کاربردهای سیستم های هیدرولیک

 کاربردهای سیستم های هیدرولیک

9-1 اهداف

پس از مطالعه این فصل شخص قادر خواهد بود:

 • ترتیب اجزاء گوناگون در یک سیستم هیدرولیک را تشخیص دهد
 • با نمونه هایی از کاربرد هیدرولیک مثل موارد زیر آشنا شوند:
 • سیستم هیدرولیک و کنترل تراموای هوایی
 • سیستم ترمز هیدرولیکی با بوستر تقویت کننده
 • فرمانهای پر قدرت هیدرلیکی
 • جوشکاری
 • سیستمهای مراقبت پل

9-2 مقدمه

بطور کلی سه راه برای انتقال نیرو وجود دارد:

1:الکتریکی

2:مکانیکی

3: نیروی سیال

در بیشتر موارد عملاً از ترکیب هر سه روش فوق جهت انتقال توان استفاده می کنند تا سیستم بیشترین بازده عملکرد را داشته باشد. برای اینکه بدانیم دقیقاً کدام روش فوق برای یک کاربرد ویژه مناسب است، باید بدانیم که کدام روش بهترین گزینه برای کاربرد در سیستم های هیدرولیک می باشد. بطور مثال انتقال توان در مسافتهای طولانی توسط سیستمهای هیدرولیکی نسبت به سیستمهای مکانیکی مقرون به صرفه تر می باشد.

امروزه در صنعت به منظور افزایش تولیدات، سیستمهای اتوماسیون در حال گسترش و پیشرفت است. سیستمهای هیدرولیک با توان سیالاتی می تواند پایه و اساس سیستمهای اتوماسیون در نظر گرفته شود که در کاربرد های مختلف مورد استفاه واقع می شود. در ادامه بحث مزایای سیستم های هیدرولیک و نمونه ای از کاربردهای متنوعشان مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

9-3 مزایای سیستم های هیدرولیک

بطور معمول یک سیستم هیدرولیک چهار مزیت عمده دارد که آنرا در انتقال نیرو موثر می سازد:

سهولت و دقت کنترل در آن : با استفاده از اهرم های ساده و دکمه های فشار، اپراتور یک سیستم هیدرولیک می تواند به آسانی عمل راه اندازی، توقف افزاایش سرعت و کاهش سرعت عملگرها را به راحتی انجام دهد.

قابلیت افزایش نیرو: یک سیستم توان سیالی بدون استفاده از قطعات سنگین و اضافی نظیر چرخ دنده ها پولی ها و اهرم ها می تواند نیروها را به سادگی و موثر از یک مقدار کوچک تا صدها تن افزایش دهد.

گشتاور و نیروی ثابت: تنها سیستم های توان سیالی (هیدرولیک) قادر به فراهم آوردن یک گشتاور یا نیروی ثابت، بدون توجه به تغییرات سرعت می باشند.

ساده، ایمن و اقتصادی: به طور کلی سیستم های هیدرولیک در مقایسه با سیستم های الکتریکی و مکانیکی از اجزاء متحرک کمتری استفاده می کنند بنابراین سیستم آنها ساده تر و نگهداری و مراقبت آنها راحتتر می باشد.

علیرغم اینکه سیستم های هیدرولیکی دارای مزایای بر جسته ای هستند ولی دارای معایبی نیز می باشند که بعضی از انها عبارتنداز:

 • مراقبت و نگهداری از روغن های هیدرولیک که به سادگی می تواند کثیف شود.
 • حذف کامل نشتی در سیستم هیدرولیک بسیار مشکل می باشد.
 • لوله های هیدرولیک در اثر آسیب های جوی می تواند خطر آفرین باشند و تهدیدی برای سلامتی انسان به شمار می رود.
 • اکثر سیالات هیدرولیک در اثر نشتی در معرض احتراق قرار می گیرند به خصوص در مناطق گرم.

بنابراین در هر کاربرد، باید پیش از انتخاب نوع سیستم هیدرولیک، مطالعه و بررسی های لازم به عمل آیند، در ادامه مهم ترین و معمول ترین کاربردهای سیستم هیدرولیک بررسی می شود.

9-4 اجزاء سیستم های هیدرولیک

عملاً تمام مدارهای هیدرولیک بدون توجه به نوع کاربردشان مشابه می باشند،شش جزء اساسی برای

نصب و راه اندازی یک سیستم هیدرولیک وجود دارد:

 1. یک مخزن برای نگهداری سیال( معمولاً روغن هیدرولیک)
 2. یک پمپ برای ایجاد جریان در سیستم
 3. یک موتور الکتریکی یا هر منبع توان دیگر برای راه اندازی پمپ
 4. سوپاپ برای کنترل مسیر، فشار و جریان سیال
 5. یک عملگر برای تبدیل انرژی سیال تحت فشار به نیروی مکانیکی یا گشتاور برای انجام کار مفید، عملگرها شامل سیلندرها و هیدرو موتورها می باشند که سیلندر ها حرکت خطی و هیدرو موتورها حرکت دورانی لازم را فراهم می کنند.
 6. لوله ها و شیلنگ ها جهت انتقال سیال از یک محل به محل دیگر.

شکل (9-1) ابزار لازم و مهم یک سیستم هیدرولیک اولیه را به همراه یک عملگر هیدرولیک خطی نشان می دهد. گستردگی اجزاء سیستم های هیدرولیک بسته به کاربرد های ویژه متغیر است.

هر واحد یک مجموعه کامل از سیستم توان است که شامل موتور الکتریکی، پمپ، کوپلینگ، شفت، منبع و خطوط لوله کشی، فشار سنجها، سوپاپها، و دیگر اجزاء مورد نیاز برای عملکرد سیستم می باشد. نقش تمام این اجزاء در فصلهای قبلی بررسی شده است.

لیست اجزاء:

A: مخزن، B: موتورالکتریکی، C: پمپ، D: سوپاپ فشار شکن، E: سوپاپ کنترل جهت،F: سوپاپ کنترل جریان، G: سوپاپ یکطرفه،H:  سیلندر