مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

مراحل موجود در فرآیند

  بعد از تصمیم اولیه که تجهیزات پمپینگ مورد نیاز است، خرید تجهیزات را می­توان به مراحل کلّی زیر تقسیم نمود:

 • مهندسی سیستم پمپینگ
 • انتخاب پمپ و نوع نیرو محرکه آن
 • تهیه برگه اطلاعات و مشخصات پمپ
 • تحقیق و قیمت پیشنهادی
 • ارزیابی هزینه­ ها و مذاکرات
 • خرید پمپ انتخابی و نیرو محرکه آن

در فرایند مشخص­کردن تجهیزات پمپینگ، مهندس باید الزامات سیستم و منحنی­های هد سیستم را تعیین کند، نوع پمپ را انتخاب کند، مشخصات پمپ را بنویسید، برگه اطلاعات پمپ را کامل کند، شیوه تست پمپ را تعیین کند و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای مشخص نمودن تجهیزات مورد نیاز از تأمین کننده را ارائه کند.

بعد از اتمام این مرحله، مهندس آماده برداشتن گامهای لازم بعدی برای خرید تجهیزات است. این مراحل از مسائل مربوط به بررسی پمپ گرفته تا پیشنهاد قیمت، ارزیابی فنی و تجاری قیمت پمپ­ها، انتخاب تأمین­کننده و انتشار اطلاعات لازم برای صادر نمودن دستور خرید را شامل می­شود. نتیجه نهایی این فرایند انتخاب ترکیب پمپ/ محرک است که هم الزامات فرایندی و هم الزامات مکانیکی را برآورده می­سازد.

مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

اولین مرحله مشخص نمودن الزامات و شرایطی است که تحت آن تجهیزات کار می­کنند.

نوع سیّال توضیح مفصّلی از سیالی که باید منتقل شود ارائه می­گردد. این توضیحات شامل ویژگی­هایی مانند ویسکوزیته، دانسیته، فشار بخار، خورندگی، سایشی بودن، فراریّت، اشتعال­پذیری و سمی بودن سیال می­باشد؛ با توجه به فرایند و سیستم، تمام این ویژگی­ها و یا برخی از آنها ممکن است تاثیر قابل توجهی روی طراحی پمپ و سیستم داشته باشند. مثلاً:

 • خورندگی سیال بر مصالح سازه سیستم تأثیر می­گذارد.
 • اگر سیّال دارای جامدات معلّق باشد، انواع طراحی­های مناسب برای پمپ­های مقاوم در برابر سایش باید مد­نظر قرار گیرد.
 • سایش به علت درصد بالای ذرات ممکن است موجب کاهش عملکرد نابهنگام سیستم شود. ذرّات بزرگ ممکن است باعث گردند که در طراحی پمپ از پروانة باز استفاده شود.
 • سمی بودن سیال ممکن است استفاده از سیلهای مکانیکی دوگانه (جفت یا دوتایی) را به علت قوانین یا ملاحظات ایمنی اجباری سازد.
 • گازهای محبوس ممکن است بر توانایی پمپ برای تولید فشار دیفرانسیلی مورد نیاز تأثیر گذارد.

ویژگی­های شیمیایی و فیزیکی سیال باید در کل گستره کاری مورد انتظار سیستم مشخص شده باشد. عوامل تاثیر گذاری مانند تغییرات دمایی و فشاری نیز باید مشخص شود.

منحنی­ های هد سیستم

مهندس باید درکی واضح از فرایند و سیستمی که تجهیزات پمپینگ در آن کار خواهند کرد داشته باشد. طراحی اولیّه سیستم باید انجام شود و دارای یک آرایش تجهیزاتی و یک P & ID (نمودار لوله­کشی و ادوات) باشد. این نمودارهای مقدماتی مسیرهای مختلف جریان سیال برای عملیات سیستم، قطر و طول اولیّه لوله­ها، ارتفاع نسبی اجزای سیستم و تمامی اجزای شیرآلات و لوله­کشی که برای افت هد سیستم استفاده می­شوند را نشان خواهند داد. این نمودارها توسط مهندس برای محاسبه اندازه نهایی لوله­ها و الزامات هد سیستم پمپینگ استفاده خواهد شد.

با این اطلاعات مهندس می­تواند منحنی­های هد سیستم که نشانگر رابطه بین دبی و افت­های هیدرولیکی در سیستم لوله­کشی هستند را ارائه کند. در تعیین افت­های هیدرولیکی، مهندس باید حدود مجاز کافی برای خوردگی­های آتی و رسوبات پوسته­ای در سیستم لوله­کشی را در طول عمر واحد صنعتی در نظر بگیرد.

چون افت­های هیدرولیکی تابعی از دبی، اندازه لوله و آرایش لوله­کشی می­باشند هر مسیر جریان در یک سیستم مشخص دارای منحنی عملیاتی مشخصه خود می­باشد. حین مشخص­نمودن خصوصیّات موردنیاز پمپ باید دقت نمود که تمامی مسیرهای ممکن جریان برای سیستم را در نظر گرفت. بهتر است اثرات فشار استاتیک و اختلاف ارتفاع­ها در سیستم را درنظر گرفت تا منحنی ترکیبی هد سیستم تشکیل شود. این منحنی ترکیبی، هد کلّی پمپ جهت غلبه بر مقاومت سیستم و فشار استاتیک و ارتفاع دیفرانسیلی را نشان می­دهد. هد پمپ در تمامی نقاط کاری موردنیاز و تمامی شرایط سیّال برای مسیرهای مختلف جریان سیستم، باید برابر با منحنی ترکیبی سیستم و یا بالاتر از آن باشد.

حالات عملیاتی (کاری) سیستم در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

حالات عملیاتی سیستم ملاحظاتی مهم حین تعیین مشخصات تجهیزات پمپینگ هستند. آیا پمپ به صورت مداوم یا منقطع استفاده می­شود؟ آیا پمپ به صورت موازی یا به صورت متوالی همراه با پمپ­های دیگر بکار می­رود؟ آیا اختلافات چشمگیری در الزامات هد یا دبی در آرایش­های مختلف سیستم بوجود خواهد آمد؟ آیا یک پمپ مجزا بعنوان یک پمپ یدکی مشترک برای دو کاربرد پمپینگ متفاوت استفاده خواهد شد؟ این سوالات و سوالات دیگر که ناشی از تجزیه و تحلیل حالات مختلف عملیاتی هستند بر تصمیمات مربوط به تعداد پمپ­های موردنیاز، هدها و ظرفیّت­ها و اینکه آیا پمپ­های تقویت کننده در برخی آرایش­های سیستم مناسب­تر هستند یا نه، تاثیر خواهد گذاشت. باید خاطر نشان کرد که الزامات هیدرولیکی محافظه­کارانه و غیرضروری ممکن است موجب افزایش پیچیدگی پمپ و هزینه آن گردد (مانند انتخاب پمپ چندمرحله­ای پیچیده­تر و یا دو مکشه بجای یک پمپ ساده تک مرحله­ای یا یک تکه).

