پلنت کاتالیزور اکسیدمس برای خلوص نیتروژن

پلنت کاتالیزور اکسیدمس برای خلوص نیتروژن :

فرآیند شکست آمونیاک

در صنعت تجهیزات گاز، هیدروژن نقشی عمده دارد. از آنجایی که دستیابی به هیدروژن خالص خیلی سخت است. بنابراین از گاز آمونیاک به عنوان یک جانشین استفاده می‌شود، زیرا این گاز درصد بالایی هیدروژن دارد.

آمونیاک‌ شکن گاز آمونیاک (NH3) را تجزیه می‌کند و با استفاده از آمونیاک مایع داخل استوانه‌‌ها ۷۵% هیدروژن و ۲۵% نیتروژن آزاد می‌گردد.

گاز حاصله کاملاً خشک و بدون اکسیژن است. تجزیه گاز آمونیاک در حضور کاتالیزور نیکل و در درجه حرارت °C850 تا °C900 در داخل کوره صورت می‌گیرد.

گرمای این کوره یا توسط برق و یا سوخت تامین می‌گردد. واکنش شیمیایی به این ترتیب است.

آمونیاک‌ شکن: نقش هیدروژن در صنعت تجهیزات گازی بسیار با اهمیت است.

از آنجاییکه دستیابی به هیدروژن خالص سخت است بنابراین از آمونیاک به عنوان جایگزین استفاده می‌شود زیرا این گازدرصد بالایی هیدروژن دارد.

آمونیاک‌شکن گاز آمونیاک (NH3) را تجزیه می‌کند و با استفاده از آمونیاک مایع داخل استوانه‌ها ۷۵% هیدروژن و ۲۵% نیتروژن آزاد می‌گردد. گاز حاصله کاملاً خشک و بدون اکسیژن است.

تجزیه آمونیاک در حضور کاتالیزور نیکل و در درجه حرارت °C850 تا °C900 در داخل کوره‌ای صورت می‌گیرد گرمای این کوره توسط برق یا سوخت تامین می‌گردد.

برای به دست آوردن هیدروژنی با کیفیت بالا که مقدار آمونیاک باقی مانده خیلی کم و نقطه شبنم خیلی پایین باشد می‌توان از روش‌های بخصوصی استفاده کرد. یکی از روش‌ها به کارگیری پالاینده‌های غربالی مولکولی بعد از مرحله تجزیه آمونیاک است.

پلنت کاتالیزوراکسیدمس برای خلوص نیتروژن

ویژگی‌های برجسته آمونیاک ‌شکن:

1- هزینه پایین بدون تعمیر و نگهداری

2- هزینه راه اندازی پایین

3- دارای ظرفیت‌های متعدد

4- جایگزینی مقرون به صرفه به جای کارخانه‌های الکترولیز آب

5- از نظر هزینه مصرف انرژی

6- سرمایه و هزینه به راه‌اندازی

7- تامین انرژی توسط جریان الکتریسته

موارد استعمال:

1- برای تامین هوا در زنگ هیدروژنی

2- کوره سالانه در صنایع نورد کاری سرد

3- هیدروژن‌دار کردن روغن کرچک/ روغن غیرخوراکی

4- تابه کاری پودر فلزی

5- جوشکاری برنجی

6- گالوانیزه کردن – تابکاری (بازپخت) تولیدات دو فلزی

پلنت کاتالیزور اکسیدمس برای خلوص نیتروژن ، پلنت کاتالیزور اکسیدمس برای خلوص نیتروژن

خلوص نیتروژن