کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور

 

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور :

هشدار!

این کتاب تنها برای اهداف اطلاع رسانی تهیه شده و به هیچ وجه جامع نیست. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت کامینز مشورت کنید. فروش محصولات توصیف شده در این منبع منوط به شرایط و سیاست های فروش شرکت کامینز می باشد. این منبع به هیچ وجه به معنای عقد قرارداد با کسی نمی باشد. تنها منبع حقوقی قابل ارجاع برای هر خریداری قرارداد منعقد شده بین خریدار و شرکت کامینز می باشد.

 


همچنین بخوانید : طراحی اولیه دیزل ژنراتور


 

هیچ گونه ضمانتی اعم از تلویجی یا تصریحی شامل ضمانت تناسب دستگاه برای اهدافی خاص، ضمانت در شیوه ی معامله یا استفاده از دستگاه برای صنعتی خاص بر طبق اطلاعات این کتاب داده نمی شود.

هر مشتری از جهت طراحی و عملکرد سیستم ساختمان خود مسئول است. ما تعهد نمی دهیم که خصوصیات محصولات شرکت کامینز برای اهداف شما مناسب باشد.

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور - 1

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور – 1

 

شرکت کامینز در موارد آسیب ناشی از بی دقتی یا هر گونه تصادف منجر به خسارت یا آسیب جدی به دستگاه مسئول نیست .

1- معرفی

1-1- پیشگفتار

جهان روز به روز به انرژی الکتریکی وابسته تر می شود. منابع نیروی الکتریکی تقریباً برای تمام دستگاه ها حیاتی هستند و یک منبع الکتریکی قابل اعتماد برای اماکن و تجهیزاتی رو به رشد امروزه ضروری است. اماکنی همانند ساختمان های بزرگ اداری و کارخانه ها، تأسیسات ارتباط از راه دور، مراکز داده و اطلاعات، وا ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی نیازمند انرژی الکتریکی 24 ساعته در هفت روز هفته بدون قطعی هستند.

ازدیاد مداوم کامپیوتر در پردازش داده ها، کنترل پروسه ها، سیستم های حمایتی حیاتی و ارتباطات جهانی که همگی نیاز به جریان الکتریکی لاینقطع دارند به این نیاز روز افزون دامن می زند.

 

علاوه بر ضرورت قابل اعتماد بودن انگیزهای اقتصادی فراینده ای نیز ضرورت نصب مولدهای انرژی ثابت را ایجاب می کند. در نتیجه شاهد نصب شدن دستگاه های مولد انرژی در ساختمان های جدید و نیز به روز کردن تجهیزات می باشیم. این مولدها برق اضطراری را در شرایط قطعی برق تأمین کرده و نیز در صورتی که قوانین محلی منطقه اجازه دهند باعث کاهش هزینه ی برق خواهند شد.

به دلیل نقش پر اهمیت شان مولدهای الکتریکی باید شخصی سازی شده و به شیوه ای به کار بروند که انرژی الکتریکی را به میزان کیفیت و کمیت مورد نیاز تأمین کنند.

تأمین انرژی الکتریکی برای جوامعی که قابلیت دسترسی به شبکه ی برق سراسری را ندارند و نیز سایت هایی که به دلایلی در برحه ای از زمان دسترسی به این شبکه را ندارند امروزه به جای یک امر تجملی تبدیل به یک ضرورت شده است.

هدف از استفاده از نیروی برق در سایت (ژنراتور ثابت) on–site power هر چه که باشد قابل اعتماد بودن تجهیزات ژانراتور و هزینه ی تولید نیرو از نخستین دغدغه های مصرف کنندگان است. هدف از این کتاب راهنمایی کردن طراحان سیستم در انتخاب تجهیزات مناسب برای تأسیسات مشخص و طراحی تأسیسات به گونه ای است که نیازهای سیستم را برآورده کند.

