نشونده که توسط موتور گازسوز به حرکت در می آيند .

 

گروه طراحی های سفارشی به ساخت تجهيزات سفارشی و غير استاندارد می پردازد. اين گروه به همراه تمامی مراکز مشتری اطلس کوپکو در سراسر جهان کار می کند تا بهترين سيستم ها را در اختيار مشتری قرا دهد .

 

کارخانه اصلی برای سفارشی سازی در Antwerp بلژيک واقع شده است اين کارخانه تقريبا تمام کمپرسور های اطلس کوپکو را توليد می کند فعاليت های مربوط به سفارشی سازی در جاهای ديگر نيز انجام می شود که البته به نوع کار ، ضوابط محلی و نيازهای قراردادی بخصوصی نياز دارد .

 

با اين وجود می توان ساختار بنيادين کمپرسور را از دامنه توليدات استاندارد و مورد قبول و تاييد شده بدست آورد استانداردهای کيفيت که در گروه طرح های سفارشی به کار گرفته می شوند با استانداردهای کيفيت که در گروه طرح های سفارشی به کارگرفته می شوند با استانداردهای کيفيتی که دردامنه کمپرسورهايی که بطورسری توليد می شوند يکسان  هستند ( ISO9001)

گروه Customdesigh به اين علت که در بزرگترين کارخانه کمپرسور جهان واقع شده است مستقيما به منابع ” داخلی ” دستيابی دارد .

 

اطلس کوپکو چندين سال است که به سفارشی سازی ماشين ها مشغول است و دارای يک سازمان بسيار توسعه يافته است که در پاسخ به مقتضيات اين تجارت متعول شده است .پروژه هايی از سراسر جهان توسط گروهی متشکل از 12 مهندس پروژه ،8 مهندس پشتيبان 10طرح مورد بررسی  قرار می گيرد .

يک گروه 25 نفری وظيفه مونتاژ کردن کمپرسور ها را برعهده دارندو آنها را برای آزمايش آماده می کنند  .

 

فعاليت های بخصوصی در ارتباط با سفارشی سازی برای جدا سازی هوا، پتروشيمی ، داروسازی ، غذا و نوشابه سازی ، کارخانه های  انرژی ، سيمان و اتومبيل سازی و غيره برای تمام  مشتريان در سراسر جهان صورت می گيرد .

همچنين اين توليدات سفارشی توسط سازمان های سرويس اطلس کوپکو ازطريق 70 مرکز مشتری در سراسر جهان تعمير می شوند.ضمانت نامه برای چنين محصولاتی ضمانت نامه دستگاههای استاندارد است و کارخانه کاملا پشتيبانی می کند .

تجربه نشان داده است که نياز مبرمی به تثبيت اسناد موجود دراطلس کوپکو و مهمتر از همه اسناد مربوط به مشتری و کاربر نهايی می باشد در حرفه سفارشی سازی علاوه بر طرح تخصصی به مستند سازی و جريان اطلاعات ساختار بندی شده ای نياز است .

 

به اين دليل تمام قراردادهای Custom Design برای تجهيزات غير استاندارد در يک وب سايت پروژه کنترل می شود ، اين وب سايت توسط يک تريبون اينترنتی بررسی پروژه با نام IPD (پايگاه داده های پروژه تلفيقی ) کنترل می شود .

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

IPD يک ابزار وبی است که در آن تمام گروههايی که روی پروژه بخصوصی کار می کنند ( تسهيلات ساخت ، مراکز مشتری و مشتری /پيمانکار ) از اطلاعات و اسناد پروژه استفاده می کنند ، از جمله :

• مکاتبات

• قرارداد

• طرح ها دو تصويب آنها

• تاييديه ها

• کاتالوگ

• پيشرفت توليد

• برنامه ريزی

واضح است که اين اطلاعات متمرکز که 24 ساعته در دسترس قرار دارند باعث می شود که اين گروهها بهتر و سريعتر با يکديگر ارتباط برقرار کنند و در عين حال کارهای پروژه را بهتر انجام دهند .

