کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

کمپرسورها و مولدها در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

 • سرويس ها
 • محصولات
 • خدمات و توليدات بعد از فروش
 • کمپرسورهای قابل حمل
 • کمپرسورهای ثابت
 • خدمات و تجهيزات اجاره ای
 • مولدها
 • راه حل هايی برای توليد هوای با کيفيت
کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

     عملکرد ساکت …. قابليت اطمينان
کمپرسور های اسکرو (مارپيچی ) اطلس کوپکو هميشه معيارهای قابليت اطمينان و علمکرد استاندارد را در صنعت هوای فشرده رعايت می کنند.
اطلس کوپکو با ارائه طرح جديد GX2-11 انرژی و قابلت اطمينان يک کمپرسور صنعتی اسکرو را برای صنعتی کوچک و متوسط به ارمغان می آورد.
صنايع سبک صنعتی بايد کمپرسور های پيستونی پرسروصدا و کم بازده خود را تعويض کنند. طرح GX2-11  قادر است انرژی بی صدا و قابليت اطمينان ساده ای را ارائه دهد.
اين دستگاهها قادر هستند ميزان صدا را تا حد زيادی کاهش  دهند. سطح توليد صدای اين کمپرسور فقط بين 61-70-DB(A) است.
کمپرسورهای اسکرو (مار پيچی )اطلس کوپکو قابليت اطمينان بالايی دارند و برای انجام 100% کار بطور پيوسته مناسب هستند. بعلاوه تعداد اجزاء تشکيل دهنده اين کمپرسور ها به حداقل رسيده است و بنابراين دارای طرح ساده ای هستند.
 
کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی
نصب آسان
کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی بنابر نيازهای گوناگون مشتری در چهار نوع عرضه می شوند .
نوع (FF)Full-feature : اين نوع کمپرسور مجهز به خشک کن تبريدی است که هميشه هوايی خشک و تميز توليد می کند .
نوع (p)pack : اين نوع کمپرسور تمام مزيت های کمپرسور نوع FF را دارد به استثنای تجهيزات مربوط به تصفيه هوا  .
نوع Tank mounted TM)  ( : اين نوع کمپرسور روی مخزن ذخيره هوا نصب  می شود .
نوع (FM)Floor mounted : هوای کمپرسور بدون نياز به مخزن ذخيره هوا تامين می شود .
نصب کامل هوای فشرده در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی
GX2-11 به همراه تمام اجزاء تشکيل دهنده مورد نياز برای نصب کامل تحويل داده می شود .
اين کمپرسور جای کمی اشغال می کند و برای صنايعی که فضای محدودی در اختيار دارند مناسب می باشد .
کمپرسور Tank mounted که لوله کشی آن از قبل انجام گرفته است دارای نصبی ارزان و ساده است .
تمام اتصالات هوا بهينه سازی شده است تا افت فشار به حداقل رسيده و امکان نشتی هوا کاهش يابد و کمپرسور باز دهی بالايی داشته باشد .
کمپرسور کوچک و کامل از نوع Tank mounted/Full feature
نياز به فضای کمتر1M2) > (
افت کمتر فشار
نصب راحت تر
احتمال نشتی کمتر
هزينه عمليات و نصب اين کمپرسور خيلی پايين تر است .
 کمپرسور های مارپيچی با روغن تزريقی
قابليت اطمينان تجهيزات داخلی
عملکرد ساکت

GX2-11 مجهزبه حصارهای صوتی است که سطح صوت را تا 61Db(A) کاهش می دهد .
در تکنولوژی کمپرسور Rotary screw ميزان ارتعاس به حداقل می رسد .
مجهز به هواکش هايی با حد صدای پايين به منظور عملکردی ساکت
قابليت اطمينان ساده در تکنولوژی کمپرسور اسکرو (مارپيچی ) امکان 100% کار بطور پيوسته فراهم می شود. اين کمپرسور ها دارای طراحی مکانيکی خيلی ساده ای هستند که قابليت اطمينان را افزايش می دهند.
تمام لوله های روغن از جنس پلاستيک سخت يا لوله هايی با درجه حرارت بالا تشکيل شده اند. از لوله های پلاستيکی استفاده نمی شود. تمام سيم کشی  های الکتريکی توسط کابل های قدرتمند و کليد های اتصال  با کيفيت انجام می شود.
درجه حرارت پايين اين نوع کمپرسور باعث افزايش طول عمر و عدم نياز به پس سرد کن شده است. مجموعه لوازم بنيادی GX25 دارای يک کليد اصلی به همراه يک فيوز است  که از کمپرسور محافظت می کند.