 

 


همچنین بخوانید : دیزل ژنراتور چیست؟ معرفی انواع و کاربرد های آن


2-1- درباره ی این کتاب ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

این کتاب به بحث در مورد مشخصات و کاربردهای دیزل ژنراتورهای احتراق جرقه ای ثابت، خنک شونده با مایع می پردازد. این کتاب شامل هفت فصل اصلی: طراحی اولیه، تأثیر بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور، انتخاب تجهیزات، طراحی الکتریکی، طراحی مکانیکی و ضمایم می باشد.

فصل طراحی اولیه به بحث در مورد الزامات اولیه برای یک پروژه ی دستگاه مولد برق می پردازد. نیازهای تجهیزاتی و تأسیساتی بر طبق دلایل نیاز به ژنراتور و کاربرد مورد نظر آن متفاوت است. در هنگام طراحی تأسیسات یک دستگاه مولد برق بازبینی و فهم درست این دلایل به عنوان نقطه ی آغازی در طراحی و انتخاب تجهیزات مفید است.

فصل تأثیر بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور به بحث در مورد انواع مختلف بار الکتریکی ویژگی هایشان و تأثیرشان در سایزبندی دستگاه مولد برق، عملکرد و انتخاب تجهیزات می پردازد و همچنین شامل موضوع مفاهیم بار می باشد.

فصل انتخاب تجهیزات به بحث در مورد اجزای اصلی یک دستگاه مولد برق و تجهیزات مرتبط، عملکردها و ارتباط متقابل آن ها و معیارهای انتخابشان می پردازد. همچنین به طور مفصل به ویژگی های کاربردی، معیارهای انتخاب و تجهیزات اختیاری مورد نیاز می پردازد.

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور - 2

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور – 2

طراحی الکتریکی شامل مباحثی در طراحی تأسیسات ژنراتور و سیستم های الکتریکی مرتبط، وجه مشترکشان با تأسیسات و نیز بارها و موضوعات مرتبط با محافظت از ژنراتور می باشد. طراحی الکتریکی سیستم ژنراتورهای ثابت برای عملکرد مناسب سیستم و قابلیت اعتماد آن حیاتی است.

طراحی مکانیکی شامل مباحثی در طراحی مکانیکی دستگاه مولد برق و سیستم های مکانیکی مرتبط و وجه مشترکشان و یا تأسیسات می باشد. طراحی مکانیکی سیستم های مولد برق ثابت برای عملکرد مناسب سیستم و قابل اعتماد بودنش ضروری است.

موضوعات این بخش شامل فونداسیون و پایه، سیستم های اگزوز، سیستم های خنک کاری، تهویه، سیستم های سوخت رسانی، کاهش صدا محافظت در برابر آتش سوزی و اتاق تجهیزات می باشد.

 


همچنین بخوانید : قطعات دیزل ژنراتور


بخش ضمایم شامل موضوعات مفید متعددی از جمله نگاهی کلی به Gensize می باشد.

این کتاب نحوه ی استفاده از ژنراتورهای ثابت را توضیح می دهد. این کتاب کاربرد ژنراتورهای ثابت را برای مقاصدی که نیاز به ژنراتورهای متحرک هست که عموماً برای این نوع مقاصد تولید نشده اند توضیح نمی دهد. شرکت کامینز CPG هیچگونه استفاده متحرک از محصولات خود را مگر در مواردی که به صورت خاص برای این مقاصد تهیه و تست شده اند را توصیه نمی کند.

در صورت تمایل توزیع کنندگان و یا مشتریان شرکت کامینز برای استفاده از ژنراتورهای ثابت در مقاصد متحرک دیگر، این عمل باید پس از آنالیزهای گسترده، آزمایشات و گفتگو با مصرف کننده ی نهایی و با در نظر گرفتن محدودیت ها در طراحی، استفاده و عمر مفید ژنراتور انجام شود.

 

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور - 3

کتاب راهنمای دیزل ژنراتور – 3

به این دلیل که شرکت کامینز ویژگی های محصولاتش را در مواجهه با شرايط متحرک تأیید نمی کند این تصمیم با مسئولیت و رضایت خود مشتری گرفته می شود. مشتری ها در قبال طراحی و عملکرد تأسیسات خود مسئول هستند.