اطلس کوپکو برای برآورده کردن نياز به کمپرسورهای سفارشی تشکيل شده است و با کيفيت ترين توليدات را به مشتری ارائه می دهد .

برای دستيابی به راه حلی بهينه برای هوای فشرده لطفا با نمايندگان محلی اطلس کوپکو تماس بگيرند .

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

 

کمپرسورهای پرفشار GR110-200 فروش ثابتی در طی چندين سال داشته است در زير فهرستی از کاربردهای کمپرسور در صنايع مختلف ارائه شده است :

 

بسته تجهيزات کامل کمپرسور در نیتروژن و هوای فشرده

دامنهGA90-500کمپرسورمارپيچی روغن تزريقی بطورهوشمندانه ای بسته بندی می شود، و شامل تمام تجهيزات اصلی کمپرسور و گزينش های اختياری ديگر می باشد .

بسته Full feature (تمام خصصيه )  دارای  يک خشک کن مبرد تلفيقی است . همچنين فيلتر هوای فشرده نيز می تواند به عنوان يک گزينش به سيستم اضافه گردد  ( به استثنای(GA315-500(W) ارزيابی  دامنه GA90-500 : بمنظور برآورده کردن معيارهای انتخاب شما طراحی شده است .

 

• فيلتر ورودی هوا

• سوپاپ ورودی هوا

• پس سردکن / سردکن روغن هوا يا آب خنک شو

• پنکه خنک کننده برای گونه های هوا خنک شو

• هواکش برای دستگاهای آب خنک شو

• دستگاههای جدا کننده آب

• فيلترهای روغن

• موتور محرک IP55

• استارتر ستاره ای –دلتانی داخلی

• تضعيف کننده ارتعاش قابل  انعطاف

• دستگاه جدا کننده هوا روغن

• کنترل Elektronikon

• سيستم تنظيم تمام بار / بدون بار

• محفظه / عايق صدا

• اتصال های ورودی و خروجی تک نقطه ای

• پايه فولادی ساختاری – بدون زير سازی

• بسته استاندارد کمپرسور و دستگاههای  Full Feature

• تمام قطعات اصلی و گزينش های استاندارد با يکديگر تلفيق شده اند و بدين ترتيب سيستم بطور يک جا نصب می شود .

• حوزه کامل ، بدون زير ساختار – هزينه پايين و نصب ساده

• ظرفيت ضمانت شده بر طبق استاندارد ISO 1217 مورد سنجش قرار می گيرد

• سيستم مقرون بصرفه و قابل اطمينان Elektronikon برای کنترل و نظارت

• گونه های تک مرحله ای و دو مرحله ای

• قابليت اطمينان تاييد شده

• حداقل نياز به مراقبت و تعمير

•  تعمير و سرويس دهی راحت

• عملکرد بدون صدا- راحت و ايمن برای محيط زيست

• گونه های آب و هوای خنک

• گونه هايی با فشار و ظرفيت متغيير

• ظهر نويسی توسط فروشگاههای جهانی و سازمان های خدمات

باز يافت انرژی در نیتروژن و هوای فشرده

روشهای استاندارد که برای برآورده سازی نيازهای مشتريان بطور سفارشی ساخته می شود .

سيستم تنظيم – تمام بار / بدون بار برطبق استاندارد

صرفه جويی در مصرف انرژی توسط سيستم تنظيم تمام بار / بدون بار در مقايسه با سيستم کنترل تعديل کننده

کمپرسور های GA90-500 طبق استاندارد هستند که توسط اصل تاييد شده و مقرون بصرفه تمام بار  / بدون بار / تنظيم می شوند ، دامنه فشار بين 1.5bar تا 0.1 است . اين کمپرسورها ورودی هوا را يا بصورت کاملا باز100%) ظرفيت ) يا کاملا بسته (0 ظرفيت ) برای بازدهی بهينه و عملکرد مقرون بصرفه تنظيم می کند .