مهندس باید طول زمانی محتمل بین دو دفعه تعمیر و نگهداری سیستم پمپینگ را نیز مدنظر قرار دهد. این عامل بر تصمیم­گیری در مورد کمیت، نوع پمپ، نیاز به قطعات یدکی و کیفیت ساخت موردنیاز  برای برخی پمپ­های خاص تأثیر گذار است. اغلب به علّت ماهیّت مهم سرویس­دهی پمپینگ که به قابلیت اعتماد و اعتبار بسیار بالایی نیاز است، قطعات یدکی تدارک دیده می­شوند. در مواردی، 2 تا 100 درصد پمپ نصب می­شوند. وقتی دبی موردنیاز سیستم نوسان می­کند، ممکن است به 3 تا 50 درصد پمپ نیاز باشد. وقتی دبی­های کاهش­یافته اثری معکوس بر عملیات نمی­گذارند 2 تا 50 درصد پمپ­ها را می­توان برای این کار تعیین نمود. فسلفه­ عملیاتی واحد مشخص می­کند که آیا نیاز به استارت اتوماتیک یک پمپ یدکی داریم یا نه.

حد مجاز هد/دبی پمپ درمهندسی الزامات سیستم پمپینگ

پمپ­ها معمولاً با یک حاشیه ظرفیتی مشخص می­شوند که بیش از حاشیه­ای است که برای فرایند تعیین شده است. همچنین، افت­های هد محاسبه­شده سیستم  نیز به صورت محافظه­کارانه­ای تعیین می­شوند. دلایل انجام این کار به قرار زیرند:

 • در طول طراحی سیستم، فرضیات زیادی در حین تعیین الزامات پمپ مفروض گرفته می­شود که برخی از آنها ممکن است نهایتاً نادرست تشخیص داده شوند.
 • در طول چرخه عمر واحد، شرایط فرایندی احتمالاً به علت مواجهه با کاتالیزور، تغییرات در مواد اولیه، تغییرات دمایی فصلی و نظایر آن تغییر کند.
 • طراحی لوله­کشی نهایی ممکن است تا حد زیادی با طراحی مقدماتی متفاوت باشد.
 • افت­های هیدرولیکی سیستم ممکن است به خاطر خوردگی و غیره تغییر کند.

در طول طراحی اولیه سیستم تغییرات آتی و بالقوه در هد/ ظرفیّت باید جهت تعیین حاشیه  طراحی موردنیاز مورد مطالعه قرار گیرد. چون باید پمپی انتخاب شود که تقریباً با بهترین بازدهی­اش کار کند مهم است که حاشیه انتخابی را به حداقل برسانیم. حاشیه­های 5 تا 10 درصدی دبی رایج­ هستند اما حتی حاشیه 20 درصدی مثلاً  در سرویس کردن برج برگشتی رایج است. در مواردی که فرایند به خوبی درک و مورد بررسی قرار گرفته است و الزامات عملیاتی سیستم به خوبی تعیین شده است حاشیه صفر نیز مناسب است.

برنامه­های آتی افزایش ظرفیّت در صورتی که سیستم لوله­کشی قادر به تدارک هد مکش مثبت و خالص کافی در شرایط آتی جریان نباشد با مانع مواجه می­گردد.

باید حین اِعمال حواشی دقت کرد تا مطمئن شویم که اندازه پمپ خریداری­شده بیشتر از اندازه موردنیاز نیست. اگر هد کلّی تولیدشده بسیار زیاد است، پروانه­های پمپ ممکن است در محدوده بازه مجاز پمپ مدل قرار داده شوند. اگر جریان تا حد قابل ملاحظه­ای بیش از اندازه موردنیاز است ممکن است باعث هدررفت انرژی پرهزینه­ای در طول عمر واحد مدنظر شود. علت این امر بازدهی عملیاتی کم پمپ در دبی­های خارج از محدوده طراحی پمپ و افت­های ناشی از گلوگاهی است که برای کنترل دبی به میزان دلخواه ضروری است.

نوع کنترل پمپ در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

نوع کنترل برای پمپ مدنظر نیز برای انتخاب و مشخص­سازی پمپ حائز اهمیّت است. چون سیستم لوله­کشی واقعی معمولاً یک حاشیه امنیت را در طراحی درنظر می­گیرد، یک شیر کنترل در کاربردهای پمپ سانتریفیوژ استفاده می­شود. این شیر کنترل (که توسط سازنده پمپ تعبیه نمی­شود) برای تنظیم منحنی سیستم در طول چرخه واحد استفاده می­شود. کنترل جریان برای اکثر سیستم­ها موجب پایدارترین عملیات برای سیستم می­شود. کنترل فشار در صورتی که در نواحی مسطح یا افتان منحنی یک پمپ سانتریفیوژ اِعمال شود ممکن است باعث نوسانات بزرگی در جریان شود. به همین دلیل، در اکثر دفترچه های مشخصات فنی پمپ­های سانتریفیوژ الزامات مربوط به منحنی عملکردی پمپ سانتریفیوژ گنجانده می­شود و تا نقطه بستن شیر تخلیّه پمپ ادامه می­یابد (که به خاموشی پمپ نیز معروف است).

هر دو کنترل گر سطح و دما می­توانند در شرایطی که پمپ در حالت هرزکاری و یا خارج از محدودة منحنی کار می­کند کنترل پمپ را به دست گیرند. پمپ­های سانتریفیوژ با افزایش 10 تا 20 درصدی هد بین نقطه کاری مشخص و نقطه خاموشی، ممکن است برای برخی سرویس­ها مانند کار پمپ­ها به صورت موازی مناسب­تر باشند.

پمپ­هایی که ممکن است در شرایط هرز کاری قرار بگیرند ممکن است نیازمند یک انشعاب همیشه باز باشند تا مانع از آسیب زدن به پمپ شود. سازندگان پمپ برای یک پمپ مشخص حداقل جریان موردنیاز را توصیه خواهند کرد، اما بسیاری از افرادی که از این پمپ­ها استفاده می­کنند به حاشیه اضافی دیگری بیش از جریان حداقلی پیشنهادی از طرف سازندگان نیاز دارند. اگر یک انشعاب مداوم جریان در طراحی سیستم لحاظ شود، این جریان اضافی یا مازاد باید در الزامات پمپ درنظر گرفته شود.

تغییرات آتی در سیستم در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

عامل نهایی که باید مدنظر قرار داد احتمال تغییرات آتی در سیستم است. وقتی تغییرات آتی در سیستم را بتوان با درجه­ای از اطمینان پیش­بینی کرد، سیستم را با درنظر گرفتن این موضوع در ذهن باید طراحی کرد. بجای انتخاب پمپی که با حد نهایی محدوده عملیاتی خود کار ­کند، می­توان گزینه پروانه با قطر بزرگتری یا پمپ با اندازه بزرگتری که با محدوده ابتدایی گستره عملیاتی خود کار کند را  درنظر داشت. همچنین توانایی نصب پروانه با قطر بزرگتر برای کنترل الزامات هد بیشتر و بالاتر در آینده را نیز باید مدنظر قرار داد. چون کمینه کردن هزینه­های سرمایه­ای برای یک پروژه معمولاً جزو ملاحظات اولیه در هر پروژه­ای است، انتخاب پمپی با اندازه بزرگتر برای عملیات­های بعدی اقدامی معمول نیست. از پمپ­ها انتظار می­رود که به طرزی مؤثر و قابل اعتماد در سیستم فعلی کار کنند و این حقیقت را باید در طول فرایند انتخاب پمپ همواره مورد توجه قرار داد.