بازدهی انرژی در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی
کاهش مصرف انرژی در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

GX مصرف انرژی پايين و بازدهی بالای يک کمپرسور اسکرو ارائه می دهد. کمپرسور GX2-5 مجهز به يک سيستم کنترل قطع و وصل است که فقط مواقعی که به هوای فشرده نياز است انرژی مصرف می شود.

GX6-11 به يک سيستم کنترل Load/ no load   (بار / بی بار) مجهز است.

تعمير و نگهداری ساده و سريع در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی
قسمت هايی که به تعمير نياز  دارند در صفحه کنترل نشان داده می شود. مجهيز به دستگاه جدا کننده روغن به همراه فيلتر برای تعمير و نگهداری سريع نمايش سطح روغن بطور پيوسته درGX2-5  
 
 

 • کمپرسور های مار پيچی روغن تزريقی
 • ويژگی های و مزيت های کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
 • اطلاعات فنی کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
 • گزينش کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
 • نمودار جريان کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی

جريان تبريد در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

 • دستگاه تبخير کننده
 • کمپرسور مبرد
 • تقطير
 • لوله موينيه ای
 • جدا کننده آب
 • (A) کمپرسور نوع Full feature
 • ورودی هوا
 • ترکيب هوا روغن
 • هوای خيس
 • هوای خشک

جريان هوا در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

 • فيلتر هوای ورودی
 • کنترل ورودی
 • قسمت اصلی فشرده سازی
 • بخش  جدا کننده روغن
 • دريچه حداقل فشار
 • مخزن ذخيره هوا

جريان روغن در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

 • مخزن روغن
 • سردکن روغن
 • شير حرارتی
 • فيلتر روغن

کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

 • گزينش های استاندارد
 • جعبه ابزار تبديل خشک کن (فقط برای مدل (GX2-5FF
 • مجموعه قطعات فيلتر PDX با عملکردی بالا (فقط برای (FF
 • لوله تخليه الکترونيک (فقط برای کمپرسور نوع (TM
 • لوله تخليه آب الکترونيک (فقط برای (FF,GX7-11TM)
 • پس سرد کن به همراه مجرای تخليه (فقط برای کمپرسور نوع (GX7-11Pack
 • پس سردکن (فقط برای (GX7-11Pack
 • مخزن ذخيره هوای با ظرفيت (GX7-11
 • ترموستات استوايی (فقط برای (GX7-11

جريان تبريد

 • دستگاه تبخير کننده
 • کمپرسور مبرر
 • دستگاه تقطير
 • لوله موينيه ای
 • جدا کننده آب
 • A کمپرسور نوع Full Feature
 • B فيلتر هوای PDX با بازدهی
 • C لوله تخليه الکترونيک

جريان هوا در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

فيلتر هوای ورودی
دريچه کنترل ورودی
قسمت اصلی فشرده سازی
بخش جدا کننده روغن
دريچه حداقل فشار
پس سردکن
مخزن ذخيره هوا

جريان روغن

 • مخزن روغن
 • سردکن روغن
 • شير حرارتی
 • فيلتر روغن

کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی

 • ويژگی ها و مزيت ها
 • اطلاعات تکنيکی

سری GX5-11 با حداقل فضای مورد نياز و عملکردی بالا در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقیاطلس کوپکو سيستم  هوای بی نظيری در اختيار مشتريان قرار می دهد . اين سيستم (Work place Air System TM) اين امکان را برای مشتری فراهم می آورد که کمپرسور را در همان نقطه مورد استفاده نصب کند.
سری GA5-11 برطبق استاندارد ISO14001-ISO9001 طراحی و ساخته شده است و قادر است بالاترين استاندارد های کيفی مورد درخواست صنايع را برآورده سازد، تمام دستگاههای با استاندارد ISO 1217 ed3,Annex c-1996 test cad مطابقت دارد.
سری GA 5-11 در اندازه و طرح های گوناگون موجود می باشد و بنابردر خواست مشتری می توان سيستم خشک کن و لوازم جانبی ديگری روی آن نصب کرد. ظرفيت اين سيستم بين 28.51/5 تا 8.4 و با احداکثر فشار کاری 13bar ,50H,60HZ تا 7.5 می باشد.

کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی
ويژگی های محل کار
به علت بهينه سازهای مدرن ارتعاشی – صوتی (Vibro –acoustic) ميزان سطح صدا تا 60-62dBA کاهش يافته است و بدين ترتيب می توان اين کمپرسورها را در هر موقعيتی و در هر مکانی نصب کرد.