 

خشک کن تبريدی تلفيق شده (Full Feature) تا GA315 در نیتروژن و هوای فشرده

• تمام اجراء سيستم در يک بسته قرار دارند .

• سيستم Bypass مطابق با معيارهای استاندارد است .

• مبرد R404A با ضورابط محيط زيست منطبق است .

• کيفيت و توليد و محافظت از سيستم

 

تعمير و نگهداری راحت در نیتروژن و هوای فشرده

حداقل تعمير و نگهداری ، حداکثر قابليت اطمينان

اين سيستم به منظور عملکردی بهينه طراحی شده است . قرار گرفتن قطعات در دو بخش گرم و سرد باعث باز دهی و حداکثر ظرفيت سيستم شده است .

 

تميزکردن کولر در نیتروژن و هوای فشرده

• فن های دو قلو برای سردکردن بهينه

• فن ها، موتورهای فن و هواکش ها توسط لوله به يک ديگر متصل می شوند و بدين ترتيب تميز کردن فن های خنک کننده محوری که توسط موتورهای الکتريکی جواگانه TEFC کار می کنند .

 

هوای با کيفيت با محتوای روغن بسيار پايين در نیتروژن و هوای فشرده

• سيستم سه مرحله ای جدا سازی هوا / روغن : گريز از مرکز گرانش ، فيلتر

• محتوای روغن : کمتر از 3Ppm بر حسب وزن

• محتوای روغن از 3pp

• تعويض راحت بخش جدا کننده

کنترل و نظارت در نیتروژن و هوای فشرده

سيستم تنظيم  و کنترل Elektronikon® تکنولوژی هوشمند برای عملکرد ايمن و قابل اطمينان

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

 

نمودار جريان در نیتروژن و هوای فشرده

نمودار جريان روغن / هوا – طرح تک بخشی GA90-160

-1 هوای ورودی

-2 بخش اصلی فشرده سازی

-3 پس سردکن

-4 هوای خروجی

-5 مخزن جدا کننده هوای روغن

-6 کارتل روغن

-7 سردکن روغن

نمودرا جريان  هوا / روغن – طرح دو بخشی GA200-500 در نیتروژن و هوای فشرده

جريان هوا

-A فيلتر ورودی هوا

B1-2 سوپاپ ورودی هوا

C1-2 بخش اصلی فشرده سازی

D1-2 سوپاپ يک طرفه

:E مخزن جدا کننده هوا روغن

:F حداقل سوپاپ فشار

:G پس سرد کن

:H جدا کننده روغن با مجرای تخليه اتوماتيک

-1 فن خنک کننده

جريان هوا

کارتل روغن

سوپاپ فرعی

سردکن روغن

فيلتر روغن

لوله تخليه روغن

سوپاپ متوقف کننده

(شيرقطع کن )

کمپرسور های مار پيچی روغن تزريقی

اصل فشرده سازی

فشرده سازی بر طبق اصلی ساده انجام می شود . دور وتور حلزونی وجود دارد که يکی دارای چهار برآمدگی و ديگر ی دارای شش شيار است .

که به سمت يکديگر حرکت می کنند . اولين روتور 50% سريع تر از ديگری حرکت می کند . هوای محصور بين اين دو روتور  بتدرژج فشرده می شود . روغنکاری باعث به حداقل رسيدن فرسودگی می گردد .

-1 هر دو انتهای روتورها به گونه ای قرار دارند که هوا می تواند از مجرای ورودی به محفظه فشرده سازی وارد شود .

-2 هوا داخل اتاقک فشرده سازی که از تيغه های نر و شيارهای مادگی تشکيل شده است محصور می شود .

-3 همزمان با چرخش روتورها ، محفظه فشرده سازی کوچک می شود و بدين  ترتيب هوای محصور شده فشرده می شود .