انتخاب پمپ، درایور و اقلام یدکی در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

همانطور که قبلاً گفته شد، انتخاب نوع پمپ برای کابرد خاصّی تحت تأثیر عواملی همچون خصوصیات سیال، مواد لازم برای سازه، الزامات هد و جریان سیستم، طول عمر مدنظر تجهیزات، هزینه انرژی و میزان در دسترس­بودن امکانات خاصی مانند آب خنک­کننده می­باشد. دقت در این حوزه برای انتخاب صحیح و مناسب پمپ­ها ضروری است.

انواع پمپ­ها در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

چندین نوع طراحی اساسی برای پمپ­ها وجود دارد. هر کدام از این طراحی­ها را می­توان برای گستره­ای ترکیبی از جریان و هد مورد استفاده قرار داد. شکل1-9 مروری کلی بر نوع پمپی است که برای هدهای مختلف و دبی­های متفاوت قابل استفاده است.

علاوه بر ملاحظات مربوط به هد و ظرفیت، دیگر خصوصیات کاری یک پمپ به مهندس کمک خواهند نمود که پمپی مناسب برای یک کاربرد خاص انتخاب نماید. برخی از این ملاحظات در بخش­های بعدی به صورت مفصّل بحث شده­اند.

مشخصه آغاز به کار خودکار در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

اگر پمپی از یک منبع زیر نازل مکش پمپ (شیپوره) مکش را انجام می­دهد، ممکن است لازم باشد که این پمپ دارای قابلیت شروع اتوماتیک باشد. پمپ­های جابه­جایی مثبت مانند یک پمپ پیستونی، پیچی و یا پمپ دنده­ای قادرند در محدوده­هایی با گستره ظرفیتی کمتر قابلیت آغاز به کار اتوماتیک داشته باشند. همچنین پمپ­های سانتریفیوژ با طراحی­های خاصی وجود دارد که دارای قابلیّت آغاز به کار اتوماتیک هستند.

 

مشخصه جریان/ هد متغیر در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

پمپ­های جریان محوری و سانتریفیوژ قادرند با جریان­ها و هدهای متفاوتی کار کنند. با بررسی منحنی پمپ یک پمپ خاص، قابلیت گستره جریان/ هد برای این نوع از پمپ­ها را می­توان براحتی مشخص نمود. به منحنی کاری پمپ سانتریفیوژ (شکل2-9) مراجعه کنید. برای یک پمپ سانتریفیوژ با اندازه پروانه خاص، اگر NPSH کافی موجود باشد، پمپ می­تواند دبی با هر میزانی در محدوده منحنی مشخصه دبی – هد آن پمپ را تولید کند که متناظر با منحنی هد سیستم باشد (شکل 2-9 را ببینید). خصوصیّات هد سیستم می­تواند به گونه­ای تغییر کند تا جریان را بوسیله تنگ­کردن خروجی یا با تغییر سرعت پمپ تغییر دهد.

شکل 1-9:بررسی کلی پمپ

شکل 2-9:منحنی های مشخصه ی یک پمپ سانتریفیوژی در برابر مقدار دبی یا ظرفیت

 

لزوم هد زیاد (بیش از توانایی پمپ سانتریفیوژ تک مرحله­ای ساده) در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

بسته به دبی موردنیاز، یک پمپ سانتریفیوژ یا یک پمپ پیستونی ممکن است نیاز به هد دیفرانسیلی بالا را برآورده سازد. اگر دبی نسبتاً کمی موردنیاز باشد یک پمپ سانتریفیوژی سرعت بالا یا یک پمپ پیستونی مورد نیاز است. وقتی بین این دو حالت یکی را انتخاب می­کنیم سوالاتی که مطرح می­شوند ممکن است به صورت زیر باشند:

 • آیا جریان ضربانی یک پمپ پیستونی برای نحوه کار سیستم ضرر نخواهد  داشت؟ آیا یک میراکننده ضربانی این مشکل را مرتفع خواهد نمود؟
 • آیا سیّال به اندازه کافی تمیز است تا از فرسایش نابهنگام پیستون­ها و سیلندرها اجتناب شود؟

برای ترکیبات دبی و هد بالا، می­توان از یک پمپ سانتریفیوژ چند مرحله­ای استفاده نمود. طراحی­های مختلفی از این نوع پمپ­ها با قیمت­های متفاوتی وجود دارند که بازتاب­دهنده طراحی­های ویژه­ای برای گسترة کاملی ازمصارف (دمای بالا، برودتی، آبی، هیدروکربنی و غیره) هستند.

جریان کم با توانایی تنظیم دقیق در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

برای کاربردهای با دبی کم که اندازه­گیری دقیق جریان لازم است یک پمپ اندازه گیری از نوع پلانجری مناسب است. این نوع پمپ ممکن است قادر باشد جریان متغیّری را نیز ایجاد کند. همچنین می­توان از انواع خاصّی از پمپ­های دنده­ای، غوطه­وری و دیافراگمی همراه با درایو (نیرو محرکه) با سرعت متغیّر برای تنطیم دبی استفاده کرد.

الزامات استاندارد در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ :

طراحی، ساخت، طبقه بندی و انجام تست غالب پمپهای استفاده شده در صنايع شيميايی و پالايش بوسيله استاندارد هايی مانند AIP(انستيتو نفت امريکا)، ASME (انجمن مهندسين مکانيک  آمريکا)، انستيتو هيدروليک، NFPA (بنیاد ملی حفاظت از حريق)، ISO (سازمان بين المللی استاندارد سازی) و انواع ديگری از استانداردهای بین المللی هدایت می­شود.

در مورد پمپ حريق، ممکن است استفاده از استانداردهای NFPA توسط شرکت بیمه­گر اجباراً به کاربر تحمیل شود. اگر پمپ در يک پالايشگاه نفت يا پلنت شيميايی مستقر شود هر يک از استانداردهای  ASME و یا AIP با توجه به خدمات مناسب و اولويت مشتری اعمال خواهند شد. استانداردهای بين المللی از جمله DIN (آلمانی)، Bs (بریتانيایی)، Jibs (ژاپنی) يا ISO نيز می­توانند مورد استفاده قرار گيرند. هدف اين استانداردها فراهم نمودن پمپ­هايی با سطح کيفی يکسان مطابق با نيازها و انتظارات کاربر در استفاده از اين تجهيزات می­باشد. واضح است که کيفيت مورد نياز برای يک پمپ آبرسان (feed water) اضطراری در يک نيروگاه هسته­ای بايد بسيار بالاتر از يک پمپ سیار تقویت کننده آب در يک ساختمان اداری باشد. مواردی که توسط این استانداردها پوشش داده می­شوند گستره وسیعی از مسایل جزیی طراحی گرفته تا مسایل مربوط به بازرسی و الزامات مرتبط با انجام تستهای عملکردی را شامل می­شود.