 • قابليت ادغام بی نظير در سطح بالا
 • ادغام خشک کن مبرد ( اختياری )
 • ادغام مجموعه لوازم فيلتر (اختياری)
 • ادغام مخزن ذخيره هوا (اختياری )
 • ادغام دستگاه جدا کننده آب تقطير
 • ادغام مجرای تخليه الکترونيک (اختيار)
 • ادغام دستگاه جدا کننده روغن تقطير ( اختياری )

اتصال تک نقطه ای، حداقل فضای مورد نياز ،عدم نياز به لوله کشی برای اتصال تجهيزات جانبی، عدم نياز به اتاق کمپرسور بدون نياز به شبکه عظيم هوای فشرده، عدم تراوش به شبکه هوا (10% نشتی در يک شبکه هوای معمولی نمی تواند در صد خوبی باشد )، عدم افت فشار افت فشار به اندازه 1Bar به معنی 6% مصرف انرژی است .
هزينه نصب  و هزينه عملياتی بی نهايت اندک .

کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

Elektronikon® : يک سيستم کنترل الکترونيکی بی نظير جهت کنترل و نظارت بر عملکرد دستگاه
Elektronikon: يک سيستم عامل بلادرنگ پيشرفته و مبنی برميکردپرداز شگر است، اختراع اين سيستم توسط شرکت اطلس کوپکو به ثبت رسيده است .
قابليت اطمينان: از طريق علائم هشدار دهنده بطور فعالانه از کمپرسور محافظت می کند.
باز دهی انرژی: کنترل دقيق فشار به منظور ايجاد راندمانی بهينه
کار بر پسند: در اين سيستم از علائم بين المللی استفاده می شود که برای  همه درک است.
سهولت تعمير: هر قسمت از دستگاه اگر به تعمير  نياز داشته باشد اين سيستم بطور اتوماتيک هشدار می دهيد و بدين ترتيب ميزان وقفه در جريان  عمليات کاهش می يابد و برنامه ريزی مراقبت و نگهداری راحتتر انجام می گيرد.
سيستم ديجيتالی کنترلی از راه درو: امکان روشن / خاموش کردن کردن کمپرسور از راه دور
برقراری ارتباط از طريق کامپيوتر با استفاده از يک سيستم کنترل بهينه سازی شده Elektronikon: اتصال CAN، رابط ModBUS/Profit Bus، رابط کنترل هوا تا کنترل اتاق کمپرسور وب جهانی و کنترل نصب های چندگانه کمپرسور می توانند از مزيت های يک سيستم کنترل مرکزی بهره مند شوند، اين سيستم کنترل عمليات کمپرسور های مجزا و تجهيزات جانبی آنها را هماهنگ می کند.
اطلس کوپکو قادر است با استفاده از جديدترين تکنولوژی های ارتباطی عملکردهای کمپرسورها را کنترل کند.

کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

 • داده های تکنيکی
 • وزن
 • سطح صدا
 • قدرت موتور
 • ظرفيت FAD
 • حداکثرفشار مجاز
 • نوع کمپرسور

سنجش عملکرد دستگاه  کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی بر طبق استاندارد ISO1217، ويرايش 3، ضميمه C-1996 سنجش سطح ميانگين صد ا در فاصله 2 متری بر طبق کد آزمايش Pneurop /CogiPN8NTC2 وزن دستگاهی که روی زمين نصب می شود. دستگاههايی که روی مخزن نصب می شوند (Tank mounred)  85kg اضافه وزن دارند.

کمپرسور GA5-11 به همراه مخزن

1-فيلتر هوای ورودی 2- دريچه هوای ورودی 3- بخش اصلی کمپرسور 4- بخش اصلی جدا کننده روغن 5- دريچه حداقل فشار 6- پس سرد کن 7- مبدل حرارتی هوا به هوا  8- دستگاه جدا کننده آب به همراه مجرای تخليه 9-مخزن روغن  10- سردکن روغن  11- محفظه فيلتر روغن 12- فيلتر روغن 13- کمپرسور مبرد 14- دستگاه تقطير  15- خشک کن / فيلتر ماده مبرد مايع 16-لوله مويينه ای 17- دستگاه  تبخير  18- مجرای فرعی برای خروج گاز داغ

کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی
اصول فشرده سازی
فشرده سازی