3-1-منوال های مرتبط و کاربرد های آن ها ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

 تأسیسات هر دستگاه مولد برق نیاز به تجهیزاتی برای انتقال نیرو دارد که عبارتند از سوئیچ های انتقال و یا جعبه تقسیم موازی. سیستم مناسب برای کار و به کار بردن صحیح آن برای عملکرد ایمن و مطمئن ضروری است. کتاب پیش رو جنبه های مرتبط با سیستم های برق اضطراری و استندبای را مورد بحث قرار می دهد.

به این دلیل که کتاب پیش رو تصمیاتی را که در مراحل اولیه ی پروسه ی طراحی گرفته می شوند را نیز در بر دارد این مراحل باید همگام با مراحل این کتاب مورد بازنگری قرار گیرد.

کتابچه ی راهنمای T-O11 (سیستم های انتقال نیروی اتوماتیک)، بسیاری از سیستم ها از چند منبع نیرو برای افزایش ضریب اطمینان سیستم نیروی الکتریکی استفاده می کنند. این منابع شامل سرویس های تأمین برق اصلی و سرویس های مولد جریان برق برای مواقع بحران می شوند. کتابچه ی T-O11 انواع متفاوتی از سیستم های انتقال نیروی قابل دسترس و چگونگی استفاده از آن ها را توضیح می دهد.

توجه دقیق به سیستم های سوئیچ نیرو در ابتدای یک پروژه طراح را قادر به انتخاب با صرفه ترین و مطمئن ترین نوع سرویس برای تجهیزات می سازد.

 


همچنین بخوانید :رفع عیب دیزل ژنراتور


 

کتابچه ی راهنمای T-O16(جعبه تقسیم موازی) – تجهیزات موازی باعث می شود دو یا چند دستگاه مولد نیرو با همدیگر همانند یک مجموعه ی بزرگتر عمل کنند. این عمل از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است به ویژه هنگامی که بار کلی از 1000 KWبیشتر باشد.

تصمیم در مورد موازی کردن دستگاه ها باید در مراحل اولیه گرفته شود. مخصوصاً اگر فاکتور فضای مورد نیاز و طرح توسعه از فاکتورهای تأثیرگذار باشند.

کتابچه ی راهنمای T-O30 – (مولدهای نیروی خنک شونده ی با مایع) – تجهیزات مولد نیرو برق اضطراری را در موارد قطعی تأمین می کنند و باعث کاهش هزینه ی برق در مناطقی که سیاست های محلی اجازه می دهند می شود.

به دلیل نقش با اهمیت شان مولدهای نیرو باید دارای ویژگی ها و کاربردهایی باشند به گونه ای که توانایی تأمین نیروی الکتریی را با کیفیت و میزان مورد نیاز داشته باشند. T-O30 اطلاعات مورد نیاز را به طراحان سیستم و تجهیزات در انتخاب تجهیزات متناسب با یک کاربرد خاص می دهد.

4-1- امنیت ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

امنیت باید از موضوعات ابتدایی مورد توجه مهندسین باشد. امنیت دو جنبه دارد:

عملکرد ايمن خود دستگاه و ملحقاتش و عملکرد قابل اعتماد سیستم. عملکرد قابل اعتماد سیستم به امنیت مرتبط است زیرا تجهیزاتی که بر زندگی و مرگ افراد تأثیرگذار هستند. (همانند سیستم های کنترل علایم حیاتی در بیمارستان، چراغ های خروجی اضطراری، تهویه ساختمان ها، آسانسورها، پمپ های حریق، امنیت و ارتباطات) وابسته به دستگاه مولد نیرو می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون های حریق در آمریکای شمالی، مرکزی و اروپا به بخش مرجع تکنیکال مراجعه کنید. استانداردها و قوانین این مرجع مرتباً در حال به روز شدن می باشد و همواره نیاز به بازبینی مداوم دارد. پیروی از تمام قوانین کاربردی وظیفه ی مهندس طراح تجهیزات می باشد. ابتدائاً از پیروی از تمام قوانین محلی و دولتی اطمینان حاصل کنید.