 ويژگی­های سيال در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ :

ويژگی­های سيال از قبيل ويسکوزيته، چگالی، فشار بخار، فرّار بودن، پايداری شيميايی، مقدار مواد جامد و گاز های مطلق، عوامل مهمی در انتخاب يک پمپ مناسب به حساب می­آيند. برای انتقال تمام انواع سیالات پمپهایی نیز موجود است. يک پمپ جابجايی مثبت از نوع Progressive Cavity می­تواند برای پمپ کردن خمير دندان، خمير بادام زمينی و شامپو مورد استفاده قرار گیرد. اما معمولاً اين نوع پمپ نمی­تواند گزينه خوبی برای پمپاژ آب يا بنزين باشد. یک پمپ پيستونی جابجايی متغير دوار گزينه مناسبی برای سيستم کنترل هيدروليک است اما برای مصارف سیار مرتبط با آب کارايی چندانی ندارد. یک پمپ پره­ای متحرک دوار می­تواند براحتی برای پمپاژ نمودن قیر داغ مورد استفاده قرارگيرد و علاوه بر این با کمی کاربرد محدودتر در سيستم روغن موتور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

غالباً انتخاب درست­ترین پمپ برای يک سيال خاص دشوار است. معمولاً تجربه موفق قبلی بهترين راهنما برای انتخاب يک پمپ مناسب است. اين اطلاعات را می­توان از کاربران نهايی، متصديان تایید فرایند و سازندگان پمپ بدست آورد و توصيه­هايی که از اين منابع بدست می­آيد می­بایست دقیقاً مد نظر قرار گیرد.

انتخاب جنس پمپ در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ :

انتخاب جنس متاثر از سيال پمپاژ شونده و محيط زيست است. مقاومت در برابر فرسایش و سايش اهميت اساسی دارد. مهندس بايد مشخص کند که برای یک سرویس خاص، کدام جنسها مناسب­ترين و مقرون به

صرفه­ترين هستند. اين امر مستلزم ارزيابی­ای است که در نتيجه مقايسه ی جنسهای گرانتر که با دوام­تر هستند و جنسهای ارزانتر که عمر مفید کمتری دارند حاصل می­گردد. در هنگام انتخاب جنس پمپ، الزامات عملکرد مداوم يا منقطع، حیاتی بودن یا نبودن سرويس و چرخة عملیات پلنت، می­بایست لحاظ گردد.

معمولاً پمپها در جنسهایی نظیر چدن، چدن نشکن، برنز، فولاد کربن و فولاد آلياژی موجود هستند و در برخی موارد نیز به صورت مواد مرکب يا آلياژهای خاصی مانند Monel(ترکیبی از نیکل و کبالت)، hastelloy  و يا تيتانيوم در دسترس هستند. علاوه بر ضرورت طراحی پمپ­های بادوام، مسایل ايمنی نيز به هنگام انتخاب جنس پمپ می­بایست مورد توجه قرار گيرد. ساختارهای چدنی، در بخش محفظه تحت فشار در پمپهایی که مواد قابل اشتعال يا مايعات زيان آور حمل می­کنند استفاده نمی­شوند به این دلیل که چدن وقتی که شوک حرارتی به آن وارد شود مستعد شکست است. در این موارد، محفظه تحت فشار می­بایست از جنس مواد نشکن و مستحکمی نظیر کربن يا فولاد آلياژی باشد.

 

انتخاب رانشگر پمپ (Driver) در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ :

انتخاب نوع ر انشگر سرویس پمپاژ به اندازه انتخاب پمپ مهم است. عوامل مؤثردر انتخاب رانشگر عبارت است از: هزينه مالی، در دسترس بودن رانشگر، ثبات عملکردی و هزينه ادوات جانبی.

موتورهای الکتريکی دارای سرعت ثابت، زماني که صرفاً هزینه لحاظ گردد بسيار مقرون به صرفه هستند. معمولاً بخار آب اضافی موجود در درون یک وسیله در مقايسه با هزينه برق، هزينه اضافی توربين بخار را جبران خواهد کرد. الزامات مروط به قابل اطمينان بودن سیستم، ممکن است استفاده از یک پمپ اصلی که بوسیله بخار رانده می­شود و یک پمپ يدکی که بوسیلة یک الکتروموتور رانده می­شود را ضروری سازد.

در پمپ­های Firewater، يک موتور درونسوز با سوخت دیزلی و استارت کننده بوسیله باطری مورد نیاز است تا پمپ بتواند کاملا مستقل از ادوات و تجهیزات پلنت عمل کند. الکتروموتورهای سرعت متغير، در صورتی که پمپ تحت شرايط طراحی خود به خوبی عمل کرده و پتانسيل صرفه جويی نيرو بالا باشد، نیز در برخی موارد قابل قبول هستند.

عوامل ديگری نیز وجود دارند که به هنگام انتخاب رانشگر پمپ می­بایست در نظر گرفته شوند. همانطور که هزينه مالی توربین بخار بالاست هزينه نصب آن نیز به علت  لوله­کشی مورد نياز آن بالا است. توربين­های بخار مدت عملکرد پلنت، نياز به نگهداری بيشتری دارند که احتمالاً برای صاحب پمپ نامطلوب است. انتخاب رانشگر بر اساس عملکرد قبلیِ آزموده شده و انتخاب آن مطابق با تجهيزات پلنت موجود برای به حداقل رساندن لیست اقلام یدکی، یک مورد کلی و عمومی است که می­بایست لحاظ گردد.

پمپ­های نوع ديافراگمی که با جريان هوا کار می­کنند در ظرفيت های نسبتاً  کوچک موجود هستند و این پمپ­ها به طور خاص در مناطق پرخطر(نامطلوب به لحاظ شرایط محیطی) که در آن استفاده از الکتروموتورها نا­مطلوب بنظر می­رسد بسيار مفيد می­باشند.

 

تصميمات مربوط به تهیه تجهيزات دیگر در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ :

بنا به دلايل تجاری و یا فنی ممکن است خريدار بخواهد از طرق مختلفی مجموعه پمپ- رانشگر را خریداری کند.

پمپ و رانشگر ممکن است بصورت جداگانه خريداری شده باشند. اگر پمپ يا رانشگر (نه هر دو) در محل خريداری شوند محتملاً به نفع خريدار است زيرا خريدار می­تواند در هزينه حمل صرفه جويی کرده و به احتمال زياد به الزامات مربوط به ظرفيت ساخته شده ی اين طرح در محل دست یابد. همچنین خريد مجزا و جداگانه رانشگر در پروژه­های پر هزینه و کلان سرمایه­ای می­تواند تخفيف در هزينه­های کمی و کاهش موجودی قطعات يدکی را به همراه داشته باشد.