-4 هوای فشرده از دريچه خروجی خارج می شود .

 

طرح تک بخشی در نیتروژن و هوای فشرده

موتور و کمپرسور بطور پيوسته تنظيم می شوند :

بر خلاف کمپرسور های تسمه گرد، کمپرسور های GA شامل يک موتور لبه داری محفظه اتصال و جعبه دنده هستند و بنابراين درهنگام حمل و نقل ، نصب و عملکرد دائما تنظيم هستند .

موتور الکتريکی کاملا محصور و کار آمد که توسط پنکه خنک می شود .

 

طرح دو بخشی در نیتروژن و هوای فشرده

ترکيبی از دو جزء تک مرحله ای که بر روی طک محفظه چرخ دنده نصب شده است .

• بهبود راندمان با استفاده از يک طرح  دو مرحله ای

• افزايش طول عمر به علت کاهش بار روی ياتاقان روتورها و چرخ دنده ها روتورها و چرخ دنده ها

• سيستم مقرون بصرفه

 

تجهيزات جانبی در نیتروژن و هوای فشرده

بهينه سازی سيستم هوای فشرده

در بعضی از کار بردهها ممکن است که به قطعات اضافی و سيستم های تصفيه هوای کار آمدتری نياز باشد. اطلس کوپکو سيستم ها را مطابق  با خواست مشتری می سازد، تجهيزات قابل انطباقی را توسعه داده است که می توان قابليت اطمينان و کيفيت سيستم را ارتقاء داد.

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.

 

تجهيزات جانبی در  بهينه سازی سيستم هوای فشرده در نیتروژن و هوای فشرده

دربعضی از کاربردها ممکن است که به قطعات اضافی و سيستم های تصفيه هوای کار آمدتری نياز باشد . اطلس کوپکو سيستم ها را مطابق با خواست مشتری می سازد ، تجهيزات قابل انطباقی را توسعه داده است که می توان قابليت اطمينان و کيفيت سيستم را ارتقاء داد.

خشک کن های جذب BD :برای کاربردهايی که به نقطه شبنم پايينی نياز است اطلس کوپکو خشک کن های جذب BD را  ارائه می دهد .

(اختياری (-70% -40C نقطه شبنم فشار

1050 1/s جريان هوا

کنترل کننده دمای هوای خروجی

کنترل نقطه شبنم برای صرفه جويی انرژی (اختياری)

0.15bar : افت فشار پايين

فيلترهای DD/DDP/PD/QD

• 390-3150 1/S  :  جريان هوا

• فيلتر يکپارچه DD جهت گرفتن ذرات تا اندازه 0.1mg/m3(0.1ppm) و ذرات گردو غبار تا اندازه 1 ميکرون

• فيلتر گردوغبار DDP برای خارج کردن ذراتی تا اندازه 1 ميکرون

• فيلتر يکپارچه PD ، ذرات روغن را تا انداره (0.01ppm)0.01mg/m3 و ذرات گردوغبار را تا 0.01 ميکرون جدا می کند .

• فيلتربخارروغن QD ،حداکثر محتوای روغن باقيماده حدود (0.003mg/m3(0.003ppm) برای تصفيه صحيح بخار روغن و گردوبخار فيلتر مناسبی را از مجموعه فيلترهای اطلس کوپکو انتخاب کنيد .

 

سيستم کنترل صرفه جويی انرژی ES در نیتروژن و هوای فشرده

سيستم کنترل صرفه جويی انرژی ES به منظور کنترل نصب يک کمپرسور چند گانه به اقتصادی ترين روش مورد استفاده قرار می گيرد .

سيستم های ES از  طريق کاهش پهنای باند فشار هزينه های انرژی را بطور قابل توجهی کاهش می دهند .

 

نیتروژن و هوای فشرده به طور همزمان GN کمپرسور دو محصوله.