نکته: با وجود اینکه اطلاعات موجود در این کتاب و کتاب های مشابه دقیق و مفید هستند، اما جایگزین تشخیص حرفه ای یک مهندس طراح با تجربه نمی شوند. مصرف کننده شخصاً باید تشخیص دهد که آیا سیستم اضطراری / استندبادی انتخاب شده مطابق نیازهایش هست یا نه.

2- طراحی اولیه ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

1-2- پیشگفتار

در طراحی تأسیسات برای یک دستگاه مولد برق باید تجهیزات و تأسیسات را مد نظر قرار داد. این تجهیزات بنابر دلایل نیاز به دستگاه ژنراتور تولید برق و استفاده ی مورد نظر آن دستگاه متغیرند.

بازبینی و فهم این دلایل نقطه ی شروع مناسبی برای طراحی سیستم و انتخاب تجهیزات می باشد.

2-2- پیش نیازهای نیرو

1-2-2- نیازهای اولیه

نیاز به تولید برق اضطراری و استندبای معمولاً توسط نصب اجباری دستگاه

تولید نیروی برق برآورده می شود تا یا ملزومات (پیش نیازهای) قانونی ساختمان اجرا شود و یا ریسک های اقتصادی منوط به قطع برق از بین برود.

نصب اجباری برق اضطراری و استندبای از قوانین ساختمانی فدرال یا قوانین حکومتی تبعیت می کند. توجیه نصب دستگاه های مولد بر طبق این قوانین، جلوگیری از خطرهای جانی برای ساکنین می باشد. ضرورت نصب داوطلبانه ی دستگاه های استندبای برای مقاصد اقتصادی و یا به دلیل از ترس از دست دادن سرویس ها، داده ها و یا سایر دارایی های با ارزش توجیه می شود.

نصب داوطلبانه و اجباری معمولاً به دلیل کاهش هزینه های استفاده از شبکه ی برق رسانی می باشد.

2-2-2- نیازهای خاص ( کتاب راهنمای دیزل ژنراتور )

بسیاری از مصارف خاص نیاز به نصب مولد جریان برق دارند، بعضی از این مصارف عبارتند از: روشنایی: روشنایی چراغ های خروجی در موارد تخلیه ی اضطراری ساختمان، علایم خروجی نورانی، چراغ های امنیتی، روسنایی اتاق عمل، چراغ های گرم کن، روشنایی ماشین بالابر، روشنایی اتاق ژنراتور و غیره.

کنترل نیرو: کنترل نیرو برای دیگ های بخار، کمپرسورهای هوا، و تجهیزات دیگری که عملکردهای حساس دارند.

حمل و نقل: بالابرهای مورد استفاده آتش نشانی.

سیستم های مکانیکی: فن های کنترل دود و فشار و سیستم تخلیه ی فاضلاب و غیره…

گرمایش: گرمایش در پروسه های حساس

سرمادهی: بانک های خون، نگهداری مواد غذایی و غیره…

تولید: تأمین نیرو در پروسه های حساس در آزمایشگاه ها و پروسه های تولید دارو و …

تهویه ی فضا: خنک سازی در اتاق تجهیزات کامپیوتر، سرمادهی و گرمایش برای افراد آسیب پذیر، تهویه ی فضاهای پر خطر، تخلیه ی آلاینده ها یا آلودگی های بیولوژیکی و …

محافظت در برابر حریق: پمپ های آتش نشانی ، آلارم های هشدار و آگاهی دهنده.

پردازش داده ها: سیستم های UPS و خنک کننده برای جلوگیری از دست دادن داده ها، از دست دادن حافظه و نقص در برنامه.

سیستم های مراقبتی حیاتی: بیمارستان ها، اتاق های پرستاری، و تجهیزات مراقبتی دیگر

سیستم های ارتباطی: سرویس های تلفن اورژانس، پلیس، آتش نشانی و غیره.