خريدار بايد از ريسک مربوط به خريد جداگانه پمپ و رانشگر آگاه باشد. در این موارد بروز مسایل و مشکلات مرتبط با نصب تجهيزات و همراستایی و هم محوری پمپ و رانشگر (که باعث تاخير در راه اندازی می­شود) بسیار محتمل­تر از زمانی است که فروشنده پمپ، ضمانت انحصاری و نصب همه قطعات را عهده دار می شود.

علاوه بر این باید توجه داشت که سازندگان پمپ، ممکن است الکتروموتورها را در حجم بالا خریداری کنند و در نتیجه نسبت به شرکتهای عامل و پيمانکاران مهندسی تخفيف بيشتری بدست آورند.

درخواست قيمت خريد پمپ در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

لازم است که محدوده عرضه قيمت مطلوب مشخص شود برای انجام اين کار بايد با توجه به مدارک و اسناد مقدار قيمت مشخص برای خريدار (نه قيمت  بيشتر و نه قيمت کمتر ) که مطابق با نوع تجهيزات خريدار شده باشد تعيين شود؛ اگر چه اين امر ساده به نظر می­رسد اما مهندس بايد با هوشياری بررسی نمايد که پکيج در خواست قيمت حتی­الامکان واضح و متخصر باشد.

درخواست قیمت در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

درخواست قیمت سند درخواستی است که نشان می­دهد فروشنده یا گروهی از فروشندگان قیمتی برای یک مورد خاص پیشنهاد می­دهند. این درخواست را می­توان تقاضا یا درخواست پیشنهاد قیمت یا به طور خلاصه RFQ نامید.

درخواست قيمت در حالت کاملاً ساده ممکن است شامل يک ليست يک صفحه­ای از الزامات پمپ است. همچنين می­تواند سندی باشد شامل برگه اطلاعات، مشخصات فنی، جزئیات حمل و نقل، شرايط و ضوابط خريد، منحنی الزامات فروشنده و در کل هر سندی که الزامات کامل خريد کالای مورد نظر را مشخص می­کند. درخواست قيمت برای یک سرویس پمپاژ پیچیده ممکن است در برگيرنده 100 صفحه از الزامات باشد.

در حالت حداقلی درخواست می­بايست تمرکز دقیقی بر نحوة تهیه و تدارک، برگه اطلاعات و مشخصات کاربردی و شرايط و ضوابط تجاری داشته باشد. علاوه بر این از درخواست قيمت می­توان برای مشخص کردن الزامات فوق العاده­ای که در سایر اسناد به اندازه کافی مورد اشاره قرار نگرفته­اند استفاده کرد.

 

شرايط و ضوابط تجاری در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

درخواست قيمت بايد در برگيرنده شرايط و ضوابط تجاری زیر باشد:

– نام خريدار، محلی که پیشنهادات می­بایست به آنجا ارسال گردد، اطلاعات مربوط به اسناد مالکیت، زمان تخصیص داده شده برای ارائه مناقصات، قوانین و مقررات حاکم بر مناقصه

– موقعيت محلی پلنت

– شرایط انبار سایت و ابعاد تقریبی آن

– زمان بندی تحویل پمپ و اسناد و منحنی­های عملکردی آن

– الزامات مرتبط با گارانتی

– راهنمایی و توضیحاتی در مورد: اطلاعاتی که در پیشنهاد نامه موجود است، تعداد کپی­های اسنادی که فروشنده می­بایست تهیه کند، تسهیلات جایگزین، و تاکید بر حق طبیعی مالک مبنی بر اینکه در صورت عدم تطابق مناقصه با پکیج ارائه شده وی مختار است که مناقصه را رد کند و یا بپذیرد.

– شرايطی که برای پرداخت قابل قبول است.

– شيوه حمل و نقل به محل که به عهده فروشنده است. اگر فروشنده خدمات حمل و نقل را ارائه ندهد بايد به منظور برآورد هزينه­های حمل و نقل، اطلاعات کافی را برای خريدار فراهم نمايد.

– الزامات بررسی کالا توسط مشتری

– هر گونه جریمه و پاداش مرتبط با حمل و نقل دیرتر و یا زودتر از موعد

ليست مشخصات و برگه داده­ها بايد شامل نام يا شرح سند، شماره سند، شماره بازبينی، و تاریخ بازبينی باشد. این روال بایگانی­ای از اسناد فرستاده شده به فروشنده را تدارک می­کند. برای آشنایی با قالب یک نمونه از فرمهای درخواستی که ممکن است در مناقصه پمپهای رایج در پلنتهای پالایش نفت و یا پلنتهای پتروشیمی استفاده گردد به جدول 1-9   رجوع کنید.

 ((فرم درخواست ))

 

نوع سفارش :                                                                      درخواست فروشنده :

محل سفارش خريد :                                                                 فروشنده :

شماره درخواست :                                                                    سطح اطلاعات فنی :

نام مشتری :                                                                               محل سازنده :

قيمت

 

مواد و شرح پيوست

تعداد

شماره اقلام

رديف

توضيح

واحد
           

جدول 1-9:یک نمونه فرم درخواست

:قيمت کل

: تعدادکل

امضاء

نام مدير :

 

 

الزامات فنی پمپ

همانطور که قبلاً بحث شد، طراحی­های مختلفی برای پمپ­ها وجود دارند. شرکت­های مهندسی و عملیاتی ممکن است دارای الزامات فنی استانداردی برای تمامی اقلام تجهیزاتی باشند که خریداری می­شوند. وقتی که یک سرویس پمپ برای پیشنهاد قیمت آماده می­شود، مشخصه فنی آن را می­توان در فرمی استاندارد استفاده کرد یا الزامات خاصی را بر اساس نیازهای کارفرما یا دیگر نیازهای خاص پروژه به­روز نمود یا گنجاند.

الزامات فنی معمولاً برای پوشش دادن گستره وسیعی از تجهیزات در مقوله مشخصی نوشته می­شوند. چون تغییرات زیادی برای هر مورد از تجهیزات وجود دارد، الزامات فنی معمولاً به گونه­ای نوشته می­شوند که برای این گستره از تجهیزات قابل استفاده و کاربردی باشند. برگه­های اطلاعاتی ممکن است الزامات خاصی را ارائه دهند که در الزامات فنی به آنها اشاره­ای نشده است.

غالب الزامات فنی بیشتر به عنوان الزامات عملکردی نوشته می­شوند تا الزامات طراحی. باید دقت نمود تا اطمینان داشت که سازنده پمپ (و نه خریدار) مسئول طراحی واقعی تجهیزات هستند. اگر الزامات طراحی به جای الزامات عملکردی مشخص شوند، فروشنده ممکن است ادعا نماید که وی مسئول این قضیّه نیست که الزامات عملکردی نیز رعایت شده باشند. باید مطمئن شد که تجهیزات انتخاب­شده از فروشندگان معتبری با تجربه طراحی تأییدشده در کاربردهای مشابه خریداری شده است. خریدار باید از اینکه فروشنده را مجبور کند طراحی خاصی را اصلاح نماید و پمپی بسازد که فروشنده در آن تجربه مسلّمی ندارد خودداری کند.