جزء اصلی کمپرسور GA5-11 از نوع کمپرسور جابجايی مثبت است.
اين کمپرسور از دو روتور نرومان تشکيل شده است. روتور نر دارای چهار برآمدگی مار پيچی می باشد و روتور ماده دارای شش شيار حلزونی است اين نسبت 4به 6 بهترين ترکيب برای اين نوع کمپرسور است، و قطر روتور در هر دو روتور نرومان يکسان است.
اين روتورها دارای سطح مقطع های نا  متفاوتی هستند. بداين ترتيب روتورماده مستقيما توسط روتور نر به حالت در می آيد و ديگر  نيازی به چرخه دنده هايی همزمان کننده نيست به اين علت که عملکرد کمپرسورمار پيچی براساس  اصل جابجايی مثبت است بنابراين ميزان تحويل  هوا رابطه مستقمی با سرعت چرخش دارد هر چقدر که سرعت چرخش بالاتر باشد، حجم بيشتری از هوا توسط روتورهای کمپرسور جابجا می شود.

1- هر دو انتهای روتورها به گونهای قرار دارند که هوا می تواند از مجرای ورودی به محفظه فشرده سازی وارد شود .
2- هوای داخلی اتاقک فشرده سازی که از تيغه های نر و شيارهای مان تشکيل شده است ، محصور می شود
3- همزمان با چرخش روتورها،محفظه فشرده سازی کوچک می شود و بدين ترتيب هوای محصور شده فشرده می گردد
4- هوای فشرده از دريچه خروجی خارج می گردد.

کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی برای استفاده خودروهای راه آهن کمپرسورهای GAR منبع قابل اطمينانی از هوای فشرده در اختيار کاربران خودروهای خط آهن می گذارند، اين هوای فشرده دارای کاربردهای گوناگونی است، از جمله در:

 • سيستم های ترمز بادی
 • سيستم های تعليق بادی
 • سيستم های Air sandiy
 • سيستم های جانبی

کمپرسور های GAR تلفيقی ازتکنولوژی rotary screw و سهولت robust می باشند که امکان عمليات در شرايط سخت و طاقت فرسا را فراهم می آورند. اين سری از کمپرسورها برای تمام خودروهای راه آهن مناسب می باشند. از جمله لوکوموتيوها، لوکوموتيوهای ديزلی مقاوم، Shunting trains LRV’S, Metrocars ,DMU’S, EMU’S

مزيت ها در کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی

 • کم حجم و سبک
 • قابل اطمينان تحت شرايط سخت
 • بدون نشتی
 • سطوح ارتعاش و صدای پايين
 • مقدار روغن موجود در هوای فشرده خيلی اندک است
 • فواصل سرويس و تعمير طولانی مدت (4000 ساعت )
 • قابل تعمير و کاربر پسند
 • هزينه چرخه پايين
 • کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی برای خودروهای راه آهن
 • سوپاپ ورودی
 • فيلترورودی
 • بخش اصلی کمپرسور
 • مجرای فرعی
 • ترموستات
 • پروانه شعاعی
 • تلفيقی
 • جعبه دنده
 • سردکن با بدنه
 • آلومينيوم جداکننده هوای روغن
 • کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی برای خودروهای راه آهن

تعمير و نگهداری ساده:

در کمپرسور های GAR به علت استفاده از تکنولوژی rotary screw نيازی به تعميرات پی در پی نمی باشد و هزينه های عملياتی کاهش می يابد. کمپرسور های GAR توسط شبکه جهانی شرکت های فروش اطلس کوپکو نگهداری و تعمير می شوند و اين شرکت ها عملکردی بدون وقفه ای را در کمپرسورها ايجاد می کنند.

مزيت ها

 • قابليت دسترسی: تمام نقاط سرويس در يک سمت کمپرسور
 • فواصل سرويس و تعمير طولانی (4000 ساعت )
 • نگهداری و تعمير پيشگيرانه
 • دسترسی ابزار برای تعميرات
 • قطعات و يدکی با کيفيت و اصلی

کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی برای خودروهای راه آهن

 • گزينش های استاندارد
 • دستگاه جدا کننده آب
 • حفاظ صدا خفه کن
 • چهارچوبی بنيادين برای نصب بيرونی در زير يا بالای خودرو
 • کليدهای کنترل و هشدار فشار
 • اتاقک کنترل
  استارتر موتور
 • کليدهای اتصال سريع برای اتصال و قطع سريع جريان برق
 • جعبه ضد يخ برای انجام عمليات در درجه حرارت های 40°C
 • مخزن جمع آوری آب تقطير
 • مخزن های هوا