بعنوان یک حداقل، مشخصات فنی باید لیستی شامل موارد زیر باشد:

1 – کدها و استانداردهای صنعتی که پمپ باید بر اساس آنها طراحی، ساخته و آزمایش شود. می­توان مشخصاتی فنی ایجاد کرد که قائم به ذات خود باشد و به کدها و استانداردهای (یا حداقل مراجع) ارجاع داده نشوند. این مشخصات فنی قائم به ذات خود نیازمند لیست کامل­تری از الزامات مورد نیازی هستند که به طراحی­ها، ساخت و استانداردهای آزمایشی کلی ارجاع داده شوند.

2 –  لیستی از اولویّت­ها و انحرافات مطلوب از استانداردهای فنّی اصلی که در مشخص­کردن الزامات پمپ مفید خواهد بود.

3. تعریفی از هر مشخصه فنی که در مشخصات استفاده شده و در استانداردهای مرجع تعریف نشده است. این تعریف مانع از بروز استنباط­های اشتباه بین خریداران و فروشندگان می­شود.

4. لیستی از اسنادی که باید توسط خریدار نهایی همراه با قیمت پیشنهادی و بعد از سفارش خرید، ارائه شود.

برگه اطلاعات پمپ

همانطور که قبلاً گفته شد، برگه اطلاعات برای لیست­کردن الزامات خاص برای هر سرویس خاص و منحصر به فرد پمپ استفاده می­شود. این الزامات به اندازه کافی کلی نیستند تا در مشخصات فنی لیست شوند. هر سرویس پمپ نیازمند برگه اطلاعات جداگانه­ای است. به عنوان یک حداقل، اقلام زیر باید در برگه­های اطلاعاتی برای هر سرویس گنجانده شوند:

1. نام پمپ و شماره آیتم موردنظر

2. تمامی شرایط موردنیاز طراحی سیستم و مقادیر عملکردی پمپ موردنیاز برای تعریف کامل الزامات کاری پمپ از جمله شرایط مشخص خاموشی، روشن شدن یا خرابی.

3. جنس مواد ساختار (مگر اینکه فروشنده در ارائه پیشنهاد جنس استاندارد آزاد باشد)

4. تمامی الزامات متعلقات (مگر اینکه فروشنده در ارائه پیشنهاد انتخابات استاندارد آزاد باشد) مانند درایور، کوپلینگ، سیل و احتیاجات پکیج

5. شرایط ادوات موجود

6. موقعیّت مدنظر محل و شرایط محیطی سالانه در این محل

7. طبقه ­بندی ناحیه از نظر خطرات الکتریکی

8. الزامات ابزار دقیق و کنترل

9. الزامات نویز

10. هر اولویت خاصّی که از الزامات فنی مشتق می­شود

11. الزامات بررسی و آزمون (آزمایش)

همچنین فروشنده باید در پر کردن جاهای خالی در برگه اطلاعات مشاوره دهد و پروپوزال را ارائه دهد. اطلاعات سازنده کمک می­نماید که ارائه را تعریف و مشخص کنیم.

دیگر الزامات و اسناد درخواست در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

یک خریدار ممکن است گزینه­های اضافی زیادی را در درخواست پیشنهاد قیمت بگنجاند. این الزامات ممکن است در برگه اطلاعات یا شرح درخواست گنجانده شوند. برخی از گزینه­های ممکن در پاراگراف­های زیر بحث شده­اند.

ارزیابی انرژی در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

خریدار ممکن است هزینه­های عملکردی را در ارزیابی تجهیزات بگنجاند. در این صورت فروشنده لازم است از این الزامات مطلع شود به گونه­­ای که جذاب­ترین پروپوزال را بتواند ارائه کند. در این حالت هزینه کلی تجهیزات ترکیبی از هزینه اولیه و هزینه اختلافی انرژی استفاده­شده در یک دوره زمانی خاص است.

این ارزیابی اغلب به صورت هزینه در هر اسب­ بخار محاسبه می­شود تا بتواند تمامی عوامل اقتصادی را درنظر بگیرد. در این صورت، فروشنده باید از زمان پرداخت سرمایه فعلی برای این آنالیز (مثلاً سه سال)، هزینه هر واحد انرژی و تعداد ساعات در هر سالی که تجهیزات کار خواهند کرد، مطلع باشد.

ارزیابی هزینه چرخه عمر LCC در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ :

روش ارزیابی هزینه چرخه عمر پیچیده­تری در حال جاافتادن در صنعت است. به طور سنتی، ارزیابی­های هزینه­ای به هزینه تجهیزات سرمایه­ای اولیه به اضافه ارزیابی هزینه انرژی محدود شده­اند. ارزیابی­هایLCC  شامل هزینه موارد زیر می­باشند:

 • قیمت خرید مجموعه پمپ (شامل پمپ (ها)، موتور، استارتر موتور و غیره)
 • هزینه نصب (شامل هزینه­های نصب از قبیل پی­ها، نصب الکتریکی، لوله­کشی، شیرهای ایزولاسیون (جداسازی) و نظایر اینها.
 • هزینه انرژی (معمولاً انرژی الکتریکی چون بیشتر پمپ­ها توسط موتورهای الکتریکی کار می­کنند)
 •  خدمات کمکی (شامل هزینه­های عملیاتی نظیر آب خنک ­کننده، گرمایش با بخار، سیستم­های روغنکاری مرکزی و نظایر اینها)
 • تعمیر و نگهداری (شامل سرویس­دهی روتین و تعمیرات خارج از برنامه)
 • خارج کردن تجهیزات از خط (خلاص شدن از تجهیزات به شیوه­ای که به محیط­زیست خسارتی وارد نشود).

معادله هزینه چرخه عمر که نشان­دهنده هر یک از این مؤلفه­های هزینه­ای است براحتی به صورت زیر قابل بسط است:

 

          شماره کارشناس:xxx

          نام مشتری:super Awesome

           نام محل:lake Charles

موضوع:مقایسه هزینه ها برای بخش کم فشار خوراک بیلر SO1/JA/JB/JC،پمپ های آب،عملکرد نرمال دو پمپ،یک موتور،یک توربین

        محرکه موتور:                                            فروشندهA                            فروشندهB                                            فروشندهC

  BHP   نرمال(head point)                            100                                  110                                                 90

      BHP                                                     10                                    20                                                   0

هزینه(750$/hp)                                           7500$                               15000$                                             0

محرکه توربین:

  BHP نرمال                                                100                                     110                                                 0

        BHP                                                  10                                        20                                                   0

میزان بخار نرمال(Lb/BHP-hr)                        15                                               14                                                 16

بخار استفاده شدهLb/hr                                   150                                       280                                                 0

هزینه73.5/Lb/hr) )                                     11,025 $                              20,580$                                           0

هزینه کل: (موتور+ توربین)                               18,525$                              35,580$                                             0

جدول 2-9:مقایسه هزینه ها

اساس هزینه محرکه موتور در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ :

اساس هزینه محرکه توربین در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ :

فرضیات در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

1. ارزیابی سودمندی بر اساس نقطه کاری معمول (نرمال) استوار است.

2. دوره پرداخت برای سه سال است (یک سال = 8200 ساعت کاری)

3. بازدهی محاسبه­شده برای موتور 95 درصد است.

فرم الزامات اطلاعات فروشنده (VDR) در تجهیزات پیچیده که اسناد مختلفی برای ارائه توسط خریدار درخواست می­شود، لیستی از این اسناد معمولاً در درخواست گنجانده می­شود. این لیست باید شامل لیستی از هر نوع سند کلی، تعداد رونوشت­های لازم و زمان بعد از سفارش خرید باشد. اشکال 5a و 5b کپی­هایی از فرم­های VDR برای سرویس پمپ طبق استاندارد API-610 می­باشد.

باید خاطرنشان کرد که الزامات ترسیم برای نمودارها تا حد زیادی برای گروه تعمیر و نگهداری کاربر نهایی و پیمانکار مهندسی متفاوت است. چون ارائه اسناد می­تواند ارزش چشمگیری به هزینه خرید بیفزاید، باید حین مشخص­سازی نمودارهای موردنیاز و کمیّت­های نموداری دقت لازم را داشت.

چک لیست بررسی و آزمایش در مهندسی الزامات سیستم پمپینگ

در برخی کاربردهای حیاتی و خاص پمپ­ها، خریدار ممکن است نیازمند بررسی و آزمایش ویژه تجهیزات موردنظر در سطحی بالاتر از روندهای استاندارد واسطه فروش باشد. این کار ممکن است دربردارنده گواهینامه مواد اولیّه، NDE، بررسی جوش­ها، تعادل گردنده (روتور) گزارش بررسی­ها و آزمایش­های مکانیکی/عملکردی باشد.

اشکال 6a تا 6c نمونه­ای از اسناد بررسی و آزمایش را نشان می­دهند که ممکن است برای ASME، API-610 و دیگر سرویس­های پمپ سانتریفیوژ استفاده شوند. این اسناد به نماینده خریدار این امکان را می­دهد که رکوردی از الزامات را برای چنین اقلامی به صورت زیر حفظ نمایند:

– الزامات آزمون گواهی

– روندها و تأییدیه­های آزمون

– نتایج آزمون­های مقدماتی قبل از رفتن شاهد به فروشگاه فروشنده

– قابل قبول­بودن نتایج آزمون

– محدودیت­های لرزش

– تأیید حداقل جریان پیشنهادی

– نتایج آزمون NPSH

مواردی که بعد از بررسی باید تأمین شود

نقشه فنی و شرح اسناد

وضعیت ورودی

نهایی

گواهینامه

مقدماتی

برگه های اطلاعات پمپ را تکمیل کنید.

درایور و صدا

اندازه وطراحی شکل

A.1

الف)پمپ و درایور(اتصالات عمده و جزئی)

ب)پمپ و درایور(اتصالات جزئی)

پ)تجهیزات کمکی(عرضه بدون نصب)

ت)لیست ارتباط با مشتری

ث)مقدار مجاز لوله کشی

نمودارهای بارگذاری پایه

A.2

سیم کشی شماتیک و نمودار جریان

A.3

الف)تعویض،هشدار،تعیین نقاط

ب)نمودارهای سیستم های ایزوله

پ)نمودارهای روغن

ت)نمودارهای آب خنک کننده

ث)صورتحساب مواد

سیم کشی موتور

جزئیات نقشه فنی

B.1

الف) مقطع عرضی پمپ

ب)مقطع عرضی کوپلینگ

پ)مقطع عرضی ایزوله مکانیکی

ت)اندازه تابلوها

نصب،مونتاژ،نقشه فنی

B.2

منحنی عملکرد پیش بینی شده

B.3

گزارش اطلاعات سازنده

C.1

الف)روش های آزمون

ب)گزارش تعادل روتور

پ)گواهینامه هیدرو

ت)گواهینامه مواد

پمپ های رایج سانتریفیوژی (  نقشه فنی فروشنده و اطلاعات موردنیاز(

شماره کارشناس: XYZ                                              شماره درخواست:                               نام مشتری: شرکت شیمیایی

 تاریخ:                                                                          نام فروشنده:                                  سازنده:

جدول 3-9:پمپ های رایج سانتریفیوژی

پمپ های رایج سانتریفیوژی

نقشه فنی فروشنده واطلاعات مورد نیاز

شماره کارشناس:   XYZ                                                                           شماره درخواست:  XYZ-1A/B-01     نام مشتری:شرکت شیمیایی                                                                          سازنده:                                        نام فروشنده:                                                                                         تاریخ:

شماره برچسب/اقلام:P-1A/B

مواردی که بعد از بررسی باید تأمین شود

نقشه فنی و شرح اسناد

وضعیت ورودی

نهایی

گواهینامه

مقدماتی

گزارش تست عملکرد

C2

نصب،راه اندازی،تعمیر و نگهداری،دستورالعمل دفترچه راهنما

C3

اطلاعات ورقه های روغن کاری

C3

دولتی یا نیازمندی های شخص ثالث

C4

برگه های اطلاعات ایمنی مواد

الف)نصب و راه اندازی درایو پمپ و تجهیزاتAUX

D1

ب)دو سال عملکرد برای پمپ،درایو و تجهیزاتAUX

جدول 4-9:پمپ های رایج سانتریفیوژی

بازرسی چک لیست پمپ

تعداد:                                  تاریخ:                                           سازنده:                                      بررسی:                      تأیید شده:      شماره کارشناس:                    نام مشتری:شرکت شیمیایی                  نام محل:هرجایی                 واحد:آب و برق                شماره اقلام:                              شماره درخواست:

شرح بررسی

بازرسی و تست مورد نیاز

توضیحات

سطح بازرسی

1)پمپ

2)درایور

الف)موتور الکتریکی

ب)توربین بخار

3)تجهیزات کمکی

الف)صفحه پایه

ب)لوله کشی

پ)سیستم ایزوله

ت)سیستم روغن

بازرسی ساخت

4)بازرسی اولیه

الف)برنامه تولید

ب)روش های آزمون

پ)قبل از اینکه تعمیر شروع شود روشهای تعمیر جوش باید تائید شود.

بازرسی فروشگاه

شامل همه اجزاء

5)فنی-بصری

انجام در فروشگاه فروشنده پمپ

الف)سیستم لوله کشی

ب)بررسی اولیه

پ)اطلاعات روی پلاک

6)متفرقه

الف)تعادل پروانه پمپ

ب)تعادل کوپلینگ

جدول 5-9:بازرسی چک لیست پمپ

بازرسی چک لیست پمپ

شرح بررسی

بازرسی و تست مورد نیاز

توضیحات

7)بررسی های غیرمخرب

الف)بازرسی در حال جوش

ب)رادیوگرافی دهانه پمپ

8)آزمایش فشار

الف)روکش هیدروستاتیک

ب)لوله کشی هیدروستاتیک

9)گواهی تست مواد

الف)ریخته گری تحت فشار

ب)ایمپلر

پ)لوله کشی

10)تایید آلیاژ

الف)روکش

ب)ایمپلر

11)روکش/رنگ

12)آماده سازی برای حمل و نقل

الف)گواهی انتشار

آزمایش

نتایج آزمون نیاز به تایید توسط مشتری قبل از حمل دارد.

13)پمپ

الف)عملکرد

ب)اندازه گیری ارتعاش

پ)اندازه گیری دما

ت)بازرسی قطع مونتاژ

ث)میزان صدا

ج)کپی گواهی داده های آزمون

14)درایور

جدول 6-9:بازرسی چک لیست پمپ

شماره درخواست:                      تعداد:                            تاریخ:                          سازنده:                                                بررسی:           واحد:آب و برق                       تأیید شده:                     شماره اقلام:               شماره کارشناس:               نام مشتری:شرکت شیمیایی

بازرسی چک لیست پمپ

شرح بررسی

بازرسی و تست مورد نیاز

توضیحات

الف)توربین

اجزاء مکانیکی

ب)موتور

آزمون رایج

آزمون کامل

یادداشت ها:

سطح بازرسی:

1)فقط بازرسی نهایی و صدور گواهی

2)قبل از بازرسی اولیه اسناد،مدارک و صدورگواهی را به صورت تصادفی بررسی نمایید.

3)مثل سطح 2،به جزء  بازرسی منظم  باید کارشناسان به نقطه نظر یکسانی یا بازرسی هایی که در گذشته انجام شده برسند.

4)شرکت بازرس به طور مداوم نظارت بر کار داشته باشد(علاوه بر طرح کلی فعالیتها در سطح2)

2)قبل از اینکه تعمیرات شروع شود،برنامه تعمیر باید توسط خریدار انجام شود.

3)نتایج آزمون باید توسط خریدار قبل از حمل و نقل تجهیزات انجام شود.

تعداد:              تاریخ:                   سازنده:              بررسی:                  تایید شده:               شماره کارشناس:   XYZ                                       نام مشتری:شرکت شیمیایی           محل:هرجایی           اقلام:                    شماره اقلام:                شماره سفارش:  XYZ-P1A/B-01

جدول 7-9:بازرسی چک لیست پمپ

اطلاعات مربوط به تجهیزات

تاریخ:                    نام سازنده:                 نام مشتری:شرکت شیمیایی                    شماره کارشناس:             شماره درخواست:               بررسی:                   تأیید:                       واحد:                                                نام محل:

1.طرح،تولید،بازرسی و آزمایش باید مطابق با خصوصیات باشد.

2.اطلاعاتی که باید تکمیل شود.                                          به وسیله خریدار                                       به وسیله فروشنده

3.اطلاعات کلی

4.نام سازنده:                                                                          شرح تجهیزات

5.محل تجهیزات:             داخل                     خارج                       زیر سقف                 سایر قسمتها           سایر

6.ارتفاع تجهیزات:         درجه                                             سایر

شرح تجهیزات:

شماره اقلام:              نوع تجهیزات(پمپ،موتور،شیر و غیره)            شرح تجهیزات(سرعت جریان)            شماره مدل

تجهیزات درایور

چرخ دنده

درایور

سایر

تراز فشارصوت

تراز فشار صوت(دسیبلdB  در یک متر)

فرکانس مرکز، هرتزHZ))

وزن

5/31

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

حداکثر مجاز:

تجهیزات درایورstd

محور تجهیزاتstd

تجهیزات سیستم روغن std

یادداشت1: میزان صدای تجهیزات کاهش یافت.

اظهارات تراز فشار صوت:

آیا برای پیش بینی حداکثر فشار مورد انتظار میزان صدا تصحیح شد است؟   بله                  خیر

تخمین بزنید حداکثر میزان صدا در محل نصب چقدر برآورد شده است؟            dB

منبع اطلاعاتی

 آزمون استاندارد:

حرفه مربوطه:

محاسبات:

نطریه:

داده ای در دسترس نیست

اساس محاسبات

داده های آزمایش شده:

اطلاعات هر حرفه:

اطلاعات هر دستگاه:

به وسیله مشاور

به وسیله  فروشندگان دیگر

شرایط اطلاعات:     راه اندازی شده              بدون راه اندازی                   متوسط                     حداکثر           شرایط محیطی

اظهارات دیگر:

فروشنده برای تکمیل، احتیاج به برآورد حداکثر دارد.میزان صدای مورد نیاز

توصیف کاهش صدا

جدول 8-9:اطلاعات مربوط به تجهیزات

یادداشت ها:

پمپ رایج سانتریفیوژی

 جدول پیشنهادی

جدول 9-9:پمپ رایج سانتریفیوژی

شماره کارشناسXYZ:              نام مشتری: شرکت شیمیایی                     سازنده:                                     شماره اقلام: P-1A/B                         شماره درخواست:XYZ-1A/B-01

واحد

مشخصات

شرکت پمپ A

شرکت پمپ B

شرکت پمپ C

سایز پمپ و مدل

شماره مراحل

عملکرد

شماره نقشه فنی

چرخشRPM

سرعت مکش خاص

ارزیابی جریان

حداقل جریان

نرخ بهره وری

طرزکار:

وضعیت:عمودی یا افقی

نوع انشعاب

ارزیابی دما

فشار هیدرو آزمون

تخلیه فشار حداکثر

حداقل،حداکثر قطر

تک مکش،دو مکش

محور

نازل

پمپ

اندازه مکش

ایمپلر

اندازه مکش

نوع رادیان-نیروی فشار

موتور الکتریکی

سیستم روغنکاری

پمپهای روغن

مواد

برگه اطلاعات نویز

اگر تجهیزات به اندازه کافی بزرگ باشد یا از نوعی باشد که به نویز حساس است، خریدار ممکن است حداکثر میزان مجاز نویز برای تجهیزات را مشخص نماید. یکی از راههای این کار این است که برگه اطلاعات نویز را ارائه دهد که در آن سطوح مجاز نویز برای تجهیزات مدنظر لیست شده باشد. این برگه اطلاعات نویز باید به گونه­ای طراحی شده باشد که واسطه فروش بتواند محل­های خالی برای سطح نویز در تجهیزاتی که تحویل داده می­شود را پر کند. اگر نویز تجهیزات پیشنهادی بیش از حداکثر مقدار مجاز باشد، باید از فروشنده خواست تا گزینه­های ویژه­ای برای طراحی آن درنظر گیرد (یعنی بستار نویز، مجاری نویز ویژه موتور WP II و غیره) تا سطح نویز احتمالی را کاهش دهد. برای یک نمونه از برگه اطلاعات نویز به جدول 8-9رجوع کنید.